NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 8 (Tháng 9-10) giáo án GD công dân 8

Đăng ngày 8/14/2011 10:09:21 AM | Thể loại: GD công dân 8 | Lần tải: 176 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ CÁT
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁT NHƠN


Nguyễn Thị Yến
Tổ Văn-Sử-GDCD

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP TÁM

TRONG NĂM HỌC 9 THÁNG X 2 TIẾT / THÁNG = 18 TIẾT
THỜI GIAN HÈ 3 THÁNG X 4 TIẾT / THÁNG = 12 TIẾT

THÁNG
CHỦ ĐIỂM
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


9
TRUYỀN THỐNG
NHÀ TRƯỜNG
- Trao đổi về vị trí nhiệm vụ của người HS lớp 8; hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Thi hát những bài hát truyền thống.


10
CHĂM NGOAN
HỌC GIỎI
- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân.
- Thi tìm hiểu các tấm gương học tập tốt.


11
TÔN SƯ
TRỌNG ĐẠO
- Lễ đăng kí ”Tuần học tốt”.
- Tổ chức kỉ niệm ngày 20/11


12
UỐNG NƯỚC
NHỚ NGUỒN
- Thảo luận về truyền thống cách mạng của địa phương.
- Hội vui học tập.


1 và 2
MỪNG ĐẢNG
MỪNG XUÂN
- Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đảng.
- Thi viết, vã ca ngợi công ơn của Đảng, vẻ đẹp của quê hương.
- Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.
- Giao lưu với đảng viên của nhà trường.


3
TIẾN BƯỚC
LÊN ĐOÀN
- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 26/3.
- Thảo luận kế hoạch chuẩn bị Hội trại 26 – 3 hoặc hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đoàn.

4
HOÀ BÌNH VÀ
HỮU NGHỊ
- Thi tìm hiểu về tổ chức UNECO
- Hội vui học tập.


5
BÁC HỒ
KÍNH YÊU
- Thi tìm hiểu theo chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”
- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19/5.

6 +7
và 8
HÈ VUI, KHỎE VÀ BỔ ÍCH
- Lễ bàn giao học sinh cho địa phương.
- Sinh hoạt các câu lạc bộ em yêu thích.
- Tổng vệ sinh đường phố, làng xóm.
- Tham quan, nghỉ mát, du lịch.
- Oân tập văn hóa
- Các hoạt động hưởng ứng ngày phòng chống ma túy.A. MỤC TIÊU GIÁO DỤC:
1. NHẬN THỨC:
- Học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống của trường, của lớp.
2. THÁI ĐỘ TÌNH CẢM:
- Tự hào và trân trọng các truyền thống tốt đẹp đó.
3. KỸ NĂNG, HÀNH VI:
- Biết đoàn kết, giúp nhau phát huy truyền của trường, lớp.
B. CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG:
- Trao đổi về vị trí nhiệm vụ của người HS lớp 8; hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Thi hát những bài hát truyền thống.
C. CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:
TUẦN 1
Ngày thiết kế: 30/ 8/ 2010
Ngày thực hiện: 4/ 9/ 2010
TÊN HOẠT ĐỘNG 2
1/ YÊU CẦU GIÁO DỤC:
a. Nhận thức:
- Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp Tám.
b. Thái độ, tình cảm:
- Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
c. Kỹ năng, hành vi:
- Tự giác, quyết tâm cao trong học tập.
2/ NỘI DUNG-HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
a. Nội dung:
- Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp Tám.
- Những nhiệm vụ trong năm học này.
- Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
b. Hình thức:
- Trao đổi, thảo luận.
3/ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
a. Về phương tiện hoạt động:
- Một số câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp Tám? (Nêu rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm).
Câu 2: Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?
Câu 3: Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào? (Về chủ quan và khách quan).
- Giấy khổ to, bút dạ để ghi kết quả thảo luận; phiếu làm

Sponsor Documents