Phiếu giáo viên tự đánh giá (Theo chuẩn NN)

Đăng ngày 5/17/2016 9:52:22 AM | Thể loại: CÁ NHÂN | Chia sẽ bởi: Toạn Phạm Xuân | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD-ĐT EaKar.

Trường : Tiểu học Trần Hưng Đạo.   Năm học: 2015 – 2016.

Họ và tên giáo viên : Phạm Xuân Toạn.

Môn học được phân công giảng dạy: Giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5D.

1. Đánh giá, xếp loại:

(Các từ viết tắt trong bảng : a, b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu cầu

Điểm đạt được của tiêu chí

Tên minh chứng

(nếu có)

a

b

c

d

Tổng điểm

I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

10

10

10

10

40

 

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

10

10

10

10

40

 

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động

10

10

10

10

40

 

4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

10

10

10

9

39

 

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

10

10

10

10

40

 

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức cơ bản

10

10

10

10

40

 

2. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

10

10

10

10

40

 

3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

10

10

10

10

40

 

4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

10

10

10

10

40

 

5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

10

9

10

10

39

 

III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạm

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.

10

10

10

10

40

 

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.

10

10

10

9

39

 

3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

10

10

9

10

39

 

4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục.

10

10

10

10

40

 

5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

10

10

10

10

40

 

 

Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

199

Tốt

 

II. Kiến thức

199

Tốt

 

III. Kĩ năng sư phạm

198

Tốt

 

Xếp loại chung

596

Xuất sắc

 

 

2. Những điểm mạnh:

- Lối sống trong sáng, lành mạnh, chấp hành tốt Pháp luật và các quy định của ngành.

- Tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề nghiệp; đánh giá học sinh công bằng.

3. Những điểm yếu:

- Đôi khi còn nể nang, chưa thực sự cương quyết.

4. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

Tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, làm việc quyết đoán hơn.

 

Ngày. . . . . tháng. . . .năm

Giáo viên đánh giá

 

Phạm Xuân Toạn

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Phiếu giáo viên tự đánh giá (Theo chuẩn NN), CÁ NHÂN. . nslide.com giới thiệu tới cộng đồng thư viện Phiếu giáo viên tự đánh giá (Theo chuẩn NN) .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , giáo án Phiếu giáo viên tự đánh giá (Theo chuẩn NN) trong danh mục CÁ NHÂN được giới thiệu bởi user Toạn Phạm Xuân đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề CÁ NHÂN , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án BÁO CÁO CÁ NHÂN ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ (Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phòng GD-ĐT EaKar, bên cạnh đó Trường : Tiểu học Trần Hưng Đạo, thêm nữa Năm học: 2015 – 2016, nói thêm là Họ và tên cô giáo : Phạm Xuân Toạn, tiếp theo là Môn học được phân công giảng dạy: Giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5D, tiếp theo là 1, bên cạnh đó Đánh giá, xếp loại: (Các từ viết tắt trong bảng : a, https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia-theo-chuan-nn.rakl0q.html