Rượu etilic giáo án Hóa học 9

Đăng ngày 8/4/2011 8:35:43 PM | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dungTrường thcs kim tân
giáo án môn hoá
lớp 9


bài 44 : rượu etylic
GVHD : Nguyễn Thị Dung
Giáo sinh : Đỗ Huy HọcNăm học 2008 - 2009

Ngày soạn:16/03/2009 GVHD : Nguyễn Thị Dung
Ngày giảng: 18/03/2009 Giáo sinh : Đỗ Huy Học

Bài 44 Rượu Etylic

* Kiến thức cũ liên quan
- Đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ
- Phản ứng của Na với H2O
- Cấu tạo phân tử và đặc điểm cấu tạo phân tử

* Kiến thức trọng tâm
- Tính chất hoá học của rượu etylic

A/ Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết + Trình bày được tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng của rượu etylic
+ Viết được công thức cấu tạo, công thức phân tử, lắp ráp đựơc mô hình phân tử dạng rỗng
- Hiểu + Đặc điểm cấu tạo phân tử ảnh hưởng đến tính chất hoá học
+ Bản chất các phản ứng của rượu etylic
- Vận dụng : giải thích 1 số ứng dụng, điều chế đựơc rượu trong đời sống
2. Kỹ năng + Rèn kỹ năng quan sát, làm thí nghiệm
+ Rèn kỹ năng lắp ráp mô hình phân tử
3. Thái độ : Yêu thích bộ môn, tiết kiệm khi làm hoá chất

B/ Chuẩn bị
1. Giáo viên - Dụng cụ: + Kẹp gỗ, pipet, cốc thuỷ tinh, ống nghiệm, giá gỗ, chén sứ, đóm, diêm.
- Hoá chất: + Rượu elylic, nước, Na kim loại
- Mô hình dạng rỗng
2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà

C/ Phương pháp
- Làm thí nghiệm cho học sinh quan sát
- Vấn đáp thuyết trình nêu vấn đề
D/ Tiến trình
1. ổn định tổ chức lớp ( 1phút)
2. Bài mới ( 40phút)
- Gv: Như vậy là các em đã được nghiên cứu xong về hiđrocacbon hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang một chương mới: Dẫn xuất của hiđrocacbon_ nhiên liệu xem thành phần có gì khác với hiđrocácbon hay không, chúng ta cùng tìm hiểu hợp chất đầu tiên
- GV: ghi bảng:
Chương V: Dẫn xuất hiđrocacbon- Nhiên liệu
Bài 44, tiết 54 : Rượu Etylic

Hoạt động 1: Tính chất vật lí

HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung

- GV: phân tử rược được cấu tạo từ 2 nguyên tử C, 6 nguyên tử H và 1 nguyên tử O -> y/c học sinh lên bảng viết CTPT và phân tử khối
- Gv: lấy 2-3ml rượu vào ống nghiệm cho h/s quan sát và nhận xét
+ Trạng thái màu sắc, mùi ?
+ GV: nhỏ vài ml nước vào -> y/c học sinh nhận xét tính tan trong nước
- Gv: thông báo:
Drượu = o,8g/ml
Dnước= 1g/ml
=> y/c học sinh so sánh khối lượng riêng của rượu và nước
- GV: y/c học sinh lên nhỏ vài giọt mực vào ống nghiệm chứa rượu và y/c học sinh quan sát nhận

Sponsor Documents