NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 7 (Tháng 9-10) giáo án GD công dân 7

Đăng ngày 8/14/2011 10:15:26 AM | Thể loại: GD công dân 7 | Lần tải: 138 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ CÁT
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁT NHƠN


Nguyễn Thị Yến
Tổ Văn-Sử-GDCD

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 7

TRONG NĂM HỌC 9 THÁNG X 2 TIẾT / THÁNG = 18 TIẾT
THỜI GIAN HÈ 3 THÁNG X 4 TIẾT / THÁNG = 12 TIẾT

THÁNG
CHỦ ĐIỂM
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

9
TRUYỀN THỐNG
NHÀ TRƯỜNG
- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới; hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Tìm hiểu về truyền thống của nhà trường.


10
CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân.
- Hội vui học tập.


11
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
- Lễ đăng kí ”Tháng học tốt, tuần học tốt”.
- Tổ chức kỉ niệm ngày 20/11


12
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
- Tìm hiểu về những người con anh hùng của quê hương, đất nước.
- Thi kể chuyện lịch sử


1 và 2
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
- Tìm hiểu về truyền thống văn hóa của quê hương
- Tìm hiểu những nét đổi thay của quê hương.
- Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện :”Trường xanh, sạch, đẹp”


3
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 8/3 và 26/3.
- Thảo luận kế hoạch chuẩn bị Hội trại 26 – 3 hoặc hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đoàn.

4
HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ
- Hoạt động chủ đề “Tình đoàn kết hữu nghị”.
- Hội vui học tập.


5
BÁC HỒ
KÍNH YÊU
- Thảo luận chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”
- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19/5.

6 +7
và 8
HÈ VUI, KHỎE VÀ BỔ ÍCH
- Hoạt động thể dục thể thao.
- Vui chơi giải trí.
- Biểu diễn văn nghệ.
- Các hình thức tham quan.
- Oân tập văn hóa
- Các hoạt động xã hội ở địa phương.

A.MỤC TIÊU GIÁO DỤC
1.NHẬN THỨC
- Hiểu được truyền thống tốt đẹp của nhà trường và những thành tích của lớp .
2. THÁI ĐỘ TÌNH CẢM
- Phấn khởi tự hào, trân trọng truyền thống của trường của lớp .
3.KỸ NĂNG, HÀNH VI
- Có thói quen tự giác chấp hành đúng nội quy kỉ luật của trường, của lớp ra sức học tập rèn luyện để bảo vệ và vun đắp truyền thống tốt đẹp của trường .
B.CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
TUẦN 1
Ngày thiết kế: 1/ 9/ 2009
Ngày thực hiện: 5/ 9/ 2009
HOẠT ĐỘNG
I.Yêu cầu giáo dục :
- Hiểu rõ nội dung của nội quy và nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó .
- Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của trường .
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học .
II. Nội dung và hình thức hoạt động :
1.Nội dung :
- Nội quy và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy nhà trường
- Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và ý nghĩa của nó .
2.hình thức hoạt động :
- Thảo luận câu hỏi, liên hệ thực tế .
III.Chuẩn bị hoạt động :
1.Về phương diện hoạt động :
- Văn bản nội quy và nhiệm vụ năm học .
- Một số câu hỏi về nội quy và ý nghĩa của nội quy nhiệm vụ năm học và về việc chấp hành nội quy của trường, của lớp trong năm học qua.
- Một số tiết mục văn nghệ .
2.Về tổ chức :
- GVCN phổ biến yêu cầu nội dung, kế hạch hoạt động .
- HS nghiên cứu nội quy của trường.
- Cán bộ lớp xây dựng câu hỏi thảo luận và đáp án .
- Bầu: người điều khiển chương trình, thư kí, trang trí văn nghệ .
- Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ.
IV.Tiến hành hoạt động :

Người
thực
hiện
Nội dung thực hiện
TL


Sponsor Documents