PPCT THE DUC THEO CHU DE NH 2017-2018

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
j0dv0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/8/2017 1:21:23 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.47 M
Lần xem
1
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG THCS TAM HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM TỔ : TD – NHẠC – HỌA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2017. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN THẺ DỤC LỚP 6,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử PPCT THE DUC THEO CHU DE NH 2017-2018, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử PPCT THE DUC THEO CHU DE NH 2017-2018, doc, 1 trang, 0.47 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Hợp Nguyễn Quốc đã có 6 download

 
LINK DOWNLOAD

PPCT-THE-DUC-THEO-CHU-DE-NH-2017-2018.doc[0.47 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG THCS TAM HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
TỔ : TD – NHẠC – HỌA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2017.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN THẺ DỤC LỚP 6 - NĂM HỌC : 2017 - 2018
Cả năm : 37 tuần ( 74 tiết )
Học kì I : 19 tuần ( 38 tiết )
Học kì II : 18 tuần ( 36 tiết )
HỌC KỲ I :Chủ đề dạy học Cầu Lông ( 12 tiết : từ tiết 21 đến tiết 32 )
Tuần
Tiết
Nội dung

Tuần 1
 
Tiết 1
- Lí thuyết : Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1)


Tiết 2
- ĐHĐN : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số ( Từ 1 đến hết và 1–2, 1–2 đến hết ); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp.- Bài TD : Học 3 động tác vươn thở, tay, ngực.

Tuần 2
Tiết 3
- ĐHĐN : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số; dàn hàng ngang, dồn hàng.- Bài TD : Ôn 3 động tác; Học 2 động tác chân và bụng.- Chạy bền : Chạy vòng số 8.


Tiết 4
- ĐHĐN : Giậm chân tại chỗ đi đều, đứng lại.- Bài TD : Ôn 5 động tác; học 2 động tác vặn mình, phối hợp.


Tuần 3
Tiết 5
-ĐHĐN : Ôn một số kĩ năng đã học (do GV chọn); Học đi đều vòng phải, trái.-Bài TD : Ôn 7 động tác bài thể dục.- Chạy bền : Chơi trò chơi “Hai lần hít vào hai lần thở ra”; chạy vòng số 8.


 Tiết 6
- ĐHĐN : Ôn một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).- Bài TD : Ôn 7 động tác đã học; học 2 động tác nhảy, điều hòa.

Tuần 4 
 Tiết 7
- ĐHĐN : Một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).- Bài TD : Ôn 9 động tác bài thể dục .- Chạy bền : Chạy vòng số 8.


Tiết 8
- ĐHĐN : Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái; đổi chân khi đi đều sai nhịp.-Bài TD : Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác bài thể dục.


Tuần 5 
 
Tiết 9
- ĐHĐN : Đi đều – đứng lại; đi đều vòng phải, vòng trái; đổi chân khi đi đều sai nhịp.- Bài TD : Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác bài thể dục.- Chạy bền : Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.


Tiết 10*
- ĐHĐN : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải, trái hoặc nội dung do GV chọn.- Bài TD : Kiểm tra 15’.


Tuần 6
Tiết 11
- ĐHĐN : Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải trái; hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu do GV chọn.- Bài TD : Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác bài thể dục..- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên; học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.


Tiết 12
- ĐHĐN : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số; đi đều vòng phải trái; đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc nội dung do GV chọn.- Bài TD : Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác (có thể kiểm tra thử).

Tuần 7
 
 Tiết 13*
- Kiểm tra 45’: Bài Thể Dục phát triển chung


Tiết 14
- ĐHĐN : Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái; hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu do GV chọn.- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên; thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

Tuần 8
Tiết 15
- ĐHĐN : Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái; hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu do GV chọn.- Chạy bền

 


    TRƯỜNG THCS TAM HÒA           CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

       TỔ : TD – NHẠC – HỌA                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                             Biên Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2017.

