Nhận xét đánh giá thường xuyên lớp 5 giáo án Thông tư 30

Đăng ngày 11/30/2014 11:10:07 AM | Thể loại: Thông tư 30 | Lần tải: 38 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

a) Nắm chắc kiến thức từ đồng nghĩa. Làm đúng các phép tính về cộng trừ nhân chia phân số,hướng dẫn cách trình bày.
- Biết trách nhiệm là học sinh lớp 5.
b) Thực hiện đúng nội quy; chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ.Có ý thức tự hoàn thành nhiệm vụ học tập.
c) Đoàn kết,Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.Nhắc nhở em cần tích cực tham gia công việc chung.
a)Chữ viết đều, đẹp.Hiểu nghĩa một số từ về chủ đề Tổ quốc.Làm đúng các phép tính về cộng trừ nhân chia phân số,hướng dẫn cách trình bày.
- Vui và tự hào khi là học sinh lớp 5.
b) Mạnh dạn, tự tin.Có ý thức tự hoàn thành nhiệm vụ học tập; chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ.
c) Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. Đi học đầy đủ đúng giờ.Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
) Viết đúng các bài chính tả.Hướng dẫn đánh dấu thanh tiếng có ng/ngh; gh/g. Hướng dẫn cách thực hiện cộng trừ nhân chia phân số,hướng dẫn cách trình bày..
- Vui và tự hào khi là học sinh lớp 5.
b) Mạnh dạn,cởi mở thân thiện;nhắc em về chuẩn bị đồ dùng sách vở đầy đủ và biết tự hoàn thành nhiệm vụ học tập
) Chữ viết đều, đẹp.Nắm chắc kiến thức từ đồng nghĩa. Biết kể chuyện. Làm đúng các phép tính về cộng trừ nhân chia phân số. Trình bày sạch đẹp.
- Có ý thức học tập rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.
b) Thực hiện đúng nội quy sắp xếp thời gian học tập hợp lý, cởi mở thân thiện với bạn bè.Mạnh dạn, tự tin.
c) Đi học đầy đủ đúng giờ.Trung thực, kỉ luật. Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
Nắm chắc kiến thức về từ đồng nghĩa.Đọc diễn cảm; chữ viết đều, đẹp. Làm các bài toán về cộng trừ nhân chia phân số nhanh, trình bày sạch đẹp.
- Có ý thức rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.
b) Mạnh dạn, tự tin.Sắp xếp thời gian học tập hợp lý, cởi mở thân thiện với bạn bè.
c)Đi học đầy đủ đúng giờ. Chăm học, chăm làm.Tích cực tham gia công việc chung.Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
Có tiến bộ về chữ viết;hướng dẫn làm bài tập về từ đồng nghĩa và cộng trừ nhân chia phân số ;hướng dẫn cách trình bày.
- Biết trách nhiệm là học sinh lớp 5.
b) Quần áo, đầu tóc gọn gàng; Nhắc em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ;tạo cho em cơ hội phát biểu xây dựng bài nhiều hơn.
c) Đi học đầy đủ đúng giờ,đoàn kết.Nhắc em tích cực vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường ;tích cực hơn trong mọi hoạt động.
) Đọc diễn cảm. Nắm chắc kiến thức từ đồng nghĩa;hiểu một số từ về chủ đề Tổ quốc. Làm đúng các bài tập về về cộng trừ nhân chia phân số,hướng dẫn cách trình bày.
- Có ý thức rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.
b) Mạnh dạn, tự tin.Sắp xếp thời gian học tập hợp lý, cởi mở thân thiện với bạn bè.Nhắc em chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng.
Nắm chắc các nội dung bài học, sáng tạo trong khi làm bài.Hướng dẫn em trình bày bài làm cẩn thận hơn.
-Có ý thức học tập rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.
b) Sắp xếp thời gian học tập hợp lý, cởi mở thân thiện với bạn bè. Mạnh dạn, tự nhiên khi giao tiếp.
c) Đoàn kết với bạn bè, kính trọng người lớn, yêu thương em nhỏ.Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
) Chữ viết rõ ràng, đọc đúng.Biết thực hiện các phép tính về phân số,hướng dẫn cách trình bày.
-Có ý thức học tập rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.
b) Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ; nhắc em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ.
c) Đoàn kết bạn bè, kính trọng người trên.Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
Đọc to, rõ ràng; nắm được cấu tạo bài văn tả cảnh.Nắm chắc kiến thức từ đồng nghĩa. Làm tốt các bài toán

Sponsor Documents