noi nang

Đăng ngày 3/15/2015 11:42:07 AM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: em huỳnh thị kim | Lần tải: 9 | Lần xem: 9 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY

 

Trường: THPT Nguyễn Minh Quang  

Họ và tên GSh: Huỳnh Tấn Tài  MSSV: 1107635

Họ Và tên GVHD: Thầy Huỳnh Út Tí Hon

Lớp: 10T1  Môn: Vật Lý

Tiết thứ:        

Ngày         Tháng     năm 2014

 

Bài 32. NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Phát biểu được định nghĩa nội năng trong nhiệt động lực học.

- Chứng minh được nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

- Phân biệt được hai cách làm biến đổi nội năng và nêu các ví dụ minh họa cụ

thể về thực hiện công và truyền nhiệt.

- Viết được công thức tính nhiệt lượng, nêu được tên và đơn vị các đại lượng

trong công thức.

2.Kỹ năng:

- Giải thích định tính một số hiện tượng đơn giản về sự thay đổi nội năng.

- Vận dụng được công thức tính nhiệt lượng để giải các bài tập trong SGK và

các bài tập tương tự.

 3.Thái độ:

- Nghiêm túc trong học tập, chú ý lắng nghe, tham gia phát biểu và tiếp thu kiến thức.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Phương pháp

     - Diễn giảng, đọc sách, thảo luận nhóm, vấn đáp.

2. Phương tiện

     - Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết bài giảng, bảng vẽ sẵn.

 

 

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Giới thiệu bài mới

2. Dạy bài mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động của nội năng. (15p)

Nội dung lưu bảng

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Bài 32 NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG

I - Nội năng

1. Nội năng là gì?

Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.

- Kí hiệu: U

- Đơn vị: J

Nội năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vât: U=f(T,V).

2. Độ biến thiên nội năng

   Độ biến thiên nội năng là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.

   Kí hiệu:

 

 

- Khi một vật có khả năng thực hiện công cơ học, ta nói vật đó có cơ năng. Vậy một em nhắc lại cho thầy biết cơ năng của một vật  là gì?

- Động năng của một vật phụ thuộc vào đại lượng nào?

- Thế năng của một vật phụ thuộc vào đâu?

- Trong hệ kín không có ma sát, thì có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng nhưng cơ năng luôn được bảo toàn.

- Chúng ta đều biết rằng vật chất được cấu tạo từ các phân tử riêng rẽ. Vậy các phân tử có động năng, thế năng không? Vì sao?

- Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.

+ Kí hiệu: U

+ Đơn vị: J

- Nội năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: U=f(T,V).

 

- Biến thiên là gì?

- Vậy một em hay đứng lên cho thầy biết biến thiên nội năng là gi?

- Độ biến thiên nội năng là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.

 

- Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.

 

 

- Phụ thuộc vào vận tốc của vật.

- Thế năng của một vật phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

 

 

 

 

- Các phân tử có động năng do chúng chuyển động hỗn độn không ngừng.

- Do giữa các phân tử có lực tương tác nên các phân tử có thế năng.

 

 

 

 

 

+ t tăng v tăng Wđ

+ V thay đổi khoảng cách phân tử thay đổi thế năng phân tủ thay đổi.

- Là sự thay đổi.

- Là sự thay đổi của nội năng trong một quá trình nào đó, nội năng có thể tăng hoặc giảm.

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu hoạt động của các cách làm thay đổi nội năng (20p)

Nội dung lưu bảng

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

II – Cách là thay đổi nội năng

1. Thự hiện công

- Cọ xát cây thước cây thước nóng lên.

- Ấn mạnh và nhanh pit-tông của xilanh chứa khí V khí giảm và khí nóng lên.

Nhận xét: Trong quá trình thực hiện công lên vật có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nội năng.

2. Truyền nhiệt

a/ Quá trình truyền nhiệt

- Quá trình làm thay đổi nội năng mà không có sự thực công lên vật thì gọi là quá trình truyền nhiệt.

- Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

b/ Nhiệt lượng

- Nhiệt lượng là phần nội năng mà vật nhận được hay mất đi khi truyền nhiệt.

Lưu ý: Nhiệt lượng không phải là một dạng năng lượng, vì năng lượng luôn luôn tồn tại với vật chất còn nhiệt lượng chỉ xuất hiện khi có sự truyền nhiệt từ vật này sang vật khác.

- Trong thực tế có 3 hình thức truyền nhiệt: dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt, đối lưu.

- Công thức tính nhiệt lượng của một lượng chất rắn hoặc chất lỏng thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ thay đổi:

- Trong thực tế có 3 hình thức truyền nhiệt: dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt, đối lưu.

 

- Có những cách nào làm thay đổi nội năng của vật?

- Vậy bây giờ chúng ta xét trường hợp thứ nhất là thực hiện công.

- Các em hay lấy cây thước của mình cọ xát lên mặt bàn, sau đó dùng tay sờ vào cây thước, sau đó một em cho thầy nhận xét?

- Bây giờ thầy có một ví dụ khác, giả sử thầy có một cái pit-tông và một xilanh chứa khí. Khi thầy ấn mạnh và nhanh pit-tông xuống, các em dự đoán xem nhiệt độ trong xilanh sẽ như thế nào?

- Vậy khi đó chúng ta đã thực hiên công chưa mấy em? Khi thực hiện công như vậy thì nhiệt độ của vật như thế nào? Nội năng của vật thay đổi chưa?

- Vậy lúc này cơ năng đã biến đổi thành gì rồi các em?

- Từ đây một em hãy rút ra nhận xét cho thầy ?

 

 

- Giả sử bây giờ thầy có một miếng kim loại, thầy thả miếng kim loại vào một chậu nước nóng, lúc này nhiệt độ của miến kim loại có thay đổi không các em?

- Hoặc trường trường hợp thầy có một xilanh chứa đầy không khí và được bịt kín bởi pit-tông. Thầy đem xilanh này đặt trên một ngọn đèn cồn thì nhiệt độ của khối khí bên trong xilanh có thay đổi không? Vậy nội năng của khối khí có thay đổi không?

- Vậy 2 trường hợp thầy đưa ra chúng ta có mất một công nào để thực hiện không mấy em?

- Rõ ràng trong 2 quá trình thầy vừa nêu chúng ta không mất một công nào nhưng chúng ta vẫn làm thay đổi được nội năng của vật, và những quá trình như thế người ta gọi đó là quá trình truyền nhiệt. Vậy một em phát biểu cho thầy quá trình truyền nhiệt là quá trình như thế nào?

- Khi miến kim loại nóng lên thì nước sẽ nguội đi. Ở đây có sự truyền một phần nội năng từ nước sang miến kim loại, ta nói nước đã truyền cho miến kim loại một phần nhiệt lượng. Vậy một em cho thầy biết nhiệt lượng là gì?

- Ở lớp 8 các em đã được học công thức tính nhiệt lượng của một lượng chất rắn hoặc lỏng. Vậy em nào có thể nhắc lại công thức cho thầy?

- Các em hãy giải thích các đại lượng có mặt trong biểu thức.

- Thực hiện công và truyền nhiệt.

 

 

 

- Sau khi cọ xát cây thước thì cây thước nóng lên.

 

 

 

- Nhiệt độ của khối khí bên trong xilanh tăng.

 

 

 

 

 

- HS suy nghĩ và trả lời.

 

 

 

 

 

- Nội năng.

 

- Trong quá trình thực hiện công lên vật có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nội năng.

- Có thay đổi.

 

 

 

 

 

- Nhiệt độ tăng, nội năng thay đổi.

 

 

 

 

 

 

 

- Không thực hiên công.

 

 

 

- Quá trình làm thay đổi nội năng mà không có sự thực công lên vật thì gọi là quá trình truyền nhiệt.

- Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

 

- Nhiệt lượng là phần nội năng mà vật nhận được hay mất đi khi truyền nhiệt.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: (10p)

  - Bài học hôm nay các em cần nắm được những nội dung chính sau:

 + Phát biểu được định nghĩa nội năng trong nhiệt động lực học.

 + Chứng minh được nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

 + Phân biệt được hai cách làm biến đổi nội năng và nêu các ví dụ minh họa cụ

thể về thực hiện công và truyền nhiệt.

 + Viết được công thức tính nhiệt lượng, nêu được tên và đơn vị các đại lượng

trong công thức.

- Tự đọc phần ghi nhớ.

     - Bài tập về nhà: 

 + Hoàn thành câu hỏi C3 trong SGK.

 + Về làm bài tập trong SGK.

   V. RÚT KINH NGHIỆM

 

 Hậu Giang, ngày     tháng    năm 2014

   Giáo viên hướng dẫn                                                   Giáo sinh

 

 

 

          Huỳnh Út Tí Hon                                              Huỳnh Tấn Tài

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án noi nang, . . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng thư viện noi nang .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , giáo án noi nang trong danh mục được giới thiệu bởi bạn em huỳnh thị kim đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào mục , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem GIÁO ÁN GIẢNG DẠY Trường: THPT Nguyễn Minh Quang Họ và tên GSh: Huỳnh Tấn Tài MSSV: 1107635 Họ Và tên GVHD: Thầy Huỳnh Út Tí Hon Lớp: 10T1 Môn: Vật Lý Tiết thứ: Ngày Tháng năm 2014 Bài 32, nói thêm là NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG I, bên cạnh đó MỤC TIÊU 1, cho biết thêm Kiến thức: - Phát biểu được khái niệm nội năng trong nhiệt động lực học, bên cạnh đó - Chứng minh được nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và không gian của vật, nói thêm là - Phân biệt được hai cách làm biến đổi nội năng và nêu những tỉ dụ minh họa cụ thể về thực hiện công và truyền nhiệt, nói https://nslide.com/giao-an/noi-nang.zwa7zq.html