Nhận xét đánh giá thường xuyên -lớp 3 giáo án Thông tư 30

Đăng ngày 11/30/2014 11:08:57 AM | Thể loại: Thông tư 30 | Lần tải: 19 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Đọc to, rõ ràng; chữ viết đều, đẹp. Làm toán nhanh, trình bày chưa cẩn thận.
- Quần áo, đầu tóc gọn gàng; chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
a) Nắm chắc cấu tạo của bài văn kể về gia đình; chữ viết đều, rõ ràng. Giải toán còn chậm. Nhắc nhở tác phong làm bài.
- Biết giữ lời hứa.
b) Tích cực học tập, tự tin, cởi mở thân thiện với bạn bè.
c) Trung thực, kỉ luật. Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
- Đọc to, rõ ràng; chữ viết đều,đẹp.Trình bày cẩn thận.
- Quần áo, đầu tóc gọn gàng; chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ.
- Gương mẫu, co ý thức giữ VS.
a) Đọc to, rõ ràng.Hướng dẫn viết đúng những chữ có âm đầu s/x. Hướng dẫn cách thực hiện phép tính cộng,trừ có nhớ.
-Vui vẻ,biết giữ lời hứa.
b) Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ;nhắc em về chuẩn bị đồ dùng sách vở đầy đủ.
c. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục.Nhắc em ý thức giữ vệ sinh chung.
a)Đọc to, rõ ràng; chữ viết đều, đẹp. Làm toán nhanh, trình bày sạch đẹp.
- Biết viết câu và sử dụng đúng dấu câu. Nắm chắc kiến thức về so sánh
b) Sắp xếp thời gian học tập hợp lý, cởi mở thân thiện với bạn bè.
c) Chăm học, chăm làm.Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
a) Đọc to, rõ ràng; trả lời được các câu hỏi. Nắm chắc mẫu câu : Ai là gì?. Làm tốt các bài toán cộng trừ có nhớ; hướng dẫn em tìm hiểu kĩ bài toán có lời văn.
-Biết giữ lời hứa.
b) Sắp xếp thời gian học tập hợp lý.Chưa mạnh dạn. Cho em nhiều cơ hội nói trước tập thể.
a) Nắm chắc cấu tạo của bài văn kể về gia đình; chữ viết đều, rõ ràng. Thực hiện tốt các bài toán về cộng trừ nhân chia; hướng dẫn em trình bày sạch đẹp. Nhắc nhở tác phong làm bài.
- Biết giữ lời hứa.
b) Tích cực học tập, tự tin, cởi mở thân thiện với bạn bè.
c) Trung thực, kỉ luật. Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân. a) Đọc to, rõ ràng.Hướng dẫn viết đúng những chữ có âm đầu s/x. Hướng dẫn cách thực hiện phép tính cộng,trừ có nhớ.
-Vui vẻ,biết giữ lời hứa.
b) Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ;nhắc em về chuẩn bị đồ dùng sách vở đầy đủ.
c. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục.Nhắc em ý thức giữ vệ sinh chung.
a)Đọc to, rõ ràng; chữ viết đều, đẹp. Làm toán nhanh, trình bày sạch đẹp.
- Biết viết câu và sử dụng đúng dấu câu.
b) Sắp xếp thời gian học tập hợp lý, cởi mở thân thiện với bạn bè.
c) Chăm học, chăm làm.Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
Đọc đúng, rõ ràng.Thực hiện nhân chia còn chậm, nhắc nhở học thuộc bảng nhân,chia. Hướng dẫn cách trình bày bài.
- Sắp xếp thời gian học tập chưa phù hợp; còn quên sách vở, đồ dùng học tập. Nhắc nhở kiểm tra đồ dùng trước khi đến lớp.
- Thực hiện đúng nội quy lớp, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh trường,lớp.
a) Đọc lưu loát,trả lời được các câu hỏi. Biết kể về gia đình. Làm tốt các bài toán về cộng trừ nhân chia; hướng dẫn em trình bày sạch đẹp.
- Giữ đúng lời hứa với mọi người.
b) Sắp xếp thời gian học tập hợp lý, cởi mở thân thiện với bạn bè.
c) Trung thực kỉ luật, đoàn kết.Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá
) Đọc to, rõ ràng. Hướng dẫn viết đúng những chữ có âm đầu l/n. Hướng dẫn cách thực hiện giải bài toán có lời văn.
- Vui vẻ, biết giữ lời hứa.
b) Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ; nhắc em về chuẩn bị đồ dùng sách vở đầy đủ.
c. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục.Nhắc em ý thức giữ gìn của công.
a. Có tiến bộ

Sponsor Documents