Phiếu giáo viên tự đánh giá

Đăng ngày 5/20/2010 10:23:14 PM | Thể loại: GD công dân 9 | Chia sẽ bởi: Thọ Nguyễn Hữu | Lần tải: 759 | Lần xem: 101 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Phiếu giáo viên tự đánh giá, GD công dân 9. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn thư viện Phiếu giáo viên tự đánh giá .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Phiếu giáo viên tự đánh giá trong chủ đề GD công dân 9 được giới thiệu bởi user Thọ Nguyễn Hữu tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào mục GD công dân 9 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo dục Công dân GD công dân 9 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem phòng gd&đt vụ bản cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam  trường thcs liên bảo  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc   Phiếu thầy giáo tự đánh giá Trường : , nói thêm là Năm học : , nói thêm Họ và tên thầy giáo : , bên cạnh đó Môn học được phân công giảng dạy : , ngoài ra ( Các từ viết tắt trong bảng : TC - Tiêu chuẩn ; tc - tiêu chí), bên cạnh đó Các tiêu chuẩn và t https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia.ps0pvq.html

Nội dung

phòng gd&đt vụ bản
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

trường thcs liên bảo
 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


Phiếu giáo viên tự đánh giá

Trường : ................................................................Năm học : .............................................
Họ và tên giáo viên : ............................................................................................................
Môn học được phân công giảng dạy : ................................................................................
( Các từ viết tắt trong bảng : TC - Tiêu chuẩn ; tc - tiêu chí).

Các tiêu chuẩn và tiêu trí
Điểm đạt được
Nguồn minh chứng đã có


1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
MC
khác

* TC1, Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của GV


+ tc1. Phẩm chất chính trị


+tc2. Đạo đức nghề nghiệp


+tc3. ứng sử với học sinh


+tc4 ứng sử với đồng nghiệp


tc5. Lối sống tác phong


* TC2. Năng lực tìm hiểu môi trường giáo dục


+ tc1. Tìm hiểu đối tượng giáo dục


+ tc2. Tìm hiểu đối tượng giáo dục


* TC3. Năng lực dạy học


+ tc1. Xây dựng kế hoạch dạy học


+ tc2. Bảo đảm kiến thức môn học


+ tc3. Bảo đảm chương trình môn học


+ tc4. Vận dụng phương pháp dạy học


+ tc5. Sử dụng các phương tiện dạy học


+ tc6. Xây dựng môi trường học tập


+ tc7. Quản lí hồ sơ dạy học


+ tc8. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh


* TC4. Năng lực giáo dục


+ tc1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục


+ tc2. Giáo dục qua môn học


+ tc3. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục


+ tc4. Giáo dục qua các hoạt động cộng đồng


+ tc5. Vận dụng các nguyên tắc,ph ph, hình thức tổ chức GD


+ tc6. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo dức học sinh


* TC 5. Ngăng lực hoạt động chính trị xã hội


+tc1. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng


+ tc2. Tham gia c