PPCT LỊCH SỬ

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2018-09-03 17:36:52 Tác giả Thanh Uong Minh loại .doc kích thước 0.35 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 1. Căn cứ thực hiện: - Căn cứ theo hướng dẫn về chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn của Bộ GD-ĐT - Căn cứ vào chương trình sách giáo khoa, phân phố

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ
I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Căn cứ thực hiện:
- Căn cứ theo hướng dẫn về chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn của Bộ GD-ĐT
- Căn cứ vào chương trình sách giáo khoa, phân phối chương trình của Sở GD - ĐT Thái Bình năm 2011
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường
2. Về phương pháp dạy học:
- Tích cực hóa hoạt động của học sinh, rèn kĩ năng tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học và kiểm tra đánh giá kết qủa học tập theo định hướng phát triển năng lực, tư duy tích cực, độc lập và sáng tạo
- Tăng cường việc phối hợp các phương pháp dạy học:
+ Phương pháp đàm thoại.
  + Phương pháp thảo luận nhóm.
  + Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan...
-  chủ động sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp
3. Về soạn, giảng bài:
- Phát huy tính tích cực, hứng thú, chủ động chiếm lĩnh kiến thức của học sinh và vai trò chủ đạo của thầy
- Thiết kế khoa học, phân bố thời gian cụ thể, hợp lí
- Tăng cường ứng dụng thông tin
4. Về thiết bị dạy học:
Tận dụng triệt để các thiết bị dạy học của nhà trường và thiết bị tự làm như : lược đồ, bản đồ, tranh ảnh, bảng phụ...các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính ...
5. Về kiểm tra đánh giá:
- Kiểm tra đánh giá kết qủa học tập theo định hướng phát triển năng lực
- Khi chấm chữa bài kiểm tra định kỳ phải có nội dung đề, ma trận, đáp án, biểu điểm rõ ràng, ghi rõ tỷ lệ phần trăm sự tiến bộ, không tiến bộ của học sinh
II. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ
MÔN LỊCH SỬ 6
Học kì
Số tuần
Số tiết/ tuần
Tổng số tiết
Bài kiểm tra
HS1
HS2
Học kì (HS3)
 
SL
Tiết KT
Tuần KT
Tiết KT
Tuần KT
Kì I
19
1
19
2
1
8
8
19
19
Kì II
18
1
18
2
1
30
30
37
37
Cả năm
37
 
37
 
2
 
 
 
 
 
Chủ đề
Tên bài
Tiết
Tuần
PHẦN MỞ ĐẦU
 
Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử
1
1
Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử
2
2
PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI
 
Bài 3: Xã hội nguyên thủy
3
3
Chủ đề 1: Xã hội cổ đại
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông
4
4
Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây
Gộp mục2&3(lấy tiêu đề mục 3)
5
5
Bài 6: Văn hóa cổ đại
6
6
 
Bài 7: Ôn tập
7
7
Kiểm tra 1 tiết
8
8
PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X
1

 


Chương I: BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA
 
Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta
9
9
Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta
10
10
Chương II. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC: VĂN LANG – ÂU LẠC
 
 
 
Chủ đề 2:
Nhà nước Văn Lang
Bài 10:Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
Gộp mục1&2(lấy tiêu đề mục 1)
11
11
Bài 11: Những chuyển biến về xã hội
12
12
Bài 12: Nước Văn Lang
13
13
Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
14
14
Bài 14: Nước Âu Lạc
mục 2(đứng đầu …..cai quản) không dạy
15
15
Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo)
16
16
 
Bài 16: Ôn tập chương I và chương II
17
17
Làm bài tập lịch sử
18
18
Kiểm tra học kì I
19
19
Chương III. THỜI BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP
Chủ đề 3:
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 
 
 
Chủ đề 4: Khởi nghĩa Lí Bí
Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
20
20
Bài 18: Trưng vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán
21
21
Bài 19: Từ sau Trưng vương đến trước Lý Nam Đế
22
22
Bài 20: Từ sau Trưng vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)
23
23
Bài 21: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542-602)
(Tiểu sử Lý Bí không yêu cầu HS tìm hiểu)
24
24
Bài 22: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) (tiếp theo)
Tiểu sử Triệu Quang Phục không yêu cầu HS tìm hiểu
25,26
25,26
Bài 23: Những cuộc khởi Nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX
27
27
Bài 24: Nước Chăm – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
28
28
 
Bài 25: Ôn tập chương III
29
29
Kiểm tra 1 tiết
30
30
Chương IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
 
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành tự chủ của họ Khúc, họ Dương
31
31
Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
32
32
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
 
Bài 1:  Vài nét về đất và người Thái Bình
33
33
Bài 2: Thái Bình trong sự nghiệp đấu tranh chống ách thống trị của phong kiến phương Bắc
34
34
Bài 3: Thái Bình trong sự nghiệp đấu tranh chống ách thống trị của phong kiến phương Bắc
35
35
 
Bài 28: Ôn tập
36
36
Kiểm tra học kì II
37
37
                             Sự thay đổi so với PPCT năm 2011
- Tiết 27 đưa xuống dạy ở tiết 30
- Một số bài được nhóm theo chủ đề: cụ thể có 4 chủ đề:
+ Chủ đề 1: Xã hội cổ đại ( tiết 4-6 )
+ Chủ đề 2: Nhà nước Văn Lang (tiết 13,14)
+ Chủ đề 3: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (tiết 22,23)
+ Chủ đề 4: Khởi nghĩa Lí Bí (từ tiết 24-26)
1

 


MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
 
Học kì
Số
tuần
Số tiết/
tuần
Tổng
số tiết
Bài kiểm tra
HS1
HS2
Học kì (HS3)
 
SL
Tiết
KT
Tuần
KT
Tiết
KT
Tuần
KT
Kì I
19
2
38
3
1
22
11
36
18
Kì II
18
2
36
3
1
55
28
70
35
Cả năm
37
 
74
 
2
 
 
 
 
 
Phần
Chương (Chủ đề)
Tên bài
Thời lượng
số tiết
Tiết
Tuần
Khái quát lịch sử thế giới trung đại
 
Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
1
1
1
Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
1
2
Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
1
3
2
Bài 4. Trung quốc thời phong kiến
3
4,5,6 Mục 1: sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc (6 dòng đầu không dạy)
2 , 3
Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến
1
7. Mục 1: những trang sử đầu tiên
(không dạy)
4
Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông nam Á
2
8 , 9
4 , 5
Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến
1
10. Mục 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến
(không dạy)
5
Làm bài tập lịch sử
1
11
6
Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX
 
 
I. Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (thế kỉ X)
Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập
1
12. Mục 2: Tình hình chính trị cuối thời Ngô phần 12 sứ quân (không dạy)
6
 
Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh- Tiền Lê
2
13. I: Tình hình chính trị, quân sự
7
14. II: Sự phát triển kinh tế văn hóa
II.  Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI-XII)
Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
1
15
8
Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
2
16. I: Giai đoạn thứ nhất(1075)
17. II: Giai đoạn thứ hai (1076-1077)
9
1

 


 
 
Bài 12: Đời sống kinh tế văn hóa
2
18. I: Đời sống kinh tế
 
19. II: Sinh hoạt xã hội và văn hóa
10
Ôn tập
3
20
Làm bài tập chương I,II
21
11
Kiểm tra viết
22
III. .  Nước Đại Việt thời Trần ( Thế kỉ XIII- XIV)
Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
2
23. I: Nhà Trần thành lập
12
24. II: Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế
Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế lỉ XIII)
5
25. I: Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ : 10 dòng đầu nói về sự thành lập nhà nước  mông Cổ (không dạy)
13 , 14
26,27,28 II,III
29. IV: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên
15
Bài 15. Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần
2
30. I: Sự phát triển kinh tế
31. II: Sự phát triển văn hóa
16
Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
2
32. I: Tình hình kinh tế, xã hội
33. II: Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly
17
Bài 17. Ôn tập chương II,III
1
34
Làm bài tập lịch sử
1
35
18
Kiểm tra học kì I
1
36
IV. Đại Việt thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX (thời Lê sơ)
Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV
1
37
19
Ôn tập học kì I
1
38
Bài 19. Cuộc khởi nghĩa lam Sơn  (1418-1427)
4
39. I: Thời kì ở miền tây Thanh Hóa
20
 
 
40. II: Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận hóa
41,42
21
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527)
4
43. I: Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật
22
44.  II: Tình hình kinh tế xã hội. Mục 2: xã hội chỉ nêu các giai cấp (bỏ 4 dòng cuối bài)
1

 


 
 
 
 
45. III: Tình hình văn hóa giáo dục
23
46. IV: Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
Bài 21. Ôn tập chương IV
1
47
24
Làm bài tập lịch sử
1
48
V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII
Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI-XVIII)
2
49. I: Tình hình kinh tế, xã hội
25
 
50. II: Mục 1: chiến tranh nam Bắc triều (không dạy diễn biến)
Mục 2: chiến tranh Trịnh – Nguyễn (không dạy diễn biến)
Bài 23. Kinh tế Văn hóa thế kỉ XVI-XVIII
2
51. I: Kinh tế
 
 
26
52. II: Văn hóa
 
 
Ôn tập
1
53
27
Làm bài tập lịch sử
1
54
Kiểm tra viết
1
55
28
Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài
1
56. Mục 1: chỉ nêu nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa
Bài 25. Phong trào Tây Sơn
4
57,58,59,60
29,30
Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước
1
61
31
Làm bài tập lịch sử
1
62
VI. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 27. Chế độ phong kiến triều Nguyễn
2
63. I: Tình hình chính trị- kinh tế
32
64. II: Các cuộc nổi dậy của nhân dân
Bài 28. Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII  nửa đầu thế kỉ  XIX.
2
65,66
33
Bài 29 Ôn tập chương IV,V
1
67
34
Bài 30. Tổng kết
1
68
Ôn tập
1
69
35
Kiểm tra học kì II
1
70
Lịch sử địa phương
Lịch sử địa phương
Bài 1. Quá trình mở mang, phát triển của miền đất Thái Bình
1
71
36
Bài 2. tình hình chính trị, xã hội và các cuộc khởi nghĩa của nông dân Thái Bình chống chế độ phong kiến   
( thế kỉ X-XIX)
1
72
Bài 3. Tình hình kinh tế, văn hóa miền đất Thái Bình( thế kỉ X- giữa XIX)
1
73
37
1

 


 
 
Bài 4. Thái Bình với sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX
1
74
 
 
Sự thay đổi so với PPCT năm 2011:
+ Một số bài được nhóm theo chủ đề: cụ thể có 4 chủ đề:
-         Chủ đề 1: Nước Đại Việt thời Lý (gồm các tiết từ 15 đến 19)
-         Chủ đề 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (gồm các tiết từ 25 đến 28)
-         Chủ đề 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) (gồm các tiết từ 39 đến 42)
-         Chủ đề 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527) (gồm các tiết 43 đến 46)
 
 
PPCT MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
 
Học kì
Số tuần
Số tiết/ tuần
Tổng số tiết
Bài kiểm tra
HS1
HS2
Học kì (HS3)
 
SL
Tiết KT
Tuần KT
Tiết KT
Tuần KT
Kì I
19
2
37
3
1
15
8
37
19
Kì II
18
1
18
3
1
46
28
54
36
Cả năm
37
 
55
 
2
 
 
 
 
 
Tên chủ đề
Tên bài
Tiết
Tuần
PHẦN  1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
Chương 1: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
Chủ đề 1:
Các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII. (Từ tiết 1-6)
 
Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (3T)
 
I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu thế kỉ XV-XVII. Cách mạng Hà Lan  thế kỉ XVI
1
1
II. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII
 Mục 2. (hướng dẫn đọc thêm)
2
1
III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
(Mục 2. Diễn biến cuộc chiến tranh: nhấn mạnh về Oa-sinh-tơn và bản tuyên ngôn độc lập)
3
2
Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.(3T)
 
I. Nước Pháp trước cách mạng
4
2
II. Cách mạng bùng nổ
(Nhấn mạnh sự kiện ngày 14/7/1789)
III. Sự phát triển của cách mạng
( Nhấn mạnh “ tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, nền chuyên chính gia-cô-banh, ý nghĩa.)
5,6
3
 
Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (2T)
 
I. Cách mạng công nghiệp
Mục 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức (không dạy)
7
4
II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới
Mục 1. (không dạy)
8
4
 
Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
9
5
1

 


 
 Phần II: (hướng dẫn đọc thêm)
 
 
Chương II. CÁC NƯỚC ÂU – MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
 
Bài 5: Công Xã Pa-ri 1871
10
5
 
Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối XIX đầu XX(2 T)
 
I. Tình hình các nước Anh, Pháp
11
6
I. Tình hình các nước Đức, Mĩ
Phần II. (không dạy)
12
6
 
Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối XIX đầu XX
Phần I. (đọc thêm)
13
7
ÔN TẬP CHƯƠNG I, II
 
Ôn tập chương I, II
14
7
 
Kiểm tra định kì
15
8
Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX
 
Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX
16
8
 
Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
II. (hướng dẫn học sinh lập niên biểu)
17
9
 
Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối XIX-đầu XX
18
9
 
Bài 12. Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
III. (Không dạy)
19
10
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
 
Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
20
10
 
Làm bài tập lịch sử
21
11
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)
Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ
 
Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
II.2,3 (không dạy)
22,23
11,12
 
Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
II. Chỉ cần nắm thành tựu.
24
12
Chương II,III. CHÂU ÂU, CHÂU Á VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)
 
Bài 17: Châu Âu  giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (2T)
 
I. Châu Âu trong những năm 1918-1929
Mục 2. (đọc thêm)
25
13
II. Châu Âu trong những năm 1918-1929
 
26
13
 
Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
(1918-1939)
27
14
 
Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
(1918-1939)
28
14
 
Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á  (1918-1939) (2T)
 
 
I. Những nét chung. Cách mạng Trung quốc (1919-1929)
29
15
 
II. Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á.
30
15
Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
Chủ đề 2:
Các cuộc chiến tranh thế giới
( Tiết 31,32)
Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
31
16
Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
 
32
16
Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI
Chủ đề 3:
Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX
33
17
1

 


Các cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
(tiết 33,34)
 
 
 
Bài 22: Sự phát triển của văn hóa, khoa học kĩ thuật thế giới nửa đầu XX
34
17
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 
Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)
35
18
 
Làm bài tập lịch sử
36
18
 
Kiểm tra học kì I
37
19
PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918
Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX
Chủ đề 4: cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược
(tiết 38 - 41)
Bài 24. Cuộc kháng chiến từ 1858 đến 1873 (2T)
 
I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam
38
20
II. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1873
39
21
Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (2T)
 
I. Thực dân Pháp đánh chiếm …Đồng bằng Bắc kì
40
22
II. Thực dân Pháp…những năm 1882-1884
41
23
Chủ đề 5: Cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập cuối thế kỉ XIX
(tiết 42-45)
Bài 26. Phong trào kháng chiến chống pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (2T)
 
I. Cuộc phản công …“Chiếu Cần Vương”
42
24
II. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương
mục 1,2 (không dạy)
43
25
Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào…XIX
- I: hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu.
- II: (Không dạy)
44
26
 
Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
45
27
 
Kiểm tra định kì
46
28
Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
 
Bài 29: Chính sách khai thác…ở Việt Nam (2T)
 
 
I. cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp
47
29
 
II. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam
48
30
 
Bài 30: Phong trào yêu nước…đến năm 1918 (2T)
 
 
I. Phong trào yêu nước trước chiến ….nhất
49
31
 
II. Phong trào yêu nước trong…(1914-1919)
Mục 2: không dạy nội dung diễn biến.
50
32
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG THÁI BÌNH
 
Phong trào đấu tranh … Thái Bình cuối XIX
51
33
 
Phong trào đấu tranh Thái Bình (1896-1918)
52
34
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
 
Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam (1858-1918)
53
35
 
Kiểm tra học kì II.
54
36
 
Chữa bài kiểm tra học kì
55
37
III. Sự thay đổi so với PPCT năm 2011:
+ Một số bài được nhóm theo chủ đề: cụ thể có 5 chủ đề:
- chủ đề 1: Các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII. ( gồm các tiết từ 1 - 6)
1

 


- Chủ đề 2: Các cuộc chiến tranh thế giới (gồm các tiết 31,32)
- Chủ đề 3: Các cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX( gồm các tiết 33,34)
- Chủ đề 4: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (gồm các tiết 38 - 41)
- Chủ đề 5: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc cuối thế kỉ XIX.(gồm các tiết 42-45)
 
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
Học kì
Số tuần
Số tiết/ tuần
Tổng số tiết
Bài kiểm tra
HS1
HS2
Học kì (HS3)
 
SL
Tiết KT
Tuần KT
Tiết KT
Tuần KT
Kì I
19
1
19
3
1
9
9
19
19
Kì II
18
2
36
3
1
39
29
55
37
Cả năm
37
 
55
 
2
 
 
2
 
Tên chủ đề
Tên bài
Tiết
Tuần
PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY
Chủ đề 1:
Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai (gồm các tiết 1-3)
 
Chương I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX (2T)
 
I. Liên Xô
1
1
II. ĐôngÂu
Mục 2. (đọc thêm)
III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa
2
2
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ những năm 70 đến đầu giữa những năm 90 của thế kỉ XX
(Phần II: chỉ cần nắm hệ quả)
3
3
Chương II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
 
Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
4
4
 
Bài 4: Các nước châu Á .
Phần II, mục 2,3 (không dạy)
5
5
 
Bài 5: Các nước Đông Nam Á.
Quan hệ hai nhóm nước ASEAN (hướng dẫn đọc thêm)
6
6
 
Bài 6: Các nước Châu Phi
7
7
 
Bài 7: Các nước Mĩ la tinh
8
8
Kiểm tra định kì
9
9
Chủ đề 2: Các nước tư bản chủ yếu từ 1945 đến nay (gồm các tiết 10 -12)
Chương III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
Bài 8: Nước Mĩ
Phần II. (lồng ghép với bài 12)
10
10
Bài 9: Nhật Bản.
Phần III. Phần đối nội (Không dạy)
11
11
Bài 10: Các nước Tây Âu
12
12
Chương IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
 
Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh
13
13
Chương V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT TỪ 1945 - NAY
 
Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai
14
14
 
Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay
15
15
PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NAY
1

 


Chương I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930
 
Bài 14: Việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
16
16
 
Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919-1926)
17
17
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 
Ôn tập học kì I
18
18
 
Kiểm tra học kì I
19
19
 
Bài 16. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925
20
20
 
Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời.
 III (không dạy)
21,22
20,21
Chương II.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939
 
Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
câu hỏi 2 cuối bài  (Không yêu cầu học sinh trả lời)
23
21
 
Bài 19: Phong trào cách mạng Việt nam trong những năm 1930-1935
- III (không dạy)
- Câu hỏi 2 và 3 cuối bài (không yêu cầu hs trả lời)
24
22
 
Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939.
II: chỉ cần nắm được mục tiêu, hình thức đấu tranh
25
22
Chương III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945
 
Bài 21: Việt nam trong những năm 1939-1945.
II: - mục 3 (không dạy)
26
23
 
Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (2T)
 
 
I. Mặt trận Việt Minh ra đời
27
23
 
II. Cao trào kháng …năm 1945
28
24
 
Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm ...hòa
29
24
Chương IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
Chủ đề 3: Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945
(tiết 30-32)
Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (3T)
 
 
I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám
II.Bước đầu xây dựng chế độ mới.
chỉ cần học sinh nắm được sự kiện và ý nghĩa sự kiện ngày 6.1.1946
30
25
III. Diệt giặc… khó khăn về tài chính
 IV. Nhân dân… Pháp xâm lược trở lại
31
25
V. Đấu tranh chống Tưởng …cách mạng.
VI. Hiệp định… Việt –Pháp  9.1946
32
26
Chương V. VIỆT NAM TỪ CUỐI 1946 ĐẾN 1954
Chủ đề 4:
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)
(tiết 33-38)
Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) (2T)
 
I. Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ.
II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 III. (không dạy)
33
26
IV. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân toàn diện
34
27
Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) (2T)
 
I. Chiến dịch biên giới thu đông 1950
35
27
1

 


 
II. Âm mưu…thực dân Pháp
 
 
III. Đại hội đại biểu toàn quốc land thứ II của Đảng, IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt.
V: (đọc thêm)
36
28
Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) (2T)
 
I. Kế hoạch Na-va của Pháp và Mĩ
II: 1. Cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953-1954
37
28
II: 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954
III. Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.
Hướng dẫn đọc thêm về hoàn cảnh, diễn biến hội nghị (nội dung, ý nghĩa của Hiệp định)
38
29
 
Kiểm tra định kì
39
29
Chương VI. VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975
 
Bài 28: Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1964-1965) (4T)
 
 
I. Tình hình…Giơ-ne-vơ
-II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất
mục 2 và 3 (không dạy)
40
30
 
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ Diệm
41
30
 
IV. Miền Bắc xây …chủ nghĩa xã hội
42
31
 
V.Miền Nam chống…của Mĩ
43
31
 
Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (4T)
 
 
I. Chiến đấu chống chiến…của Mĩ.
Mục 3: hướng dẫn HS đọc thêm
44
32
 
II. Miền Bắc vừa…vừa sản xuất
45
32
 
III. Chiến đấu chống chiến…tranh
46
 
 
IV. Miền Bắc khôi phục …lần 2
V. Hiệp định Pa-ri…Việt Nam.
chỉ nhấn mạnh nội dung, ý nghĩa của Hiệp định
47
33
 
Bài 30: Hoàn thành giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (1973-1975)
-I (không dạy)
-II: Chỉ cần nắm được sự kiện hội nghị 21 và chiến thắng Phước Long
48,49
33,34
Chương VII. VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN 2000
 
Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân năm 1975.
Phần II (không dạy)
50
34
 
Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)
Cả bài không dạy
 
 
 
Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH ( từ 1986-2000)
II: chỉ cần HS nắm được thành tựu tiêu biểu
51
35
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG THÁI BÌNH
 
Bài 1: Cuộc đấu tranh thành lập Đảng…1945
52
35
 
Bài 2: Sự nghiệp cách mạng…nay
53
36
ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KÌ II
 
Bài 34: Tồng kết lịch sử Việt Nam…2000
54
36
 
Kiểm tra học kì II
55
37
 
1

 


Nguồn:Thanh Uong Minh

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngPPCT_SU.doc[0.35 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
auo10q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-09-03 17:36:52
Loại file
doc
Dung lượng
0.35 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử PPCT LỊCH SỬ

giáo án có liên quan

 • PPCT LỊCH SỬ
  Giáo án khác
  PPCT LỊCH SỬ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2011

  Xem: 4

 • PPCT LỊCH SỬ
  Hỗ trợ chuyên môn
  PPCT LỊCH SỬ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hỗ trợ chuyên môn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2011

  Xem: 0

 • PPCT Lịch sử
  GIÁO ÁN
  PPCT Lịch sử

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GIÁO ÁN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2012

  Xem: 0

 • PPCT LỊCH SỬ
  Mầm non
  PPCT LỊCH SỬ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • PPCT LỊCH SỬ
  PPCT
  PPCT LỊCH SỬ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử PPCT

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 6

 • PPCT LỊCH SỬ
  TƯ LIỆU NHÀ TRƯỜNG
  PPCT LỊCH SỬ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử TƯ LIỆU NHÀ TRƯỜNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2013

  Xem: 0

 • PPCT LICH SU
  Lịch sử
  PPCT LICH SU

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2011

  Xem: 0

 • PPCT LỊCH SỬ
  Mầm non
  PPCT LỊCH SỬ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2011

  Xem: 6

 • PPCT LỊCH SỬ
  GD hướng nghiệp 6
  PPCT LỊCH SỬ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2013

  Xem: 5

 • PPCT Lich su
  Ngữ văn
  PPCT Lich su

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2011

  Xem: 0