Phiếu giáo viên tự đánh giá

Đăng ngày 5/18/2013 9:11:28 AM | Thể loại: Lịch sử 6 | Chia sẽ bởi: Tô Lương Văn | Lần tải: 243 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: docx

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ (Phụ lục 1)

(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sở/ Phòng GD-ĐT Tiên Lãng

Trường: THCS Tây Hưng                                    Năm học: 2012-2013

Họ và tên giáo viên: LƯƠNG VĂN TÔ

Môn học được phân công giảng dạy: Toán 6B, 7A.

(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)

Các tiêu chuẩn và tiêu chí

Điểm đạt được

Nguồn minh chứng đã có

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

MC khác

* TC1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc1.1. Phẩm chất chính trị

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

+ tc1.2. Đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

+ tc1.3. ứng xử với HS

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

+ tc1.4. ứng xử với đồng nghiệp

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

+ tc1.5. Lối sống, tác phong

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

* TC2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc2.1. Tìm hiểu đối tượng giáo dục

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

+ tc2.2. Tìm hiểu môi trường giáo dục

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

* TC3. Năng lực dạy học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.1. Xây dựng kế hoạch dạy học

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

+ tc3.2. Bảo đảm kiến thức môn học

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.3. Bảo đảm chương trình môn học

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.4. Vận dụng các phương pháp dạy học

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.5. Sử dụng các phương tiện dạy học

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.6. Xây dựng môi trường học tập

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.7. Quản lý hồ sơ dạy học

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.8. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* TC4. Năng lực giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc4.1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

+ tc4.2. Giáo dục qua môn học

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

+ tc4.3. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

+ tc4.4. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

+ tc4.5. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức GD

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

+ tc4.5. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức GD

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

+ tc4.6. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

* TC5. Năng lực hoạt động chính trị xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc5.1. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

+ tc5.2. Tham gia các hoạt động chính trị xã hội

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

* TC6. Năng lực phát triển nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc6.1. Tự đánh giá, tự học và rèn luyện

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

+ tc6.2. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn GD

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

- Số tiêu chí đạt mức tương ứng

 

 

7

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số điểm của mỗi mức

 

 

21

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số điểm: 97

- GV tự xếp loại: Loại xuất sắc.

Đánh giá chung:

1. Những điểm mạnh:

 - Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam. Có bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng. Thực sự yêu nghề và gắn bó với nghề. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân khu phố, bà con lối xóm chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước. Đã đạt chuẩn đào tạo theo qui định của cấp học, ngành học. Đạt trình độ trên chuẩn theo qui định của cấp học, ngành học. Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác, kiến thức tin học, ngoại ngữ. Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Giáo dục - Đào tạo, Phòng GD&ĐT tổ chức. Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm qua dự giờ của đồng nghiệp và sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Tích cực nghiên cứu học tập và tham gia các hoạt động chuyên môn ở cụm, huyện  và thành phố. Năng động, sáng tạo và có nhiều đổi mới trong quản lý nhà trường, quản lý học sinh, quản lý hành chính, quản lý chuyên môn, tạo ra diện mạo mới về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng và quản lý điều hành, thực thi công việc được phân công phụ trách.

2. Những điểm yếu:

   Chưa mạnh dạn trong việc phê và tự phê.

3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: Cần mạnh dạn hơn nữa trong việc phê  bình và tự phê bình.

 

   Ngày 20 tháng 5 năm 2013


Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Phiếu giáo viên tự đánh giá, Lịch sử 6. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn tài liệu Phiếu giáo viên tự đánh giá .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , giáo án Phiếu giáo viên tự đánh giá thuộc thể loại Lịch sử 6 được chia sẽ bởi user Tô Lương Văn tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào thể loại Lịch sử 6 , có 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng thể loại còn có Giáo án Lịch sử Lịch sử 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ(Phụ lục 1) (Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Sở/ Phòng GD-ĐT Tiên Lãng Trường: THCS Tây Hưng Năm học: 2012-2013 Họ và tên giáo viên: LƯƠNG VĂN TÔ Môn học được phân công giảng dạy: Toán 6B, 7A, ngoài ra (Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí) Các tiêu chuẩn và tiêu chí Điểm đạt được Nguồn minh chứng đã có   1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 MC khác  * TC1, thêm https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia.qc36yq.html