    

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

MÔN THẺ DỤC LỚP 6 - NĂM HỌC : 2017 - 2018

Cả năm : 37 tuần ( 74 tiết )

Học kì I : 19 tuần ( 38 tiết )

Học kì II : 18 tuần ( 36 tiết )

 

HỌC KỲ I :Chủ đề dạy học Cầu Lông ( 12 tiết : từ tiết 21 đến tiết 32 )

Tuần

Tiết

Nội dung

Tuần 1

 

Tiết 1

- Lí thuyết : Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1)

Tiết 2

- ĐHĐN : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số ( Từ 1 đến hết và 1–2, 1–2 đến hết ); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp.

- Bài TD : Học 3 động tác vươn thở, tay, ngực.

Tuần 2

Tiết 3

- ĐHĐN : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số; dàn hàng ngang, dồn hàng.

- Bài TD : Ôn 3 động tác; Học 2 động tác chân và bụng.

- Chạy bền : Chạy vòng số 8.

Tiết 4

- ĐHĐN : Giậm chân tại chỗ đi đều, đứng lại.

- Bài TD : Ôn 5 động tác; học 2 động tác vặn mình, phối hợp.

 

Tuần 3

Tiết 5

-ĐHĐN : Ôn một số kĩ năng đã học (do GV chọn); Học đi đều vòng phải, trái.

-Bài TD : Ôn 7 động tác bài thể dục.

- Chạy bền : Chơi trò chơi “Hai lần hít vào hai lần thở ra”; chạy vòng số 8.

Tiết 6

- ĐHĐN : Ôn một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).

- Bài TD : Ôn 7 động tác đã học; học 2 động tác nhảy, điều hòa.

Tuần 4 

Tiết 7

- ĐHĐN : Một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).

- Bài TD : Ôn 9 động tác bài thể dục .

- Chạy bền : Chạy vòng số 8.

Tiết 8

- ĐHĐN : Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái; đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-Bài TD : Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác bài thể dục.

 

 

Tuần 5 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 9

- ĐHĐN : Đi đều – đứng lại; đi đều vòng phải, vòng trái; đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Bài TD : Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác bài thể dục.

- Chạy bền : Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.

Tiết 10*

 

 

 

- ĐHĐN : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải, trái hoặc nội dung do GV chọn.

- Bài TD : Kiểm tra 15’.

 

Tuần 6

Tiết 11

- ĐHĐN : Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải trái; hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu do GV chọn.

1

 


 

 

- Bài TD : Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác bài thể dục..

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên; học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

Tiết 12

- ĐHĐN : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số; đi đều vòng phải trái; đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc nội dung do GV chọn.

- Bài TD : Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác (có thể kiểm tra thử).

Tuần 7

 

  Tiết 13*

- Kiểm tra 45’: Bài Thể Dục phát triển chung

Tiết 14

- ĐHĐN : Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái; hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu do GV chọn.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên; thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

Tuần 8

Tiết 15

- ĐHĐN : Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải, vòng  trái; hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu do GV chọn.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 16

- Lý thuyết : Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2).

Tuần 9 

 

Tiết 17*

- ĐHĐN : - Ôn một số nội dung HS thực hiện còn yếu.

                - Kiểm tra 15’.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 18

- ĐHĐN : Tập hợp hàng ngang (dọc), dóng hàng điểm số; đi đều – đứng lại hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

Tuần 10

Tiết 19

- ĐHĐN : Ôn Tập hợp hàng ngang (dọc), đi đều – đứng lại; đi đều vòng phải, vòng  trái .

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 20*

- Kiểm tra 45’: Đội hình đội ngũ .

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ ( TTTC )

NỘI DUNG : “ CẦU LÔNG

( Từ tuần 11 đến tuần 16 : 12 tiết )

Tuần

11-16 

 Tiết

21 - 31

 

- Cầu lông : Giới thiệu cách cm vợt, cm cầu. Kỹ thuật phát cầu thuận tay và trái tay, kỹ thuật lốp cầu. Một số điều luật cơ bản trong thi đấu. Đấu tập.

Tiết 32

- Kiểm tra 45’ : Cầu lông: Kỹ thuật phát cầu thuận tay

Tuần 17

Tiết

33 - 34

- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT : Chạy bền trên địa hình tự nhiên

 Tuần 18

Tiết

35 - 36*

- Ôn tập , Kiểm tra HK I

Tuần 19

Tiết

37-38

- Dạy bù chương trình

 

 

 

 

HỌC KÌ II :Chủ đề dạy học Đá cầu ( 6 tiết : từ tiết 63 đến tiết 68 )

 

1

 


Tuần

Tiết

Nội dung

Tuần 20 

 

Tiết 39

- Bật nhảy : Học một số động tác bổ trợ : đá lăng trước – sau, đá lăng ngang; trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.

- Chạy nhanh : Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – Xuất phát;                         Trò chơi “Chạy tiếp sức”.

Tiết 40

- Bật nhảy : Ôn một số động tác bổ trợ: đá lăng trước – sau, đá lăng ngang; trò chơi “Nhảy ô tiếp sức ”.

- Chạy nhanh : Ôn các động tác Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy -  Xuất phát; Trò chơi (do GV chọn).

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tuần 21 

 

Tiết 41

- Bật nhảy : Ôn một số động tác bổ trợ: đá lăng trước – sau, đá lăng ngang; Học: đà một bước đá lăng.

- Chạy nhanh : Ôn động tác Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy – Xuất phát; Học: Trò chơi “chạy tiếp sức chuyển vật”.

Tiết 42

- Bật nhảy : Ôn tập và trò chơi (do GV chọn). Học: Đà 1 bước giậm nhảy - đá lăng.

- Chạy nhanh : Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi (do giáo viên chọn); Học: chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tuần 22

 

Tiết 43

- Bật nhảy : Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn); Học: Bật xa; Trò chơi “Bật xa tiếp sức”.

- Chạy nhanh : Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học: Chạy nâng cao đùi.

Tiết 44

- Bật nhảy : Ôn một động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn).

- Chạy nhanh : Ôn tập, trò chơi (do giáo viên chọn); Học: Đứng tại chổ đánh tay; Đi chuyển sang chạy nhanh 20-30 m.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

Tuần 23 

Tiết 45

- Bật nhảy : Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn). Học: Đà ba bước – giậm nhảy  (Vào hố cát hoặc đệm).

- Chạy nhanh :Ôn tập, trò chơi(do GV chọn); Học:Xuất phát cao - Chạy nhanh 20 – 30 m.

Tiết 46

- Bật nhảy : Ôn một số động tác bổ trợ, Đà ba bước – giậm nhảy (Vào hố các hoặc đệm).

- Chạy nhanh : Xuất phát cao – Chạy nhanh 20-30 m, trò chơi  (do GV chọn).

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tuần 24

 

Tiết 47

- Bật nhảy : Ôn một số động tác bổ trợ, Đà ba bước – giậm nhảy (Vào hố các hoặc đệm).

- Chạy nhanh : Xuất phát cao – Chạy nhanh 20-40 m, trò chơi (do GV chọn).

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 48

- Bật nhảy :Ôn bật xa tiếp sức, chạy đà (tự do)nhảy xa.

- Chạy nhanh : Một số trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

Tuần 25

Tiết 49

 

- Bật nhảy : Ôn bật xa tiếp sức,chạy đà(tự do)–nhảy xa.

- Chạy nhanh : Xuất phát cao – chạy nhanh 20 - 40 m và trò chơi (do GV chọn).

Tiết 50

- Bật nhảy : Ôn chạy đà (tự do)- nhảy xa, trò chơi “Nhảy cừu” hoặc do GV chọn.

- Chạy nhanh : Một số trò chơi, bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn) .

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

Tuần 26 

 

Tiết 51

- Bật nhảy : Ôn chạy đà (tự do) – nhảy xa, trò chơi “Nhảy cừu” hoặc do GV chọn.

- Chạy nhanh : Xuất phát cao – chạy nhanh 20-50 m,  trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).

Tiết 52*

- Chạy nhanh : Kiểm tra 15’.

- Bật nhảy : Trò chơi “nhảy cừu” hoặc do GV chọn.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

 

 Tuần 27

 

 

Tiết 53

- Bật nhảy : Ôn động tác Đà 1 bước- đá lăng, trò chơi do GV chọn.

- Chạy nhanh : Xuất phát cao – chạy nhanh 20-50m, trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).

Tiết 54

- Bật nhảy : Ôn động tác Đà 1 bước - giậm nhảy đá lăng, trò chơi do GV chọn.

- Chạy nhanh : Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

Tuần 28 

Tiết 55

- Bật nhảy : Ôn động tác đà 3 bước- giậm nhảy đá lăng (vào hố cát hoặc đệm), trò chơi hoặc nội dung do GV chọn.

- Chạy nhanh : Xuất phát cao – chạy nhanh 20-50m, trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).

Tiết 56*

- Bật nhảy : Kiểm tra 15’.

- Chạy nhanh : Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

Tuần 29

Tiết 57

- Bật nhảy: Ôn động tác đà 3 bước- giậm nhảy đá lăng (vào hố cát hoặc đệm), trò chơi hoặc nội dung do GV chọn.

- Chạy nhanh : Xuất phát cao – chạy nhanh 20-50m ; trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).

Tiết 58*

- Kiểm tra  45’ : Chạy nhanh.

 

Tuần 30

Tiết 59

- Bật nhảy : Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” hoặc do GV chọn.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 60*

-  Kiểm tra 45’ : Chạy bền

 

Tuần 31

Tiết 61

- Bật nhảy : Chạy đà (tự do)- nhảy xa,  trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.

 Tiết 62*

- Kiểm tra 45’ : Bật nhảy.

 

Tuần 32

 

Tiết 63

             DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ : “ ĐÁ CẦU

                 ( Từ tuần 32 đến tuần 34 : 6 tiết )

- Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi,  tâng cầu bằng má trong bàn chân, má trong bàn chân.

Tiết 64

- Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.

 Học : Chuyền cầu tại chỗ; Chuyền cầu theo nhóm 2 người.

 

 Tuần 33

Tiết 65

 - Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. Chuyền cầu tại chỗ; Chuyền cầu theo nhóm 2 người. Học : Chuyền cầu theo nhóm 3 - 4 người.

Tiết 66

- Đá cầu : Ôn Chuyền cầu tại chỗ; Chuyền cầu theo nhóm 2 người.

  Giới thiệu một số luật cơ bản và Hướng dẫn đấu tập

 

Tuần 34 

Tiết 67

- Đá cầu : Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người,  chuyền cầu theo nhóm 3 -4 người.  Hướng dẫn đấu tập.

Tiết 68*

- Kiểm tra 45’  Đá cầu.

Tuần 35

Tiết

69-70*

- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT

Tuần 36

Tiết

71-72*

- Ôn tập, kiểm tra HK II

Tuần 37

Tiết

73-74

- Ôn tập, Học bù CT

1

 


 

             

 

                DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN                                     GV THỰC HIỆN

 

 

 

 

        TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT                                                         NGUYỄN QUỐC HỢP

 

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TRƯỜNG THCS TAM HÒA           CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

       TỔ : TD – NHẠC – HỌA                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             Biên Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2017.

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

MÔN THẺ DỤC LỚP 7 - NĂM HỌC : 2017 - 2018

Cả năm : 37 tuần ( 74 tiết )

Học kì I : 19 tuần ( 38 tiết )

Học kì II : 18 tuần ( 36 tiết )

 

HỌC KỲ I : 19 tuần - 38 tiết

TUẦN

Tiết

NỘI DUNG

Tuần 1

 

 Tiết 1

Dạy học theo chủ đề- Lý Thuyết : Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1)

Tiết 2

- ĐHĐN : Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đúng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau.

- Chạy nhanh : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên,giới thiệu hiện tượng”thở dốc” và cách khắc phục,một số động tác thư giãn,thả lỏng

Tuần 2

 

Tiết 3

- ĐHĐN : Như nội dung tiết 2, Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1-2, 1-2 đến hết. Học biến đổi đội hình 0-2-4

- Chạy nhanh : Trò chơi “ Chạy tiếp sức”, Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh (do GV chọn)

Tiết 4

- ĐHĐN : Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đúng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, biến đổi đội hình 0-2-4

1

 


 

 

- Chạy nhanh : Ôn luyện tại chổ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.

- Chạy bền : Học phân phối sức khi chạy ; Chạy trên địa hình tự nhiên

Tuần 3

 

Tiết 5

Dạy học theo chủ đề - Lý Thuyết: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 2)

Tiết 6

-      ĐHĐN : Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy

- Chạy nhanh :Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Đứng vai hướng chạy - xuất phát.

Tuần 4

 

Tiết 7

- ĐHĐN : Ôn đi đều- đứng lại, đi đều vòng phải, trái

- Chạy nhanh :Ôn Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Đứng vai hướng chạy - xuất phát.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng đau “sốc” và cách khắc phục.

Tiết 8

- ĐHĐN : Ôn đi đều đứng lại, đi đều vòng phải, trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Chạy nhanh : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Đứng vai hướng chạy - xuất phát.

 

 

Tuần 5

 

Tiết 9

- ĐHĐN : Ôn đi đều đứng lại; đi đều vòng phải, trái; đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Chạy nhanh :Ôn Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông ; Ngồi xổm – xuất phát.

- Chạy bền : Học cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe; Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 10

- ĐHĐN : Ôn một số kĩ năng hs thực hiện còn yếu (do GV chọn); Học: Biến đổi đội hình 0-3-6-9.

- Chạy nhanh : Ôn đứng vai hướng chạy – xuất phát, ngồi – xuất phát; Học : Tư thế sẳn sàng – xuất phát.

Tuần 6

 

Tiết 11

- ĐHĐN : Ôn một số kĩ năng hs thực hiện còn yếu (do GV chọn), Biến đổi đội hình 0-3-6-9, Biến đổi đội hình 0-2-4.

- Chạy nhanh : Ôn đứng vai hướng chạy – xuất phát, ngồi – xuất phát; Tư thế sẳn sàng – xuất phát.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 12

-      ĐHĐN : Ôn Biến đổi đội hình 0-3-6-9; đội hình 0-2-4; Kiểm tra 15’

- Chạy nhanh : Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, Tư thế sẳn sàng – xuất phát; Học: Chạy đạp sau.

Tuần 7

 

Tiết 13

- ĐHĐN : Ôn đi đều – đứng lại; đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc một số kỷ năng HS thực hiện còn yếu (do Gv chọn).

- Chạy nhanh : Ôn Tư thế sẳn sàng – xuất phát;chạy đạp sau; Học: Xuất phát cao – chạy nhanh 30m.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 14

- ĐHĐN : Luyện tập nâng cao kĩ năng đã học.(do Gv chọn)

- Chạy nhanh : Ôn trò chơi phát triển sức nhanh (do Gv chọn), Tư thế sẳn sàng – xuất phát; Xuầt phát cao – chạy nhanh 30m.

Tuần 8

 

Tiết 15

- Kiểm tra 45’: ĐHĐN

Tiết 16

- Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh 30m.

- TTTC : GV lên kế hoạch và phân phối chương trình giảng dạy phù hợp với số tiết quy định (12 tiết).

1

 


Tuần 9

 

Tiết 17

- Chạy nhanh : Trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh (do Gv chọn)

- TTTC : Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 18

- Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh 30m – 40m.

- TTTC : Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

Tuần 10

 

Tiết 19

- Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh 30m – 40m.

- TTTC : Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 20

- Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh 30m – 40m.

- TTTC : Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

Tuần 11

 

Tiết 21

- Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi,Chạy đạp sau, Trò chơi “Ai nhanh hơn” hoặc do Gv chọn.

- TTTC : Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV;-Chạy Bền (Như T19)

Tiết 22

- Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh 30m – 50m.

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

Tuần 12

Tiết 23

- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh 30m – 60m.

- TTTC:  Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

Tiết 24

- Kiểm tra 45 : Chạy nhanh

Tuần 13 - 16

 

Tiết

25-31

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 32

- TTTC: Ôn nội dung kiểm tra - Kiểm tra 15’

Tuần 17

Tiết

33- 34

- GV: Bổ sung giảng dạy các nội dung còn thiếu

- Ôn tập một trong số các nội dung trong HK, để kiểm tra.

 Tuần 18

Tiết

35 - 36*

- Ôn tập , Kiểm tra HK I

Tuần 19

Tiết

37-38

- Dạy bù chương trình

 

HỌC KÌ II : 18 tuần - 36 tiết

TUẦN

TIẾT

NỘI DUNG

Tuần 20

 

Tiết 39

 

- Bài TD: Học 2 động tác: Vươn thở, Tay.

- Bật nhảy : Ôn động tác đá lăng trước – sau, trò chơi “Nhảy cừu”

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 40

- Bài TD: Ôn 2 động tác:  Vươn thở, Tay; Học 2 động tác : Chân, Lườn.

- Bật nhảy : Ôn động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”

Tuần 21

 

Tiết 41

- Bài TD : Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay; Chân, Lườn.

- Bật nhảy : Ôn động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang;Trò chơi “Bật xa tiếp sức”

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 42

- Bài TD : Ôn 4 động tác :Vươn thở, Tay, Chân, Lườn.(Chú ý biên độ nhịp điệu)

1

 


 

 

- Bật nhảy : Ôn động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; Đà 1 bước giậm nhảy vào hố cát.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tuần 22

 

Tiết 43

- Bài TD : Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn.

- Bật nhảy : Ôn động tác Đà 1 bước giậm nhảy - đá lăng ; Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 44

- Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn; Học 2 động tác: Bụng, Phối hợp.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà 1 bước giậm nhảy - đá lăng, Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát, Trò chơi (do GV chọn)

Tuần 23

 

Tiết 45

- Bài TD : Ôn 6 động tác đã học; Kiểm tra 15’

- Bật nhảy : Ôn động tác Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát;Trò chơi”Khéo vướng chân”

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 46

- Bài TD : Ôn 6 động tác đã học; Học 2 động tác: Thăng bằng, Nhảy.

- Bật nhảy : Ôn động tác Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát;Trò chơi “Khéo vướng chân”

Tuần 24

 

Tiết 47

- Bài TD : Ôn 8 động tác đã học; Học động tác: Điều hòa.

- Bật nhảy : Ôn Chạy đà (tự do) nhảy xa; Học động tác : Nhảy “bước bộ” trên không

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 48

- Bài TD : Luyện tập nâng cao chất lượng bài TD 9 động tác.

- Bật nhảy : Ôn Chạy đà (tự do) nhảy xa, Nhảy “bước bộ” trên không; Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”

Tuần 25

 

Tiết 49

- Bài TD : Luyện tập nâng cao chất lượng bài TD 9 động tác.

- Bật nhảy : Ôn Chạy đà (tự do) nhảy xa “kiểu ngồi”

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 50

-   Kiểm tra 45’ : Bài TD

Tuần 26

 

Tiết 51

- Bật nhảy : Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”hoặc do Gv chọn; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

- Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.(Cá nhân hoặc theo nhóm)

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 55

- Bật nhảy : Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn.

- Dạy học theo chủ đề Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.(Cá nhân hoặc theo nhóm);Học:Tư thế chuẩn bị và di chuyển(Bước trượt ngang,bước trượt chếch)

Tuần 27

 

Tiết 53

- Bật nhảy : Ôn Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

- Dạy học theo chủ đề Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.(Cá nhân hoặc theo nhóm); Học : Tâng cầu bằng mu bàn chân

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 54

- Bật nhảy : Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học: Bật nhảy bằng hai chân tay với vào vât trên cao; Trò chơi:“Nhảy vượt rào tiếp sức”

1

 


 

 

- Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.(Cá nhân hoặc theo nhóm);Tâng cầu bằng mu bàn chân.

Tuần 28

 

Tiết 55

- Bật nhảy : Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; hoặcdo Gv chọn;Học:Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân; Học: Chuyền cầu bằng mu bàn chân;

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 56

- Bật nhảy : Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; hoặc do Gv chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân; Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Học: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, Một số điểm trong luật Đá cầu (sân, lưới, nội dung thi đấu)

Tuần 29

 

Tiết 57

- Bật nhảy : Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; hoặc do Gv chọn; Chạy đà chính diện giậm chảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, Một số điểm trong luật Đá cầu (thời gian cho cuộc thi)

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 58

- Bật nhảy : Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; hoặc do GV chọn

- Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do Gv chọn, Đấu tập.

Tuần 30

 

Tiết 59

- Bật nhảy : Ôn bật nhảy bằng hai chân tay với vào vật trên cao, Trò chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do Gv chọn

- Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do Gv chọn, Đấu tập.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 60

- Bật nhảy : Ôn Chạy đà chính diện giậm chảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng hai chân tay với vào vật trên cao, Trò chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do Gv chọn

- Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do Gv chọn, Đấu tập.

Tuần 31

 

Tiết 61

- Bật nhảy : Ôn Chạy đà chính diện giậm chảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng hai chân tay với vào vật trên cao hoặc do Gv chọn

- Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân; Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do Gv chọn, Đấu tập.

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 62

- Bật nhảy : Chạy đà (tự do) – nhảy xa, Nhảy “Bước bộ” trên không , trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do Gv chọn.

- Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân; Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do Gv chọn, Đấu tập.

 

Tuần 32

 

Tiết 63

- Đá cầu.: Ôn nội dung kiểm tra - Kiểm tra 15’

Tiết 64

- Bật nhảy : Ôn Nhảy “Bước bộ” trên không , Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do Gv chọn, Chạy đà tự do nhảy xa “Kiểu ngồi” ;

1

 


 

 

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

Tuần 33

 

Tiết 65

- Bật nhảy : Ôn Nhảy “Bước bộ” trên không , trò chơi “Lò cò chọi gà” hoặc do Gv chọn, Chạy đà tự do nhảy xa “Kiểu ngồi”

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết 66

- Bật nhảy : Ôn Nhảy “Bước bộ” trên không , trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do Gv chọn, Chạy đà tự do nhảy xa “Kiểu ngồi”

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên

Tuần 34

 

Tiết 67

- Bật nhảy : Ôn Nhảy “Bước bộ” trên không , trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do Gv chọn, Chạy đà tự do nhảy xa “Kiểu ngồi”

- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 68

- Kiểm tra 45 : Bật nhảy.

Tuần 35

Tiết

69-70*

- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT

Tuần 36

Tiết

71-72*

- Ôn tập, kiểm tra HK II

Tuần 37

Tiết

73-74

- Ôn tập, Học bù CT

                    

                   DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN                                     GV THỰC HIỆN

 

 

 

        TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT                                                             LÊ THỊ HUYỀN

BAN GIÁM HIỆU

    TRƯỜNG THCS TAM HÒA           CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

       TỔ : TD – NHẠC – HỌA                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                             Biên Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2017.

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

MÔN THẺ DỤC LỚP 8 - NĂM HỌC : 2017 - 2018

Cả năm : 37 tuần ( 74 tiết )

Học kì I : 19 tuần ( 38 tiết )

Học kì II : 18 tuần ( 36 tiết )

 

HỌC KÌ I : 19 tuần ( 38 tiết )

Tuần

Tiết

Nội dung

Tuần 1

Tiết 1

- Lí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 1)

Tiết 2

- ĐHĐN: Ôn đi đều và đổi chân khi sai nhịp

Học chạy đều đứng lại.

- Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, một số trò chơi phát triển sức nhanh hoặc do GV chọn. Học: Khái niệm về chạy cự ly ngắn.

 

Tuần 2

Tiết 3

- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0 – 2 – 4;

Học: Chạy đều đứng lại.

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Trò chơi do GV chọn.

- Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

1

 


 

Tiết 4

- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đội hình 0 – 2 - 4, Chạy đều đứng lại.

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

Tuần 3

Tiết 5

- ĐHĐN: Ôn một số k năng HS thực hiện còn yếu; Đội hình 0 – 3 – 6 – 9, Đội hình  0 – 2 – 4,

Chạy đều – đứng lại

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật (do GV chọn), Học: Trò chơi “Chạy đuổi”; Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60 mét.

- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức, cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ.

Tiết 6

- ĐHĐN:Kiểm tra 15’.

Ôn và nâng cao một số kỹ năng ĐHĐN- chạy đều đứng lại

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật (do GV chọn), Trò chơi “Chạy đuổi” hoặc Gv chọn; Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60 mét.

 

 

 

Tuần 4

Tiết 7

- ĐHĐN: Ôn đội hình 0 – 3 – 6 – 9, cách điều khiển, đi đều, chạy đều – đứng lại.  Ôn một số kỹ năng HS còn yếu (do GV chọn).

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật (do GV chọn), Học: Trò chơi “Chạy tốc độ cao”;Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60 mét.

- Chạy bền: Cách vượt một số chướng ngại vật  trên đường chạy (do GV chọn).

Tiết 8

- ĐHĐN: Ôn đội hình 0 – 3 – 6 – 9, cách điều khiển, đi đều, chạy đều – đứng lại.  Ôn một số kỹ năng HS còn yếu (do GV chọn).

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật (do GV chọn), Trò chơi “Lò cò tiếp sức”;

- Học: Cách đo và đóng bàn đạp,  Xuất phát thấp - Chạy lao.

Tuần 5

Tiết 9

- Kiểm tra 45’: ĐHĐN

Tiết 10

- Bài TD: Học từ nhịp 1 – 8.

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật; Trò chơi “Chạy thoi tiếp sức “do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao; Học: Chạy giữa quãng (60m).

Tuần 6

Tiết 11

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 8.

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật; Trò chơi “Chạy đuổi” do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m).

- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức .

Tiết 12

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 8; Học từ nhịp 9 – 17.

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật; Trò chơi “Lò cò tiếp sức “hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m); Học: Chạy về đích và đánh đích.

Tuần 7

Tiết 13

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 17

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật; Trò chơi “ Lò cò tiếp sức ” hoặc do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh: Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng - Chạy về đích và đánh đích (cự li 60 m).

- Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên.

Tiết 14

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 17, Học từ 18 – 25

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật,Trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh: Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng - Chạy về đích và đánh đích (cự li 60 m).

1

 


Tuần 8

Tiết 15

- Lí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (Mục 2)

Tiết 16

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 25

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật,Trò chơi “Lò cò tiếp sức ” hoặc do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

- Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên.

 

Tuần 9

Tiết 17

- Bài TD: - Ôn từ nhịp 1 – 25; Học từ nhịp 26 – 35.

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật,Trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

Tiết 18

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 35.

- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

- Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên.

 

Tuần 10

Tiết 19

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 35.

- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

Tiết 20

- Kiểm tra 15’:Bài Thể dục phát triển chung.

- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

Tuần 11

Tiết 21

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 35.

- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

Tiết 22

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 35.

- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tuần 12

Tiết 23

- Kiểm tra 45’ : Bài Thể dục phát triển chung

Tiết 24

- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh do GV chọn.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

Tuần 13

Tiết 25

- Kiểm tra 45’: Chạy ngắn.

Tiết 26

- Chạy bền: Ôn động tác bổ trợ kỉ thuât chạy trên địa hình tự nhiên.

- Chạy bền: Kiểm tra  chạy trên địa hình tự nhiên.

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ: “ ĐÁ CẦU”

( Từ tuần 14 đến tuần 16: 6 tiết )

Tuần 14

Tiết 27

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực. 

- Học: Đỡ cầu bằng ngực. Một số điểm trong luật đá cầu (Phát cầu).

Tiết 28

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu (do GV chọn), đỡ cầu bằng ngực. 

- Học: Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.   Một số điểm trong luật đá cầu; Đấu tập.

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về PPCT THE DUC THEO CHU DE NH 2017-2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU