PPCT ĐỊA LÍ

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
quo10q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/3/2018 6:09:51 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.28 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 1. Căn cứ thực hiện: - Căn cứ theo hướng dẫn về chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn của Bộ GD-ĐT - Căn cứ vào chương trình sách giáo khoa, phân phối,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử PPCT ĐỊA LÍ, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử PPCT ĐỊA LÍ, doc, 1 trang, 0.28 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Thanh Uong Minh đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

PPCT-DIA-LI.doc[0.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ
I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Căn cứ thực hiện:
- Căn cứ theo hướng dẫn về chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn của Bộ GD-ĐT
- Căn cứ vào chương trình sách giáo khoa, phân phối chương trình của Sở GD -ĐT Thái Bình năm 2011
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường
2. Về phương pháp dạy học:
- Tích cực hóa hoạt động của học sinh, rèn kĩ năng tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học và kiểm tra đánh giá kết qủa học tập theo định hướng phát triển năng lực, tư duy tích cực, độc lập và sáng tạo
- Tăng cường việc phối hợp các phương pháp dạy học, chủ động sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp
3. Về soạn, giảng bài:
- Phát huy tính tích cực, hứng thú, chủ động chiếm lĩnh kiến thức của học sinh và vai trò chủ đạo của thầy
- Thiết kế khoa học, phân bố thời gian cụ thể, hợp lí
- Tăng cường ứng dụng thông tin
4. Về thiết bị dạy học:
Tận dụng triệt để các thiết bị dạy học của nhà trường và thiết bị tự làm, các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính ...
5. Về kiểm tra đánh giá:
- Kiểm tra đánh giá kết qủa học tập theo định hướng phát triển năng lực
- Khi chấm chữa bài kiểm tra định kỳ phải có nội dung đề, ma trận, đáp án, biểu điểm rõ ràng, ghi rõ tỷ lệ phần trăm sự tiến bộ, không tiến bộ của học sinh
II. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ
MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6
Học kỳ
Số
tuần
Số
tiết
1tuần
Tổng
số
tiết
Bài kiểm tra

HS1
Hệ số 2
Học kỳ (HS3)


SL
Tiết KT
Tuần KT
SL
Tiết KT
Tuần KT

Kỳ I
19
1
19
1
1
7
7
1
19
19

Kỳ II
18
1
18
1
1
29
29
1
37
37

Cả năm
37

37

2


2
2HỌC KỲ I:
Tên chương
(Chủ đề)
Tên bài
Tiết
Tuần


 Bài mở đầu
1
1


 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
2
2


 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ + 1 phần bài 2 (Khái niệm về bản đồ)
3
3


Bài 4: Phương hướng trên bản đồ……
4
4


Bài 5: Kí hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình…..
5
5


ÔN TẬP
6
6


 KIỂM TRA 45 PHÚT
7
7


Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục…...
8
8


Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
9
9


Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
10
10


Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa(tiếp)
11
11

I. Chủ đề 1:
Cấu tạo bên trong của Trái Đất (3 tiết)
T 1 (Bài 10): Cấu tạo bên trong của Trái Đất.
12
12


T 2 (Bài 11): Thực hành: Sự phân bố lục địa và …
13
13


T 3 (Bài 12): Tác động của nội lực và ngoại lực…
14
14

II. Chủ đề 2:
Địa hình bề mặt Trái Đất (2 tiết)
T 1 (Bài 13): Địa hình bề mặt Trái Đất.
15
15


T 2 (Bài 14): Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp)
16
16


ÔN TẬP
17
17


ÔN TẬP
18
18


KIỂM TRA HỌC KÌ I
19
19


HỌC KỲ II:
Tên chương
(Chủ đề)
Tên bài
Tiết
Tuần


Bài 15: Các mỏ khoáng sản
20
20


Bài 16: Thực hành
21
21


Bài 17: Lớp vỏ khí
22
22


Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
23
23


Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất
24
24


Bài 20: Hơi nước trong KK, mưa
25
25


Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ….
26

 


