Phiếu giáo viên tự đánh giá

Đăng ngày 5/20/2010 10:23:14 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Chia sẽ bởi: Thọ Nguyễn Hữu | Lần tải: 759 | Lần xem: 14 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Phiếu giáo viên tự đánh giá, GDCD - GDNGLL 9. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người giáo án Phiếu giáo viên tự đánh giá .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án Phiếu giáo viên tự đánh giá trong chuyên mục GDCD - GDNGLL 9 được chia sẽ bởi bạn Thọ Nguyễn Hữu đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào mục GDCD - GDNGLL 9 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo phòng gd&đt vụ bản cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam  trường thcs liên bảo  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc   Phiếu giáo viên tự đánh giá Trường : ,còn cho biết thêm Năm học : , ngoài ra Họ và tên giáo viên : , cho biết thêm Môn học được phân công giảng dạy : , bên cạnh đó ( Các từ viết tắt trong bảng : TC - Tiêu chuẩn ; tc - tiêu chí), tiếp theo là Các tiêu chuẩn và t https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia.os0pvq.html

Nội dung

phòng gd&đt vụ bản
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

trường thcs liên bảo
 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


Phiếu giáo viên tự đánh giá

Trường : ................................................................Năm học : .............................................
Họ và tên giáo viên : ............................................................................................................
Môn học được phân công giảng dạy : ................................................................................
( Các từ viết tắt trong bảng : TC - Tiêu chuẩn ; tc - tiêu chí).

Các tiêu chuẩn và tiêu trí
Điểm đạt được
Nguồn minh chứng đã có


1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
MC
khác

* TC1, Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của GV


+ tc1. Phẩm chất chính trị


+tc2. Đạo đức nghề nghiệp


+tc3. ứng sử với học sinh


+tc4 ứng sử với đồng nghiệp


tc5. Lối sống tác phong


* TC2. Năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục


+ tc1. Tìm hiểu đối tượng giáo dục


+ tc2. Tìm hiểu đối tượng giáo dục


* TC3. Năng lực dạy học


+ tc1. Xây dựng kế hoạch dạy học


+ tc2. Bảo đảm kiến thức môn học


+ tc3. Bảo đảm chương trình môn học


+ tc4. Vận dụng phương pháp dạy học


+ tc5. Sử dụng các phương tiện dạy học


+ tc6. Xây dựng môi trường học tập


+ tc7. Quản lí hồ sơ dạy học


+ tc8. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh


* TC4. Năng lực giáo dục


+ tc1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục


+ tc2. Giáo dục qua môn học


+ tc3. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục


+ tc4. Giáo dục qua các hoạt động cộng đồng


+ tc5. Vận dụng các nguyên tắc,ph ph, hình thức tổ chức GD


+ tc6. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo dức học sinh


* TC 5. Ngăng lực hoạt động chính trị xã hội


+tc1. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng


+ tc2. Tham gia c