NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN MÔN MĨ THUẬT giáo án Mẫu

Đăng ngày 11/15/2014 4:45:42 PM | Thể loại: Mẫu | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN MÔN MĨ THUẬT
Năm học: 2014 – 2015

I/ Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng):
- Ý thức tự tìm hiểu, tham gia cùng nhóm bạn để tìm hiểu nội dung bài.
- Hoàn thành tốt các nội dung của từng bài trong tháng.
- Hoàn thành các nội dung bài theo yêu cầu bài học trong tháng.
- Thể hiện được sự sáng tạo trong vẽ tranh đề tài.
- Biết cách quan sát mẫu và thể hiện tốt bài vẽ.
- Nắm được cách trang trí và hoàn thành tương đối tốt bài trang trí.
- Nhận xét được bức tranh theo cảm nhận riêng của mình.
- Đã vẽ được tranh theo đề tài nhưng cầu vẽ sáng tạo hơn và chú ý về bố cục.
- Cần vẽ các họa tiết cân đối và vẽ màu cần có các sắc độ đậm nhạt.
- Cần quan sát kĩ và mạnh dạn nói ra những gì mình nhìn thấy và cảm thấy.
- Vẽ đúng nội dung đề tài, hình vẽ đẹp, cân đối. màu sắc tươi vui, có đậm nhạt.
- Bài vẽ đúng nội dung, hình vẽ sinh ộng , cân đối. màu sắc hài hòa thể hiện được sắc độ đậm nhạt.
- Biết cách vẽ và vẽ được tương đối tốt hình dán, đặc điểm của mẫu.
- Vẽ được hình cân đối với tờ giấy, vẽ màu đẹp, có sắc độ đậm nhạt.
- Chưa vẽ ra đặc điểm của mẫu, hình vẽ chưa cân đối vẽ màu chưa cẩn thận, thiếu độ đậm nhạt.
- Cần quan sát mẫu kỹ hơn để vẽ được hình dán chung của mẫu.
II/ Năng lực:
- Biết vệ sinh cá nhân, ăn, mặc sạch đẹp.
- Chuẩn bị tốt ĐDHT ở lớp.
- Thực hiện được theo yêu cầu của giáo viên.
- Tự làm việc cá nhân.
- Tham gia làm việc theo nhóm.
- Bố trí thời gian học tập hợp lý
- Luôn chấp hành tốt nội quy lớp học.
- Bản thân tự cố gắng hoàn thành tốt công việc.
- Mạnh dạn khi giao tiếp.
- Trình bày rõ ràng , ngắn gọn.
- Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học tập cá nhân trên lớp.
- Tự thực hiện đúng nhiệm vụ học tập.
- Biết vận dụng những đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập.
- Chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.
- Tự đánh giá kết quả học tập và báo cáo kết quả trong nhóm.
- Tự học và tham gia giải quyết vấn đề cùng bạn.
III/ Phẩm chất:
- Đi học đều, đúng giờ.
- Chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập, lao động, thể thao.
- Tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh trường lớp.
- Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Mạnh dạn khi trình bày ý kiến cá nhân.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về học tập.
- Không lấy những gì không phải của mình.
- Biết bảo vệ quả công.
- Giúp đỡ tôn trọng mọi người.
- Luôn quý trọng người lao động.
- Nhường nhịn bạn.
- Biết yêu trường, yêu lớp.
- Biết quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ, anh em.
- Kính trọng người lớn, biết ơn thầy cô giáo.
- Yêu thương giúp đõ bạn.
- Bảo vệ quả cộng, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
- Thích tìm hiểu về lịch sử địa phương.

Sponsor Documents