sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh THPT giáo án Tư liệu tham khảo

Đăng ngày 11/2/2008 12:14:09 AM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 4052 | Lần xem: 1477 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
1477 lần xem

Bình luận

Nội dung

Phần mở đầu
I.Lý do chọn đề tài.
Năm học 2007-2008 là năm thứ ba thực hiện hình thức thi trắc nghiệm đối với môn tiếng Anh ở các kì thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH của bộ GD & ĐT. Trong chương trình tiếng Anh THPT hệ 7 năm, mệnh đề quan hệ là một phần kiến thức hết sức quan trọng, có trong các kì thi tốt nghiệp và thi ĐH. Muốn làm tốt được các bài tập trắc nghiệm về mệnh đề quan hệ thì học sinh cần phải nắm được các vấn đề cơ bản liên quan đến đại từ quan hệ ,mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, chuyển từ hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Mệnh đề quan hệ và các dạng bài tập trắc nghiệm” làm vấn đề nghiên cứu trong sáng kiến kinh nghiệm của mình.
II.Mục đích.
Khi viết sáng kiến kinh nghiệm này, tôi chỉ mong được góp thêm một vài ý kiến của mình về các vấn đề liên quan đến mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh giúp giáo viên có thể tham khảo thêm trong việc ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.
III.Đối tượng nghiên cứu.
Trong chương trình tiếng Anh THPT hệ 7 năm, mệnh đề quan hệ được đưa vào giảng dạy ở khối 10 và khối 11. Trong đề tài của mình, tôi chỉ tập trung vào một số vấn đề lý thuyết và bài tập của mệnh đề quan hệ như cấu trúc, cách sử dụng, một số dạng đặc biệt của mệnh đề quan hệ trong Tiếng anh… và một số dạng bài tập viết, bài tập trắc nghiệm tương ứng để củng cố cho phần kiến thức ở trên , nhằm giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao của mệnh đề quan hệ trong Tiếng anh để các em có thể làm tốt các dạng bài tập trắc nghiệm về mệnh đề quan hệ trong Tiếng anh.
IV.Phạm vi nghiên cứu.
Năm học 2007-2008
V.Cơ sở nghiên cứu.
Tôi nghiên cứu đề tài này dựa trên những cơ sở sau
- Dựa vào thực tế giảng dạy.
- Dựa vào một số tài liệu tham khảo về mệnh đề quan hệ.
- Dựa và một số ý kiến của đồng nghiệp.
Phần nội dung
Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về mệnh đề quan hệ và đại từ quan hệ
Anh có 2 loại câu : - Câu đgiản: là câu có một thành phần và chỉ cần như vậy câu cũng có đủ nghĩa . - Câu phức hợp : là loại câu có hai thành phần ( hai mệnh đề) chính / phụ nối với nhau bằng một từ gọi là đại từ quan hệ . Mệnh đề quan hệ trong tiếng anh gồm có ba loại sau:
+ Mệnh đề quan hệ xác định ( defining).
+ Mệnh đề quan hệ không xác định ( non-defining).
+ Mệnh đề quan hệ liên hợp ( connective).
Trong chương trình tiếng anh lớp 10 ban cơ bản thì các em học sinh được học cả ba loại mệnh đề quan hệ là mệnh đề quan hệ xác định , mệnh đề quan hệ không xác định và mệnh đề quan hệ liên hợp hay nối tiếp. Trong sáng kiến kinh nghiệm này, tôI muốn cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về mệnh đề quan hệ để học sinh có thể làm tốt dạng bài tập liên quan đến mệnh đề quan hệ. Do đó học sinh cần phải nắm được một số vấn đề cơ bản sau đây:

Sponsor Documents