Ppct Địa Lí

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Ngày đăng 2018-09-03 18:09:51 Tác giả Thanh Uong Minh loại .doc kích thước 0.28 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 1. Căn cứ thực hiện: - Căn cứ theo hướng dẫn về chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn của Bộ GD-ĐT - Căn cứ vào chương trình sách giáo khoa, phân phối chương trình của Sở GD -ĐT Thái Bình năm 2011 - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường 2. Về phương pháp dạy học: - Tích cực hóa hoạt động của học sinh, rèn kĩ năng tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học và kiểm tra đánh giá kết qủa học tập theo định hướng phát triển năng lực, tư duy

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 1. Căn cứ thực hiện: - Căn cứ theo hướng dẫn về chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn của Bộ GD-ĐT
- Căn cứ vào chương trình sách giáo khoa, phân phối chương trình của Sở GD -ĐT Thái Bình năm 2011
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường
2. Về phương pháp dạy học:
- Tích cực hóa hoạt động của học sinh, rèn kĩ năng tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học và kiểm tra đánh giá kết qủa học tập theo định hướng phát triển năng lực, tư duy tích cực, độc lập và sáng tạo
- Tăng cường việc phối hợp các phương pháp dạy học, chủ động sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp
3. Về soạn, giảng bài:
- Phát huy tính tích cực, hứng thú, chủ động chiếm lĩnh kiến thức của học sinh và vai trò chủ đạo của thầy
- Thiết kế khoa học, phân bố thời gian cụ thể, hợp lí
- Tăng cường ứng dụng thông tin
4. Về thiết bị dạy học:
 Tận dụng triệt để các thiết bị dạy học của nhà trường và thiết bị tự làm, các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính ...
5. Về kiểm tra đánh giá:
- Kiểm tra đánh giá kết qủa học tập theo định hướng phát triển năng lực
- Khi chấm chữa bài kiểm tra định kỳ phải có nội dung đề, ma trận, đáp án, biểu điểm rõ ràng, ghi rõ tỷ lệ phần trăm sự tiến bộ, không tiến bộ của học sinh
 
II. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ
MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6
Học kỳ
Số
tuần
Số
tiết
1tuần
Tổng
số
tiết
Bài kiểm tra
HS1
Hệ số 2
Học kỳ (HS3)
 
SL
Tiết KT
Tuần KT
SL
Tiết KT
Tuần KT
Kỳ I
19
1
19
1
1
7
7
1
19
19
Kỳ II
18
1
18
1
1
29
29
1
37
37
Cả năm
37
 
37
 
2
 
 
2
2
 
 
HỌC KỲ I:
Tên chương
(Chủ đề)
Tên bài
Tiết
Tuần
 
Bài mở đầu
1
1
Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
2
2
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ + 1 phần bài 2 (Khái niệm về bản đồ)
3
3
Bài 4: Phương hướng trên bản đồ……
4
4
Bài 5: Kí hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình…..
5
5
ÔN TẬP
6
6
 
KIỂM TRA 45 PHÚT
7
7
Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục…...
8
8
Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
9
9

 
Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
10
10
Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa(tiếp)
11
11
I. Chủ đề 1: 
Cấu tạo bên trong của Trái Đất (3 tiết)
T 1 (Bài 10): Cấu tạo bên trong của Trái Đất.
12
12
T 2 (Bài 11): Thực hành: Sự phân bố lục địa và …
13
13
T 3 (Bài 12): Tác động của nội lực và ngoại lực…
14
14
II. Chủ đề 2: 
Địa hình bề mặt Trái Đất (2 tiết)
T 1 (Bài 13): Địa hình bề mặt Trái Đất.
15
15
T 2 (Bài 14): Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp)
16
16
 
ÔN TẬP
17
17
ÔN TẬP
18
18
KIỂM TRA HỌC KÌ I
19
19
 
HỌC KỲ II:
Tên chương
(Chủ đề)
Tên bài
Tiết
Tuần
 
Bài 15: Các mỏ khoáng sản
20
20
Bài 16: Thực hành
21
21
Bài 17: Lớp vỏ khí
22
22
Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
23
23
Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất
24
24
Bài 20: Hơi nước trong KK, mưa
25
25
Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ….
26
26
Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất
27
27
ÔN TẬP
28
28
KIỂM TRA 45 PHÚT
29
29
   III. Chủ đề 3:
Nước trên trái đất (3 tiết)
T 1 (Bài 23): Sông và hồ
30
30
T 2 (Bài 24): Biển và đại dương
31
31
T 3 (Bài 25): Thực hành: Sự chuyển động của...
32
32
IV. Chủ đề 4:
Đất và lớp vỏ sinh vật (2 tiết)
T 1 (Bài 26): Đất, các nhân tố hình thành đất….
33
33
T 2 (Bài 27): Lớp vỏ sinh vật…..
34
34
 
ÔN TẬP
35
35
ÔN TẬP
36
36
KIỂM TRA  HKII
37
37
 
*  Sự thay đổi so với PPCT năm 2011
1. Một số bài được nhóm theo chủ đề :
+  Chủ đề 1:  Bài 10,11,12 chủ đề là Cấu tạo bên trong của Trái Đất (gồm các tiết 12,13,14)
+  Chủ đề 2:  Bài 13,14 chủ đề là Địa hình bề mặt Trái Đất (gồm các tiết 15,16)
+  Chủ đề 3:  Bài 23,24 chủ đề là Nước trên trái đất (gồm các tiết 30,31,32)
+  Chủ đề 4:  Bài 26,27 chủ đề là Đất và lớp vỏ sinh vật (gồm các tiết 33,34)
2. (Bài 3: Tỉ lệ bản đồ ) dạy thêm 1 phần bài 2 (Khái niệm về bản đồ)...
 
 
 
 
 
 
 

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7
 
Học kỳ
Số
tuần
Số
tiết
1tuần
Tổng
số
tiết
Bài kiểm tra
HS1
Hệ số 2
Học kỳ (HS3)
 
SL
Tiết KT
Tuần KT
SL
Tiết KT
Tuần KT
Kỳ I
19
2
38
2
1
13
7
1
38
19
Kỳ II
18
2
36
2
1
55
28
1
74
37
Cả năm
37
 
74
 
2
 
 
2
 
 
 
HỌC KỲ I:
Tên chương
(Chủ đề)
Tên bài
Tiết
Tuần
 
Bài 1: Dân số
1
1
Bài 2: Sự phân bố dân cư, các chủng tộc…
2
Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa
3
2
Bài 4: Thực hành
 
4
I. Chủ đề 1:
Môi trường đới nóng (07 tiết)
Bài 5:Đới nóng,môi trường xích đạo ẩm
5
3
Bài 6: Môi trường nhiệt đới
6
Bài 7: MT nhiệt đới gió mùa
7
4
Bài 9: Hoạt động sản xuất NN ở đới nóng
8
Bài 10: Dân số và sức ép dân số...
9
5
Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
10
Bài 12: Thực hành
11
6
 
Ôn tập
12
KIỂM TRA 45 PHÚT
13
7
II. Chủ đề 2:
Môi trường đới Ôn hòa (06 tiết)
Bài 13: MT đới ôn hòa
14
Bài 14: Hoạt động NN  ở đới ôn hòa
15
     8
Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
16
Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa
17
     9
Bài 17: Ô nhiễm MT ở đới...
18
Bài 18: Thực hành
19
 
    10
 
II. Chủ đề 3:
Môi trường Hoang mạc (02 tiết)
Bài 19: MT Hoang mạc
20
Bài 20: Hoạt động KT của con người ở hoang mạc
21
 
    11
 
 
Bài 21: MT đới lạnh
22
 
Bài 22: Hoạt động KT của con người ở Đới lạnh
23
 
12
 
Bài 23: MT vùng núi
24
Ôn tập chương II đến chương V
25
 
13
 
Ôn tập chương II đến chương V(tt)
26
Bài 25: Thế rộng lớn và đa dạng
27
 
14
 
Bài 26: Thiên nhiên châu Phi
28

 
Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tt)
29
 
15
 
Bài 28: Thực hành
30
Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi
31
 
16
 
Bài 30: Kinh tế châu Phi
32
Bài 31: Kinh tế châu Phi (tt)
33
 
    17
Bài 32: Các khu vực châu phi
34
Bài 33: Các khu vực châu phi (tt)
35
18
ÔN TẬP
36
ÔN TẬP
37
19
KIỂM TRA HỌC KÌ I
38
 
HỌC KỲ II:
 
Tên chương
(Chủ đề)
Tên bài
Sốtiết
Tuần
 
Bài 34: Thực hành
39
20
Bài 35: Khái quát châu Mĩ
40
Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
41
21
Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
42
Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
43
22
Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tt)
44
Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu...
45
23
Bài 40: Thực hành(tt)
46
Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
47
   24
Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tt)
48
Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ
49
   25
Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
50
Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tt)
51  
   26
Bài 46: Thực hành
    52
ÔN TẬP
53
   27
ÔN TẬP
54
KIỂM TRA 45 PHÚT
55
    28
 
Bài 47: Châu Nam Cực...
56
IV. Chủ đề 4:
Châu Đại Dương (04 tiết)
Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương
57
 
    29
Bài 49: Dân cư, kinh tế châu Đại Dương
58
Bài 50:Thực hành:viết báo cáo…
59
    30
Bài 50: Thực hành(tt)
60
 
Bài 51: Thiên nhiên châu Âu
61
 
   31
Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tt)
62
Bài 53: Thực hành….
63
   32
 
Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu
64
Bài 55: Kinh tế châu Âu
65
   33
 
Bài 56: Khu vực Bắc Âu
66
Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
67
   34
 
Bài 58: Khu vực Nam Âu
68
Bài 59: Khu vực Đông Âu
69
   35
Bài 60: Liên Minh Châu Âu
70

 
Bài 61: Thực hành
71
 
   36
ÔN TẬP
72
ÔN TẬP
73
  37
KIỂM TRA HỌC KÌ II
74
 
** Một số bài được nhóm theo chủ đề :
+ Chủ đề 1.  Bài 5,6,7,9,10,11,12 chủ đề là Môi trường đới nóng (gồm các tiết 5 ->11)
 + Chủ đề 2 . Bài 13,14,15,16,17,18  chủ đề là Môi trường đới Ôn hòa(gồm các tiết 14 ->19)
 + Chủ đề 3.  Bài 19,20 chủ đề là Môi trường Hoang mạc (gồm các tiết 20,21)
 + Chủ đề 4.  Bài 48,49,50 chủ đề là Châu Đại Dương (gồm các tiết 57,58,59,60)
 
 
MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8
 
Học kỳ
Số
tuần
Số
tiết
1tuần
Tổng
số
tiết
Bài kiểm tra
HS1
Hệ số 2
Học kỳ (HS3)
 
SL
Tiết KT
Tuần KT
SL
Tiết KT
Tuần KT
Kỳ I
19
1
19
1
1
9
9
1
19
19
Kỳ II
18
2
36
2
1
34
27
1
55
37
Cả năm
37
 
55
 
2
 
 
2
 
 
 
HỌC KỲ I:
Tên chương
(Chủ đề)
Tên bài
Tiết
Tuần
I. Chủ đề 1:
Đặc điểm tự nhiênchâu Á
(5 tiết)
T 1  (Bài 1) Vị trí địa lý, địa hình, khoáng sản
1
1
T 2  (Bài 2) Khí hậu châu Á
2
2
T 3  (Bài 2) Khí hậu châu Á(tt)
3
3
T 4  (Bài 3) Sông ngòi và cảnh quan châu Á
4
4
T 5  (Bài 4) Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
5
5
II. Chủ đề 2: 
Đặc điểm dân cư-kinh tế-xã hội Châu Á(4 tiết)
T 1  (Bài 5): Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
6
6
T 2  ( Bài 6): Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ…
7
7
ÔN TẬP
8
8
KIỂM TRA 45 PHÚT
9
9
T 3  (Bài 7) Đặc điểm phát triển KT- XH các nước châu Á
10
10
T 4  ( Bài 8) Tình hình phát triển KT - XH các nước châu Á
11
11
 
Bài 9: Khu vực Tây Nam Á
12
12
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
13
13
Bài 11: Dân cư đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
14
14
Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
15
15
Bài 13: Tình hình phát triển KT-XH khu vực Đông Á
16
16
ÔN TẬP
17
17
ÔN TẬP
18
18
KIỂM TRA HKI
19
19

HỌC KỲ II:
 
Tên chương
(Chủ đề)
Tên bài
Tiết
Tuần
 
Bài 14: Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo
20
 
20
Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội ĐNÁ
21
Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước ĐNÁ
22
 
21
Bài 17: Hiệp hội các nước ĐNÁ
23
Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu lào và CPC
24
22
 
Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam
25
 
Bài 22: Việt Nam đất nước con người
26
23
Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ VN
27
Bài 24: Vùng biển Việt Nam
28
24
Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
29
Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
30
25
Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
31
ÔN TẬP
32
26
ÔN TẬP
33
KIỂM TRA 45 PHÚT
34
27
III. Chủ đề 3:
Địa hình Việt Nam (4 tiết)
T1 (Bài 28) Đặc điểm địa hình VN
35
T2 (Bài 29) Đặc điểm các khu vực địa hình
36
28
T3 (Bài 29) Đặc điểm các khu vực địa hình (tiếp)
37
T4 (Bài 30) Thực hành; Đọc bản đồ địa hình VN
38
29
    IV. Chủ đề 4:
Khí hậu và thủy văn Việt Nam
(5 tiết)
 
 
T1 (Bài 31)  Đặc điểm khí hậu VN
39
T2 (Bài 32) Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
40
30
T3 (Bài 33) Đặc điểm sông ngòi VN
41
T4 (Bài 34) Các hệ thống sông lớn ở nước ta
42
31
T5 (Bài 35) Thực hành về khí hậu, thủy văn VN
43
III. Chủ đề 5:
Đất và sinh vật Việt Nam (3 tiết)
T1 (Bài 36) Đặc điểm đất VN
44
32
T2 (Bài 37) Đặc điểm sinh vật VN
45
T3 (Bài 38) Bảo vệ tài nguyên sinh vật VN
46
33
 
Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên VN
47
Bài 40: Thực hành
48
34
Bài 41: Miền Bắc và ĐBBB
49
Bài 42: Miền TB và BTB
50
35
Bài 43: Miền NTB và NB
51
Bài 44: Thực hành : địa lí địa phương
52
36
ÔN TẬP
53
ÔN TẬP
54
37
KIỂM TRA HKII
55
 
* Sự thay đổi so với PPCT năm 2011
** Một số bài được nhóm theo chủ đề :
+  Chủ đề 1:  Bài 1,2,3,4 chủ đề là Đặc điểm tự nhiên châu Á (gồm các tiết 1,2,3,4,5)
+  Chủ đề 2:  Bài 5,6,7,8 chủ đề là Đặc điểm dân cư-kinh tế-xã hội Châu Á (gồm các tiết 6,7,10,11)
+  Chủ đề 3:  Bài 28,29,30 chủ đề là Địa hình Việt Nam (gồm các tiết 35,36,37,38)
+ Chủ đề 4:  Bài 31,32,33,34,35 chủ đề là Khí hậu và thủy văn Việt Nam (gồm các tiết 39,40,41,42,43)
+ Chủ đề 5:  Bài 36,37,38 chủ đề là Khí hậu và thủy văn Việt Nam (gồm các tiết 44,45,46)

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9
Học kỳ
Số
tuần
Số
tiết
1tuần
Tổng
số
tiết
Bài kiểm tra
HS1
Hệ số 2
Học kỳ (HS3)
 
SL
Tiết KT
Tuần KT
SL
Tiết KT
Tuần KT
Kỳ I
19
2
38
2
1
20
10
1
37
19
Kỳ II
18
1
18
1
1
47
28
1
56
37
Cả năm
37
 
37
 
2
 
 
2
 
 
HỌC KỲ I:
Tên chương
(Chủ đề)
Tên bài
Tiết
Tuần
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam
1
1
 
Bài 1: Cộng đồng các dân tộc VN
2
Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
3
    2
Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
4
Bài 4: Lao động và việc làm….
5
    3
Bài 5 Thực hành
6
Bài 6: Sự phát triển nền KT VN
7
    4
Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng……
8
Bài 8: Sự phát tiển và phân bố NN
9
    5
Bài 9: Sự phát triển và phân bố LN,thủy sản
10
Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ…
11
    6
Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
12
Bài 12: Sự phát triển và phân bố CN
13
    7
Bài 13: vai trò đặc điểm phát triển và phân bố DV
14
Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính...
15
8
Bài 15: Thương mại và du lịch
16
Bài 16: Thực hành
17
9
ÔN TẬP
18
ÔN TẬP
19
10
KIỂM TRA 45 PHÚT
20
I. Chủ đề 1:  Vùng Trung du miền núi Bắc bộ (3 tiết)
T1 (Bài 18) Vùng TD và MN Bắc Bộ
21
11
T2 (Bài 18) Vùng TD và MN Bắc Bộ (tiếp)
22
T3 (Bài 19) Thực hành
23
12
 II. Chủ đề 2: Vùng Đồng bằng sông Hồng (3 tiết)
T1 (Bài 20) Vùng Đồng bằng sông Hồng
24
T2 (Bài 21) Vùng Đồng bằng sông Hồng ( tiếp)
25
13
T3 (Bài 22 ) Thực hành
26
 
Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
27
14
Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ ( tiếp)
28
Bài 25: Vùng DH Nam Trung Bộ
29
15
Bài 26: Vùng DH Nam Trung Bộ (tiếp)
30
Bài 27: Thực hành
31
16
Bài 28: Vùng Tây Nguyên
32
Bài 29: Vùng Tây Nguyên ( tiếp)
33
17
Bài 30: Thực hành;So sánh tình hình SX CCN..
34
ÔN TẬP
35
18
ÔN TẬP
36
KIỂM TRA HKI
37
19
Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
38

HỌC KỲ II:
Tên chương
(Chủ đề)
Tên bài
Tiết
Tuần
 
Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
39
20
Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
40
21
Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành …
41
22
III. Chủ đề 3: 
Vùng Đồng bằng sông CửuLong
 (4 tiết)
T1 (Bài 35) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
42
23
T2 (Bài 36) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tt)
43
24
T3 (Bài 37) Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ…
44
25
T4 (Bài 37) Thực hành(tiếp)
45
26
 
ÔN TẬP
46
27
KIỂM TRA 45 PHÚT
47
28
IV. Chủ đề 4: Phát triển tổng hợp KT và bảo vệ tài nguyên
 (3 tiết)
T1 (Bài 38) Phát triển tổng hợp KT và bảo vệ tài nguyên….
48
29
T2 (Bài 39) Phát triển tổng hợp KT,BV TN….
49
30
T3 (Bài 40) Thực hành: Đánh giá tiềm năng KT…
50
31
 
Địa lí Thái Bình (tiết 1)
51
32
Địa lí Thái Bình (tiết 2)
52
33
Địa lí Thái Bình (tiết 3)
53
34
ÔN TẬP
54
35
ÔN TẬP
55
36
KIỂM TRA HKII
56
37
*  Sự thay đổi so với PPCT năm 2011
1. Một số bài được nhóm theo chủ đề :
 + Chủ đề 1:  Bài 18,19 chủ đề là Vùng Trung du miền núi Bắc bộ (gồm các tiết 21,22,23)
+  Chủ đề 2:  Bài 20,21,22 chủ đề là Vùng Đồng bằng sông Hồng (gồm các tiết 24,25,26)
+  Chủ đề 3:  Bài 35,36,37 chủ đề là Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (gồm các tiết 42,43,44,45)
+ Chủ đề 4:  Bài 38,39,40 chủ đề là Phát triển tổng hợp KT và bảo vệ tài nguyên  (gồm các tiết 48,49,50)
 

Nguồn:Thanh Uong Minh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử PPCT ĐỊA LÍ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngPPCT_DIA_LI.doc[0.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
quo10q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-09-03 18:09:51
Loại file
doc
Dung lượng
0.28 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
8
giáo án điện tử PPCT ĐỊA LÍ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • ppct Địa lí
  Địa lý 6
  ppct Địa lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2011

  Xem: 0

 • ppct Địa lí
  Địa lý 6
  ppct Địa lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2011

  Xem: 0

 • ppct Địa lí
  Địa lý 6
  ppct Địa lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2011

  Xem: 11

 • PPCT ĐỊA LÍ
  Giáo án khác
  PPCT ĐỊA LÍ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • PPCT ĐỊA LÍ
  PPCT
  PPCT ĐỊA LÍ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử PPCT

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • ppct Địa lí
  Địa lý 6
  ppct Địa lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2011

  Xem: 0

 • PPCT DIA LI
  PPCT NH 2015-2016
  PPCT DIA LI

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi PPCT NH 2015-2016

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2015

  Xem: 0

 • PPCT Địa lí
  Phân phối chương trình
  PPCT Địa lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phân phối chương trình

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2013

  Xem: 0

 • PPCT Địa Lí
  Thời khóa biểu - Phân công công tác
  PPCT Địa Lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu - Phân công công tác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2011

  Xem: 6

 • PPCT Địa Lí
  Tư liệu tham khảo
  PPCT Địa Lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2011

  Xem: 9