PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Đăng ngày 12/20/2012 1:28:40 PM | Thể loại: Giáo án | Chia sẽ bởi: H� Nguy�?n H�?ng | Lần tải: 18 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

       (Kèm theo công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Xuyên Mộc

Trường Tiểu học Xuyên Mộc                          Năm học : 2011 – 2012

Họ và tên giáo viên : ……………………………………………….............................

Môn học được phân công giảng dạy :…………………………………………………

     1.   Đánh giá, xếp loại

(Các từ viết tắt trong bảng : a,b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu cầu

Điểm đạt được của tiêu chí

Tên minh chứng

(Nếu có)

a

b

c

d

Tổng điểm

I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

 

 

 

 

 

 

1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 

 

 

 

 

 

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động

 

 

 

 

 

 

4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

 

 

 

 

 

 

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

 

 

 

 

 

 

II. Lĩnh vực Kiến thức

 

 

 

 

 

 

1. Kiến thức cơ bản

 

 

 

 

 

 

2. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

 

 

 

 

 

 

3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

 

 

 

 

 

 

4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức lên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

 

 

 

 

 

 

5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

 

 

 

 

 

 

II. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạm

 

 

 

 

 

 

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.

 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.

 

 

 

 

 

 

3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt độnggiáo dục ngoài giờ lên lớp

 

 

 

 

 

 

4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hóa và mang tính giáo dục.

 

 

 

 

 

 

5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

 

 

 

II. Kiến thức

 

 

 

III. Kĩ năng sư phạm

 

 

 

Xếp loại chung

 

 

 

 

     2.    Những điểm mạnh:

            - ……………………………………………………………………………………………

            - ……………………………………………………………………………………………

            - ……………………………………………………………………………………………

     3.    Những điểm yếu:

            - ……………………………………………………………………………………………

            - ……………………………………………………………………………………………

            - ……………………………………………………………………………………………

     4.    Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

            ……………………………………………………………………………………………..

            ……………………………………………………………………………………………..

            ……………………………………………………………………………………………..

 

                                                                                                  Ngày …… tháng …… năm 2012

                                                                                                           (Chữ ký của giáo viên)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ, Giáo án. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ trong chuyên mục Giáo án được giới thiệu bởi thành viên H� Nguy�?n H�?ng tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào mục Giáo án , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo án ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ (Kèm theo công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Xuyên Mộc Trường Tiểu học Xuyên Mộc Năm học : 2011 – 2012 Họ và tên cô giáo : ………………………………………………, bên cạnh đó Môn học được phân công giảng dạy :………………………………………………… 1, ngoài ra Đánh giá, xếp loại (Các từ viết tắt trong bảng : a,b, c, d là những tiêu chí tương ứng với những đề nghị của từng lĩnh vực) Các Lĩnh vực, đề nghị Điểm đạt được của tiêu chí Tên minh chứng (Nếu có)  https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia.wcqtyq.html