Quyết toán tiền PCGD Với huyện 2017 giáo án Chuyên đề

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
pntx0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/14/2017 11:13:36 PM
Loại file
xls
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Xóm 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xã Hưng Phúc Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Huyện Hưng Nguyên

BẢNG NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2017

TT Họ và tên cán bộ điều tra Chức vụ Đơn vị công tác Số lượng hộ điều tra Đơn Giá / hộ Thành tiền Ký nhận
1 Nguyễn Thị Sáu Giáo viên THCS Phúc Lợi 50 5.000 250.000
2 Mạnh Thị Hà Giáo viên TH Hòa Bình 50 5.000 250.000
3 Nguyễn Thị Hải Giáo viên MN Hưng Phúc 67 5.000 335.000
Cộng 167 5.000 835.000
Số tiền bằng chữ : (Tám trăm ba mươi lăm nghìn đồng)
" Hưng Phúc, ngày tháng năm 2017"
Xác nhận của tổ dân phố thôn làng được điều tra Người lập bảng
Tổ trưởng hoặc trưởng thôn ký Ghi rõ họ tên
KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCGD Nguyễn Thị Hằng Nga
PHÓ TRƯỞNG BAN
HiỆU TRƯỞNG
Nguyễn Đình Nguyên
Xóm 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xã Hưng Phúc Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Huyện Hưng Nguyên

BẢNG NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2017

TT Họ và tên cán bộ điều tra Chức vụ Đơn vị công tác Số lượng hộ điều tra Đơn Giá / hộ Thành tiền Ký nhận
1 Trần Thị Tùng Giáo viên THCS Phúc Lợi 50 5.000 250.000
2 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên TH Hòa Bình 50 5.000 250.000
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên MN Hưng Phúc 53 5.000 265.000
Cộng 153 5.000 765.000
Số tiền bằng chữ : (Bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)
" Hưng Phúc, ngày tháng năm 2017 "
Xác nhận của tổ dân phố thôn làng được điều tra Người lập bảng
Tổ trưởng hoặc trưởng thôn ký Ghi rõ họ tên


Nguyễn Thị Hằng Nga

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCGD
PHÓ TRƯỞNG BAN
HiỆU TRƯỞNGNguyễn Đình NguyênXóm 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xã Hưng Phúc Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Huyện Hưng Nguyên

BẢNG NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2017

TT Họ và tên cán bộ điều tra Chức vụ Đơn vị công tác Số lượng hộ điều tra Đơn Giá / hộ Thành tiền Ký nhận
1 Trần Thị Loan Giáo viên THCS Phúc Lợi 34 5.000 170.000
2 Nguyễn Kim Anh Giáo viên TH Hòa Bình 30 5.000 150.000
3 Dương Thị Tuyết Giáo viên MN Hưng Phúc 30 5.000 150.000
Cộng 94 5.000 470.000
Số tiền bằng chữ : (Bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
" Hưng Phúc, ngày tháng năm 2017 "
Xác nhận của tổ dân phố thôn làng được điều tra Người lập bảng
Tổ trưởng hoặc trưởng thôn ký Ghi rõ họ tên


Nguyễn Thị Hằng Nga


KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCGD
PHÓ TRƯỞNG BAN
HiỆU TRƯỞNGNguyễn Đình Nguyên
Xóm 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xã Hưng Phúc Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Huyện Hưng Nguyên

BẢNG NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2017

TT Họ và tên cán bộ điều tra Chức vụ Đơn vị công tác Số lượng hộ điều tra Đơn Giá / hộ Thành tiền Ký nhận
1 Lương Thị Mai Lan Giáo viên THCS Phúc Lợi 45 5.000 225.000
2 Nguyễn Ngọc Thủy Giáo viên TH Hòa Bình 45 5.000 225.000
3 Nguyễn Thị Phương Giáo viên MN Hưng Phúc 46 5.000 230.000
Cộng 136 5.000 680.000
Số tiền bằng chữ : Sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn
" Hưng Phúc, ngày tháng năm 2017"
Xác nhận của tổ dân phố thôn làng được điều tra Người lập bảng
Tổ trưởng hoặc trưởng thôn ký Ghi rõ họ tên


Nguyễn Thị Hằng Nga


KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCGD
PHÓ TRƯỞNG BAN
HiỆU TRƯỞNGNguyễn Đình Nguyên

Xóm 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xã Hưng Phúc Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Huyện Hưng Nguyên

BẢNG NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2017

TT Họ và tên cán bộ điều tra Chức vụ Đơn vị công tác Số lượng hộ điều tra Đơn Giá / hộ Thành tiền Ký nhận
1 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Phúc Lợi 23 5.000 115.000
2 Nguyễn Hồng Xuân Giáo viên TH Hòa Bình 23 5.000 115.000
3 Lê Thị Hiên Giáo viên MN Hưng Phúc 22 5.000 110.000
Cộng 68 5.000 340.000
Số tiền bằng chữ : Ba trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn
" Hưng Phúc, ngày tháng năm 2017 "
Xác nhận của tổ dân phố thôn làng được đi
Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-toan-tien-PCGD-Voi-huyen-2017.xls[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)