PPCT GDCD

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
fuo10q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/3/2018 5:53:22 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.24 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Năm học 2018-2019 I/ Hướng dẫn thực hiện: 1. Căn cứ thực hiện - Căn cứ vào công văn số 5842/BGDDT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử PPCT GDCD, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử PPCT GDCD, doc, 1 trang, 0.24 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Thanh Uong Minh đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

PPCT-GDCD.doc[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Năm học 2018-2019
I/ Hướng dẫn thực hiện:
1. Căn cứ thực hiện
- Căn cứ vào công văn số 5842/BGDDT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện Phân phối chương trình cấp THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình năm 2011.
- Bổ sung những nội dung theo định hướng mới, phát triển năng lực học sinh; loại bỏ nội dung cũ không phù hợp.
- Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình bộ môn Giáo dục công dân
2. Về phương pháp dạy học
- Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa vai trò chủ thể của người học sinh trong quá trình dạy học , chấm dứt tình trạng đọc chép.Áp dụng phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm.
3. Về soạn, giảng bài
- Thiết kế bài giảng phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế của địa phương của nhà trường.
- Thiết kế hướng dẫn tổ chức học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng phong phú có sức hấp dẫn phù hợp đặc trưng môn học.
4. Về thiết bị dạy học
- Sử dụng triệt để tư liệu, tranh ảnh hiện có
- Tích cực sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy học như máy chiếu đa năng
5. Về kiểm tra đánh
- Kiểm tra đánh giá phải thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn học
- Tăng cường kiểm tra đánh giá thường xuyên đảm bảo khách quan, công bằng chính xác không hình thức đối phó ,không gây áp lực nặng nề
II/ Phần cụ thể:
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Học kỳ
Số
tuần
Số
tiết
1tuần
Tổng
số
tiết
Bài kiểm tra

HS1
Hệ số 2
Học kỳ (HS3)


SL
Tiết KT
Tuần KT
Tiết KT
Tuần KT

Kỳ I
19
1
19
2
1
8
8
19
19

Kỳ II
18
1
18
2
1
24
24
36
36

Cả năm
37

37
4
2


2KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ KHỐI 6
I. PHẦN CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC:
Các chủ đề
Tên bài
Tiết
Tuần thực hiện

Chủ đề 1:Quan hệ với bản thân (2 tiết)
Tự chăm sóc rèn luyện thân thể
1

1,2


Tiết kiệm
2Lễ độ
3
3,4,5,6


Biết ơn
4Sống chan hòa với mọi người
5Lịch sự tế nhị
6Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
7

7


Kiểm tra
8
8

Chủ đề 2: Quan hệ với công việc
(4 tiết)
Siêng năng, kiên trì
9
9,10,
11,12


Tôn trọng kỉ luật
10Mục đích học tập của học sinh
11,12Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội
13,14
13,14


Thực hành ngoại khóa các vấn đè địa phương và các nội dung đã học
15,16
15,16


Ôn học kì I
17
17


Kiểm tra học kì I
18
 18


Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
19
 19

HỌC KÌ II
II.PHẦN CÁC CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT:


Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
20,21
20, 21


Thực hiện trật tự an toàn giao thông
22,23
22,23


Kiểm tra
24
24


Quyền và nghĩa vụ học tập
25,26
25,26

Chủ đề 1:Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân
(4 tiết)
Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
27,28
27,28


Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
29
29


Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
30
30


 


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Năm học 2018-2019

 

I/ Hướng dẫn thực hiện:

1. C¨n cø thùc hiÖn

- Căn cứ vào công văn số 5842/BGDDT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện Phân phối chương trình cấp THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình năm 2011.

- Bổ sung những nội dung theo định hướng mới, phát triển năng lực học sinh; loại bỏ nội dung cũ không phù hợp.

- Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình bộ môn Giáo dục công dân

2. VÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc

- Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa vai trò chủ thể của người học sinh trong quá trình dạy học , chấm dứt tình trạng đọc chép.Áp dụng phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm.

3. VÒ so¹n, gi¶ng bµi

- Thiết kế bài giảng phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế của địa phương của nhà trường.

