PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

Đăng ngày 10/28/2017 6:42:42 PM | Thể loại: Hoạt động NGLL 2 | Chia sẽ bởi: Tâm Nguyễn Thị | Lần tải: 3 | Lần xem: 17 | Page: 1 | Kích thước: 0.30 M | Loại file: doc

 


                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÒAI GIỜ LÊN LỚP             Tuần:

                                             MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                          Tiết: 1                        

         TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

                     Ở BỂ NƯỚC GIA ĐÌNH

                                                       Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân gây ra đuối nước ở bể nước gia đình.

- Nêu được những hậu quả khi đuối nước ở bể nước gia đình

- Biết cách cứu người khi ngã xuống ở bể nước gia đình

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, khăn trải bàn

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Tình huống    

MT: HS đọc hiểu được nội dung tình huống

- Yêu cầu HS tự đọc tình huống trang 8

  Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân

   MT: HS tìm được những nguyên nhân của tình huống mà bạn Thanh bị ngã xuống ở bể nước gia đình

       * Các bước tiến hành:

- Cho HS đọc tìm hiểu nguyên nhân

- GV nêu cách làm ở khăn trải bàn

+ Từng cá nhân viết ý kiến của mình ở xung quanh khăn trải bàn

+ Nhóm thảo luận thống nhất các ý viết vào ở giữa khung trải bàn

 

 

 

 

- GV nhận xét

  Hoạt động 3: Thực hành – Cách xử lý

      Bài tập 1:

MT: HS biết lý do Thanh ngã vào bể nước

     *  Các bước tiến hành

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV nhận xét

 

 

- HS tự  đọc và hiểu nội dung tình huống trang 8

 

 

 

 

 

- HS đọc

 

- HS làm việc ở nhóm

 

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của nhóm,  nêu ý kiến

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Cá nhân làm bài tập

- HS trình bày


      Bài tập 2

  MT: HS biết cách cứu người khi ngã xuống ở bể nước gia đình.

  Các bước tiến hành:

  - Nêu yêu cầu bài tập

  - Làm bài tập

- Cho HS trình bày

  GV kết luận: Nếu bạn Thanh bị ngã xuống bể nước em tìm gậy, sào, dây… đưa cho bạn nắm lấy cố định rồi tìm người lớn cứu giúp.

     Bài tập 3

  MT: HS biết nêu những hậu quả xảy ra với các bạn nhỏ khi chơi ở gần bề nước.

  Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Thảo luận nhóm

- Cho các nhóm báo cáo

- GV kết luận cho từng tranh

 

- Hỏi: Nếu em là Hồng ở nội dung tình huống, em sẽ khuyên bạn Thanh điều gì?

- Nhận xét   

     Bài tập 4: Trải nghiệm cá nhân

  MT: HS tự mình rút ra bài học qua cách sử lý tình huống.

  Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

 

- GV kết luận

    Hoạt động 4: Ứng dụng/ Trải nghiệm

- GV nêu yêu cầu

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

 

 

 

 

-  HS nêu yêu cầu bài tập

-  Lớp làm bài tập

- HS trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

 

 

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của nhóm và nêu ý kiến

 

- Thi đua nêu ý kiến

- Nhận xét

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Tự làm bài tập

- HS trình bày suy nghĩ của mình

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

- 1 – 2 HS đọc nội dung Ghi nhớ trong sách

 

- Về nhà tìm hiểu nơi ở có bể nước không (tìm hiểu lợi ích và có gây ra hậu quả gì không) và để tiết sau báo cáo

 


                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP          Tuần:

                                       MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                            Tiết: 2                              

           TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

                                Ở BỂ NƯỚC KHU TẬP THỂ

                                                       Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân xảy ra đuối nước ở bể nước khu tập thể

- Biết cách phòng chống đuối nước ở bể nước khu tập thể

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, khăn trải bàn

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, thẻ A, B, C, D

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

  Hoạt động 1: Tình huống    

MT: HS đọc hiểu được nội dung tình huống

- Yêu cầu HS tự đọc tình huống trang 11

  Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân

   MT: HS tìm được những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn với Phúc và Nam

   Các bước tiến hành

- Cho HS đọc tìm hiểu nguyên nhân

- GV nêu cách làm ở khăn trải bàn

+ Từng cá nhân viết ý kiến của mình ở xung quanh khăn trải bàn

+ Nhóm thảo luận thống nhất các ý viết vào ở giữa khung trải bàn

 

 

 

 

- GV nhận xét

 

   Hoạt động 3: Thực hành  - Cách xử lý

      Bài tập 1:

MT: HS biết những nguy cơ xảy ra tai nạn khi các bạn xuống bể nước bơi

       Các bước tiến hành

-  Yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV kết luận

 

 

- HS tự  đọc và hiểu nội dung tình huống trang 11

 

 

 

 

- HS đọc

 

- HS trong nhóm làm bài

 

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của nhóm,  nêu ý kiến

 

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Lớp làm bài tập

- HS trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến


 

      Bài tập 2

  MT: HS biết tìm những ý đúng trong bài tập

     Các bước tiến hành

     Trò chơi “Ai tài thế

 - Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc cá nhân

- Giơ thẻ chữ

- GV nhận xét

        Bài tập 3

  MT: HS biết lựa chọn cách phòng chống đuối nước ở bể nước khu tập thể

        Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Thảo luận nhóm

- Cho các nhóm báo cáo

 

- GV kết luận

     Bài tập 4: Trải nghiệm cá nhân

  MT: HS tự mình rút ra bài học qua cách sử lý tình huống.

  Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

 

- GV kết luận

      Hoạt động 4: Ứng dụng/ Trải nghiệm

- GV nêu yêu cầu 

 

 

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Cá nhân suy nghĩ 

- Giơ thẻ chữ – giải thích

- Nhận xét , nêu ý khiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của nhóm và nêu ý kiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Tự làm bài tập

- HS trình bày suy nghĩ của mình

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

- 1 – 2 HS đọc nội dung Ghi nhớ trong sách

 

- Tìm hiểu ở địa phương có bể nước khu tập thể không (có bao nhiêu bể nước, ích lợi và có gây tác hại gì cho ta không) để tiết sau báo cáo

 

 

 

 

 

 


                                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP           Tuần:

                                         MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                            Tiết: 3                                        

                     TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở AO                               

                                                      Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân gây ra đuối nước ở ao

- Biết được cách phòng tránh đuối nước ở ao

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước,

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

A/TÌNH HUỐNG

Mục tiêu: HS tìm được những nguyên nhân của tình huống là tại sao Mai chần chừ khi chị Hương rủ ra ao tắm.

B/ TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN

Theo em những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn khi bạn Mai xuống tắm ở ao là gì?

 

 

 

GV kết luận: Khi được rủ đi tắm tại một nơi xa lạ và không hiểu rõ thì cần cân nhắc xem có sự an toàn hay nguy hiểm gì rồi mới làm.

C/THỰC HÀNH – CÁCH XỬ LÝ

Mục tiêu: HS xử lý được tình huống qua trò chơi sắm vai

HS liệt kê các cách giải quyết có thể, hoặc cách lựa chọn em cho là phù hợp nhất.

 

 

 

HS đọc tình huống trang 14

 

 

 

HS trao đổi nhóm đôi nguyên nhân của tình huống.

HS làm vào sách Hướng dẫn phòng tránh đuối nước trang 15

HS nêu cho cả lớp nghe.

 

 

 

 

 

 

 

HS làm việc các nhân

Hs trao đổi nhóm


 

 

 

GV kết luận: Mai nên thuyết phục Hương không nên ra ao tắm

HS quan sát tranh trang 16

 

 

 

 

 

Dặn dò

Các nhóm sắm vai theo cách của mình trước lớp.

Nhận xét

 

 

Làm việc cá nhân

Trao đổi nhóm

Tự rút ra bài học cho mình qua bài học

HS đọc phần ghi nhớ trang 16

Nhận xét tiết học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP            Tuần:  

                                      MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                              Tiết: 4                               

                                       TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở GIẾNG NƯỚC                   

                                                      Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân gây ra đuối nước ở giếng nước.

- Nêu được cách phòng tránh đuối nước ở giếng nước

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, thẻ A, B, C, D

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

  Hoạt động 1: Tình huống    

MT: HS đọc hiểu được nội dung tình huống

- Yêu cầu HS tự đọc tình huống trang 17

  Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân

   MT: HS tìm được nguy cơ xảy ra tai nạn với Mai

     Các bước tiến hành:

- Cho HS đọc tìm hiểu nguyên nhân

- Thảo luận nhóm

 

- GV nhận xét

   Hoạt động 3: Thực hành  - Cách xử lý

      Bài tập 1:

   MT: HS biết tìm ra ý đúng bài tập

       Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV nhận xét

      Bài tập 2

  MT: HS biết cách phòng chống đuối nước ở giếng

     Các bước tiến hành: 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Cho HS làm bài

 

- GV nhận xét

- Hỏi: Em lựa chọn cách nào?

 

 

- HS tự  đọc và hiểu nội dung tình huống trang 17

 

 

 

- HS đọc

- Thảo luận nhóm đôi

- Đại diện nhóm trình bày

- Nhận xét

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Lớp làm bài tập

- HS trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc cá nhân

- Thi đua nêu

-  Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến


 

        Bài tập 3

  MT: HS nêu được cách giúp bạn có nguy cơ ngã xuống giếng

       Các bước tiến hành:

     Trò chơi “Ai tài thế

 - Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc cá nhân

- Giơ thẻ chữ

- GV nhận xét

     Bài tập 4: Trải nghiệm cá nhân

  MT: HS tự mình rút ra bài học về phòng tránh đuối nước

  Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

 

- GV kết luận

      Hoạt động 4: Ứng dụng/ Trải nghiệm

- GV nêu yêu cầu 

 

- Thi đua trình bày

- Nhận xét

 

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Cá nhân suy nghĩ 

- Giơ thẻ chữ – giải thích

- Nhận xét , nêu ý khiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Tự làm bài tập

- HS trình bày suy nghĩ của mình

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

- 1 – 2 HS đọc nội dung Ghi nhớ trong sách

 

- Tìm hiểu nơi ở hoặc gần chỗ ở có giếng nước không (số lượng, ích lợi, có tác hại đối với chúng ta không) để tiết sau báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP        Tuần: 

                                              MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                          Tiết: 5                                      

          TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

                                                                         KHI GẶP HỐ NƯỚC SÂU                               

                                                      Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân gây ra đuối nước khi gặp hố nước sâu

- Biết được cách phòng tránh đuối nước khi gặp hố nước sâu

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước,

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước,

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

  Hoạt động 1: Tình huống    

MT: HS đọc hiểu được nội dung tình huống

- Yêu cầu HS tự đọc tình huống trang 20

  Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân

   MT: HS tìm được những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn với An và Bình

     Các bước tiến hành:

- Cho HS đọc tìm hiểu nguyên nhân

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV nhận xét

 

   Hoạt động 3: Thực hành  - Cách xử lý

      Bài tập 1:

MT: HS biết những nguy cơ xảy ra tai nạn khi các bạn đến hố nước sâu.

       Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV nhận xét

      Bài tập 2

  MT: HS xử lí được tình huống qua trò chơi sắm

vai

     Các bước tiến hành: 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Cho HS thảo luận nhóm

 

 

- HS tự  đọc và hiểu nội dung tình huống trang 20

 

 

 

- HS đọc

- HS  làm bài

- Thi đua trình bày

- Nhận xét

 

 

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Lớp làm bài tập

- HS trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc cá nhân – nhóm – phân vai

- Từng nhóm sắm vai


 

- GV nhận xét

 

- Hỏi: Cách lựa chọn của em có lợi gì?

 

        Bài tập 3

  MT: HS nêu được cách phòng chống đuối nước

     Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Thảo luận nhóm

- Cho các nhóm báo cáo

 

- GV kết luận

     Bài tập 4: Trải nghiệm cá nhân

  MT: HS tự mình rút ra bài học về phòng tránh đuối nước

  Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

 

- GV kết luận

      Hoạt động 4: Ứng dụng/ Trải nghiệm

- GV nêu yêu cầu 

 

-  Lớp thảo luận trình bày của nhóm bạn và nêu ý kiến

- Thi đua trình bày

- Nhận xét

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của nhóm và nêu ý kiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Tự làm bài tập

- HS trình bày suy nghĩ của mình

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

- 1 – 2 HS đọc nội dung Ghi nhớ trong sách

 

- Tìm hiểu nơi ở có công trình xây dựng có hố nước sâu không ( số lượng, ích lợi, có gây tác hại cho chúng ta không) để tiết sau báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP           Tuần:

                                     MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC                             Tiết: 6                                       

                               TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở MƯƠNG                              

                                                      Ngày dạy:

I. MỤC TIÊU:

- Biết nguyên nhân gây ra đuối nước ở mương.

- Biết được cách phòng tránh đuối nước ở mương.

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước

- HS: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước,

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

  Hoạt động 1: Tình huống    

MT: HS đọc hiểu được nội dung tình huống

- Yêu cầu HS tự đọc tình huống trang 23

  Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân

   MT: HS tìm được những nguyên nhân có nguy cơ không an toàn với Lan  và Hà

     Các bước tiến hành:

- Cho HS đọc tìm hiểu nguyên nhân

- Thảo luận nhóm

 

- GV nhận xét

   Hoạt động 3: Thực hành  - Cách xử lý

      Bài tập 1:

MT: HS biết những nguy cơ có thể làm Lan ngã xuống mương

       Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài tập

- Cho HS trình bày

- GV nhận xét

      Bài tập 2

  MT: HS viết đựợc câu đối thoại với nội dung cho trước

     Các bước tiến hành:

- Nêu yêu cầu bài tập

- Cho HS thảo luận nhóm

 

- GV nhận xét

 

 

 

- HS tự  đọc và hiểu nội dung tình huống trang 23

 

 

 

- HS đọc

- Thảo luận nhóm đôi

- Đại diện nhóm trình bày

- Nhận xét

 

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Lớp làm bài tập

- HS trình bày

- Lớp thảo luận trình bày của bạn và nêu ý kiến

 

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm việc nhóm đôi

- Đại diện nhóm trình bày

-  Lớp thảo luận trình bày của nhóm và nêu ý kiến

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC, Hoạt động NGLL 2. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn tài liệu PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC thuộc thể loại Hoạt động NGLL 2 được giới thiệu bởi thành viên Tâm Nguyễn Thị đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Hoạt động NGLL 2 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 2 Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÒAI GIỜ LÊN LỚP Tuần: MÔN: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Tiết: 1 TỰA BÀI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở BỂ NƯỚC GIA ĐÌNH Ngày dạy: I, kế tiếp là MỤC TIÊU: - Biết lý do gây ra đuối nước ở bể nước gia đình, bên cạnh đó - Nêu được các hậu quả khi đuối nước ở bể nước gia đình - Biết cách cứu người khi ngã xuống ở bể nước gia đình II, bên cạnh đó CHUẨN BỊ: - GV: Sách hướng dẫn Phòng chống đuối nước, khăn trải bàn https://nslide.com/giao-an/phong-tranh-duoi-nuoc.udhw0q.html