NỘI QUY, QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

Đăng ngày 7/27/2017 8:53:25 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: T� Nguy�?n Đông | Lần tải: 10 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI

LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Thới Lai, ngày 15 tháng 07 năm 2017.

NỘI QUY, QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X;

Căn cứ kế hoạch số 39/KH-CĐTHPTTL, ngày 01/07/2017 của Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Thới Lai về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban tổ chức Đại hội CĐCS trường THPT Thới Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra nội quy, qui chế làm việc của Đại hội như sau:

I. NỘI QUY ĐẠI HỘI

1. Thời gian làm việc của Đại hội:

Từ lúc 7 giờ 30 phút đến khi hết chương trình Đại hội (dự kiến đến 11 giờ 30 phút), thứ bảy, ngày 22/7/2017.

2. Những qui định:

  Để đảm bảo cho Đại hội diễn ra và thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức Đại hội yêu cầu các đại biểu về dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt những quy định sau đây:

- Tất cả các Đại biểu phải chấp hành: đúng giờ giấc (đến trước giờ Đại hội làm việc 10 phút), và tuân thủ những nguyên tắc, thủ tục tiến hành Đại hội; Đại biểu vắng mặt phải có lý do chính đáng và báo cáo với Ban Tổ chức Đại hội.

- Đại biểu dự Đại hội để xe đúng nơi quy định (Nhà xe) bảo đảm việc quản lý bảo vệ được an toàn.

- Đại biểu nam mặc đồng phục mới, đeo cravat, đi giầy; Đại biểu Nữ đồng phục mới áo dài; Đại biểu phải đeo Thẻ đại biểu (do Ban tổ chức cấp) và ngồi đúng vị trí quy định, không sử dụng điện thoại di động (Đặt ở chế độ run), không nói chuyện, làm việc riêng và không hút thuốc lá trong Hội trường. Đại biểu có ý kiến trao đổi hoặc góp ý cho Đại hội thì liên hệ Ban Tổ chức để được giải quyết.

- Đại biểu chính thức mới có quyền biểu quyết. Biểu quyết bằng cách giơ cao bằng tay phải.

II. QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch Đại hội: Do Đại hội bầu ra bằng hình thức biểu quyết.

  Nhiệm vụ:

- Điều hành công việc Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

1


- Phân công thành viên điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; chuẩn bị nội dung để Đại hội thảo luận, biểu quyết; lãnh đạo điều hành các hoạt động của đại hội.

- Điều hành bầu cử, quyết định các trường hợp cho rút hoặc không cho rút khỏi danh sách đề cử.

- Nhận biên bản kết quả bầu cử và niêm phong từ Ban bầu cử.

- Chỉ định triệu tập Uỷ viên kỳ họp thứ nhất Ban chấp hành.

- Xem xét các đơn khiếu nại tố cáo liên quan tới đại biểu gởi đến trước ngày đại hội.

2. Thư ký Đại hội: Do Đại hội bầu ra bằng hình thức biểu quyết.

Nhiệm vụ:

- Ghi biên bản tổ chức Đại hội, tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Thu nhận và bảo quản tài liệu Đại hội gửi đến BCH mới.

3. Ban bầu cử: Do Đoàn chủ tịch giới thiệu thông qua Đại hội biểu quyết

  Ban bầu cử có nhiệm vụ phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát kiểm phiếu, lập biên bản, công bố kết quả bầu cử.

4. Đại biểu trong Đại hội:

- Thực hiện nghiêm túc Chương trình, Nội quy, Qui chế làm việc của Đại hội.

- Đại biểu phát biểu ý kiến phải được Đoàn chủ tịch đồng ý mới được phát biểu.

- Ni dung ý kiến phát biểu phải được chuẩn bị và đảm bảo nội dung trọng tâm của vấn đề phát biểu.

 

Toàn thể Đại biểu dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện tốt Nội quy, Qui chế làm việc của Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án NỘI QUY, QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022, Giáo án khác. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc thư viện NỘI QUY, QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện NỘI QUY, QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022 trong chủ đề Giáo án khác được chia sẽ bởi user T� Nguy�?n Đông đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Giáo án khác , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Khác ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022 ĐOÀN CHỦ TỊCH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thới Lai, ngày 15 tháng 07 năm 2017, ngoài ra  NỘI QUY, QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X; Căn cứ kế hoạch số 39/KH-CĐTHPTTL, ngày 01/07/2017 của Ban chấp hành Công đoàn https://nslide.com/giao-an/noi-quy-qui-che-lam-viec-cua-dai-hoi-cong-doan-co-so-nhiem-ky-2017-2022.ifzu0q.html