Ngữ văn

giáo án điện tử Vật lí
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-09-09 09:37:19 Tác giả Hoàng Nguyễn Đường loại .doc kích thước 0.11 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN, CẤP THCS (Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. 2. Nguyên tắc Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC
MÔN NGỮ VĂN, CẤP THCS
(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng  9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
1. Mục đích
 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
2. Nguyên tắc
Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.
(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 
(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.
(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.
3. Nội dung điều chỉnh
Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:
(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau.
(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm.
(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.
(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.
(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau.
1

 


 
4. Thời gian thực hiện 
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ  năm học 2011 - 2012.
5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung
- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.
- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như  sau:
+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS.
+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.
- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.
5.1. Lớp 6
 
TT
Phần
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn điều chỉnh
 
 
1
 
 
Văn học
Con Rồng cháu Tiên
Tr.5 SGK tập 1
Cả bài
Đọc thêm
Cây bút thần
Tr.80 SGK tập 1
Cả bài
Đọc thêm
Ông lão đánh cá và con cá vàng
Tr.91 SGK tập 1
Cả bài
Đọc thêm
Mẹ hiền dạy con
Tr.150 SGK tập 1
Cả bài
Đọc thêm
Lao xao
Tr.110 SGK tập 2
Cả bài
Đọc thêm
Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử
Tr.123 SGK tập 2
Cả bài
Đọc thêm
Động Phong Nha
Tr.144 SGK tập 2
Cả bài
Đọc thêm
2
Tiếng Việt
Danh từ
Tr.86 SGK tập 1
Phần danh từ riêng, danh từ chung
Chọn danh từ riêng, danh từ chung để dạy.
Ẩn dụ
Tr.68 SGK tập 2
Phần nội dung nhận diện, tác dụng của
Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của
1

 


 
 
 
 
ẩn dụ
ẩn dụ để dạy.
Hoán dụ
Tr.82 SGK tập 2
Phần nội dung nhận diện, tác dụng của Hoán dụ
Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của hoán dụ để dạy.
 
5.2. Lớp 7
 
TT
Phần
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn điều chỉnh
1
 
Văn học
Những câu hát về tình cảm gia đình
Tr.35 SGK tập 1
Cả chùm bài
Chỉ dạy bài ca dao 1 và 4
Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
Tr.37 SGK tập 1
Cả chùm bài
Chỉ dạy bài ca dao 1 và 4
Những câu hát than thân
Tr.48 SGK tập 1
Cả chùm bài
Chỉ dạy bài ca dao 2 và 3
Những câu hát châm biếm
Tr.51 SGK tập 1
Cả chùm bài
Chỉ dạy bài ca dao 1 và 2
Côn Sơn ca
Tr. 78 SGK tập 1
Cả bài
Đọc thêm
Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Tr.91 SGK tập 1
Cả bài
Đọc thêm
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
Tr.131 SGK tập 1
Cả bài
Đọc thêm
Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Tr.34 SGK tập 2
Cả bài
Đọc thêm
Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
Tr.89 SGK tập 2
Cả bài
Đọc thêm
Chèo Quan Âm (Trích đoạn Nỗi oan hại chồng)
Tr.111 SGK tập 2
Cả bài
Đọc thêm
2
Làm văn
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
Tr.146 SGK tập 1
Cả bài
Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy.
Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Tr.30 SGK tập 2
Cả bài
Tự học có hướng dẫn
Cách làm  bài văn nghị luận chứng minh
Tr. 48 SGK tập 2
Cả bài
Chọn trọng điểm để dạy cho HS: Văn chứng minh là gì? Những nét đặc trưng của văn chứng minh?...
Cách làm bài văn nghị luận giải thích
Tr. 84 SGK tập 2
Cả bài
Chọn trọng điểm để dạy cho HS: Văn giải thích là gì? Những nét đặc trưng của văn giải thích?..
1

 


 
 
 
 
 
.
 
5.3. Lớp 8
 
TT
Phần
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn điều chỉnh
1
Văn học
Vào nhà ngục Quảng  Đông cảm tác 
Tr.146 SGK tập 1
Cả bài
Đọc thêm
Tổng kết phần Văn học
Tr.130, 144, 148 SGK tập 2
Cụm bài
Chọn nội dung phù hợp ở 3 bài đó để dạy trong 2 tiết.
2
 
Tiếng Việt
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Tr.10 SGK tập 1
Cả bài
Tự học có hướng dẫn
 
5.4. Lớp 9
 
TT
Phần
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn điều chỉnh
1
Văn học
 Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Tr.60 SGK tập 1
Cả bài
Đọc thêm
 Mã Giám Sinh mua Kiều
Tr.97 SGK tập 1
Cả bài
Không dạy
Lục Vân Tiên gặp nạn
Tr.118 SGK tập 1
Cả bài
Không dạy
Cố hương
Tr.207 SGK tập 1
Phần viết chữ nhỏ
Không dạy
 Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)
Tr.173 SGK tập 2
Cả bài
Không dạy
2
 
Làm văn
  Luyện tập tóm tắt VB tự sự 
Tr.58 SGK tập 1
Cả bài
Tự học có hướng dẫn
 Người kể chuyện trong văn bản tự sự
Tr.192 SGK tập 1
Cả bài
Tự học có hướng dẫn
 
6. Khung phân phối chương trình
 
Lớp 6: Cả năm: 37 tuần (140 tiết), Học kì I: 19 tuần - Kết thúc: tiết 72; Học kì II: 18 tuần - Kết thúc: tiết 140.
Lớp 7: Cả năm: 37 tuần (140 tiết), Học kì I: 19 tuần - Kết thúc: tiết 72; Học kì II: 18 tuần - Kết thúc: tiết 140.
Lớp 8: Cả năm: 37 tuần (140 tiết), Học kì I: 19 tuần - Kết thúc: tiết 72; Học kì II: 18 tuần - Kết thúc: tiết 140.
Lớp 9: Cả năm: 37 tuần (175 tiết), Học kì I: 19 tuần - Kết thúc: tiết 90; Học kì II: 18 tuần - Kết thúc: tiết 175.
1

 


Nguồn:Hoàng Nguyễn Đường

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngHuong_dan_mon_Ngu_van_THCS.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
8da70q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-09-09 09:37:19
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Ngữ văn

giáo án có liên quan

 • Ngữ văn 11. Ngữ văn 11
  Lưu trữ tạm thời
  Ngữ văn 11. Ngữ văn 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2018

  Xem: 1

 • Ngữ văn: PPDH ngữ văn
  Ngữ văn 9
  Ngữ văn: PPDH ngữ văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2012

  Xem: 0

 • Ngữ văn: PPDH ngữ văn
  Ngữ văn 9
  Ngữ văn: PPDH ngữ văn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2012

  Xem: 0

 • Ngữ văn: PP DH ngữ văn
  Ngữ văn 9
  Ngữ văn: PP DH ngữ văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2014

  Xem: 0

 • Ngữ văn: PPDH ngữ văn
  Lưu trữ
  Ngữ văn: PPDH ngữ văn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 0

 • Ngữ văn: PPDH ngữ văn
  Ngữ văn 9
  Ngữ văn: PPDH ngữ văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2012

  Xem: 0

 • Ngữ văn: PPDH ngữ văn
  Ngữ văn 9
  Ngữ văn: PPDH ngữ văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2012

  Xem: 0

 • ngữ văn ngữ văn 12
  Ngữ văn
  ngữ văn ngữ văn 12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2014

  Xem: 0

 • Ngữ văn: PP DH ngữ văn
  Ngữ văn 9
  Ngữ văn: PP DH ngữ văn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2014

  Xem: 14

 • Ngữ văn: PP DH ngữ văn
  Tác phẩm Việt Nam
  Ngữ văn: PP DH ngữ văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tác phẩm Việt Nam

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2014

  Xem: 0