Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc


 

  

           

             Cả năm: 37 tuần (56 tiết)

Học kì I: 19 tuần (38 tiết)

 Học kì II: 18 tuần (18 tiết)

 

Tuần

Tiết

Tên bài

Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh

 

HỌC KÌ I

 

Phần một. LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương I.  Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

 

1

1, 2

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 

- Mục I.1: Một nền sản xuất ra đời

- Mục II.2: Tiến trình cách mạng

- Mục III.2: Diễn biến cuộc chiến tranh

 (Hướng dẫn HS đọc thêm)

2

3, 4

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

 

Mục II: Cách mạng bùng nổ

(Nhấn mạnh sự kiện 14/7, Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền, nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh)

3

5

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

 

- Mục I.2: Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

- Mục II.1: Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX

(không dạy)

6

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Mục II: Sự ra đời của CN Mác

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

4

7

 

Làm bài tập lịch sử

 

 

Chương II. Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

4

8

Bài 5. Công xã Pari 1871

 

- Mục II: Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri

- Mục III: Nội chiến ở Pháp

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

5

9, 10

Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

- Mục II: Chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc (không dạy)

6

11

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

- Mục I: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX. Quốc tế thứ hai (đọc thêm)

 

12

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX

- Nội dung văn học nghệ thuật Mục II- Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

                                                                                                                                                                           1

 


 

  

           

 

 

 

(không dạy)

7

13

Ôn tập

 

Chương III. Châu Á giữa thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

 

7

14

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

 

8

 

15

Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

- Mục II: Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

(Hướng dẫn HS lập niên biểu)

16

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 

        9

17

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

- Mục III: Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động (không dạy)

18

Ôn tập.

 

 

10

 

19

Kiểm tra viết (1 tiết)

 

20

Bài 14. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 

   11

21

Bài 14. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 

22

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

 

 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương I.  Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

(1921 - 1941)

 

12

23

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - Tiết 1

 

24

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - Tiết 2

- Mục II.1: Xây dựng chính quyền Xô Viết

- Mục II.2: Chống thù trong giặc ngoài

(không dạy)

13

25

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Mục II: Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô 1925-1941 (chỉ cần nắm được những thành tựu xây dựng CNXH từ 1925-1941)

Chương II.  Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

26

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

- Mục I.2: Cao trào cách mạng 1918-1923. Quốc tế cộng sản thành lập - (đọc thêm)

                                                                                                                                                                           1

 


 

  

           

 

 

 

- Mục II.2: Phong trào mặt trận nhân dân chống CNPX và chống chiến tranh 1929-1939 - (không dạy)

14

27

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 

28

Làm bài tập lịch sử

 

Chương III. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

15

29

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

 

 

30

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 -1939)

 

16

31

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 -1939)

 

32

Ôn tập

 

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

17

33, 34

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Mục II: Diễn biến của chiến tranh

(Hướng dẫn HS lập niên biểu)

Chương V. Sự phát triển của văn hoá, khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

18

                                                                                                                                                                           1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Phân phối Lịch Sử 8

Đăng ngày 8/7/2017 11:23:15 AM | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Phân phối Lịch Sử 8, Lịch sử 8. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người giáo án Phân phối Lịch Sử 8 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , giáo án Phân phối Lịch Sử 8 thuộc thể loại Lịch sử 8 được giới thiệu bởi bạn Hiến Nguyễn Thị đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Lịch sử 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Lịch sử Lịch sử 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Cả năm: 37 tuần (56 tiết) Học kì I: 19 tuần (38 tiết) Học kì II: 18 tuần (18 tiết) Tuần Tiết Tên bài Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh   HỌC KÌ I  Phần một, nói thêm LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI tới năm 1917) Chương I, nói thêm Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI tới nửa sau thế kỉ XIX)  1 1, 2 Bài 1, cho biết thêm Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên - Mục

https://nslide.com/giao-an/phan-phoi-lich-su-8.d41u0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Lịch sử 8


Cả năm: 37 tuần (56 tiết)
Học kì I: 19 tuần (38 tiết)
Học kì II: 18 tuần (18 tiết)

Tuần
Tiết
Tên bài
Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh


HỌC KÌ I


Phần một. LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Chương I. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)


1
1, 2
Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

- Mục I.1: Một nền sản xuất ra đời
- Mục II.2: Tiến trình cách mạng
- Mục III.2: Diễn biến cuộc chiến tranh
(Hướng dẫn HS đọc thêm)

2
3, 4
Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

Mục II: Cách mạng bùng nổ
(Nhấn mạnh sự kiện 14/7, Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền, nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh)

3
5
Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

- Mục I.2: Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
- Mục II.1: Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
(không dạy)


6
Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Mục II: Sự ra đời của CN Mác
(Hướng dẫn HS đọc thêm)

4
7

Làm bài tập lịch sửChương II. Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

4
8
Bài 5. Công xã Pari 1871

- Mục II: Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri
- Mục III: Nội chiến ở Pháp
(Hướng dẫn HS đọc thêm)

5
9, 10
Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
- Mục II: Chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc (không dạy)

6
11
Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
- Mục I: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX. Quốc tế thứ hai (đọc thêm)12
Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX
- Nội dung văn học nghệ thuật Mục II- Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (không dạy)

7
13
Ôn tập


Chương III. Châu Á giữa thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX7
14
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX


8

15
Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
- Mục II: Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
(Hướng dẫn HS lập niên biểu)


16
Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


 9
17
Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
- Mục III: Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động (không dạy)


18
Ôn tập.10

19
Kiểm tra viết (1 tiết)20
Bài 14. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


 11
21
Bài 14. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)22
Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
(1921 - 1941)


12
23
Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - Tiết 124
Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - Tiết 2
- Mục II.1: Xây dựng chính quyền Xô Viết
- Mục II.2: Chống thù trong giặc ngoài
(không dạy)

13
25
Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
Mục II: Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô 1925-1941 (chỉ cần nắm được những

Sponsor Documents