PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

giáo án Hoạt động NGLL 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
udhw0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/28/2017 6:42:42 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.30 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÒAI GIỜ LÊN LỚP Tuần: MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Tiết: 1 TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở BỂ NƯỚC GIA ĐÌNH Ngày dạy: I. MỤC TIÊU: - Biết nguyên nhân gây ra đuối nước ở bể nước gia ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC, Giáo Án Hoạt Động Ngll 2 , Giáo án điện tử PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC, doc, 1 trang, 0.30 M, Hoạt động NGLL 2 chia sẽ bởi Tâm Nguyễn Thị đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

PHoNG-TRANH-DUoI-NUoC.doc[0.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÒAI GIỜ LÊN LỚP Tuần:
MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Tiết: 1
TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC
Ở BỂ NƯỚC GIA ĐÌNH
Ngày dạy:
I. MỤC TIÊU:
- Biết nguyên nhân gây ra đuối nước ở bể nước gia đình.
- Nêu được những hậu quả khi đuối nước ở bể nước gia đình
- Biết cách cứu người khi ngã xuống ở bể nước gia đình
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, khăn trải bàn
- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 Hoạt động 1: Tình huống
MT: HS đọc hiểu được nội dung tình huống
- Yêu cầu HS tự đọc tình huống trang 8
Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân
MT: HS tìm được những nguyên nhân của tình huống mà bạn Thanh bị ngã xuống ở bể nước gia đình
* Các bước tiến hành:
- Cho HS đọc tìm hiểu nguyên nhân
- GV nêu cách làm ở khăn trải bàn
+ Từng cá nhân viết ý kiến của mình ở xung quanh khăn trải bàn
+ Nhóm thảo luận thống nhất các ý viết vào ở giữa khung trải bàn
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Thực hành – Cách xử lý
Bài tập 1:
MT: HS biết lý do Thanh ngã vào bể nước
* Các bước tiến hành
- Nêu yêu cầu bài tập
- Làm bài tập
- Cho HS trình bày
- GV nhận xét
Bài tập 2
MT: HS biết cách cứu người khi ngã xuống ở bể nước gia đình.
Các bước tiến hành:
- Nêu yêu cầu bài tập
- Làm bài tập
- Cho HS trình bày
GV kết luận: Nếu bạn Thanh bị ngã xuống bể nước em tìm gậy, sào, dây… đưa cho bạn nắm lấy cố định rồi tìm người lớn cứu giúp.
Bài tập 3
MT: HS biết nêu những hậu quả xảy ra với các bạn nhỏ khi chơi ở gần bề nước.
Các bước tiến hành:
- Nêu yêu cầu bài tập
- Thảo luận nhóm
- Cho các nhóm báo cáo
- GV kết luận cho từng tranh
- Hỏi: Nếu em là Hồng ở nội dung tình huống, em sẽ khuyên bạn Thanh điều gì?
- Nhận xét
Bài tập 4: Trải nghiệm cá nhân
MT: HS tự mình rút ra bài học qua cách sử lý tình huống.
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu bài tập
- Làm bài tập
- Cho HS trình bày
- GV kết luận
Hoạt động 4: Ứng dụng/ Trải nghiệm
- GV nêu yêu cầu

- HS tự đọc và hiểu nội dung tình huống trang 8
- HS đọc
- HS làm việc ở nhóm
- Đại diện nhóm trình bày
- Lớp thảo luận trình bày của nhóm, nêu ý kiến

- HS nêu yêu cầu bài tập
- Cá nhân làm bài tập
- HS trình bày
- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến
- HS nêu yêu cầu bài tập
- Lớp làm bài tập
- HS trình bày
- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến
- Nêu yêu cầu bài tập
- Làm việc theo nhóm
- Đại diện các nhóm trình bày
- Lớp thảo luận trình bày của nhóm và nêu ý kiến
- Thi đua nêu ý kiến
- Nhận xét
- Nêu yêu cầu bài tập
- Tự làm bài tập
- HS trình bày suy nghĩ của mình
- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến
- 1 – 2 HS đọc nội dung Ghi nhớ trong sách
- Về nhà tìm hiểu nơi ở có bể nước không (tìm hiểu lợi ích và có gây ra hậu quả gì không) và để tiết sau báo cáo


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Tuần:
MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Tiết: 2
TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC
Ở BỂ NƯỚC KHU TẬP THỂ
Ngày dạy:
I. MỤC TIÊU:
- Biết nguyên nhân xảy ra đuối nước ở bể nước khu tập thể
- Biết cách phòng chống đuối nước ở bể nước khu tập thể
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, khăn trải bàn
- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, thẻ A, B, C, D
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG

 


                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÒAI GIỜ LÊN LỚP             Tuần:

                                             MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                          Tiết: 1                        

         TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

                     Ở BỂ NƯỚC GIA ĐÌNH

                                                       Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân gây ra đuối nước ở bể nước gia đình.

- Nêu được những hậu quả khi đuối nước ở bể nước gia đình

- Biết cách cứu người khi ngã xuống ở bể nước gia đình

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, khăn trải bàn

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Tình huống    

MT: HS đọc hiểu được nội dung tình huống

- Yêu cầu HS tự đọc tình huống trang 8

  Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân

   MT: HS tìm được những nguyên nhân của tình huống mà bạn Thanh bị ngã xuống ở bể nước gia đình

       * Các bước tiến hành:

- Cho HS đọc tìm hiểu nguyên nhân

- GV nêu cách làm ở khăn trải bàn

+ Từng cá nhân viết ý kiến của mình ở xung quanh khăn trải bàn

+ Nhóm thảo luận thống nhất các ý viết vào ở giữa khung trải bàn

 

 

 

 

- GV nhận xét

  Hoạt động 3: Thực hành – Cách xử lý

      Bài tập 1:

MT: HS biết lý do Thanh ngã vào bể nước

     *  Các bước tiến hành

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV nhận xét

 

 

- HS tự  đọc và hiểu nội dung tình huống trang 8

 

 

 

 

 

- HS đọc

 

- HS làm việc ở nhóm

 

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của nhóm,  nêu ý kiến

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Cá nhân làm bài tập

- HS trình bày


      Bài tập 2

  MT: HS biết cách cứu người khi ngã xuống ở bể nước gia đình.

  Các bước tiến hành:

  - Nêu yêu cầu bài tập

  - Làm bài tập

- Cho HS trình bày

  GV kết luận: Nếu bạn Thanh bị ngã xuống bể nước em tìm gậy, sào, dây… đưa cho bạn nắm lấy cố định rồi tìm người lớn cứu giúp.

     Bài tập 3

  MT: HS biết nêu những hậu quả xảy ra với các bạn nhỏ khi chơi ở gần bề nước.

  Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Thảo luận nhóm

- Cho các nhóm báo cáo

- GV kết luận cho từng tranh

 

- Hỏi: Nếu em là Hồng ở nội dung tình huống, em sẽ khuyên bạn Thanh điều gì?

- Nhận xét   

     Bài tập 4: Trải nghiệm cá nhân

  MT: HS tự mình rút ra bài học qua cách sử lý tình huống.

  Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

 

- GV kết luận

    Hoạt động 4: Ứng dụng/ Trải nghiệm

- GV nêu yêu cầu

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

 

 

 

 

-  HS nêu yêu cầu bài tập

-  Lớp làm bài tập

- HS trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

 

 

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của nhóm và nêu ý kiến

 

- Thi đua nêu ý kiến

- Nhận xét

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Tự làm bài tập

- HS trình bày suy nghĩ của mình

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

- 1 – 2 HS đọc nội dung Ghi nhớ trong sách

 

- Về nhà tìm hiểu nơi ở có bể nước không (tìm hiểu lợi ích và có gây ra hậu quả gì không) và để tiết sau báo cáo

 


                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP          Tuần:

                                       MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                            Tiết: 2                              

           TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

                                Ở BỂ NƯỚC KHU TẬP THỂ

                                                       Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân xảy ra đuối nước ở bể nước khu tập thể

- Biết cách phòng chống đuối nước ở bể nước khu tập thể

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, khăn trải bàn

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, thẻ A, B, C, D

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

  Hoạt động 1: Tình huống    

MT: HS đọc hiểu được nội dung tình huống

- Yêu cầu HS tự đọc tình huống trang 11

  Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân

   MT: HS tìm được những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn với Phúc và Nam

   Các bước tiến hành

- Cho HS đọc tìm hiểu nguyên nhân

- GV nêu cách làm ở khăn trải bàn

+ Từng cá nhân viết ý kiến của mình ở xung quanh khăn trải bàn

+ Nhóm thảo luận thống nhất các ý viết vào ở giữa khung trải bàn

 

 

 

 

- GV nhận xét

 

   Hoạt động 3: Thực hành  - Cách xử lý

      Bài tập 1:

MT: HS biết những nguy cơ xảy ra tai nạn khi các bạn xuống bể nước bơi

       Các bước tiến hành

-  Yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV kết luận

 

 

- HS tự  đọc và hiểu nội dung tình huống trang 11

 

 

 

 

- HS đọc

 

- HS trong nhóm làm bài

 

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của nhóm,  nêu ý kiến

 

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Lớp làm bài tập

- HS trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến


 

      Bài tập 2

  MT: HS biết tìm những ý đúng trong bài tập

     Các bước tiến hành

     Trò chơi “Ai tài thế

 - Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc cá nhân

- Giơ thẻ chữ

- GV nhận xét

        Bài tập 3

  MT: HS biết lựa chọn cách phòng chống đuối nước ở bể nước khu tập thể

        Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Thảo luận nhóm

- Cho các nhóm báo cáo

 

- GV kết luận

     Bài tập 4: Trải nghiệm cá nhân

  MT: HS tự mình rút ra bài học qua cách sử lý tình huống.

  Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

 

- GV kết luận

      Hoạt động 4: Ứng dụng/ Trải nghiệm

- GV nêu yêu cầu 

 

 

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Cá nhân suy nghĩ 

- Giơ thẻ chữ – giải thích

- Nhận xét , nêu ý khiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của nhóm và nêu ý kiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Tự làm bài tập

- HS trình bày suy nghĩ của mình

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

- 1 – 2 HS đọc nội dung Ghi nhớ trong sách

 

- Tìm hiểu ở địa phương có bể nước khu tập thể không (có bao nhiêu bể nước, ích lợi và có gây tác hại gì cho ta không) để tiết sau báo cáo

 

 

 

 

 

 


                                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP           Tuần:

                                         MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                            Tiết: 3                                        

                     TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở AO                               

                                                      Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân gây ra đuối nước ở ao

- Biết được cách phòng tránh đuối nước ở ao

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước,

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

A/TÌNH HUỐNG

Mục tiêu: HS tìm được những nguyên nhân của tình huống là tại sao Mai chần chừ khi chị Hương rủ ra ao tắm.

B/ TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN

Theo em những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn khi bạn Mai xuống tắm ở ao là gì?

 

 

 

GV kết luận: Khi được rủ đi tắm tại một nơi xa lạ và không hiểu rõ thì cần cân nhắc xem có sự an toàn hay nguy hiểm gì rồi mới làm.

C/THỰC HÀNH – CÁCH XỬ LÝ

Mục tiêu: HS xử lý được tình huống qua trò chơi sắm vai

HS liệt kê các cách giải quyết có thể, hoặc cách lựa chọn em cho là phù hợp nhất.

 

 

 

HS đọc tình huống trang 14

 

 

 

HS trao đổi nhóm đôi nguyên nhân của tình huống.

HS làm vào sách Hướng dẫn phòng tránh đuối nước trang 15

HS nêu cho cả lớp nghe.

 

 

 

 

 

 

 

HS làm việc các nhân

Hs trao đổi nhóm


 

 

 

GV kết luận: Mai nên thuyết phục Hương không nên ra ao tắm

HS quan sát tranh trang 16

 

 

 

 

 

Dặn dò

Các nhóm sắm vai theo cách của mình trước lớp.

Nhận xét

 

 

Làm việc cá nhân

Trao đổi nhóm

Tự rút ra bài học cho mình qua bài học

HS đọc phần ghi nhớ trang 16

Nhận xét tiết học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP            Tuần:  

                                      MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                              Tiết: 4                               

                                       TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở GIẾNG NƯỚC                   

                                                      Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân gây ra đuối nước ở giếng nước.

- Nêu được cách phòng tránh đuối nước ở giếng nước

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, thẻ A, B, C, D

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

  Hoạt động 1: Tình huống    

MT: HS đọc hiểu được nội dung tình huống

- Yêu cầu HS tự đọc tình huống trang 17

  Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân

   MT: HS tìm được nguy cơ xảy ra tai nạn với Mai

     Các bước tiến hành:

- Cho HS đọc tìm hiểu nguyên nhân

- Thảo luận nhóm

 

- GV nhận xét

   Hoạt động 3: Thực hành  - Cách xử lý

      Bài tập 1:

   MT: HS biết tìm ra ý đúng bài tập

       Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV nhận xét

      Bài tập 2

  MT: HS biết cách phòng chống đuối nước ở giếng

     Các bước tiến hành: 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Cho HS làm bài

 

- GV nhận xét

- Hỏi: Em lựa chọn cách nào?

 

 

- HS tự  đọc và hiểu nội dung tình huống trang 17

 

 

 

- HS đọc

- Thảo luận nhóm đôi

- Đại diện nhóm trình bày

- Nhận xét

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Lớp làm bài tập

- HS trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc cá nhân

- Thi đua nêu

-  Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến


 

        Bài tập 3

  MT: HS nêu được cách giúp bạn có nguy cơ ngã xuống giếng

       Các bước tiến hành:

     Trò chơi “Ai tài thế

 - Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc cá nhân

- Giơ thẻ chữ

- GV nhận xét

     Bài tập 4: Trải nghiệm cá nhân

  MT: HS tự mình rút ra bài học về phòng tránh đuối nước

  Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

 

- GV kết luận

      Hoạt động 4: Ứng dụng/ Trải nghiệm

- GV nêu yêu cầu 

 

- Thi đua trình bày

- Nhận xét

 

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Cá nhân suy nghĩ 

- Giơ thẻ chữ – giải thích

- Nhận xét , nêu ý khiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Tự làm bài tập

- HS trình bày suy nghĩ của mình

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

- 1 – 2 HS đọc nội dung Ghi nhớ trong sách

 

- Tìm hiểu nơi ở hoặc gần chỗ ở có giếng nước không (số lượng, ích lợi, có tác hại đối với chúng ta không) để tiết sau báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP        Tuần: 

                                              MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                          Tiết: 5                                      

          TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

                                                                         KHI GẶP HỐ NƯỚC SÂU                               

                                                      Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân gây ra đuối nước khi gặp hố nước sâu

- Biết được cách phòng tránh đuối nước khi gặp hố nước sâu

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước,

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước,

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

  Hoạt động 1: Tình huống    

MT: HS đọc hiểu được nội dung tình huống

- Yêu cầu HS tự đọc tình huống trang 20

  Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân

   MT: HS tìm được những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn với An và Bình

     Các bước tiến hành:

- Cho HS đọc tìm hiểu nguyên nhân

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV nhận xét

 

   Hoạt động 3: Thực hành  - Cách xử lý

      Bài tập 1:

MT: HS biết những nguy cơ xảy ra tai nạn khi các bạn đến hố nước sâu.

       Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV nhận xét

      Bài tập 2

  MT: HS xử lí được tình huống qua trò chơi sắm

vai

     Các bước tiến hành: 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Cho HS thảo luận nhóm

 

 

- HS tự  đọc và hiểu nội dung tình huống trang 20

 

 

 

- HS đọc

- HS  làm bài

- Thi đua trình bày

- Nhận xét

 

 

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Lớp làm bài tập

- HS trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc cá nhân – nhóm – phân vai

- Từng nhóm sắm vai


 

- GV nhận xét

 

- Hỏi: Cách lựa chọn của em có lợi gì?

 

        Bài tập 3

  MT: HS nêu được cách phòng chống đuối nước

     Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Thảo luận nhóm

- Cho các nhóm báo cáo

 

- GV kết luận

     Bài tập 4: Trải nghiệm cá nhân

  MT: HS tự mình rút ra bài học về phòng tránh đuối nước

  Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

 

- GV kết luận

      Hoạt động 4: Ứng dụng/ Trải nghiệm

- GV nêu yêu cầu 

 

-  Lớp thảo luận trình bày của nhóm bạn và nêu ý kiến

- Thi đua trình bày

- Nhận xét

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của nhóm và nêu ý kiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Tự làm bài tập

- HS trình bày suy nghĩ của mình

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

- 1 – 2 HS đọc nội dung Ghi nhớ trong sách

 

- Tìm hiểu nơi ở có công trình xây dựng có hố nước sâu không ( số lượng, ích lợi, có gây tác hại cho chúng ta không) để tiết sau báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP           Tuần:

                                     MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                             Tiết: 6                                       

                               TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở MƯƠNG                              

                                                      Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân gây ra đuối nước ở mương.

- Biết được cách phòng tránh đuối nước ở mương.

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước,

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

  Hoạt động 1: Tình huống    

MT: HS đọc hiểu được nội dung tình huống

- Yêu cầu HS tự đọc tình huống trang 23

  Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân

   MT: HS tìm được những nguyên nhân có nguy cơ không an toàn với Lan  và Hà

     Các bước tiến hành:

- Cho HS đọc tìm hiểu nguyên nhân

- Thảo luận nhóm

 

- GV nhận xét

   Hoạt động 3: Thực hành  - Cách xử lý

      Bài tập 1:

MT: HS biết những nguy cơ có thể làm Lan ngã xuống mương

       Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV nhận xét

      Bài tập 2

  MT: HS viết đựợc câu đối thoại với nội dung cho trước

     Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Cho HS thảo luận nhóm

 

- GV nhận xét

 

 

 

- HS tự  đọc và hiểu nội dung tình huống trang 23

 

 

 

- HS đọc

- Thảo luận nhóm đôi

- Đại diện nhóm trình bày

- Nhận xét

 

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Lớp làm bài tập

- HS trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc nhóm đôi

- Đại diện nhóm trình bày

-  Lớp thảo luận trình bày của nhóm và nêu ý kiến

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN