Phiếu giáo viên tự đánh giá (Theo chuẩn NN)

giáo án CÁ NHÂN
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
rakl0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/17/2016 9:52:22 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
5
File đã kiểm duyệt an toàn

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ (Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phòng GD-ĐT EaKar. Trường : Tiểu học Trần Hưng Đạo. Năm học: 2015 – 2016. H,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Phiếu giáo viên tự đánh giá (Theo chuẩn NN), Giáo Án Cá Nhân , Giáo án điện tử Phiếu giáo viên tự đánh giá (Theo chuẩn NN), doc, 1 trang, 0.05 M, CÁ NHÂN chia sẽ bởi Toạn Phạm Xuân đã có 5 download

 
LINK DOWNLOAD

Phieu-giao-vien-tu-danh-gia-Theo-chuan-NN.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ (Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng GD-ĐT EaKar.
Trường : Tiểu học Trần Hưng Đạo. Năm học: 2015 – 2016.
Họ và tên giáo viên : Phạm Xuân Toạn.
Môn học được phân công giảng dạy: Giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5D.
1. Đánh giá, xếp loại:
(Các từ viết tắt trong bảng : a, b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)
Các Lĩnh vực, yêu cầu
Điểm đạt được của tiêu chí
Tên minh chứng
(nếu có)


a

c
d
Tổng điểm


I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
10
10
10
10
40


2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước
10
10
10
10
40


3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động
10
10
10
10
40


4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.
10
10
10
9
39


5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.
10
10
10
10
40


II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức cơ bản
10
10
10
10
40


2. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học
10
10
10
10
40


3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh
10
10
10
10
40


4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.
10
10
10
10
40


5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác
10
9
10
10
39


III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạm

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.
10
10
10
10
40


2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.
10
10
10
9
39


3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
10
10
9
10
39


4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục.
10
10
10
10
40


5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.
10
10
10
10
40Lĩnh vực
Điểm
Xếp loại
Ghi chú

I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
199
Tốt


II. Kiến thức
199
Tốt


III. Kĩ năng sư phạm
198
Tốt


Xếp loại chung
596
Xuất sắc2. Những điểm mạnh:
- Lối sống trong sáng, lành mạnh, chấp hành tốt Pháp luật và các quy định của ngành.
- Tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề nghiệp; đánh giá học sinh công bằng.
3. Những điểm yếu:
- Đôi khi còn nể nang, chưa thực sự cương quyết.
4. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
Tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, làm việc quyết đoán hơn.
 
Ngày. . . . . tháng. . . .năm
Giáo viên đánh giá
Phạm Xuân Toạn


 

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD-ĐT EaKar.

Trường : Tiểu học Trần Hưng Đạo.   Năm học: 2015 – 2016.

Họ và tên giáo viên : Phạm Xuân Toạn.

Môn học được phân công giảng dạy: Giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5D.

1. Đánh giá, xếp loại:

(Các từ viết tắt trong bảng : a, b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu cầu

Điểm đạt được của tiêu chí

Tên minh chứng

(nếu có)

a

b

c

d

Tổng điểm

I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

10

10

10

10

40

 

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

10

10

10

10

40

 

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động

10

10

10

10

40

 

4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

10

10

10

9

39

 

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

10

10

10

10

40

 

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức cơ bản

10

10

10

10

40

 

2. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

10

10

10

10

40

 

3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

10

10

10

10

40

 

4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

10

10

10

10

40

 

5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

10

9

10

10

39

 

III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạm

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.

10

10

10

10

40

 

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.

10

10

10

9

39

 

3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

10

10

9

10

39

 

4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục.

10

10

10

10

40

 

5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

10

10

10

10

40

 

 

Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

199

Tốt

 

II. Kiến thức

199

Tốt

 

III. Kĩ năng sư phạm

198

Tốt

 

Xếp loại chung

596

Xuất sắc

 

 

2. Những điểm mạnh:

- Lối sống trong sáng, lành mạnh, chấp hành tốt Pháp luật và các quy định của ngành.

- Tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề nghiệp; đánh giá học sinh công bằng.

3. Những điểm yếu:

- Đôi khi còn nể nang, chưa thực sự cương quyết.

4. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

Tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, làm việc quyết đoán hơn.

 

Ngày. . . . . tháng. . . .năm

Giáo viên đánh giá

 

Phạm Xuân Toạn

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Phiếu giáo viên tự đánh giá (Theo chuẩn NN)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN