QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 11       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
mfzu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/27/2017 8:56:50 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
0
Lần tải
11
File đã kiểm duyệt an toàn

CĐN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ CĐ TRƯỜNG THPT THỚI LAI Số: 39b/QĐ-CĐTHPTTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thới Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH,xem chi tiết và tải về giáo án QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022, doc, 1 trang, 0.08 M, Giáo án khác chia sẽ bởi T� Nguy�?n Đông đã có 11 download

LINK DOWNLOAD

QUYET-DINH-THANH-LAP-CAC-TIEU-BAN-CHUAN-BI-DAI-HoI-CoNG-DOAN-Co-So-NHIEM-KY-2017-2022.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CĐN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CĐ TRƯỜNG THPT THỚI LAI
Số: 39b/QĐ-CĐTHPTTL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thới Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các tiểu Ban chuẩn bị Đại hội công đoàn cơ sở
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI.
- Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ vào quyết định số 93/QĐ.CĐN ngày 04/11/2015 của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục thành phố Cần Thơ về việc công nhận Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai nhiệm kỳ 2012-2017;
- Căn cứ tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn trường THPT Thới Lai.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm những đồng chí sau:
A. Tiểu ban Nội dung và Nhân sự Đại hội:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Phân công

1
Nguyễn Hữu Định
Bí thư đảng ủy
Lãnh đạo chung

2
Nguyễn Văn Đông
Chủ tịch Công đoàn
Trưởng tiểu ban

3
Đồng Văn Khuyên
Phó hiệu trưởng
Phó tiểu ban

4
Trương Thị Phương Anh
Trưởng ban NC
Phó tiểu ban

5
Lê Văn Tùng
CN UBKT CĐ
Ủy viên

6
Nguyễn Thị Phượng
PBT ĐTN
Ủy viên

7
Nguyễn Minh Khải
Tổ trưởng
Ủy viên

8
Đặng Thanh Ngoan
Trưởng ban TTND
Ủy viên

10
Trương Định Ngoan
Tổ phó
Ủy viên


B. Tiểu ban Tuyên truyền, Tổ chức và Phục vụ Đại hội:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Phân công

1
Lê Thanh Long
Phó hiệu trưởng
Trưởng tiểu ban

2
Phạm Chí Thuận
Phó hiệu trưởng
Phó tiểu ban

3
Trần Hiếu Tường
PCT CĐ
Phó tiểu ban

4
Đào Thị Mỹ Hạnh
UV BCH CĐ
Ủy viên

5
Nguyễn Kim Mừng
UV BCH CĐ
Ủy viên

6
Phan Vĩnh Phúc
UV BCH CĐ
Ủy viên

7
La Văn Dủ
BT ĐTN
Ủy viên

8
Trương Hồng Thu Trang
CT HLHTN
Ủy viên

9
Nguyễn Thị Trâm Anh
PBT ĐTN
Ủy viên

10
Nguyễn Văn Hưng
Tổ trưởng
Ủy viên

11
Phạm Trần Khánh Ly
Giáo viên
Ủy viên

12
Võ Trần Huyền Trân
Y tế
Ủy viên

13
Thái Minh Tâm
TK HĐ
Ủy viên

14
Dương Kim Ngọc
Giáo viên
Ủy viên

15
Bùi Thị Xuân Thanh
Giáo viên
Ủy viên

16
Nguyễn Ngọc Trọng
Giáo viên
Ủy viên

17
Trương Ngọc Thuỷ
Văn thư
Ủy viên

18
Nguyễn Thị Phương
Tạp vụ
Ủy viên

19
Nguyễn Nhật Minh
Giáo viên
Ủy viên

20
Nguyễn Hữu Toàn
Tổ phó
Ủy viên

21
Huỳnh Công Lý
Tổ phó
Ủy viên

22
Võ Thành Thi
Giáo viên
Ủy viên

23
Trần Hoàng Hải
Bảo vệ
Ủy viên

24
Triệu Cộm
Bảo vệ
Ủy viên


Điều 2. Nhiệm vụ của các Tiểu ban như sau:
A. Nhiệm vu Tiểu ban Nội dung và Nhân sự Đại hội:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội; Phối hợp, hướng dẫn các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức cuộc họp trù bị công tác chuẩn bị để kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội.
- Xây dựng và thực hiện công tác nhân sự trình Đảng ủy và cấp trên theo đúng qui trình.
- Chuẩn bị đầy đủ Văn kiện, báo cáo, văn bản biểu mẫu,… cung cấp các các tiểu ban và cho Đại hội.
- Tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện của các tổ và đoàn viên, người lao động,..
- Kiểm duyệt nội dung các báo cáo trình Đại hội.
B. Nhiệm vu Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ Đại hội:
- Thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.
- Chuẩn bị chương trình khánh tiết, chào đón đại biểu, văn nghệ, thư mời đại biểu,…
- Thông báo triệu tập đoàn viên và người lao động tham dự đại hội đầy đủ, chụp hình, viết bài đăng website,….
- Chuẩn bị

 


CĐN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT THỚI LAI

 

Số:  39b/QĐ-CĐTHPTTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Thới Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các tiểu Ban chuẩn bị Đại hội công đoàn cơ sở

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI.

 

- Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

 - Căn cứ vào quyết định số 93/QĐ.CĐN ngày 04/11/2015 của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục thành phố Cần Thơ về việc công nhận Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai nhiệm kỳ 2012-2017;

- Căn cứ tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn trường THPT Thới Lai.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm những đồng chí sau:

A. Tiểu ban Nội dung và Nhân sự Đại hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Nguyễn Hữu Định

Bí thư đảng ủy

Lãnh đạo chung

2

Nguyễn Văn Đông

Chủ tịch Công đoàn

Trưởng tiểu ban

3

Đồng Văn Khuyên

Phó hiệu trưởng

Phó tiểu ban

4

Trương Thị Phương Anh

Trưởng ban NC

Phó tiểu ban

5

Lê Văn Tùng

CN UBKT CĐ

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Phượng

PBT ĐTN

Ủy viên

7

Nguyễn Minh Khải

Tổ trưởng

Ủy viên

8

Đặng Thanh Ngoan

Trưởng ban TTND

Ủy viên

10

Trương Định Ngoan

Tổ phó

Ủy viên

 

B. Tiểu ban Tuyên truyền, Tổ chức và Phục vụ Đại hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Lê Thanh Long

Phó hiệu trưởng

Trưởng tiểu ban

2

Phạm Chí Thuận

Phó hiệu trưởng

Phó tiểu ban

3

Trần Hiếu Tường

PCT CĐ

Phó tiểu ban

4

Đào Thị Mỹ Hạnh

UV BCH CĐ

Ủy viên

5

Nguyễn Kim Mừng

UV BCH CĐ

Ủy viên

6

Phan Vĩnh Phúc

UV BCH CĐ

Ủy viên

7

La Văn Dủ

BT ĐTN

Ủy viên

8

Trương Hồng Thu Trang

CT HLHTN

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Trâm Anh

PBT ĐTN

Ủy viên

10

Nguyễn Văn Hưng

Tổ trưởng

Ủy viên

11

Phạm Trần Khánh Ly

Giáo viên

Ủy viên

12

Võ Trần Huyền Trân

Y tế

Ủy viên

13

Thái Minh Tâm

TK HĐ

Ủy viên

1


14

Dương Kim Ngọc

Giáo viên

Ủy viên

15

Bùi Thị Xuân Thanh

Giáo viên

Ủy viên

16

Nguyễn Ngọc Trọng

Giáo viên

Ủy viên

17

Trương Ngọc Thuỷ

Văn thư

Ủy viên

18

Nguyễn Thị Phương

Tạp vụ

Ủy viên

19

Nguyễn Nhật Minh

Giáo viên

Ủy viên

20

Nguyễn Hữu Toàn

Tổ phó

Ủy viên

21

Huỳnh Công Lý

Tổ phó

Ủy viên

22

Võ Thành Thi

Giáo viên

Ủy viên

23

Trần Hoàng Hải

Bảo vệ

Ủy viên

24

Triệu Cộm

Bảo vệ

Ủy viên

 

Điều 2. Nhiệm vụ của các Tiểu ban như sau:

A. Nhiệm vu Tiểu ban Nội dung và Nhân sự Đại hội:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội; Phối hợp, hướng dẫn các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức cuộc họp trù bị công tác chuẩn bị để kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội.

- Xây dựng và thực hiện công tác nhân sự trình Đảng ủy và cấp trên theo đúng qui trình.

- Chuẩn bị đầy đủ Văn kiện, báo cáo, văn bản biểu mẫu,… cung cấp các các tiểu ban và cho Đại hội.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện của các tổ và đoàn viên, người lao động,..

- Kiểm duyệt nội dung các báo cáo trình Đại hội.

B. Nhiệm vu Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ Đại hội:

- Thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

- Chuẩn bị chương trình khánh tiết, chào đón đại biểu, văn nghệ, thư mời đại biểu,…

- Thông báo triệu tập đoàn viên và người lao động tham dự đại hội đầy đủ, chụp hình, viết bài đăng website,….

- Chuẩn bị cơ sở vật chất (trang trí hội trường, âm thanh, ánh sáng, bố trí bàn ghế, chỗ ngồi, thùng phiếu, phương tiện phục vụ in ấn phiếu bầu, kiểm phiếu,…) đáp ứng yêu cầu phục vụ quá trình diễn ra Đại hội.

- Chuẩn bị Bảng biểu đoàn chủ tịch, thư ký, đại biểu,…

- Chuẩn bị bánh, nước đón đại biểu đầu buổi và giờ giải lao, hướng dẫn đại biểu vị trí dự Đại hội.

- Chuẩn bị cơm thân mật tiếp khách tại Căn tin sau Đại hội.

Điều 3. Ban chấp hành, Ủy Ban kiểm tra, Bộ phận tài chính CĐCS trường THPT Thới Lai và ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

               TM. BCH CÔNG ĐOÀN

         CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Đảng ủy cơ sở;

-Tổ công đoàn;

-Lưu hồ sơ CĐ.

 

            Nguyễn Văn Đông

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN