QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

Đăng ngày 7/27/2017 8:56:50 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: T� Nguy�?n Đông | Lần tải: 11 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc

 


CĐN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT THỚI LAI

 

Số:  39b/QĐ-CĐTHPTTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Thới Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các tiểu Ban chuẩn bị Đại hội công đoàn cơ sở

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI.

 

- Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

 - Căn cứ vào quyết định số 93/QĐ.CĐN ngày 04/11/2015 của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục thành phố Cần Thơ về việc công nhận Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai nhiệm kỳ 2012-2017;

- Căn cứ tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn trường THPT Thới Lai.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm những đồng chí sau:

A. Tiểu ban Nội dung và Nhân sự Đại hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Nguyễn Hữu Định

Bí thư đảng ủy

Lãnh đạo chung

2

Nguyễn Văn Đông

Chủ tịch Công đoàn

Trưởng tiểu ban

3

Đồng Văn Khuyên

Phó hiệu trưởng

Phó tiểu ban

4

Trương Thị Phương Anh

Trưởng ban NC

Phó tiểu ban

5

Lê Văn Tùng

CN UBKT CĐ

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Phượng

PBT ĐTN

Ủy viên

7

Nguyễn Minh Khải

Tổ trưởng

Ủy viên

8

Đặng Thanh Ngoan

Trưởng ban TTND

Ủy viên

10

Trương Định Ngoan

Tổ phó

Ủy viên

 

B. Tiểu ban Tuyên truyền, Tổ chức và Phục vụ Đại hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Lê Thanh Long

Phó hiệu trưởng

Trưởng tiểu ban

2

Phạm Chí Thuận

Phó hiệu trưởng

Phó tiểu ban

3

Trần Hiếu Tường

PCT CĐ

Phó tiểu ban

4

Đào Thị Mỹ Hạnh

UV BCH CĐ

Ủy viên

5

Nguyễn Kim Mừng

UV BCH CĐ

Ủy viên

6

Phan Vĩnh Phúc

UV BCH CĐ

Ủy viên

7

La Văn Dủ

BT ĐTN

Ủy viên

8

Trương Hồng Thu Trang

CT HLHTN

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Trâm Anh

PBT ĐTN

Ủy viên

10

Nguyễn Văn Hưng

Tổ trưởng

Ủy viên

11

Phạm Trần Khánh Ly

Giáo viên

Ủy viên

12

Võ Trần Huyền Trân

Y tế

Ủy viên

13

Thái Minh Tâm

TK HĐ

Ủy viên

1


14

Dương Kim Ngọc

Giáo viên

Ủy viên

15

Bùi Thị Xuân Thanh

Giáo viên

Ủy viên

16

Nguyễn Ngọc Trọng

Giáo viên

Ủy viên

17

Trương Ngọc Thuỷ

Văn thư

Ủy viên

18

Nguyễn Thị Phương

Tạp vụ

Ủy viên

19

Nguyễn Nhật Minh

Giáo viên

Ủy viên

20

Nguyễn Hữu Toàn

Tổ phó

Ủy viên

21

Huỳnh Công Lý

Tổ phó

Ủy viên

22

Võ Thành Thi

Giáo viên

Ủy viên

23

Trần Hoàng Hải

Bảo vệ

Ủy viên

24

Triệu Cộm

Bảo vệ

Ủy viên

 

Điều 2. Nhiệm vụ của các Tiểu ban như sau:

A. Nhiệm vu Tiểu ban Nội dung và Nhân sự Đại hội:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội; Phối hợp, hướng dẫn các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức cuộc họp trù bị công tác chuẩn bị để kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội.

- Xây dựng và thực hiện công tác nhân sự trình Đảng ủy và cấp trên theo đúng qui trình.

- Chuẩn bị đầy đủ Văn kiện, báo cáo, văn bản biểu mẫu,… cung cấp các các tiểu ban và cho Đại hội.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện của các tổ và đoàn viên, người lao động,..

- Kiểm duyệt nội dung các báo cáo trình Đại hội.

B. Nhiệm vu Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ Đại hội:

- Thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

- Chuẩn bị chương trình khánh tiết, chào đón đại biểu, văn nghệ, thư mời đại biểu,…

- Thông báo triệu tập đoàn viên và người lao động tham dự đại hội đầy đủ, chụp hình, viết bài đăng website,….

- Chuẩn bị cơ sở vật chất (trang trí hội trường, âm thanh, ánh sáng, bố trí bàn ghế, chỗ ngồi, thùng phiếu, phương tiện phục vụ in ấn phiếu bầu, kiểm phiếu,…) đáp ứng yêu cầu phục vụ quá trình diễn ra Đại hội.

- Chuẩn bị Bảng biểu đoàn chủ tịch, thư ký, đại biểu,…

- Chuẩn bị bánh, nước đón đại biểu đầu buổi và giờ giải lao, hướng dẫn đại biểu vị trí dự Đại hội.

- Chuẩn bị cơm thân mật tiếp khách tại Căn tin sau Đại hội.

Điều 3. Ban chấp hành, Ủy Ban kiểm tra, Bộ phận tài chính CĐCS trường THPT Thới Lai và ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

               TM. BCH CÔNG ĐOÀN

         CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Đảng ủy cơ sở;

-Tổ công đoàn;

-Lưu hồ sơ CĐ.

 

            Nguyễn Văn Đông

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022, Giáo án khác. . nslide.com giới thiệu tới cộng đồng thư viện QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , giáo án QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022 thuộc chủ đề Giáo án khác được chia sẽ bởi thành viên T� Nguy�?n Đông đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Giáo án khác , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu CĐN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ CĐ TRƯỜNG THPT THỚI LAI Số: 39b/QĐ-CĐTHPTTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thới Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về việc ra đời những tiểu Ban sẵn sàng Đại hội công đoàn cơ sở BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI, nói thêm https://nslide.com/giao-an/quyet-dinh-thanh-lap-cac-tieu-ban-chuan-bi-dai-hoi-cong-doan-co-so-nhiem-ky-2017-2022.mfzu0q.html