Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS

giáo án GD hướng nghiệp 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ql2p0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/2/2016 1:56:02 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 221 / QĐ-UBND Hoằng Hải, ngày 01 tháng 09 năm 2016  QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS năm 2016. CHỦ TỊCH UBND XÃ HOẰNG HẢI Căn cứ điều 127 luật tổ chức HĐND và UBND ban..,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS, Giáo Án Gd Hướng Nghiệp 6 , Giáo án điện tử Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS, doc, 1 trang, 0.00 M, GD hướng nghiệp 6 chia sẽ bởi Anh Lê Tuấn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-PCGD-THCS.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOẰNG HẢI
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 221 / QĐ-UBND
Hoằng Hải, ngày 01 tháng 09 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
V/v Kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS năm 2016.
CHỦ TỊCH UBND XÃ HOẰNG HẢI
Căn cứ điều 127 luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 26/2001-QĐ-BGD&ĐT ngày 05/07/2001 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS của Bộ GD&ĐT; Công văn số 6170/THPT về việc hướng dẫn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục THCS ngày 18/7/2002 của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;
Xét đề nghị của trường THCS xã Hoằng Hải.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS năm 2016 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Nguyễn Hữu Dũng Chủ tịch UBND xã Hoằng Hải – Trưởng ban.
2. Ông: Nguyễn Đình Thiết - trưởng ban VHXH xã Hoằng Hải – Thư ký.
3. Ông Lê Tuấn Anh - Hiệu trưởng trường THCS Hoằng Hải – Ban viên.
4. Bà Chu Thị Thành – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoằng Hải - Ban viên.
5. Bà Nguyễn Thị Thìn - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoằng Hải – Ban viên.
Ban chỉ đạo có tổ công tác gồm các cán bộ giáo viên trường THCS, đại diện ban ngành trong xã có năng lực, điều kiện công tác tham mưu giúp ban chỉ đạo trong công tác PCGD trên địa bàn xã.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác PCGD THCS.
Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và ban chỉ đạo phổ cập GD THCS xã Hoằng Hải phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan chỉ đạo tốt công tác PCGD trên địa bàn toàn xã.
Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện PCGD về UBND xã và phòng GD&ĐT theo quy định.
Điều 3. ban chỉ đạo PCGD THCS hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, giao cho trường THCS Hoằng Hải là cơ quan thường trực cảu ban, có trách nhiệm giúp việc trực tiếp cho ban chỉ đạo.
Điều 4. Văn phòng UBND xã, Hiệu trưởng trường THCS Hoằng Hải, trưởng các ban ngành có liên quan trong xã và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận : CHỦ TỊCH
- Như điều 1+4QĐ;
- Lưu VP.   ỦY BAN NHÂN DÂN

  HOẰNG HẢI

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 221 / QĐ-UBND

 

Hoằng Hải, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS năm 2016.

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ HOẰNG HẢI

 

 Căn cứ điều 127 luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 26/2001-QĐ-BGD&ĐT ngày 05/07/2001 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS của Bộ GD&ĐT; Công văn số 6170/THPT về việc hướng dẫn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục THCS ngày 18/7/2002 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về  việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản tổ  chức bộ máy và cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của trường THCS xã Hoằng Hải.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 Điều1. Kiện toàn  ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS năm 2016 gồm các ông (bà) có tên sau:

  1. Ông Nguyễn Hữu Dũng  Chủ tịch UBND xã Hoằng Hải – Trưởng ban.

  2. Ông: Nguyễn Đình Thiếttrưởng ban VHXH xã Hoằng Hải Thư ký.

  3. Ông Lê Tuấn Anh - Hiệu trưởng trường THCS Hoằng Hải – Ban viên.

  4. Bà Chu Thị ThànhHiệu trưởng trường Tiểu học Hoằng Hải - Ban viên.

  5. Bà Nguyễn Thị Thìn - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoằng HảiBan viên.

Ban chỉ đạo có tổ công tác gồm các cán bộ giáo viên trường THCS, đại diện ban ngành trong xã có năng lực, điều kiện công tác tham mưu giúp ban chỉ đạo trong công tác PCGD trên địa bàn xã.

 Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác PCGD THCS.

 Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và ban chỉ đạo phổ cập GD THCS xã Hoằng Hải phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan chỉ đạo tốt công tác PCGD trên địa bàn toàn xã.

 Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện PCGD về UBND xã và phòng GD&ĐT theo quy định.

 Điều 3. ban chỉ đạo PCGD THCS hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, giao cho trường THCS Hoằng Hải là cơ quan thường trực cảu ban, có trách nhiệm giúp việc trực tiếp cho ban chỉ đạo.

 Điều 4. Văn phòng UBND xã, Hiệu trưởng trường THCS Hoằng Hải, trưởng các ban ngành có liên quan trong xã và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 Nơi nhận :                                                                                              CHỦ TỊCH

 - Như điều 1+4QĐ;                                                                     

  - Lưu VP.

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS
  GD hướng nghiệp 6

  Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS

  Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 221 / QĐ-UBND Hoằng Hải, ngày 01 tháng 09 năm 2016  QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS năm 2016. CHỦ TỊCH UBND XÃ HOẰNG HẢI Căn cứ điều 127 luật tổ chức HĐND và UBND ban..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU