Phiếu giáo viên tự đánh giá 2017

Đăng ngày 5/2/2017 9:36:18 PM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Chia sẽ bởi: Dương Trần Đại | Lần tải: 8 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: doc

 


 Phòng GD – ĐT huyện M’Drăk

 Trường THCS Hùng  Vương

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Năm học: 2016-2017

 Họ và tên giáo viên:.

 Môn học được phân công giảng dạy:.

(Các từ viết tắt trong bảng: TC-tiêu chuẩn; tc-tiêu chí)

 

Các tiêu chuẩn và tiêu chí

Điểm

đạt được

Nguồn minh chứng

đã có

*TC1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người GV

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

MC khác

+tc1.1. Phẩm chất chính trị

 

 

 

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

+tc1.2. Đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

x

+tc1.3. Ứng xử với HS

 

 

 

x

+tc1.4. Ứng xử với đồng nghiệp

 

 

 

x

+tc1.5. Lối sống, tác phong

 

 

 

x

*TC2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

+tc2.1. Tìm hiểu đối tượng giáo dục

 

 

x

 

+tc2.2. Tìm hiểu môi trường giáo dục

 

 

x

 

*TC3. Năng lực dạy học

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

x

 

 

+tc3.1. Xây dựng kế hoạch dạy học

 

 

 

x

+tc3.2. Bảo đảm kiến thức môn học

 

 

 

x

+tc3.3. Bảo đảm chương trình môn học

 

 

 

x

+tc3.4. Vận dụng các phương pháp dạy học

 

 

 

x

+tc3.5. Sử dụng các phương tiện dạy học

 

 

x

 

+tc3.6. Xây dựng môi trường học tập

 

 

x

 

+tc3.7. Quản lí hồ sơ dạy học

 

 

 

x

+tc3.8. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

x

 

*TC4. Năng lực giáo dục

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

+tc4.1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục

 

 

 

x

+tc4.2. Giáo dục qua môn học

 

 

 

x

+tc4.3. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục

 

 

 

x

+tc4.4. Giáo dục qua các hoạt động triong cộng đồng

 

 

 

x

+tc4.5. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức GD

 

 

x

 

+tc4.6. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh

 

 

 

x

*TC5. Năng lực hoạt động chính trị xã hội

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

+tc5.1. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng

 

 

x

 

+tc5.2. Tham gia các hoạt động chính trị xã hội

 

 

 

x

*TC6. Năng lực phát triển nghề nghiệp

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

+tc6.1. Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện

 

 

 

x

+tc6.2. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn GD

 

 

 

x

                                       - Số tiêu chí đạt mức tương ứng

 

 

7

18

 

                                       -Tổng số điểm của mỗi mức

 

 

21

68

 

   

 - Tổng số điểm:  93 điểm.

 - Giáo viên tự xếp loại:  Xuất sắc.


ĐÁNH GIÁ CHUNG (Giáo viên tự đánh giá):

1. Những điểm mạnh:

- Gương mẫu và vận động mọi người chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

- Luôn chăm lo đến sự phát triển toàn diện của học sinh; dân chủ trong quan hệ thầy trò; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh.

- Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học, thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã được thiết kế, thực hiện tốt yêu cầu phân hoá.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng, lưu giữ và thu thập tư liệu bổ sung thường xuyên vào hồ sơ dạy học, phục vụ tốt cho việc dạy học.

- Tham gia tốt các hoạt động chính trị xã hội.

- Tích cực, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào do các tổ chức trong nhà trường, cấp trên và ngành giáo dục phát động

2. Những điểm yếu:

- Chưa có nhiều phương pháp sáng tạo trong việc tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.

- Chưa sáng tạo trong phương pháp, hình thức phối hợp các lực lượng xã hội vào việc phát triển nhà trường, xây dựng xã hội học tập.

3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

Trong thời gian tới, bản thân sẽ phát huy tối đa những mặt mạnh thông qua từng hoạt động cụ thể và qua đó khắt phục những điểm còn yếu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

 

 

Ngày 24 tháng 5 năm 2017.

Chữ ký của giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Phiếu giáo viên tự đánh giá 2017, Tư liệu tham khảo. . nslide.com chia sẽ đến bạn đọc giáo án Phiếu giáo viên tự đánh giá 2017 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện Phiếu giáo viên tự đánh giá 2017 thuộc danh mục Tư liệu tham khảo được chia sẽ bởi user Dương Trần Đại đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào danh mục Tư liệu tham khảo , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tin học Tư liệu tham khảo ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Phòng GD – ĐT huyện M’Drăk Trường THCS Hùng Vương PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Năm học: 2016-2017 Họ và tên giáo viên:,còn cho biết thêm Môn học được phân công giảng dạy:, ngoài ra (Các từ viết tắt trong bảng: TC-tiêu chuẩn; tc-tiêu chí) Các tiêu chuẩn và tiêu chí Điểm đạt được Nguồn minh chứng đã có  *TC1, nói thêm Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người GV 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 MC khác  +tc1, nói thêm 1, thêm nữa Phẩm chất chính https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia-2017.35vt0q.html