Giáo Án Chất Rắn Và Chất Lỏng:Noi Nang

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
zwa7zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-03-15 11:42:07
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY Trường: THPT Nguyễn Minh Quang Họ và tên GSh: Huỳnh Tấn Tài MSSV: 1107635 Họ Và tên GVHD: Thầy Huỳnh Út Tí Hon Lớp: 10T1 Môn: Vật Lý Tiết thứ: Ngày Tháng năm 2014 Bài 32. NỘI NĂNG VÀ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
 
Trường: THPT Nguyễn Minh Quang  
Họ và tên GSh: Huỳnh Tấn Tài  MSSV: 1107635
Họ Và tên GVHD: Thầy Huỳnh Út Tí Hon
Lớp: 10T1  Môn: Vật Lý
Tiết thứ:        
Ngày         Tháng     năm 2014
 
Bài 32. NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa nội năng trong nhiệt động lực học.
- Chứng minh được nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
- Phân biệt được hai cách làm biến đổi nội năng và nêu các ví dụ minh họa cụ
thể về thực hiện công và truyền nhiệt.
- Viết được công thức tính nhiệt lượng, nêu được tên và đơn vị các đại lượng
trong công thức.
2.Kỹ năng:
- Giải thích định tính một số hiện tượng đơn giản về sự thay đổi nội năng.
- Vận dụng được công thức tính nhiệt lượng để giải các bài tập trong SGK và
các bài tập tương tự.
 3.Thái độ:
- Nghiêm túc trong học tập, chú ý lắng nghe, tham gia phát biểu và tiếp thu kiến thức.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp
     - Diễn giảng, đọc sách, thảo luận nhóm, vấn đáp.
2. Phương tiện
     - Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết bài giảng, bảng vẽ sẵn.
 
 
III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Giới thiệu bài mới
2. Dạy bài mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động của nội năng. (15p)
Nội dung lưu bảng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 32 NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG
I - Nội năng
1. Nội năng là gì?
 Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.
- Kí hiệu: U
- Đơn vị: J
 Nội năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vât: U=f(T,V).
2. Độ biến thiên nội năng
   Độ biến thiên nội năng là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.
   Kí hiệu:
 
 
- Khi một vật có khả năng thực hiện công cơ học, ta nói vật đó có cơ năng. Vậy một em nhắc lại cho thầy biết cơ năng của một vật  là gì?
- Động năng của một vật phụ thuộc vào đại lượng nào?
- Thế năng của một vật phụ thuộc vào đâu?
- Trong hệ kín không có ma sát, thì có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng nhưng cơ năng luôn được bảo toàn.
- Chúng ta đều biết rằng vật chất được cấu tạo từ các phân tử riêng rẽ. Vậy các phân tử có động năng, thế năng không? Vì sao?
- Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.
+ Kí hiệu: U
+ Đơn vị: J
- Nội năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: U=f(T,V).
 
- Biến thiên là gì?
- Vậy một em hay đứng lên cho thầy biết biến thiên nội năng là gi?
- Độ biến thiên nội năng là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.
 
- Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.
 
 
- Phụ thuộc vào vận tốc của vật.
- Thế năng của một vật phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
 
 
 
 
- Các phân tử có động năng do chúng chuyển động hỗn độn không ngừng.
- Do giữa các phân tử có lực tương tác nên các phân tử có thế năng.
 
 
 
 
 
+ t tăng  v tăng  Wđ
+ V thay đổi  khoảng cách phân tử thay đổi  thế năng phân tủ thay đổi.
- Là sự thay đổi.
- Là sự thay đổi của nội năng trong một quá trình nào đó, nội năng có thể tăng hoặc giảm.
 
 
 
 
Hoạt động 2: Tìm hiểu hoạt động của các cách làm thay đổi nội năng (20p)
Nội dung lưu bảng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
II – Cách là thay đổi nội năng
1. Thự hiện công
- Cọ xát cây thước  cây thước nóng lên.
- Ấn mạnh và nhanh pit-tông của xilanh chứa khí  V khí giảm và khí nóng lên.
 Nhận xét: Trong quá trình thực hiện công lên vật có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nội năng.
2. Truyền nhiệt
a/ Quá trình truyền nhiệt
- Quá trình làm thay đổi nội năng mà không có sự thực công lên vật thì gọi là quá trình truyền nhiệt.
- Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có truyền nội năng từ vật này sang vật khác.
b/ Nhiệt lượng
- Nhiệt lượng là phần nội năng mà vật nhận được hay mất đi khi truyền nhiệt.

Lưu ý: Nhiệt lượng không phải là một dạng năng lượng, vì năng lượng luôn luôn tồn tại với vật chất còn nhiệt lượng chỉ xuất hiện khi có sự truyền nhiệt từ vật này sang vật khác.
- Trong thực tế có 3 hình thức truyền nhiệt: dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt, đối lưu.
- Công thức tính nhiệt lượng của một lượng chất rắn hoặc chất lỏng thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ thay đổi:

- Trong thực tế có 3 hình thức truyền nhiệt: dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt, đối lưu.
 
- Có những cách nào làm thay đổi nội năng của vật?
- Vậy bây giờ chúng ta xét trường hợp thứ nhất là thực hiện công.
- Các em hay lấy cây thước của mình cọ xát lên mặt bàn, sau đó dùng tay sờ vào cây thước, sau đó một em cho thầy nhận xét?
- Bây giờ thầy có một ví dụ khác, giả sử thầy có một cái pit-tông và một xilanh chứa khí. Khi thầy ấn mạnh và nhanh pit-tông xuống, các em dự đoán xem nhiệt độ trong xilanh sẽ như thế nào?
- Vậy khi đó chúng ta đã thực hiên công chưa mấy em? Khi thực hiện công như vậy thì nhiệt độ của vật như thế nào? Nội năng của vật thay đổi chưa?
- Vậy lúc này cơ năng đã biến đổi thành gì rồi các em?
- Từ đây một em hãy rút ra nhận xét cho thầy ?
 
 
- Giả sử bây giờ thầy có một miếng kim loại, thầy thả miếng kim loại vào một chậu nước nóng, lúc này nhiệt độ của miến kim loại có thay đổi không các em?
- Hoặc trường trường hợp thầy có một xilanh chứa đầy không khí và được bịt kín bởi pit-tông. Thầy đem xilanh này đặt trên một ngọn đèn cồn thì nhiệt độ của khối khí bên trong xilanh có thay đổi không? Vậy nội năng của khối khí có thay đổi không?
- Vậy 2 trường hợp thầy đưa ra chúng ta có mất một công nào để thực hiện không mấy em?
- Rõ ràng trong 2 quá trình thầy vừa nêu chúng ta không mất một công nào nhưng chúng ta vẫn làm thay đổi được nội năng của vật, và những quá trình như thế người ta gọi đó là quá trình truyền nhiệt. Vậy một em phát biểu cho thầy quá trình truyền nhiệt là quá trình như thế nào?
- Khi miến kim loại nóng lên thì nước sẽ nguội đi. Ở đây có sự truyền một phần nội năng từ nước sang miến kim loại, ta nói nước đã truyền cho miến kim loại một phần nhiệt lượng. Vậy một em cho thầy biết nhiệt lượng là gì?
- Ở lớp 8 các em đã được học công thức tính nhiệt lượng của một lượng chất rắn hoặc lỏng. Vậy em nào có thể nhắc lại công thức cho thầy?
- Các em hãy giải thích các đại lượng có mặt trong biểu thức.
- Thực hiện công và truyền nhiệt.
 
 
 
- Sau khi cọ xát cây thước thì cây thước nóng lên.
 
 
 
- Nhiệt độ của khối khí bên trong xilanh tăng.
 
 
 
 
 
- HS suy nghĩ và trả lời.
 
 
 
 
 
- Nội năng.
 
- Trong quá trình thực hiện công lên vật có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nội năng.
- Có thay đổi.
 
 
 
 
 
- Nhiệt độ tăng, nội năng thay đổi.
 
 
 
 
 
 
 
- Không thực hiên công.
 
 
 
- Quá trình làm thay đổi nội năng mà không có sự thực công lên vật thì gọi là quá trình truyền nhiệt.
- Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có truyền nội năng từ vật này sang vật khác.
 
- Nhiệt lượng là phần nội năng mà vật nhận được hay mất đi khi truyền nhiệt.
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: (10p)
  - Bài học hôm nay các em cần nắm được những nội dung chính sau:
 + Phát biểu được định nghĩa nội năng trong nhiệt động lực học.
 + Chứng minh được nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
 + Phân biệt được hai cách làm biến đổi nội năng và nêu các ví dụ minh họa cụ
thể về thực hiện công và truyền nhiệt.
 + Viết được công thức tính nhiệt lượng, nêu được tên và đơn vị các đại lượng
trong công thức.
- Tự đọc phần ghi nhớ.
     - Bài tập về nhà: 
 + Hoàn thành câu hỏi C3 trong SGK.
 + Về làm bài tập trong SGK.
   V. RÚT KINH NGHIỆM
 
 Hậu Giang, ngày     tháng    năm 2014
   Giáo viên hướng dẫn                                                   Giáo sinh
 
 
 
          Huỳnh Út Tí Hon                                              Huỳnh Tấn Tài

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử noi nang
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGIAO_AN_GIANG_DAY_BAI_32_NOI_NANG.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • NỘI NĂNG
  Vật lý 10
  NỘI NĂNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2011

  Xem: 7

 • noi nang
  Chất rắn và chất lỏng
  noi nang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chất rắn và chất lỏng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2015

  Xem: 0

 • nội năng và sự biến thiên nội năng
  Toán học
  nội năng và sự biến thiên nội năng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2010

  Xem: 1

 • VL10. Nội năng. Sự biến thiên nội năng
  Cơ sở của nhiệt động lực học
  VL10. Nội năng. Sự biến thiên nội năng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cơ sở của nhiệt động lực học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2009

  Xem: 750

 • NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG
  Vật lý 10
  NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/8/2009

  Xem: 55

 • nội năng và biến thiên nội năng
  Vật lý
  nội năng và biến thiên nội năng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2012

  Xem: 0

 • NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG
  Vật lý 10
  NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2011

  Xem: 12

 • Kỷ năng nghe nói
  Tiếng Anh 8
  Kỷ năng nghe nói

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2010

  Xem: 0

 • Nội năng và sự biến thiên nội năng(CB)
  Cơ sở của nhiệt động lực học
  Nội năng và sự biến thiên nội năng(CB)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cơ sở của nhiệt động lực học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2010

  Xem: 138

 • Nội năng và sự biến thiên nội năng
  Vật lý 11
  Nội năng và sự biến thiên nội năng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2010

  Xem: 0

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU