NS: 27/11/2020
NG: 29/11/2020
Tiết 11 - Bài 6
NHÀ NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
*Yêu cầu chuẩn KT, KN:
Biết được hoàn cảnh và sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc . Trình bày được tổ chức nhà nước Văn Lang, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang. Nét chính diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần. Rút ra bài học cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
+ Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang, Âu Lạc, mô tả thành Cổ Loa.
- Kĩ năng : Nhận xét, so sánh , sử dụng lược đồ và vẽ sơ đồ .
* Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi:
Đánh giá ý nghĩa sự ra đời của nhà nước Văn Lang và Âu Lạc đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc.
2. Kĩ năng: Vẽ đsơ đồ bộ máy nhà nớc Văn Lang, Âu Lạc, mô tả thành Loa.
3. Thái độ: GD lòng biết ơn công lao dựng nớc của các vua . GD tinh thần cảnh giác, ý thức bảo tồn khu di tích Đền Hùng, khu di tích thành .
* HS khá, giỏi : Đánh giá ý nghĩa sự ra đời của nhà nước Văn Lang và Âu Lạc đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc.
II. Chuẩn bị đồ dùng thiết bị dạy học:
- Lược đồ, tranh ảnh, phiếu học tập
III. Tổ chức các hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức
2. Tổ chức các hoạt động
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

Hoạt động khởi động
*HS tìm hiểu ở nhà trên pôpi, GT nhà nước Văn Lang-Âu Lạc.
HS giới thiệu về nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
- Hằng năm giỗ Tổ vào ngày nào? Ở đâu? Tại sao cả nước lại có ngày giỗ Tổ.
- Em biết gì về di tích thành Cổ Loa?
* GV nhận xét dẫn vào bài học
B. Hoạt động hình thành kiến thức
* MT: Hiểu được quá trình thành lập nhà nước Văn Lang, những nét chính về tổ chức nhà nước
Đọc đoạn thông tin tài liệu (tr 35,36),kết hợp quan sát hình 1,2,3 TL/36 và trả lời 2 câu hỏi mục 1 TL/35.
- HS hoạt động nhóm 2 (3’) - chia sẻ
- Gv nhận xét bổ sung, chốt KT

* Các em đã được học truyện ST- TT
H: Em kể lại truyện ST-TT. Truyên ST- TT nói lên hoạt động gì của nhân dân ta hồi đó?( HS TB-CS-GV chốt)
( ... Chống thiên tai lũ lụt, cần sự hợp lực của nhiều người để bảo vệ sản xuất nông nghiệp... nhiều sung đột cần được giải quyết, cần người đứng ra tập hợp nhân dân => Nhà nước Văn Lang được thành lập.


* Gv dùng lược đồ VN giới thiệu các khu vực phát triển: Sông Cả, Sông Mã, vùng đất ven sông Hồng ( Từ Ba Vì- > Việt Trì) Nơi bộ lạc Văn Lang sinh sống là phát triển hơn cả. Khu làng Cả (Việt Trì- Phú Thọ) là 1 vùng kinh tế sớm phát triển-> Bộ lạc Văn Lang.Bộ trưởng bộ lạc Văn Lang được các tù trưởng khác tôn trọng và ủng hộ ( Mở rộng làng Cả)
* HS kể chuyệnTT Lạc Long Quân- Âu Cơ
*H: Ý nghĩa sự ra đời của nhà nước Văn Lang?( HS TB- GV chốt)
- Sự ra đời của nhà nước Văn Lang chứng tỏ quốc gia – dân tộc Việt Nam được hình thành sớm, có truyền thống lâu đời…
- Tạo tiền đề về vật chất và tinh thần rất quan trọng cho sự phát triển của quốc gia – dân tộc ở thời kì sau.
Gv chốt phần 1
- Đọc thông tin quan sát hình 4 và 5 Tr 37 . Điền nội dung thích hợp vào ô trống trong sơ đồ TL/ 37 và trình bày sơ đồ đó.
- HS hoạt động nhóm 2 ( 5’ ) – Đại diện nhóm trình bày - Chia sẻ- GV NX chốt / MC
- GV tổng kết mục.
* H: Em có nhận xét gì về bộ máy tổ chức của nhà nước Văn Lang ?
( Là tổ chức bộ máy nhà nước đầu tiên của nước ta được tổ chức sơ khai, đơn giản)
1. Sự thành lập nước Văn Lang


- Vào khoảng thế kỉ VIII- VII TCN ở Bắc Bộ và Trung Bộ có những