- Thiết kế hướng dẫn tổ chức học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng phong phú có sức hấp dẫn phù hợp đặc trưng môn học.

4. VÒ thiÕt bÞ d¹y häc

-  Sử dụng triệt để tư liệu, tranh ảnh hiện có

- Tích cực sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy học như máy chiếu đa năng

5. VÒ kiÓm tra ®¸nh giá

- Kiểm tra đánh giá phải thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn học

- Tăng cường kiểm tra đánh giá thường xuyên đảm bảo khách quan, công bằng chính xác không hình thức đối phó ,không gây áp lực nặng nề

 

II/ Phần cụ thể:

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6

 

Học kỳ

Số

tuần

Số

tiết

1tuần

Tổng

số

tiết

Bài kiểm tra

HS1

Hệ số 2

Học kỳ (HS3)

 

SL

Tiết KT

Tuần KT

Tiết KT

Tuần KT

Kỳ I

19

1

19

2

1

8

8

19

19

Kỳ II

18

1

18

2

1

24

24

36

36

Cả năm

37

 

37

4

2

 

 

2

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ KHỐI 6

I. PHẦN CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC:

- 1 -

 


Các chủ đề

Tên bài

Tiết

Tuần thực hiện

Chủ đề 1:Quan hệ với bản thân         (2 tiết)

Tự chăm sóc rèn luyện thân thể

1

 

1,2

Tiết kiệm

2

 

Lễ độ

3

3,4,5,6

Biết ơn

4

Sống chan hòa với mọi người

5

Lịch sự tế nhị

6

 

Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

7

 

7

 

Kiểm tra

8

8

Chủ đề 2: Quan hệ với công việc

(4 tiết)

Siêng năng, kiên trì

9

9,10,

11,12

Tôn trọng kỉ luật

10

Mục đích học tập của học sinh

11,12

 

Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội

13,14

13,14

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đè địa phương và các nội dung đã học

15,16

15,16

 

Ôn học kì I

17

17

Kiểm tra học kì I

18

     18

Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

19

     19

HỌC KÌ II

II.PHẦN CÁC CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT:

 

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

20,21

20, 21

 

Thực hiện trật tự an toàn giao thông

22,23

22,23

 

Kiểm tra

24

24

 

Quyền và nghĩa vụ học tập

25,26

25,26

Chủ đề 1:Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân

 

(4 tiết)

 

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

27,28

27,28

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

29

29

Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

30

30

 

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

31

31

Chủ đề 2Thực hành ngoại khóa

          (2 tiết)

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

32,33

 

32,33

- 1 -

 


 

Ôn tập

34,35

34;35

Kiểm tra học kì II

36

36

 

Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

37

37

 

SỰ KHÁC NHAU KHCTDH 2011 VÀ KHCTDH THEO CHỦ ĐỀ 2018

Kế hoạch chương trình DH 2011(Nội dung)

Thời lượng

(Tiết)

Kế hoạch chương trình DH 2018(Nội dung)

 

 

Thời lượng(tiết)

Phần I:Chuẩn mực đạo đức gồm 11 bài

18

Phần I:Chuẩn mực đạo đức

18

Bài 1:Tự  chăm sóc ,rèn luyện thân thể

Bài2:Siêng năng ,kiên trì

Bài 3:Tiết kiệm

1

 

1

1

 

Chủ đề 1:Quan hệ với bản thân

Bài 1:Tự  chăm sóc ,rèn luyện thân thể

Bài 3:Tiết kiệm

 

2

Bài 4:Lễ độ

Bài 5:Tôn trọng,kỉ luật

Bài 6:Biết ơn

Bài 7:Yêu thương con người

Kiểm tra 1 tiết

Bài 8:Sống chan hòa với mọi người

Bài 9:Lịch sự ,tế nhị

1

1

1

1

1

1

1

Bài 4:Lễ độ

Bài 8:Sống chan hòa với mọi người

Bài 6:Biết ơn

Bài 7:Yêu thương con người

Kiểm tra 1 tiết

Bài 9:Lịch sự ,tế nhị

5

 

 

 

 

 

 

Bài 10 :Tích cực ,tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động XH

Bài 11:Mục đích học tập của HS

 

2

Chủ đề 2:quan hệ với công việc

Bài 11:Mục đích học tập của HS

Bài2:Siêng năng ,kiên trì

Bài 5:Tôn trọng,kỉ luật

4

 

 

Bài 10 :Tích cực ,tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động XH

2

Thực hành ,Ngoại khóa các vấn đề địa phương

2

Ngoại khóa

2

Ôn tập ;kiểm tra;trả bài

2

Ôn tập ;kiểm tra;trả bài

3

Phần II:Pháp luật gồm 7bài

Bài 12:Công ước LHQ về quyền TE

Bài 13:CD nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

17

2

1

Phần II:Pháp luật 2 chủ đề

Bài 12:Công ước LHQ về quyền TE

17

2

Bài 14:Thực hiện trật tự ATGT

Kiểm tra 1tiết =Trả bài

2

 

Bài 14:Thực hiện trật tự ATGT

Kiểm tra 1tiết =Trả bài

2

 

Bài 15:quyền và nghĩa vụ học tập

 

2

 

Bài 15:quyền và nghĩa vụ học tập

2

 

- 1 -

 


 

 

Bài 16:Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng ,thân thể,sức khỏe danh dự và nhân phẩm

Bài 17:Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Bài 18:Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín ,điện thoại,điện tín

2

 

 

 

1

 

1

Chủ đề 1:Các quyền tự do,dân chủ cơ bản của CD

Bài 16:Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng ,thân thể,sức khỏe danh dự và nhân phẩm

Bài 17:Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Bài 18:Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín ,điện thoại,điện tín

4

 

 

Bài 13:CD nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1

 

 

Ngoại khóa

2

Chủ đề 2:Ngoại khóa

2

Ôn tập ;kiểm tra

3

Ôn tập ;kiểm tra;trả bài

3

 

 

Bác Hồ với thiếu niên,học sinh

1

 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7

Học kỳ

Số

tuần

Số

tiết

1tuần

Tổng

số

tiết

Bài kiểm tra

Hệ số 2

Học kỳ (HS3)

SL

Tiết KT

Tuần KT

Tiết KT

Tuần KT

Kỳ I

19

1

19

1

10

10

18

18

Kỳ II

18

1

18

1

24

24

36

36

Cả năm

37

 

37

2

 

 

2

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ GDCD KHỐI 7

HỌC KÌ I

I. PHẦN CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC: Gồm 2 chủ đề

Chủ đề

Tên bài

Số tiết

Tuần thực hiện

 

Sống giản dị

1

1

Trung thực

2

2

Tự trọng

3

3

Tự tin

4

4

 

Yêu thương con người

5,6

5,6

Tôn sư trọng đạo

7

7

Đoàn kết tương trợ

8

8

Khoan dung

9

9

- 1 -

 


 

Kiểm tra 1 tiết

  10

  10

             Chủ đề 1

   Quan hệ với công việc (2 tiết)

Sống và làm việc có kế hoạch

11,12

11,12

 

Xây dựng gia đình văn hóa

13,14  

13,14    

15 

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

15

 

Ôn tập học kì I

16;17

16;17

 

Kiểm tra học kì I

18

18

Chủ đề 2

Ngoại khóa

 

Thực hành, Ngoại khóa các vấn đề  địa phương

   19

   19

HỌC KÌ II

II.PHẦN CÁC CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT: Gồm 2 chủ đề

             Chủ đề

Tên bài

Số tiết

Tuần

 

Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

 

20

 

20

Chủ đề 1: Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (2 tiết)

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

21;22

21;22

 

Bảo vệ di sản văn hóa

23;24

23;24

 

Kiểm tra 1 tiết

25

25

Chủ đề 2: Các quyền tự do dân chủ cơ bản của công dân

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

   26

   27

   26

   27

 

Nhà nước XHCN Việt Nam

  28

  28

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở

29;30

29;30

 

Thực hành ngoại khóa  các vấn đề địa phương

31;32

31;32

 

 

Ôn tập.

33;34

33;34

Kiểm tra

35

35

Trật tự an toàn giao thông

36,37

36,37

 

PPCT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

Học kỳ

Số

tuần

Số

tiết

1tuần

Tổng

số

tiết

Bài kiểm tra

HS1

Hệ số 2

Học kỳ (HS3)

 

SL

Tiết KT

Tuần KT

Tiết KT

Tuần KT

Kỳ I

19

1

19

2

1

9

9

18

18

Kỳ II

18

1

18

2

1

27

27

36

36

Cả năm

37

 

37

4

2

 

 

2

 

- 1 -

 


                                                HỌC KỲ I:

         I. PHẦN CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC:

Tên chủ đề

Tên bài

tiết

Tuần

Chủ đề 1:Quan hệ với bản thân

(3 tiết)

Tôn trọng lẽ phải

1

1

2

3

Liêm khiết

2

Tự lập

3

 

Tôn trọng người khác

4

    4

    5

 

     6

Giữ chữ tín

5

Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh

6

 

Pháp luật và kỉ luật

7

7

     8

Lao động tự giác , sáng tạo

8

 

Kiểm tra

9

9

Chủ đề 2: Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại

(3 tiết)

HĐNK:Tích cực tự giác trong hoạt động chính trị, xã hội

10

 

   10

 

   11

 

12

Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác

11

Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

12

 

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

   13,14

 

13,14

 

Ôn học kì I

15,16

15,16

 

Kiểm tra học kì I

 

17

 

 

17

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học

18,19

 

18,19

HỌC KÌ II

II.PHẦN CÁC CHUẨN MỰC HÁP LUẬT:

Chủ đề 1: Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội

(6tiết)

Phòng chống tệ nạn xã hội

20,21

20,21

 

  22

 

  23

 

 

  24;25

Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

22

Phòng nghừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

23

Trật tự an toàn giao thông

24,25

- 1 -

 


 

Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

26

  26

 

  27

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

27

 

Kiểm tra viết

28

     28

 

 

29

 

 

30

 

 

Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

29

Quyền tự do ngôn luận

 

  30

Chủ đề 2:Nhà nước CHXHCN VN-quyềnvà nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước. (3 tiết)

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

31

    31

 

32,33

Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

32,33

 

Ôn tập

34,35

34,35

 

Kiểm tra học kì II

36

36

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

 

37

37

SỰ KHÁC NHAU KHCTDH 2011 VÀ KHCTDH THEO CHỦ ĐỀ 2018

Kế hoạch chương trình DH 2011(Nội dung)

Thời lượng

Kế hoạch chương trình DH 2017(Nội dung)

Thời lượng

Phần I:Chuẩn mực đạo đức gồm 12 bài

18

Phần I:Chuẩn mực đạo đức gồm 2 chủ đề

18

Bài 1:Sống giản dị

Bài 2:Trung thực

Bài 3 Tự  trọng

Bài 4:Đạo đức và kỷ luật(Đọc thêm)

1

1

1

 

Chủ đề 1:Quan hệ với bản thân

Bài 1:tự lập

 

4

Bài 5:Yêu thương con người

Bài 6:Tôn sư trọng đạo

Kiểm tra 1 tiết

Bài 7:Khoan dung

Bài 8:Đoàn kết,tương trợ

 

2

1

1

1

1

Bài 5:tôn trọng lẽ phải

Bài 6:Tôn trọng người khác

Bài 8:giữ chữ tín

Bài 7:xây dựng tình bạn trong sáng,lành mạnh

Bài :lao động tự giác sáng tạo

Bài :Pháp luật ,kỷ luật

5

- 1 -

 


 

 

Kiểm tra 1 tiết

1

Bài 9 :Xây dựng gia đình văn hóa

Bài 10:Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ

2

 

1

 

1

Bài 12:Sống và làm việc có kế hoạch

 

 

1

2

Chủ đề 2:quan hệ với cộng đồng,đất nước nhân loại

Bài 9 :tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội

Bài 10:tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Bài :góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Bài:phòng ngừa tai nạn vũ khí ,cháy,nổ và các chất độc hại

3

Thực hành ,Ngoại khóa các vấn đề địa phương

2

Ngoại khóa

2

Ôn tập ;kiểm tra;trả bài

 

Ôn tập ;kiểm tra;trả bài

 

Phần II:Pháp luật gồm

7 bài

Bài 11:Tự tin

Bài 13:Quyền được bảo vệ ,chăm sóc và giáo dục của TE

17

 

 

1

1

Phần II:Pháp luật 2 chủ đề

 

Chủ đề 1:Quyền và nghĩa vụ CD trong gia đình

Bài 13:Quyền được bảo vệ ,chăm sóc và giáo dục của TE

17

 

 

 

1

 

Bài 14:Bảo vệ môi trường và TNTN

Bài 15:Bảo vệ di sản VH

Kiểm tra 1 tiết

Bài 16:Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

2

 

2

1

2

Bài 14:Bảo vệ môi trường và TNTN

Bài 1:Trật tự ATGT

4

 

Bài 17:Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 18:Bộ máy nhà nước cấp cơ sở

1

 

2

 

Bài 15:Bảo vệ di sản VH

Kiểm tra 1tiết =Trả bài

2

 

1

Bài 1:Trật tự ATGT(sách giáo dục TTATGT)

1

Bài 16:Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

2

 

 

Chủ đề 2:Nhà nước XHCNVN ;quyền và nghĩa vụ CD về quản lí nhà nước

Bài 17:Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 18:Bộ máy nhà nước cấp cơ sở

3

Ngoại khóa

1

Ngoại khóa

2

Ôn tập ;kiểm tra

 

Ôn tập ;kiểm tra;trả bài

 

 

 

 

 

- 1 -

 


PPCT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

II/ Phần cụ thể:

Học kỳ

Số

tuần

Số

tiết

1tuần

Tổng

số

tiết

Bài kiểm tra

HS1

Hệ số 2

Học kỳ (HS3)

 

SL

Tiết KT

Tuần KT

Tiết KT

Tuần KT

Kỳ I

19

1

19

2

1

9

9

18

18

Kỳ II

18

1

18

2

1

25

25

35

35

Cả năm

37

 

37

4

2

 

 

2

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ KHỐI 9

I. PHẦN CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC:

Các chủ đề

Tên bài

Số tiết

Tuần thực hiện

 

Chí công vô tư

1

1

Chủ đề 1: Quan hệ với công việc(2 tiết)

Tự chủ

2

2,3

Dân chủ và kỉ luật

3

 

Bảo vệ hòa bình

4

4,5,6,7,8

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

5

Hợp tác cùng phát triển

6

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

7,8

Ôn tập và kiểm tra

  1 tiết

Kiểm tra

          9

9

Chủ đề 2: Sống chủ động sáng tạo 

              (4 tiết)         

Năng động sáng tạo

 

10,11

10,11

Làm việc có năng suất,chất lượng hiệu quả.

12,13

12,13

 

 

Lí tưởng sống của thanh niên

14

14

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đè địa phương và các nội dung đã học

15,16

15,16

 

Ôn tập

         17

17

Kiểm tra

         18

18

Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM

         19

19

HỌC KÌ II

II.PHẦN CÁC CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT: 

 

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

20,21

20,21

Chủ đề 1: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế

(2 tiết)

Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

22

22

- 1 -

 


 

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

23

23

 

Kiểm tra

          24

          24

Chủ đề 2: Nhà nước CHXHCN Việt Nam-quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước.

        (5tiết)

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

25,26

25,26

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

27,28

27,28

Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

29

29

 

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

       30

       30

 

Thực hành ngoại khóa

31,32

31,32

 

Ôn tập. Kiểm tra

 

33

33

kiểm tra

34

34

 

Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM

35

35

 

Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM

36

36

 

 

 

 

 Giáo viên biên soạn

(họ tên và ký)

 

 

Phạm Thị Mừng

Tổ trưởng duyệt

(họ tên và ký)

 

 

 

Đinh Thị Thanh

 

                                                       GIÁM HIỆU DUYỆT

                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                        Uông Minh Thành

- 1 -

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về PPCT GDCD
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN