SGK Giáo dục Quốc phòng 11 giáo án Thể dục

Đăng ngày 9/14/2009 10:50:49 AM | Thể loại: Thể dục | Lần tải: 13 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.36 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

PHẦN I: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN.
I/- Mục đích yêu cầu:
a/ Mục đích:
Dạy cho học sinh nhận biết súng trường CKC và súng tiểu liên AK; nắm được tính năng cấu tạo, cách tháo lắp súng thông thường. Làm cơ sở cho việc giữ gìn, bảo quản, sử dụng súng.
Nắm chắc nội dung, bảo đảm an toàn cho người và vũ khí.
b/ Yêu cầu:
Nắm được tính năng chiến đấu, biết tháo lắp.
Biết rèn luyện kết hợp nội dung khác.
Tuyệt đối an toàn, giữ gìn tốt binh khí.
Đạt yêu cầu khi kiểm tra.
II/- Nội dung, trọng tâm:
a/ Vấn đề huấn luyện:
Binh khí súng tiểu liên AK.
Tính năng chiến đấu.
Cấu tạo tác dụng, tên gọi các bộ phận.
Chuyển động.
Tháo lắp.
* Trọng tâm: Tháo lắp và chuyển động.
b/ Vấn đề huấn luyện 2:
Súng trường CKC.
Tính năng chiến đấu.
Cấu tạo tác dụng, tên gọi các bộ phận.
Chuyển động.
Tháo lắp.
* Trọng tâm: Tháo lắp và chuyển động.
III/- Thời gian: 8 tiết.
IV/- Tổ chức, phương pháp:
a/ Tổ chức:
Lấy lớp học làm đơn vị lên lớp.
Lấy tổ làm đơn vị ôn luyện. Tổ trưởng quản lý tổ.
b/ Phương pháp:
Người dạy: phương pháp diễn giảng và làm mẫu.
+ Khẩu lệnh làm nhanh khái quát.
+ Vừa làm vừa phân tích.
+ Liên kết động tác.
Người học: nghe, nhìn, tự nghiên cứu và thực hành ôn luyện.
V/- Địa điểm: Nhà thi đấu.
VI/- Vật chất: bảo đảm:
Tranh vẽ.
Súng AK, CKC.
Giáo án.
KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP
I/ Nội dung:
1/ Tháo lắp súng tiểu liên AK.
2/ Tháo lắp súng trường CKC.
II/ Tổ chức, phương pháp:
a/- Tổ chức:
Lấy đơn vị tổ, cá nhân để luyện tập.
b/- Phương pháp:
Giáo viên:
+ Theo dõi luyện tập.
+ Quan sát bao quát địa điểm học.
+ Sửa sai.
Người học:
+ Từng người luyện tập.
+ Tập chậm → hoàn thiện → nâng cao.
+ Một người tập, tổ góp ý, xoay vòng trong tổ.
III/ Thời gian: 2 tiết lý thuyết, 6 tiết thực hành.
1/ Vấn đề huấn luyện 1 (3 tiết).
Ôn luyện cá nhân.
Ôn luyện nhóm.
2/ Vấn đền huấn luyện 2 (2 tiết):
Ôn luyện cá nhân.
Ôn luyện nhóm.
3/ Hội thao – đánh giá: 1 tiết.
IV/ Địa điểm:
Chia làm 4 tổ do tổ trưởng quản lý.
V/ Bảo đảm vật chất:
4 khẩu AK, 4 khẩu CKC, mô hình, giáo án.
VI/ Ký tín hiệu:
Hiệu lệnh còi.
Câu hỏi:
Tính năng chiến đấu súng AK, CKC.
Cấu tạo các bộ phận chính của súng.
Chuyển động của súng AK.
Tháo lắp thông thường ban ngày súng AK, CKC.

PHẦN II: NỘI DUNG
A/- Phần I: Binh khí súng tiểu liên AK.
I/- Tính năng chiến đấu:
1/ Tác dụng:
Súng trang bị cho từng người dùng để tiêu diệt sinh lực địch. Ngoài ra súng còn có báng súng và lưỡi lê dùng để đánh gần.
2/ Tính năng chiến đấu:
2.1/ Súng bắn được liên thanh và phát một nhưng bắn liên thanh là chủ yếu.
2.2/ Tầm bắn ghi trên thước ngắm
Đối với AK thường từ 1 → 8 (100 m → 800 m).
Đối với AK cải tiến từ 1 → 10 (100 m → 1000 m).
2.3/ Tầm bắn thẳng

Mục tiêu nằm 0,5 m là 350 m.
Mục tiêu người chạy 1,5 m là 525 m.
Là tầm bắn trong suốt cự ly đó, chiều cao của đường đạn không vượt quá chiều cao của mục tiêu.
2.4/ Tầm bắn hiệu quả
Bắn phát một là 400 m.
Bắn liên thanh là 300 m.
Người bắn giỏi có thể bắn ở cự ly 600 m.
Bắn máy bay và quân nhảy dù trong vòng 500 m.
Hỏa lực tập trung của súng bắn được mục tiêu mặt đất, mặt nước là 800 m (mục tiêu lớn thì xác xuất bắn chính xác sẽ xa hơn).
Tầm sát thương của đầu đạn: 1500 m.
Tầm bắn hiệu quả là tầm bắn trong cùng một cự ly bắn nhất định khi bắn ra một số lượng đạn đủ lớn, có ít

Sponsor Documents