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ

I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Căn cứ thực hiện:

- Căn cứ theo hướng dẫn về chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn của Bộ GD-ĐT

- Căn cứ vào chương trình sách giáo khoa, phân phối chương trình của SGD -ĐT Thái Bình năm 2011

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường

2. Về phương pháp dạy học:

- Tích cực hóa hoạt động của học sinh, rèn kĩ năng tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học và kiểm tra đánh giá kết qủa học tập theo định hướng phát triển năng lực, tư duy tích cực, độc lập và sáng tạo

- Tăng cường việc phối hợp các phương pháp dạy học, chủ động sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp

3. Về soạn, giảng bài:

- Phát huy tính tích cực, hứng thú, chủ động chiếm lĩnh kiến thức của học sinh và vai trò chủ đạo của thầy

- Thiết kế khoa học, phân bố thời gian cụ thể, hợp lí

- Tăng cường ứng dụng thông tin

4. Về thiết bị dạy học:

 Tận dụng triệt để các thiết bị dạy học của nhà trường và thiết bị tự làm, các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính ...

5. Về kiểm tra đánh giá:

- Kiểm tra đánh giá kết qủa học tập theo định hướng phát triển năng lực

- Khi chấm chữa bài kiểm tra định kỳ phải có nội dung đề, ma trận, đáp án, biểu điểm rõ ràng, ghi rõ tỷ lệ phần trăm sự tiến bộ, không tiến bộ của học sinh

 

II. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6

Học kỳ

Số

tuần

Số

tiết

1tuần

Tổng

số

tiết

Bài kiểm tra

HS1

Hệ số 2

Học kỳ (HS3)

 

SL

Tiết KT

Tuần KT

SL

Tiết KT

Tuần KT

Kỳ I

19

1

19

1

1

7

7

1

19

19

Kỳ II

18

1

18

1

1

29

29

1

37

37

Cả năm

37

 

37

 

2

 

 

2

2

 

 

HỌC KỲ I:

Tên chương

(Chủ đề)

Tên bài

Tiết

Tuần

 

Bài mở đầu

1

1

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

2

2

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ + 1 phần bài 2 (Khái niệm về bản đồ)

3

3

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ……

4

4

Bài 5: Kí hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình…..

5

5

ÔN TẬP

6

6

 

KIỂM TRA 45 PHÚT

7

7

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục…...

8

8

Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

9

9


 

Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.

10

10

Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa(tiếp)

11

11

I. Chủ đ 1: 

Cấu tạo bên trong của Trái Đất (3 tiết)

T 1 (Bài 10): Cấu tạo bên trong của Trái Đất.

12

12

T 2 (Bài 11): Thực hành: Sự phân bố lục địa và …

13

13

T 3 (Bài 12): Tác động của nội lực và ngoại lực…

14

14

II. Chủ đ 2

Địa hình bề mặt Trái Đất (2 tiết)

T 1 (Bài 13): Địa hình bề mặt Trái Đất.

15

15

T 2 (Bài 14): Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp)

16

16

 

ÔN TẬP

17

17

ÔN TẬP

18

18

KIỂM TRA HỌC KÌ I

19

19

 

HỌC KỲ II:

Tên chương

(Chủ đề)

Tên bài

Tiết

Tuần

 

Bài 15: Các mỏ khoáng sản

20

20

Bài 16: Thực hành

21

21

Bài 17: Lớp vỏ khí

22

22

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

23

23

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

24

24

Bài 20: Hơi nước trong KK, mưa

25

25

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ….

26

26

Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất

27

27

ÔN TẬP

28

28

KIỂM TRA 45 PHÚT

29

29

   III. Chủ đ 3:

Nước trên trái đất (3 tiết)

T 1 (Bài 23): Sông và hồ

30

30

T 2 (Bài 24): Biển và đại dương

31

31

T 3 (Bài 25): Thực hành: Sự chuyển động của...

32

32

IV. Chủ đ 4:

Đất và lớp vỏ sinh vật (2 tiết)

T 1 (Bài 26): Đất, các nhân tố hình thành đất….

33

33

T 2 (Bài 27): Lớp vỏ sinh vật…..

34

34

 

ÔN TẬP

35

35

ÔN TẬP

36

36

KIỂM TRA  HKII

37

37

 

Sự thay đổi so với PPCT năm 2011

1. Một số bài được nhóm theo chủ đề :

Chủ đ 1:  Bài 10,11,12 chủ đề là Cấu tạo bên trong của Trái Đất (gồm các tiết 12,13,14)

Chủ đ 2:  Bài 13,14 chủ đề là Địa hình bề mặt Trái Đất (gồm các tiết 15,16)

+  Chủ đ 3:  Bài 23,24 chủ đề là Nước trên trái đất (gồm các tiết 30,31,32)

Chủ đ 4:  Bài 26,27 chủ đề là Đất và lớp vỏ sinh vật (gồm các tiết 33,34)

2. (Bài 3: Tỉ lệ bản đồ ) dạy thêm 1 phần bài 2 (Khái niệm về bản đồ)...

 

 

 

 

 

 

 


MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7

 

Học kỳ

Số

tuần

Số

tiết

1tuần

Tổng

số

tiết

Bài kiểm tra

HS1

Hệ số 2

Học kỳ (HS3)

 

SL

Tiết KT

Tuần KT

SL

Tiết KT

Tuần KT

Kỳ I

19

2

38

2

1

13

7

1

38

19

Kỳ II

18

2

36

2

1

55

28

1

74

37

Cả năm

37

 

74

 

2

 

 

2

 

 

 

HỌC KỲ I:

Tên chương

(Chủ đề)

Tên bài

Tiết

Tuần

 

Bài 1: Dân số

1

1

Bài 2: Sự phân bố dân cư, các chủng tộc…

2

Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

3

2

Bài 4: Thực hành

 

4

I. Chủ đề 1:

Môi trường đới nóng (07 tiết)

Bài 5:Đới nóng,môi trường xích đạo ẩm

5

3

Bài 6: Môi trường nhiệt đới

6

Bài 7: MT nhiệt đới gió mùa

7

4

Bài 9: Hoạt động sản xuất NN ở đới nóng

8

Bài 10: Dân số và sức ép dân số...

9

5

Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

10

Bài 12: Thực hành

11

6

 

Ôn tập

12

KIỂM TRA 45 PHÚT

13

7

II. Chủ đề 2:

Môi trường đới Ôn hòa (06 tiết)

Bài 13: MT đới ôn hòa

14

Bài 14: Hoạt động NN  ở đới ôn hòa

15

     8

Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa

16

Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa

17

     9

Bài 17: Ô nhiễm MT ở đới...

18

Bài 18: Thực hành

19

 

    10

 

II. Chủ đề 3:

Môi trường Hoang mạc (02 tiết)

Bài 19: MT Hoang mạc

20

Bài 20: Hoạt động KT của con người ở hoang mạc

21

 

    11

 

 

Bài 21: MT đới lạnh

22

 

Bài 22: Hoạt động KT của con người ở Đới lạnh

23

 

12

 

Bài 23: MT vùng núi

24

Ôn tập chương II đến chương V

25

 

13

 

Ôn tập chương II đến chương V(tt)

26

Bài 25: Thế rộng lớn và đa dạng

27

 

14

 

Bài 26: Thiên nhiên châu Phi

28


 

Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tt)

29

 

15

 

Bài 28: Thực hành

30

Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi

31

 

16

 

Bài 30: Kinh tế châu Phi

32

Bài 31: Kinh tế châu Phi (tt)

33

 

    17

Bài 32: Các khu vực châu phi

34

Bài 33: Các khu vực châu phi (tt)

35

18

ÔN TẬP

36

ÔN TẬP

37

19

KIỂM TRA HỌC KÌ I

38

 

HỌC KỲ II:

 

Tên chương

(Chủ đề)

Tên bài

Sốtiết

Tuần

 

Bài 34: Thực hành

39

20

Bài 35: Khái quát châu Mĩ

40

Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

41

21

Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

42

Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

43

22

Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tt)

44

Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu...

