Giáo Án Ngữ Văn:Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non

giáo án điện tử Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
hnrkzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-12-07 20:50:55
Loại file
doc
Dung lượng
0.24 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Kinh nghiÖm c«ng t¸c N¨m häc 2012-2013 Hä vµ tªn: L­¬ng ThÞ H»ng Chøc vô: Gi¸o viªn §¬n vÞ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

       
UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ
TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
 
 
Kinh nghiÖm c«ng t¸c
N¨m häc 2012-2013
 
                   Hä vµ tªn:  L­¬ng ThÞ H»ng
                  Chøc vô:   Gi¸o viªn
                  §¬n vÞ :  Tr­êng MÇm non Phóc ThÞnh
 
 
         Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc học mầm non là bậc hoc đầu tiên nhằm hình thành nên nhân cách của trẻ. Những kiến thức tìm tòi, khám phá ở trẻ là nền tảng quan trọng để trẻ học lên các bậc học tiếp theo. Do vậy là một giáo viên mầm non, tôi luôn luôn ý thức được rằng mọi kiến thức mà giáo viên truyền đạt cho trẻ trong giai đoạn này có tầm quan trọng rất lớn trong quá trình nhận thức của trẻ.
       Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ có rất nhiều môn học trong đó có bộ môn: Môi trường xung quanh môn học này giúp trẻ tìm tòi, khám phá, mở rộng về kiến thức xung quanh và phát triển các thao tác tư duy như: So sánh, phân tích,tổng hợp góp phần phát triển toàn bộ nhân cách trẻ. Bên cạnh đó lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục một cách phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất trong học tập, giúp trẻ có những kiến thức ban đầu về môi trường xung quanh, xây dựng ở trẻ có khối óc có khả năng quan sát, tư duy ghi nhớ có chủ định nhằm kích thích trẻ hoạt động về thế giới xung quanh phong phú. Từ đó giúp trẻ có những cảm xúc lành mạnh, mang đến những hình ảnh cao đẹp tạo dựng cho trẻ phong cách sống và phát triển toàn diện về nhận thức.
        Hình thành cho trẻ những biểu tượng ban đầu về phương tiện giao thông đường
bộ trong bộ môn: Môi trường xung quanh là một trong những chuyên đề rất quan trọng và không thể thiếu trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non nhằm củng cố những kiến thức, kỹ năng phát triển nhận thức của trẻ. Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm, màu sắc, tiếng còi, nơi hoạt động của phương tiện, trẻ phân biệt được phương tiện này với phương tiện khác dựa trên những đặc điểm của phương tiện sử dụng đúng từ để gọi tên, nêu đặc điểm, nơi hoạt động của phương tiện, để từ đó hiểu rõ được những qui định đơn giản nhất của phương tiện khi đi trên đường. Do vậy vịêc lựa chon nội dung , mức độ, hình thức, trò chơi tôi phải lựa chọn phù hợp với khả năng nhận biết của trẻ, đồ dùng sử dụng phải đẹp đảm bảo an toàn với trẻ. Từ đó trẻ được trải nghiệm, thực hành hoạt động với các đồ dùng góp phần nâng cao nhận thức của trẻ đa dạng hơn. Vì vậy tôi đã trọn đề tài: “Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn môi trường xung quanh”.
 1.Tên sáng kiến:
     - Đề tài : Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn: Môi trường xung quanh.
     - Đối tượng tác động: Trẻ mẫu giáo 4 tuổi.
     - Phạm vi áp dụng: Khối mẫu giáo
  2. Mô tả ý tưởng:
      Năm học 2012 – 2013, tôi được ban giám hiệu phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo 4 tuổi. Lớp tôi phụ trách gồm có 20 cháu trong đó có 18 cháu là con em dân tộc thiểu số. Vì một số các cháu chưa được cha mẹ dạy thêm ở nhà nên rất cần sự giúp đỡ, dạy dỗ, chỉ bảo chăm sóc của cô giáo. Là một giáo viên mầm non tôi luôn xác định rằng phải yêu nghề mến trẻ và có nghị lực, lớp học có rất nhiều các em là dân tộc thiểu số vì vậy việc dạy cho trẻ phát triển về nhận thức là vấn đề vô cùng khó khăn và cần thiết. Đặc biệt dạy cho trẻ biết về tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ một cách chính xác. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn môi trường xung quanh” để thực hiện trong năm học.
  a. Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng:
   *Hiện trạng:
       Được sự quan tâm của phòng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường có những kế hoạch chỉ đạo sát sao, cụ thể thường xuyên kiểm tra tổ chức thăm lớp dự giờ rút
kinh nghiệm cho giáo viên để thấy được những mặt làm được và những mặt còn hạn chế để có hướng khắc phục.
    Cơ sở vật chất:  Lớp học khang trang đảm bảo ánh sáng thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, bàn ghế đúng qui cách, các góc trang trí theo chủ đề, chủ điểm thu hút trẻ vào giờ học cao hơn.
     Phụ huynh: Luôn quan tâm đến việc học của con em mình, luôn đồng tình ủng hộ đóng góp đầy đủ các khoản, mua sắm đồ dùng đồ chơi học tập. Thường xuyên trao đổi cùng cô giáo về tình hình học tập và sức khỏe của các cháu, phần đa các cháu là con em của các gia đình đóng trên địa bàn trung tâm xã. Do vậy rất thuận lợi cho việc duy trì sĩ số luôn đạt từ 98% trở lên.
       Giáo viên: Bản thân có trình độ chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và đã trải qua 9 năm công tác, bản thân đã có một số kinh nghiệm trong phương pháp giảng dạy trong bộ môn môi trường xung quanh. Hơn nữa bản thân tôi luôn yêu nghề mến trẻ, luôn có ý thức tự nghiên cứu, tham khảo tài liệu, học hỏi bạn bè đồng nghiệp để nâng cao chuyên môn, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn do ngành, nhà trường tổ chức. Bản thân luôn có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có chuyên môn vững vàng  và truyền đạt được những kiến thức tốt nhất đến học sinh.
       Học sinh: Đa số các cháu lớp tôi phụ trách đều ngoan có ý thức học bài chú ý nghe giảng hăng hái tham gia vào các hoạt động học tập.
 
*Nguyên nhân của hiện trạng:
     Đa số các cháu là người dân tộc thiểu số nên còn nhút nhát chưa mạnh dạn tự tin khi tham gia vào hoạt động học tập và khả năng nhận thức không đồng đều, cháu thì nhanh, cháu thì chậm rụt rè nên rất khó khăn trong việc lựa chọ phù hợp với nhận thức của trẻ ở từng đối tượng khác nhau. Hơn nữa các cháu ở độ tuổi rất hiếu động nên đôi khi không tập chung nhiều vào giờ học chóng nhớ nhưng cũng chóng quên.
    Sân tập còn chật hẹp không đảm bảo cho tiết dạy, hoạt động ngoài trời.
     Môn học môi trường xung quanh là một môn khó, đòi hỏi trẻ phải có sự quan sát chính xác và đòi hỏi giáo viên phải nắm vững phương pháp môn học, sáng tạo trong khi tổ chức hoạt động giờ học cho trẻ.
    Do điều kiện kinh tế của một số gia đình còn gặp khó khăn, nhất là các cháu di chuyển từ Na Hang xuống định cư để làm thuỷ điện Tuyên Quang. Cùng với đó có một số gia đình phụ huynh nhận thức về tầm quan trọng và việc chăm sóc giáo dục trẻ chưa sâu, chưa để ý đến việc học của con em mình.
     Đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học trong chương trình giáo dục mầm non mới còn thiếu.
 b. Ý tưởng:
     Bản thân tự giác tham khảo tạp chÝ gi¸o dôc mÇm non, t×m ®äc trªn m¹ng Internet ®Ó t×m hiÓu hiÓu thªm vÒ c¸ch so¹n gi¶ng ®æi míi. Đång thêi vËn dông nh÷ng kiÕn thøc häc ®­îc tõ b¹n bÌ ®ång nghiÖp, n¾m b¾t kÞp thêi c¸ch vËn dông ph­¬ng ph¸p ®æi míi kÕt hîp khai th¸c sö dông nh÷ng ®å dïng tù t¹o mét c¸ch hîp lý ®Ó dạy bé m«n: M«i tr­êng xung quanh.
    TÝch hîp lång ghÐp nh÷ng néi dung m«n häc vµo ho¹t ®éng kh¸c nh»m n©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc gi¸o dôc toµn diÖn mµ ch­¬ng tr×nh ®· qui ®Þnh.
    Lµ nghÒ gi¸o viªn mÇm non t«i thùc t©m huyÕt víi nghÒ mÕn trÎ gÇn gòi víi häc sinh, n¨m ®­îc t©m sinh lý cña trÎ, kh«ng ngõng phÊn ®Êu rÌn luyÖn n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô. N¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p c¶i tiÕn linh ho¹t s¸ng t¹o trong gi¶ng d¹y phï hîp víi nhËn thøc cña tõng ®èi t­îng häc sinh .
    ChuÈn bÞ giê d¹y c«ng phu, chu ®¸o ®å dïng tù t¹o vµ cã s½n ®¶m b¶o tÝnh thÈm mü phï hîp víi néi dung cña tõng tiÕt d¹y, cã lêi nãi nhÑ nhµng, biÕt ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ kÞp thêi ®óng lóc ®óng chç.
    Th­êng xuyªn phèi hîp chÆt chÏ víi gia ®×nh, nhµ tr­êng ®Ó thèng nhÊt d¹y trÎ ë mäi lóc mäi n¬i.
3. Nội dung công việc:
      Ngay sau khi nghiªn cøu t×nh h×nh cña líp t«i ®· cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p c¶i tiÕn nhËn thøc cña trÎ theo tõng ho¹t ®éng kh¸c nhau, c« gÇn gòi hiÓu râ tõng c¸ nh©n ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký møc ®é tiÕp thu cña tõng trÎ.
      Bản thân luôn linh hoạt sáng tạo trong các tổ chức các hoạt động cho trẻ dưới
nhiều hình thức lồng ghép tích hợp với một số môn học khác.
      Với từng tiết dạy tôi luôn tích hợp phương pháp đổi mới đưa ra hệ thống câu hỏi chính xác, ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu phù hợp với nhận thức của trẻ để trẻ phát huy trí tưởng tượng khả năng quan sát, tư duy ghi nhớ có chủ định, nhằm kích thích trẻ hoạt động tích cực. Khi trẻ đã tham gia tích cực tôi thường áp dụng phương pháp dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi với phương châm lấy trẻ làm trung tâm bài giảng. Luôn quan tâm đến đối tượng trẻ chưa tự tin mạnh dạn, động viên trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động với các bạn có nề nếp hơn.
      Trên tiết học tôi lựa chọn những trò chơi phù hợp với nội dung sắp xếp hợp lý, xen kẽ động và tĩnh, kích thích trẻ để trẻ giải thích sự hiểu biết cho trẻ kiểm tra lẫn nhau. Luôn khơi gợi sáng tạo bằng câu hỏi như thế nào? Tại sao? Theo cháu như vậy có đúng không?...
      Bản thân tôi luôn tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, dự giờ thao giảng học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp cùng nhau trao đổi, nhận xét để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế của giờ dạy để tự năng cao năng lực về chuyên môn.
      Về đồ dùng phục vụ các tiết học, tôi tự sưu tầm những nguyên liệu dễ kiếm rẻ tiền có sẵn ở địa phương để làm đồ dùng dạy học đảm bảo bền, đẹp phù hợp với chủ đề, chủ điểm thu hút sự chú ý của trẻ để trẻ tham gia tích cực vào hoạt động học tập.
      Ngoài ra tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh về kết quả học tập của các cháu, vận động phụ huynh cho các cháu ôn lại những kiến thức đã học cho trẻ.
4. Triển khai thực hiện:
   Với cách làm trước đây mặc dù đã cố gắng làm rất nhiều đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho hoạt động học và chơi. Song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của chương trình, vì trước đây ta hướng dẫn trẻ gò bó, áp đặt theo khuôn khổ và phải theo trình tự nhất định. Vì thế trẻ thực hiện chưa sáng tạo, còn thu động, khả năng phát huy còn hạn chế nên trẻ rất dễ bị nhàm chán. Với cách làm mới hiện nay chỉ với môn học môi trường xung quanh đã có vô số hình thức phương pháp sáng tạo khác nhau, trẻ hoạt động nhiều mà không gò bó, kết quả nâng cao hơn cả về kiến thức lẫn kỹ năng, khả năng sáng tạo của trẻ được nâng lên rõ rệt, trẻ hoạt động tích cực hơn trong các hoạt động học tập.
     Sau một thời gian thực hiện và áp dụng những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn môi trường xung quanh. Bản thân tôi đã áp dụng một số biện pháp trong quá trình thực hiện như sau:
* Biện pháp 1: Khảo sát khả năng nhận thức của trẻ
     Ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát phân loại nhận thức của trẻ để nắm được tình hình chất lượng của lớp, từ đó tôi thấy được khả năng nhận thức của trẻ không đồng đều. Vì vậy để năng cao chất lượng giờ học tôi luôn quan tâm đến những cháu nhận thức chậm hơn động viên các cháu hứng thú tham gia vào hoạt động học tập.
     Đối với những trẻ nhận thức nhanh tôi luôn gợi ý khuyến khích trẻ để trẻ phát huy trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo tư duy và ghi nhớ có chủ định.
     Đối với những trẻ nhận thức chậm, yếu tôi lên kế hoạch dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi: Trong giờ đón, trả trẻ, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, trên tiết học và thường xuyên kiểm tra kiến thức của trẻ.
     Khi nắm được khả năng nhận thức của trẻ cô cho trẻ làm quen với phương tiện giao thông và cụ thể là phương tiện giao thông đường bộ thông qua các giờ hoạt động góc văn học, tạo hình … và tổ chức các giờ chơi hấp dẫn liên quan đến nội dung giờ học bằng phương pháp trực quan để cung cấp kiến thức cho trẻ.
* Biện pháp 2: Cải tạo không gian lớp học.
    Để thu hút sự chú ý của trẻ ngay từ đầu năm học tôi đã cải tạo không gian lớp học bằng cách sắp xếp, trang trí các góc lớp thật đẹp và luôn thay đổi theo chủ đề, chủ điểm bằng những nguyên liệu khác nhau: Như tranh ảnh, nguyên liệu thiên nhiên, các loại vỏ sò,hến… Để trẻ được sống trong không gian đẹp và cảm thấy thoải mái để tham gia tích cực vào hoạt động học tập.
* Biện pháp 3: Đồ dùng đẹp đa dạng và phong phú.
    Muốn thu hút được sự chú ý của trẻ vào giờ học thì đồ dùng của cô phải đẹp mang tính thẩm mỹ, vì tư duy của trẻ là tư duy trực quan hình tượng trẻ sẽ bị thu hút bởi đồ dùng có màu sắc đẹp, hình tượng sinh động ngộ nghĩnh gợi cho trẻ sự tò mò khám phá. Chính vì vậy tôi sưu tầm các loại đồ dùng làm bằng chất liệu: Xốp, ống lon, nhựa…Các đồ dùng đó đều đảm bảo về màu sắc, chất liệu bền. Qua đồ dùng trẻ quan sát nhận xét được đặc điểm của phương tiện.
* Biện pháp 4: Thay đổi hình thức vào bài gây hứng thú cho trẻ.
   Việc gây được hứng thú để thu hút sự chú ý của trẻ vừa dễ lại vừa khó, trẻ rất hào hứng trước những điều mới lạ nhưng lại chán với những gì mình đã biết. Nên tôi thay đổi hình thức vào bài bằng cách sử dụng các trò chơi tạo tình huống bất ngờ sử dụng câu đố, lời bài hát để thu hút sự chú ý của trẻ vào giờ học. Qua đó trẻ trở nên hào hứng, không gò bó mà vẫn đạt kết quả tốt.
    Ví dụ 1: Vào bài với hình thức cho trẻ hát bài: “Bác đưa thư vui tính”. Khi hát xong cô đàm thoại về nội dung bài hát và hỏi trẻ: Bác đưa thư đi bằng phương tiện gì? Tiếng xe đạp kêu như thế nào? Cho trẻ trả lời và cô đưa xe đạp cho trẻ quan sát và hỏi trẻ về đặc điểm, nơi hoạt động cuả phương tiện. Nhờ vậy trẻ hứng thú hơn và có được những kiến thức chính xác mà cô giáo đã cung cấp.
    Ví dụ 2: Vào bài thông qua mô hình: Cô làm mô hình ngã tư đường phố và đèn tín hiệu gắn các phương tiện đường bộ: Xe máy, ô tô, xe đạp…trên mô hình. Sau đó cô cho trẻ đi thăm quan mô hình ngã tư đường phố và hỏi về từng phương tiện về: Tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động và hỏi về luật đi trên đường như xe nào đi đúng? Xe nào đi sai? tại sao?..Để từ đó củng cố thêm cho trẻ một số kiến thức sơ đẳng về luật an toàn giao thông, về cuối tiết học cô cho trẻ chơi trò chơi: Đèn tín hiệu, để củng cố kiến thức cho trẻ mà trẻ vẫn nắm được bài tốt.
   Với cách thay đổi hình thức vào bài theo nhiều cách khác nhau tôi thấy trẻ hứng thú, thích khám phá hơn nên hiệu quả giờ dạy cao hơn.
* Biện pháp 5: Lồng ghép dạy mọi lúc mọi nơi, hoạt động ngoài trời, trên tiết học, khi đón cháu.
     Ngoài việc sử dụng đồ dùng đẹp hấp đẫn tôi còn chú ý đến việc cho trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ qua các phương pháp trực quan để củng cố kiến thức kỹ năng cho các cháu để trẻ nắm vững hơn về một số phương tiện giao thông đường bộ .
* Hoạt động ngoài trời:
    Ví dụ: Với chủ điểm phương tiện giao thông cho trẻ đi thăm quan mô hình về các loại phương tiện và cho trẻ nêu về: Tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động của phương tiện.
* Hoạt động góc:
    Để cung cấp kiến thức cho trẻ tôi chuẩn bị thật chu đáo về các góc như: Tranh ảnh, đồ chơi phù hợp với chủ đề, trong các góc chơi các cháu tự hoạt động, cô gợi ý cho các cháu vào hoạt động góc.
    Ví dụ: Chơi với chủ đề giao thông.
   + Nhóm bán hàng: Tôi hỏi.
- Hôm nay cửa hàng các cháu bán những gì?
- Có mấy cái xe đạp? Có mấy cái xe máy? Có mấy cái ô tô? Có màu gì?
- Cô muốn mua một cái xe đạp, mỗi cái xe đạp giá bao nhiêu tiền? Cô trả cho cháu 5 đồng cho cháu đếm tiền và hỏi trẻ đã đủ chưa?...
   + Góc tạo hình: Cô cho trẻ dán, tô màu về phương tiện giao thông đường bộ rồi cô đến hỏi trẻ: Con dán, tô màu được cái gì? có màu gì? những loại phương tiện này con thấy đi ở đâu? Đi ở bên phải hay bên trái đường?..
   + Góc xây dựng: Cho trẻ xây dựng mô hình ngã tư đường phố và các phương tiện giao thông đường bộ gắn trên mô hình cô hỏi trẻ về từng phương tiện? xe đi đúng chưa? đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng trên ngã tư dùng để làm gì?
    Với các góc chơi đó cô vừa trò chuyện được cùng trẻ về từng phương tiện, đặc
điểm, tên gọi, nơi hoạt động của phương tiện để trẻ nắm đựơc những kiến thức cô bản mà còn rèn cho trẻ kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, khéo léo, rèn cho trẻ nói đủ từ, đủ câu.
* Trên tiết học: Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn: Môi trường xung quanh tôi luôn sắp xếp đồ dùng cho trẻ dễ quan sát, dễ lấy đồ dùng, thuận tiện đi lại trẻ phối hợp được với nhau một cách sáng tạo. Vì vậy kiến thức cung cấp cho trẻ phải xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu và có hệ thống liên quan đến đề tài.
    Tôi cung cấp kiến thức trên giờ học ngắn gọn để dành thời gian cho trẻ thực hành, chú ý gần gũi động viên giúp đỡ trẻ kịp thời.
    Ngoài ra tôi luôn lựa chọn những trò chơi phù hợp với nội dung, xen kẽ trò chơi động và tĩnh để trẻ giải thích sự hiểu biết của mình bằng cách trẻ kiểm tra lần nhau.
*Khi đón cháu đến lớp.
 Ví dụ: + Hôm nay ai đưa con đến lớp?
            + Bố mẹ đưa con đến lớp bằng phương tiện gì? Đi ở bên trái hay bên phải của đường?
   Sau khi trẻ nắm đựơc kiến thức về phương tiện giao thông đường bộ cô cho trẻ chơi trò chơi: §èn tín hiệu, qua trò chơi vận động các cháu chậm phát triển phát huy tính tích cực, khơi gợi nguồn trí tuệ để trẻ linh hoạt sáng tạo hơn.
5. Kết quả đạt được
    Trong năm học thực hiện đề tài: “Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn môi trường xung quanh”. Bản thân tôi đã có rất nhiều có gắng, nỗ lực phấn đấu qua các đợt khảo sát trong học kỳ I và dự kiến kết quả trong học kỳ II như sau:
 
Số lần
kiểm tra
 
Thời gian kiểm tra
 
Số trẻ được kiểm tra
 
Đạt loại
 
Tổng số trẻ đạt ở từng mức
 
Tỷ lệ %
 
 
Lần 1
 
 
 
20/9/2012
 
 
20
Giỏi
Khá
TB
Yếu
2
8
8
2
10%
40%
40%
  10%
 
 
Lần 2
 
 
16/12/2012
 
 
20
Giỏi
Khá
TB
Yếu
4
10
6
0
20%
50%
30%
0%
 
 
Lần 3.
(Dự kiến kết quả trong học kỳ II ).
20/03/2013
1
 
 
20
 
Giỏi
Khá
TB
Yếu
6
12
2
0
30%
60%
10%
0%
 
6. Khả năng tiếp tục phát huy mở rộng nội dung đã thực hiện:
    Trong năm học tới bản thân tôi sẽ tiếp tục phát huy, mở rộng để nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung đề tài đăng ký.
    Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, cái tiến sáng tạo linh hoạt những phương pháp mới để đưa vào giờ dạy đạt kết quả cao hơn.
    Thường xuyên học hỏi các hình thức tổ chức tiết dạy ở tài liệu, bạn bè đồng nghiệp, trên mạng để nâng cao trình độ tay nghề.
    Sưu tầm những nguyên liệu dễ kiếm rẻ tiền, để làm đồ dùng, đồ chơi đảm bảo bền đẹp, đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả.
    Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về chuyên môn do ngành, trường tổ chức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
    Qua nghiên cứu thực hiện đề tài: “Dạy trẻ làm quen với phương tiên giao thông đường bộ trong bộ môn môi trường xung quanh”. Tôi kết luận như sau:
     - Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ là vô cùng quan trọng vì từ đó trẻ nắm được tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động, những quy định hoạt động cơ bản của phương tiện và trẻ phát triển ngôn ngữ diễn đạt mạch lạc, diễn đạt đủ từ, đủ câu cho trẻ.
    - Muốn dạy trẻ học đạt kết quả cao gia đình và giáo viên phải cùng kết hợp dạy trẻ ở mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt là cô giáo phải chu đáo, tỉ mỉ, những câu hỏi đặt ra cho trẻ phải ngắn gọn, xúc tích, chính xác, dễ hiểu. Đồ dùng phải đẹp, bền, sáng tạo, tạo điều kiện để trẻ phát triển nhận thức hoàn thiện hơn.
    Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình áp dụng thực hiện đề tài: “Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn: Môi trường xung quanh”. Tuy đã đạt được những kết quả nhất định song rất mong được sự đóng góp ý kiến, bổ sung của ban giám hiệu, hội đồng thẩm định để kinh nghiệm công tác của tôi đạt kết quả cao hơn. Trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những sơ xuất, thiếu xót. Tôi kính mong Ban giám hiệu nhà trường, hội đồng thẩm định xét duyệt giúp đỡ tôi để bản sáng kiến của tôi được ghi nhận.
Tôi xin trân trọng cảm ơn./.
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
  Phúc Thịnh ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2013
Ng­êi viÕt
 
 
Lương Thị Hằng
 
       
 PHÒNG GD&ĐT CHIÊM HOÁ
TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMg
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
 
 
Kinh nghiÖm c«ng t¸c
N¨m häc 2012-2013
 
 
                   Họ và tên:Đồng Thị Thoa
                  Chøc vô:   Gi¸o viªn
                  §¬n vÞ :   Tr­êng MÇm non Phóc ThÞnh
 
                                                       Lời mở đầu
      Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc học mầm non là bậc hoc đầu tiên nhằm hình thành lên nhân cách của trẻ. Những kiến thức tìm tòi, khám phá ở trẻ là nền tảng quan trọng để trẻ học lên các bậc học tiếp theo. Do vậy là một giáo viên mầm non, tôi luôn luôn ý thức được rằng mọi kiến thức mà giáo viên truyền đạt cho trẻ trong giai đoạn này có tầm quan trọng rất lớn trong quá trình nhận thức của trẻ.
      Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ có rất nhiều môn học trong đó có bộ môn: Môi trường xung quanh môn học này giúp trẻ tìm tòi, khám phá, mở rộng về kiến thức xung quanh và phát triển các thao tác tư duy như: So sánh, phân tích,tổng hợp góp phần phát triển toàn bộ nhân cách trẻ. Bên cạnh đó lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục một cách phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất trong học tập, giúp trẻ có những kiến thức ban đầu về môi trường xung quanh, xây dựng ở trẻ có khối óc có khả năng quan sát, tư duy ghi nhớ có chủ định nhằm kích thích trẻ hoạt động về thế giới xung quanh phong phú. Từ đó giúp trẻ có những cảm xúc lành mạnh, mang đến những hình ảnh cao đẹp tạo dựng cho trẻ phong cách sống và phát triển toàn diện về nhận thức.
      Hình thành cho trẻ những biểu tượng ban đầu về phương tiện giao thông đường
bộ trong bộ môn: Môi trường xung quanh là một trong những chuyên đề rất quan trọng và không thể thiếu trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non nhằm củng cố những kiến thức, kỹ năng phát triển nhận thức của trẻ. Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm, màu sắc, tiếng còi, nơi hoạt động của phương tiện, trẻ phân biệt được phương tiện này với phương tiện khác dựa trên những đặc điểm của phương tiện sử dụng đúng từ để gọi tên, nêu đặc điểm, nơi hoạt động của phương tiện, để từ đó hiểu rõ được những qui định đơn giản nhất của phương tiện khi đi trên đường. Do vậy vịêc lựa chon nội dung ,mức độ, hình thức, trò chơi tôi phải lựa chọn phù hợp với khả năng nhận biết của trẻ, đồ dùng sử dụng phải đẹp đảm bảo an toàn với trẻ. Từ đó trẻ được trải nghiệm, thực hành hoạt động với các đồ dùng góp phần nâng cao nhận thức của trẻ đa dạng hơn. Vì vậy tôi đã trọn đề tài: “Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn môi trường xung quanh”.
1.Tên sáng kiến:
     - Đề tài : Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn: Môi trường xung quanh.
     - Đối tượng tác động: Trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
     - Phạm vi áp dụng: Khối mẫu giáo
2. Mô tả ý tưởng:
      Năm học 2012 – 2013, tôi được ban giám hiệu phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5 tuổi. Lớp tôi phụ trách gồm có 24 cháu trong đó có 16 cháu là con em dân tộc thiểu số. Vì một số các cháu chưa được cha mẹ dạy thêm ở nhà  nên rất cần sự giúp đỡ,dạy dỗ,chỉ bảo chăm sóc của cô giáo. Là một giáo viên mầm non tôi luôn xác định rằng phải yêu nghề mến trẻ và có nghị lực, lớp học có rất nhiều các em là dân tộc thiểu số vì vậy việc dạy cho trẻ phát triển về nhận thức là vấn đề vô cùng khó khăn và cần thiết. Đặc biệt dạy cho trẻ biết về tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ một cách chính xác. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài : “Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn môi trường xung quanh” để thực hiện trong năm học.
a. Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng:
*Hiện trạng:
     Được sự quan tâm của phòng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường có những kế hoạch chỉ đạo sát sao, cụ thể thường xuyên kiểm tra tổ chức thăm lớp dự giờ rút
kinh nghiệm cho giáo viên để thấy được những mặt làm được và những mặt còn hạn chế để có hướng khắc phục.
    Cơ sở vật chất lớp học khang trang đảm bảo ánh sáng thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, bàn ghế đúng qui cách, các góc trang trí theo chủ đề chủ điển thu hút trẻ vào giờ học cao hơn.
     Phụ huynh: Luôn quan tâm đến việc học của con em mình luôn đồng tình ủng hộ đóng góp đầy đủ các khoản, mua sắm đồ dùng đồ chơi học tập, thường xuyên trao đổi cùng cô giáo về tình hình học tập và sức khỏe của các cháu, phần đa các cháu là con em của các gia đình đóng trên địa bàn trung tâm xã. Do vậy rất thuận lợi cho việc duy trì sĩ số đạt từ 98% trở lên.
       Giáo viên: Bản thân có trình độ chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và đã trải qua 9 năm công tác nên đã có một số kinh nghiệm, trong phương pháp giảng dạy trong bộ môn môi trường xung quanh. Hơn nữa bản thân tôi luôn yêu nghề mến trẻ, luôn có ý thức tự nghiên cứu, tham khảo tài liệu học hỏi bạn bè đồng nghiệp để nâng cao chuyên môn, đa số các cháu lớp tôi phụ trách đều ngoan có ý thức học bài chú ý nghe giảng hăng hái tham gia vào các hoạt động học tập.
*Nguyên nhân của hiện trạng:
     Đa số các cháu là người dân tộc thiểu số nên còn nhút nhát chưa mạnh dạn tự tin khi tham gia vào hoạt động học tập và khả năng nhận thức không đồng đều, cháu thì nhanh, cháu thì chậm rụt rè nên rất khó khăn trong việc lựa chọ phù hợp với nhận thức của trẻ ở từng đối tượng khác nhau. Hơn nữa các cháu ở độ tuổi rất hiếu động nên đôi khi không tập chung nhiều vào giờ học chóng nhớ nhưng cũng chóng quên.
     Sân tập còn chật hẹp không đảm bảo cho tiết dạy, hoạt động ngoài trời.
     Môn học môi trường xung quanh là một môn khó, đòi hỏi trẻ phải có sự quan sát chính xác và đòi hỏi giáo viên phải nắm vững phương pháp môn học, sáng tạo trong khi tổ chức hoạt động giờ học cho trẻ.
    Do điều kiện kinh tế của một số gia đình còn gặp khó khăn, nhất là các cháu di chuyển từ Na Hang xuống định cư để làm thuỷ điện Tuyên Quang. Cùng với đó có một số gia đình phụ huynh nhận thức về tầm quan trọng và việc chăm sóc giáo dục trẻ chưa sâu, chưa để ý đến việc học của con em mình.
     Đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học trong chương trình giáo dục mầm non mới còn thiếu.
 b. Ý tưởng:
     Bản thân tự giác tham khảo tạp chÝ gi¸o dôc mÇm non, t×m ®äc trªn m¹ng Internet ®Ó t×m hiÓu hiÓu thªm vÒ c¸ch so¹n gi¶ng ®æi míi. Đång thêi vËn dông nh÷ng kiÕn thøc häc ®­îc tõ b¹n bÌ ®ång nghiÖp, n¾m b¾t kÞp thêi c¸ch vËn dông ph­¬ng ph¸p ®æi míi kÕt hîp khai th¸c sö dông nh÷ng ®å dïng tù t¹o mét c¸ch hîp lý ®Ó dạy bé m«n: M«i tr­êng xung quanh.
   TÝch hîp lång ghÐp nh÷ng néi dung m«n häc vµo ho¹t ®éng kh¸c nh»m n©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc gi¸o dôc toµn diÖn mµ ch­¬ng tr×nh ®· qui ®Þnh.
    Lµ nghÒ gi¸o viªn mÇm non t«i thùc t©m huyÕt víi nghÒ mÕn trÎ gÇn gòi víi häc sinh,n¨m ®­îc t©m sinh lý cña trÎ, kh«ng ngõng phÊn ®Êu rÌn luyÖn n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô. N¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p c¶i tiÕn linh ho¹t s¸ng t¹o trong gi¶ng d¹y phï hîp víi  nhËn thøc cña tõng ®èi t­îng häc sinh .
    ChuÈn bÞ giê d¹y c«ng phu, chu ®¸o ®å dïng tù t¹o vµ cã s½n ®¶m b¶o tÝnh thÈm mü phï hîp víi néi dung cña tõng tiÕt d¹y, cã lêi nãi nhÑ nhµng, biÕt ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ kÞp thêi ®óng lóc ®óng chç.
    Th­êng xuyªn phèi hîp chÆt chÏ víi gia ®×nh, nhµ tr­êng ®Ó thèng nhÊt d¹y trÎ ë mäi lóc mäi n¬i.
3. Nội dung công việc:
      Ngay sau khi nghiªn cøu t×nh h×nh cña líp t«i ®· cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p c¶i tiÕn nhËn thøc cña trÎ theo tõng ho¹t ®éng kh¸c nhau, c« gÇn gòi hiÓu râ tõng c¸ nh©n ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký møc ®é tiÕp thu cña tõng trÎ.
      Bản thân luôn linh hoạt sáng tạo trong các tổ chức các hoạt động cho trẻ dưới
nhiều hình thức lồng ghép tích hợp với một số môn học khác.
      Với từng tiết dạy tôi luôn tích hợp phương pháp đổi mới đưa ra hệ thống câu hỏi chính xác, ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu phù hợp với nhận thức của trẻ để trẻ phát huy trí tưởng tượng khả năng quan sát, tư duy ghi nhớ có chủ định, nhằm kích thích trẻ hoạt động tích cực. Khi trẻ đã tham gia tích cực tôi thường áp dụng phương pháp dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi với phương châm lấy trẻ làm trung tâm bài giảng. Luôn quan tâm đến đối tượng trẻ chưa tự tin mạnh dạn, động viên trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động với các bạn có nề nếp hơn.
      Trên tiết học tôi lựa chon những trò chơi phù hợp với nội dung sắp xếp hợp lý, xen kẽ động và tĩnh, kích thích trẻ để trẻ giải thích sự hiểu biết cho trẻ kiểm tra lẫn nhau. Luôn khơi gợi sáng tạo bằng câu hỏi như thế nào? tại sao?...
      Tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, dự giờ thao giảng học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp cùng nhau trao đổi, nhận xét để phát huy những ưu điểm khắc phục những nhược điểm của giờ dạy để tự năng cao năng lực về chuyên môn.
      Tự sưu tầm những nguyên liệu dễ kiếm rẻ tiền có sẵn ở địa phương để làm đồ dùng dạy học đảm bảo bền, đẹp phù hợp với chủ đề, chủ điểm thu hút sự chú ý của trẻ để trẻ tham gia tích cực vào hoạt động học tập.
      Ngoài ra tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh về kết quả học tập của các cháu, vận động phụ huynh cho các cháu ôn lại những kiến thức đã học cho trẻ.
4. Triển khai thực hiện:
   Với cách làm trước đây mặc dù đã cố gắng làm rất nhiều đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho hoạt động học và chơi. Song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của chương trình, vì trước đây ta hướng dẫn trẻ gò bó, áp đặt theo khuôn khổ. Vì thế trẻ thực hiện chưa sáng tạo, còn thu động, khả năng phát huy còn hạn chế nên trẻ rất dễ bị nhàm chán. Với cách làm mới hiện nay chỉ với môn học môi trường xung quanh đã có vô số hình thức phương pháp sáng tạo khác nhau, trẻ hoạt động nhiều mà không gò bó, kết quả nâng cao hơn cả về kiến thức lẫn kỹ năng, khả năng sáng
tạo của trẻ được nâng lên rõ rệt, trẻ hoạt động tích cực hơn trong các hoạt động học tập.
     Sau một thời gian thực hiện và áp dụng những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn môi trường xung quanh. Bản thân tôi đã áp dụng một số biện pháp trong quá trình thực hiện như sau:
* Biện pháp 1: Khảo sát khả năng nhận thức của trẻ
     Ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát phân loại nhận thức của trẻ để nắm được tình hình chất lượng của lớp, từ đó tôi thấy được khả năng nhận thức của trẻ không đồng đều. Vì vậy để năng cao chất lượng giờ học tôi luôn quan tâm đến những cháu nhận thức chậm hơn động viên các cháu hứng thú tham gia vào hoạt động học tập.
     Đối với những trẻ nhận thức nhanh tôi luôn gợi ý khuyến khích trẻ để trẻ phát huy trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo tư duy và ghi nhớ có chủ định.
     Đối với những trẻ nhận thức chậm,yếu tôi lên kế hoạch dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi: Trong giờ đón, trả trẻ, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, trên tiết học và thường xuyên kiểm tra kiến thức của trẻ.
     Khi nắm được khả năng nhận thức của trẻ cô cho trẻ làm quen với phương tiện giao thông và cụ thể là phương tiện giao thông đường bộ thông qua các giờ hoạt động góc văn học, tạo hình… và các giờ chơi hấp đẫn liên quan đến nội dung giờ học bằng phương pháp trực quan để cung cấp kiến thức cho trẻ.
* Biện pháp 2: Cải tạo không gian lớp học.
    Để thu hút sự chú ý của trẻ ngay từ đầu năm học tôi đã cải tạo không gian lớp học bằng cách sắp xếp, trang trí các góc lớp thật đẹp và luôn thay đổi theo chủ đề, chủ điểm bằng những nguyên liệu khác nhau: Như tranh ảnh, nguyên liệu thiên nhiên, các loại vỏ sò,hến… Để trẻ được sống trong không gian đẹp và cảm thấy thoải mái để tham gia tích cực vào hoạt động học tập.
* Biện pháp 3: Đồ dùng đẹp đa dạng và phong phú.
    Muốn thu hút được sự chú ý của trẻ vào giờ học thì đồ dùng của cô phải đẹp mang tính thẩm mỹ, vì tư duy của trẻ là tư duy trực quan hình tượng trẻ sẽ bị thu hút bởi đồ dùng có màu sắc đẹp, hình tượng sinh động ngộ nghĩnh gợi cho trẻ sự tò mò khám phá. Chính vì vậy tôi sưu tầm các loại đồ dùng làm bằng chất liệu: Xốp, ống lon, nhựa…Các đồ dùng đó đều đảm bảo về màu sắc, chất liệu bền. Qua đồ dùng trẻ quan sát nhận xét được đặc điểm của phương tiện.
* Biện pháp 4: Thay đổi hình thức vào bài gây hứng thú cho trẻ.
    Việc gây được hứng thú để thu hút sự chú ý của trẻ vừa dễ lại vừa khó, trẻ rất hào hứng trước những điều mới lạ, nhưng lại chán với những gì mình đã biết. Nên tôi thay đổi hình thức vào bài bằng cách sử dụng các trò chơi tạo tình huống bất ngờ sử dụng câu đố, lời bài hát để thu hút sự chú ý của trẻ vào giờ học. Qua đó trẻ trở nên hào hứng, không gò bó mà vẫn đạt kết quả tốt.
    Ví dụ 1: Vào bài với hình thức cho trẻ hát bài: “Bác đưa thư vui tính”. Khi hát xong cô đàm thoại về nội dung bài hát và hỏi trẻ: Bác đưa thư đi bằng phương tiện gì? Cho trẻ trả lời và cô đưa xe đạp cho trẻ quan sát và hỏi trẻ về đặc điểm nơi hoạt động cuả phương tiện. Nhờ vậy trẻ hứng thú hơn và có được những kiến thức chính xác mà cô giáo đã cung cấp.
    Ví dụ 2: Vào bài thông qua mô hình: Cô làm mô hình ngã tư đường phố và đèn tín hiệu gắn các phương tiện đường bộ: Xe máy, ô tô, xe đạp…trên mô hình. Sau đó cô cho trẻ đi thăm quan mô hình ngã tư đường phố và hỏi về từng phương tiện về: Tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động và hỏi về luật đi trên đường như xe nào đi đúng? Xe nào đi sai? tại sao? để từ đó củng cố thêm cho trẻ một số kiến thức sơ đẳng về luật an toàn giao thông, về cuối tiết học cô cho trẻ chơi trò chơi: Đèn tín hiệu, để củng cố kiến thức cho trẻ mà trẻ vẫn nắm được bài tốt.
    Với cách thay đổi hình thức vào bài theo nhiều cách khác nhau tôi thấy trẻ hứng thú, thích khám phá hơn nên hiệu quả giờ dạy cao hơn.
* Biện pháp 5: Lồng ghép dạy mọi lúc mọi nơi, hoạt động ngoài trời, trên tiết học, khi đón cháu.
     Ngoài việc sử dụng đồ dùng đẹp hấp đẫn tôi còn chú ý đến việc cho trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ qua các phương pháp trực quan để củng cố kiến thức kỹ năng cho các cháu để trẻ nắm vững hơn về một số phương tiện giao thông đường bộ .
* Hoạt động ngoài trời:
    Ví dụ: Với chủ điểm phương tiện giao thông cho trẻ đi thăm quan mô hình về các loại phương tiện và cho trẻ nêu về: Tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động của phương tiện.
* Hoạt động góc:
    Để cung cấp kiến thức cho trẻ tôi chuẩn bị thật chu đáo về các góc như: Tranh ảnh, đồ chơi phù hợp với chủ đề, trong các góc chơi các cháu tự hoạt động, cô gợi ý cho các cháu vào hoạt động góc.
    Ví dụ: Chơi với chủ đề giao thông.
   + Nhóm bán hàng: Tôi hỏi.
- Hôm nay cửa hàng các cháu bán những gì?
- Có mấy cái xe đạp? Có mấy cái xe máy? Có mấy cái ô tô? Có màu gì?
- Cô muốn mua một cái xe đạp, mỗi cái xe đạp giá bao nhiêu tiền? Cô trả cho cháu 5 đồng cho cháu đếm tiền và hỏi trẻ đã đủ chưa?...
   + Góc tạo hình: Cô cho trẻ dán, tô màu về phương tiện giao thông đường bộ rồi cô đến hỏi trẻ: Con dán, tô màu được cái gì? có màu gì? những loại phương tiện này con thấy đi ở đâu?
   + Góc xây dựng: Cho trẻ xây dựng mô hình ngã tư đường phố và các phương tiện giao thông đường bộ gắn trên mô hình cô hỏi trẻ về từng phương tiện? xe đi đúng chưa? đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng trên ngã tư dùng để làm gì?
    Với các góc chơi đó cô vừa trò chuyện được cùng trẻ về từng phương tiện, đặc
điểm, tên gọi, nơi hoạt động của phương tiện để trẻ nắm đựoc những kiến thức cô bản mà còn rèn cho trẻ kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, khéo léo, nói đủ từ, đủ câu cho trẻ.
* Trên tiết học: Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn: Môi trường xung quanh tôi luôn sắp xếp đồ dùng cho trẻ dễ quan sát, dễ lấy đồ dùng, thuận tiện đi lại trẻ phối hợp được với nhau một cách sáng tạo. Vì vậy kiến thức cung cấp cho trẻ phải xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu và có hệ thống liên quan đến đề tài.
    Tôi cung cấp kiến thức trên giờ học ngắn gọn để dành thời gian cho trẻ thực hành, chú ý gần gũi động viên giúp đỡ trẻ kịp thời.
    Ngoài ra tôi luôn lựa chọn những trò chơi phù hợp với nội dung, xen kẽ trò chơi động và tĩnh để trẻ giải thích sự hiểu biết của mình bằng cách trẻ kiểm tra lần nhau.
*Khi đón cháu đến lớp.
 Ví dụ: + Hôm nay ai đưa con đến lớp?
            + Bố mẹ đưa con đến lớp bằng phương tiện gì? Đi ở bên trái hay bên phải của đường?
   Sau khi trẻ nắm đựoc kiến thức về phương tiện giao thông đường bộ cô cho trẻ chơi trò chơi: §èn tín hiệu, qua trò chơi vận động các cháu chậm phát triển phát huy tính tích cực khơi gợi nguồn trí tuệ để trẻ linh hoạt sáng tạo hơn.
5. Kết quả đạt được
    Trong năm học thực hiện đề tài: “Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn môi trường xung quanh”. Bản thân tôi đã có rất nhiều có gắng, nỗ lực phấn đấu qua các đợt khảo sát trong năm học tôi thu được kết quả như sau:
 
 
Số lần
kiểm tra
 
Thời gian kiểm tra
 
Số trẻ được kiểm tra
 
Đạt loại
 
Tổng số trẻ đạt ở từng mức
 
Tỷ lệ %
 
 
Lần 1
 
 
16/9/2012
 
24
Giỏi
Khá
TB
Yếu
4
10
8
2
17%
42%
33%
  8%
 
 
Lần 2
 
17/12/2012
 
24
Giỏi
Khá
TB
Yếu
6
12
6
0
25%
50%
25%
0%
 
 
 
 
 
 
6. Khả năng tiếp tục phát huy mở rộng nội dung đã thực hiện
    Trong năm học tới bản thân tôi sẽ tiếp tục phát huy, mở rộng để nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung đề tài đăng ký.
    Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, cái tiến sáng tạo linh hoạt những phương pháp mới để đưa vào giờ dạy đạt kết quả cao hơn.
    Thường xuyên học hỏi các hình thức tổ chức tiết dạy ở tài liệu, bạn bè đồng nghiệp, trên mạng để nâng cao trình độ tay nghề.
    Sưu tầm những nguyên liệu dễ kiếm rẻ tiền, để làm đồ dùng, đồ chơi đảm bảo bền đẹp, đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả.
    Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về chuyên môn do ngành, trường tổ chức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
 
                                                      Kết Luận                                                                       
     Qua nghiên cứu thực hiện đề tài: Dạy trẻ lam quen với phương tiên giao thông đường bộ trong bộ môn môi trường xung quanh tôi kết luận như sau:
     -Dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ là vô cùng quan trọng vì từ đó trẻ nắm được tên gọi, đặc điểm,nơi hoạt động,những quy định hoạt động cơ bản của phương tiện và trẻ phát triển ngôn ngữ diễn đạt mạch lạc.
    - Muốn dạy trẻ học đạt kết quả cao gia đình và giáo viên phải cùng kết hợp dạy trẻ ở mọi lúc,mọi nơi. Đặc biệt là cô giáo phải chu đáo,tỉ mỉ,những câu hỏi đặt ra cho trẻ phải ngắn gọn,chính xác,dễ hiểu. Đồ dùng phải đẹp,bền,sáng tạo, tạo điều kiện để trẻ phát triển nhận thức hoàn thiện hơn.
    Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình áp dụng thực hiện dạy trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường bộ trong bộ môn: Môi trường xung quanh. Tuy đã đạt được những kết quả nhất định song rất mong được sự đóng góp ý kiến, bổ sung của ban giám hiệu, hội đồng thẩm định để kinh nghiệm công tác của tôi đạt kết quả cao hơn. Trong quá trình thực hiện không thể
tránh khỏi những sơ xuất, thiếu xót tôi kính mong Ban giám hiệu nhà trường, hội đồng thẩm định xét duyệt giúp đỡ tôi để bản sáng kiến của tôi được ghi nhận.
Tôi xin trân trọng cảm ơn./.
 
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
  Phúc Thịnh ngµy  18 th¸ng 12 n¨m 2012
Ng­êi viÕt
 
 
 
Đồng Thị Thoa
 
 
 
1

 
 
 


Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về giáo án điện tử sáng kiến kinh nghiệm mầm non
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngsang_kien__kinh_nghiem__Chi_Hang.doc[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • sáng kiến kinh nghiệm mầm non
  Chồi
  sáng kiến kinh nghiệm mầm non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2010

  Xem: 836

 • Sáng kiến Kinh Nghiệm mam non
  Mỹ thuật
  Sáng kiến Kinh Nghiệm mam non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2010

  Xem: 82

 • sáng kiến kinh nghiệm mầm non
  Giáo án khác
  sáng kiến kinh nghiệm mầm non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2008

  Xem: 16690

 • sang kien kinh nghiem mam non
  Toán học 4
  sang kien kinh nghiem mam non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2012

  Xem: 0

 • Sang kien kinh nghiem Mam non
  Lớp 5
  Sang kien kinh nghiem Mam non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2010

  Xem: 15

 • Sang kiến kinh nghiệm mầm non
  Tiểu học
  Sang kiến kinh nghiệm mầm non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2008

  Xem: 669

 • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON
  Mầm
  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2010

  Xem: 1559

 • Sáng kiến kinh nghiệm mầm non
  Giáo án khác
  Sáng kiến kinh nghiệm mầm non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2008

  Xem: 2154

 • sáng kiến kinh nghiệm mầm non
  Ngữ văn
  sáng kiến kinh nghiệm mầm non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2013

  Xem: 0

 • Sáng kiến kinh nghiệm mầm non
  Giáo án khác
  Sáng kiến kinh nghiệm mầm non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2008

  Xem: 279

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU