PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Đăng ngày 3/6/2015 2:28:03 PM | Thể loại: BỒI DƯỠNG THƯƠNG XUYÊN | Chia sẽ bởi: Phương Nguyễn Hoài | Lần tải: 10 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

ĐƠN VỊ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tây Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2014

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013 2014

Họ và tên giáo viên: …………………………………………… Chức vụ: …………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………..……... Nhiệm vụ được giao: ………………..……………….

Nội dung        đánh giá

Mã mô đun

Điểm   tối đa

Điểm do giáo viên tự đánh giá

Điểm do Tổ chuyên môn đánh giá

Điểm do     Hiệu trưởng      đánh giá

GHI CHÚ

Tiếp thu kiến thức và kỹ năng

(0đ – 5đ)

Vận dụng

(0đ – 5đ)

Cộng

Điểm TB

từng nội dung bồi dưỡng

Nội dung

bồi dưỡng 1

 

10 điểm

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

bồi dưỡng 2

 

10 điểm

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

bồi dưỡng 3

Mã mô đun: ……

10 điểm

 

 

 

 

 

 

 

Mã mô đun: ……

10 điểm

 

 

 

Mã mô đun: ……

10 điểm

 

 

 

Mã mô đun: ……

10 điểm

 

 

 

ĐIỂM TRUNG BÌNH

 

 

 

 

XẾP LOẠI

(Không hoàn thành, Trung bình, Khá, Giỏi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

CHÚ Ý: ĐÂY LÀ MẪU GỢI Ý CHO CÁC ĐON VỊ, PHIẾU NÀY ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG HỒ SƠ GV HÀNG NAM

 

……………………………………………

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

 

……………………………………………

GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

 

 

 

 

 

……………………………………………

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ, BỒI DƯỠNG THƯƠNG XUYÊN. . nslide.com giới thiệu tới mọi người giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ trong chuyên mục BỒI DƯỠNG THƯƠNG XUYÊN được giới thiệu bởi user Phương Nguyễn Hoài tới các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào thể loại BỒI DƯỠNG THƯƠNG XUYÊN , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Tin học Khác (Tin học) ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Tây Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2014   PHIẾU ĐÁNH GIÁ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013 – 2014 Họ và tên giáo viên: …………………………………………… Chức vụ: ………………………… Ngày tháng năm sinh: …………………………………, bên cạnh đó ……, bên cạnh đó Nhiệm vụ được giao: ………………, thêm nữa ………………, thêm nữa Nội dung đánh giá Mã mô đun Điểm tối đa Điểm do thầy giáo tự đánh giá Điểm do Tổ chuyên môn đánh giá Điểm do Hiệu trưởng đánh giá GHI https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia.a2t6zq.html