45

23

Bài 40: Thực hành(tt)

46

Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

47

   24

Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tt)

48

Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

49

   25

Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

50

Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tt)

51  

   26

Bài 46: Thực hành

    52

ÔN TẬP

53

   27

ÔN TẬP

54

KIỂM TRA 45 PHÚT

55

    28

 

Bài 47: Châu Nam Cực...

56

IV. Chủ đề 4:

Châu Đại Dương (04 tiết)

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

57

 

    29

Bài 49: Dân cư, kinh tế châu Đại Dương

58

Bài 50:Thực hành:viết báo cáo…

59

    30

Bài 50: Thực hành(tt)

60

 

Bài 51: Thiên nhiên châu Âu

61

 

   31

Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tt)

62

Bài 53: Thực hành….

63

   32

 

Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu

64

Bài 55: Kinh tế châu Âu

65

   33

 

Bài 56: Khu vực Bắc Âu

66

Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

67

   34

 

Bài 58: Khu vực Nam Âu

68

Bài 59: Khu vực Đông Âu

69

   35

Bài 60: Liên Minh Châu Âu

70


 

Bài 61: Thực hành

71

 

   36

ÔN TẬP

72

ÔN TẬP

73

  37

KIỂM TRA HỌC KÌ II

74

 

** Một số bài được nhóm theo chủ đề :

+ Chủ đề 1.  Bài 5,6,7,9,10,11,12 chủ đề là Môi trường đới nóng (gồm các tiết 5 ->11)

 + Chủ đề 2 . Bài 13,14,15,16,17,18  chủ đề là Môi trường đới Ôn hòa(gồm các tiết 14 ->19)

 + Chủ đề 3.  Bài 19,20 chủ đề là Môi trường Hoang mạc (gồm các tiết 20,21)

 + Chủ đề 4.  Bài 48,49,50 chủ đề là Châu Đại Dương (gồm các tiết 57,58,59,60)

 

 

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8

 

Học kỳ

Số

tuần

Số

tiết

1tuần

Tổng

số

tiết

Bài kiểm tra

HS1

Hệ số 2

Học kỳ (HS3)

 

SL

Tiết KT

Tuần KT

SL

Tiết KT

Tuần KT

Kỳ I

19

1

19

1

1

9

9

1

19

19

Kỳ II

18

2

36

2

1

34

27

1

55

37

Cả năm

37

 

55

 

2

 

 

2

 

 

 

HỌC KỲ I:

Tên chương

(Chủ đề)

Tên bài

Tiết

Tuần

I. Chủ đ 1:

Đặc điểm tự nhiênchâu Á

(5 tiết)

T 1  (Bài 1) Vị trí địa lý, địa hình, khoáng sản

1

1

T 2  (Bài 2) Khí hậu châu Á

2

2

T(Bài 2) Khí hậu châu Á(tt)

3

3

T (Bài 3) Sông ngòi và cảnh quan châu Á

4

4

T(Bài 4) Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á

5

5

II. Chủ đ 2: 

Đặc điểm dân cư-kinh tế-xã hội Châu Á(4 tiết)

T 1  (Bài 5): Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

6

6

T 2  ( Bài 6): Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ…

7

7

ÔN TẬP

8

8

KIỂM TRA 45 PHÚT

9

9

T 3  (Bài 7) Đặc điểm phát triển KT- XH các nước châu Á

10

10

T 4  ( Bài 8) Tình hình phát triển KT - XH các nước châu Á

11

11

 

Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

12

12

Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

13

13

Bài 11: Dân cư đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

14

14

Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

15

15

Bài 13: Tình hình phát triển KT-XH khu vực Đông Á

16

16

ÔN TẬP

17

17

ÔN TẬP

18

18

KIỂM TRA HKI

19

19


HỌC KỲ II:

 

Tên chương

(Chủ đề)

Tên bài

Tiết

Tuần

 

Bài 14: Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo

20

 

20

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội ĐNÁ

21

Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước ĐNÁ

22

 

21

Bài 17: Hiệp hội các nước ĐNÁ

23

Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu lào và CPC

24

22

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam

25

 

Bài 22: Việt Nam đất nước con người

26

23

Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ VN

27

Bài 24: Vùng biển Việt Nam

28

24

Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

29

Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

30

25

Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

31

ÔN TẬP

32

26

ÔN TẬP

33

KIỂM TRA 45 PHÚT

34

27

III. Chủ đ 3:

Địa hình Việt Nam (4 tiết)

T1 (Bài 28) Đặc điểm địa hình VN

35

T2 (Bài 29) Đặc điểm các khu vực địa hình

36

28

T3 (Bài 29) Đặc điểm các khu vực địa hình (tiếp)

37

T4 (Bài 30) Thực hành; Đọc bản đồ địa hình VN

38

29

    IV. Chủ đ 4:

Khí hậu và thủy văn Việt Nam

(5 tiết)

 

 

T1 (Bài 31)  Đặc điểm khí hậu VN

39

T2 (Bài 32) Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

40

30

T3 (Bài 33) Đặc điểm sông ngòi VN

41

T4 (Bài 34) Các hệ thống sông lớn ở nước ta

42

31

T5 (Bài 35) Thực hành về khí hậu, thủy văn VN

43

III. Chủ đề 5:

Đất và sinh vật Việt Nam (3 tiết)

T1 (Bài 36) Đặc điểm đất VN

44

32

T2 (Bài 37) Đặc điểm sinh vật VN

45

T3 (Bài 38) Bảo vệ tài nguyên sinh vật VN

46

33

 

Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên VN

47

Bài 40: Thực hành

48

34

Bài 41: Miền Bắc và ĐBBB

49

Bài 42: Miền TB và BTB

50

35

Bài 43: Miền NTB và NB

51

Bài 44: Thực hành : địa lí địa phương

52

36

ÔN TẬP

53

ÔN TẬP

54

37

KIỂM TRA HKII

55

 

* Sự thay đổi so với PPCT năm 2011

** Một số bài được nhóm theo chủ đề :

Chủ đ 1:  Bài 1,2,3,4 chủ đề là Đặc điểm tự nhiên châu Á (gồm các tiết 1,2,3,4,5)

Chủ đ 2:  Bài 5,6,7,8 chủ đề là Đặc điểm dân cư-kinh tế-xã hội Châu Á (gồm các tiết 6,7,10,11)

Chủ đ 3:  Bài 28,29,30 chủ đề là Địa hình Việt Nam (gồm các tiết 35,36,37,38)

+ Chủ đ 4:  Bài 31,32,33,34,35 chủ đề là Khí hậu và thủy văn Việt Nam (gồm các tiết 39,40,41,42,43)

+ Chủ đ 5:  Bài 36,37,38 chủ đề là Khí hậu và thủy văn Việt Nam (gồm các tiết 44,45,46)


MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9

Học kỳ

Số

tuần

Số

tiết

1tuần

Tổng

số

tiết

Bài kiểm tra

HS1

Hệ số 2

Học kỳ (HS3)

 

SL

Tiết KT

Tuần KT

SL

Tiết KT

Tuần KT

Kỳ I

19

2

38

2

1

20

10

1

37

19

Kỳ II

18

1

18

1

1

47

28

1

56

37

Cả năm

37

 

37

 

2

 

 

2

 

 

HỌC KỲ I:

Tên chương

(Chủ đề)

Tên bài

Tiết

Tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam

1

1

 

Bài 1: Cộng đồng các dân tộc VN

2

Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

3

    2

Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

4

Bài 4: Lao động và việc làm….

5

    3

Bài 5 Thực hành

6

Bài 6: Sự phát triển nền KT VN

7

    4

Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng……

8

Bài 8: Sự phát tiển và phân bố NN

9

    5

Bài 9: Sự phát triển và phân bố LN,thủy sản

10

Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ…

11

    6

Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

12

Bài 12: Sự phát triển và phân bố CN

13

    7

Bài 13: vai trò đặc điểm phát triển và phân bố DV

14

Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính...

15

8

Bài 15: Thương mại và du lịch

16

Bài 16: Thực hành

17

9

ÔN TẬP

18

ÔN TẬP

19

10

KIỂM TRA 45 PHÚT

20

I. Chủ đề 1:  Vùng Trung du miền núi Bắc bộ (3 tiết)

T1 (Bài 18) Vùng TD và MN Bắc Bộ

21

11

T2 (Bài 18) Vùng TD và MN Bắc Bộ (tiếp)

22

T3 (Bài 19) Thực hành

23

12

 II. Chủ đề 2: Vùng Đồng bằng sông Hồng (3 tiết)

T1 (Bài 20) Vùng Đồng bằng sông Hồng

24

T2 (Bài 21) Vùng Đồng bằng sông Hồng ( tiếp)

25

13

T3 (Bài 22 ) Thực hành

26

 

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

27

14

Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ ( tiếp)

28

Bài 25: Vùng DH Nam Trung Bộ

29

15

Bài 26: Vùng DH Nam Trung Bộ (tiếp)

30

Bài 27: Thực hành

31

16

Bài 28: Vùng Tây Nguyên

32

Bài 29: Vùng Tây Nguyên ( tiếp)

33

17

Bài 30: Thực hành;So sánh tình hình SX CCN..

34

ÔN TẬP

35

18

ÔN TẬP

36

KIỂM TRA HKI

37

19

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

38


HỌC KỲ II:

Tên chương

(Chủ đề)

Tên bài

Tiết

Tuần

 

Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

39

20

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

40

21

Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành …

41

22

III. Chủ đ 3: 

Vùng Đồng bằng sông CửuLong

 (4 tiết)

T1 (Bài 35) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

42

23

T2 (Bài 36) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tt)

43

24

T3 (Bài 37) Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ…

44

25

T4 (Bài 37) Thực hành(tiếp)

45

26

 

ÔN TẬP

46

27

KIỂM TRA 45 PHÚT

47

28

IV. Chủ đ 4: Phát triển tổng hợp KT và bảo vệ tài nguyên

 (3 tiết)

T1 (Bài 38) Phát triển tổng hợp KT và bảo vệ tài nguyên….

48

29

T2 (Bài 39) Phát triển tổng hợp KT,BV TN….

49

30

T3 (Bài 40) Thực hành: Đánh giá tiềm năng KT…

50

31

 

Địa lí Thái Bình (tiết 1)

51

32

Địa lí Thái Bình (tiết 2)

52

33

Địa lí Thái Bình (tiết 3)

53

34

ÔN TẬP

54

35

ÔN TẬP

55

36

KIỂM TRA HKII

56

37

*  Sự thay đổi so với PPCT năm 2011

1. Một số bài được nhóm theo chủ đề :

 + Chủ đ 1:  Bài 18,19 chủ đề là Vùng Trung du miền núi Bắc bộ (gồm các tiết 21,22,23)

Chủ đ 2:  Bài 20,21,22 chủ đề là Vùng Đồng bằng sông Hồng (gồm các tiết 24,25,26)

Chủ đ 3:  Bài 35,36,37 chủ đề là Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (gồm các tiết 42,43,44,45)

+ Chủ đ 4:  Bài 38,39,40 chủ đề là Phát triển tổng hợp KT và bảo vệ tài nguyên  (gồm các tiết 48,49,50)

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về PPCT ĐỊA LÍ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN