Sinh 6(tiết 6-10)

giáo án Sinh học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 17       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
7ieywq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/27/2011 11:28:57 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
17
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 23/ 9/ 2010 Ngày giảng: 6A: …/ …/ 2010 6B: …/ …/ 2010  TUẦN 6 Tiết 11 – Bài 10: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ (Tiếp theo) I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Trình bày được cơ chế hút nước ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Sinh 6(tiết 6-10), Giáo Án Sinh Học 6 , Giáo án điện tử Sinh 6(tiết 6-10), doc, 1 trang, 0.05 M, Sinh học 6 chia sẽ bởi Thu Ma Bích đã có 17 download

 
LINK DOWNLOAD

Sinh-6-tiet-6-10.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 23/ 9/ 2010
Ngày giảng: 6A: …/ …/ 2010
6B: …/ …/ 2010

TUẦN 6
Tiết 11 – Bài 10: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
(Tiếp theo)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trình bày được cơ chế hút nước và muối khoáng hoà tan
- Hiểu được nhu cầu nước và muối khoáng của cây phụ thuộc vào những điều kiện nào
2. Kỹ năng
- Rèn hs kỹ năng quan sát, phân tích
- Biết vận dụng kiến thức đã học để bước đầu giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên
3. Thái độ
- Giáo dục lòng yêu thích môn học, có ý thức bảo vệ thực vật
II. Chuẩn bị của GV và HS
1. Chuẩn bị của GV
- Tranh H11.2 sgk
2. Chuẩn bị của HS
- Ôn lại kiến thức bài “Cấu tạo miền hút của rễ”
III. Tiến trình dạy - học
1. Sĩ số:
6A:…/24 Vắng:……………………… 6B:…/24 Vắng:……………………...................
2. Kiểm tra
? Trình bày thí nghiệm 1 và rút ra kết luận về vai trò của nước đối với cây?
? Cây cần những loại muối khoáng nào? Giai đoạn nào cây cần nhiều muối khoáng?
3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu con đường rễ cây hút nước và muối khoáng
GV: Treo tranh H11.2. Y/c hs quan sát, nghiên cứu sgk làm bài tập điền từ mục ( tr 37 sgk
HS: quan sát kỹ H11.2, chọn từ điền vào chỗ trống, hoàn thành bài tập
GV: gọi 1-2 hs chữa bài tập
HS: Chữa bài , lớp nhận xét, bổ sung
GV: Củng cố bằng cách chỉ trên tranh
HS: Ghi nhớ kiến thức
GV: Gọi 1, 2 hs lên chỉ trên tranh con đường hút nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây
HS: Xác định trên tranh, hs khác nhận xét
GV: Y/c hs rút ra nhận xét về vai trò của lông hút
? Bộ phận nào của rễ làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng?
? Tại sao sự hút nước và muối khoáng của rễ không thể tách rời nhau?
HS: Trả lời
GV: Nhận xét, chốt kiến thức
Hoạt động 2: Tìm hiểu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây
GV nêu vấn đề: Theo em những điều kiện nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây?
HS: Trả lời
GV: thông báo những điều kiện ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây: Đất trồng, thời tiết, khí hậu…
GV: Y/c hs nghiên cứu sgk, trả lời câu hỏi:
? Đất trồng ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng như thế nào? Cho ví dụ?
? Thời tiết, khí hậu ảnh hởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây trồng như thế nào?
HS: đọc thông tin, trả lời, lớp nhận xét, bổ sung
GV: Nhận xét rút ra kết luận
GV: Cho hs liên hệ
? Tại sao khi trồng cây phải cày, cuốc, xới đất?
? Cần có biện gì bảo vệ động vật trong đất để bảo vệ đất?
? Tại sao cần có biện pháp sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng?
HS: Liên hệ, trả lời
GV: Chốt kiến thức, nhấn mạnh vai trò của thực vật với chu thình nước
GV: Cho hs đọc kết luận chung sgk tr 38
HS: Đọc kết luận
II. Sự hút nước và muối khoáng của rễ
1. Rễ cây hút nước và muối khoáng
- Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan nhờ lông hút. Sự hút nước và muối khoáng không thể tách rời nhau vì rễ cây chỉ hút được muối khoáng hoà tan trong nước
- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây
2. Những điều kiện bên ngoài ảnh hởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây
- Các yếu tố bên ngoài như: Thời tiết, khí hậu, các loại đất khác nhau,... có ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây
- Cần cung cấp đủ nước và muối khoáng thì cây trồng mới sinh trưởng và phát triển tốt
Kết luận chung: sgk tr 38

4. Củng cố
GV: cho hs tóm tắt kiến thức bài học
? Bộ phận

 


Ngày son: 23/ 9/ 2010

Ngày ging: 6A: …/ …/ 2010

6B: …/ …/ 2010

TUẦN 6

Tiết 11 – Bài 10: S HÚT ­ỚC MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ

(Tiếp theo)

I. Mc tiêu

1. Kiến thc

- Trình bày được cơ chế hút nư­c và mui khoáng hoà tan

- Hiu đ­ược nhu cu nư­c và mui khoáng ca cây ph thuc vào nhng điu kin nào

2. K năng

- Rèn hs k năng quan sát, phân tích

- Biết vn dng kiến thc đã hc để bư­c đầu gii thích mt s hin t­ượng trong t nhiên

3. Thái độ

- Giáo dc lòng yêu thích môn hc, có ý thc bo v thc vt

II. Chun b của GV và HS 

1. Chuẩn bị của GV

- Tranh H11.2 sgk

2. Chuẩn bị của HS

- Ôn li kiến thc bài “Cu to min hút ca r

III. Tiến trình dy - hc

1. Sĩ số:

6A:…/24 Vng:……………………… 6B:…/24 Vng:……………………...................

2. Kim tra

? Trình bày thí nghiệm 1 và rút ra kết luận về vai trò ca nư­c đối vi cây?

? Cây cần những loại muối khoáng nào? Giai đoạn nào cây cần nhiều muối khoáng?

3. Bài mi

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu con đ­ường rễ cây hút nước và muối khoáng

GV: Treo tranh H11.2. Y/c hs quan sát, nghiên cứu sgk làm bài tập điền từ mục tr 37 sgk

HS: quan sát kỹ H11.2, chọn từ điền vào chỗ trống, hoàn thành bài tập

GV: gọi 1-2 hs chữa bài tập

HS: Chữa bài , lớp nhận xét, bổ sung

GV: Củng cố bằng cách chỉ trên tranh

HS: Ghi nhớ kiến thức

GV: Gọi 1, 2 hs lên chỉ trên tranh con đường hút nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây

HS: Xác định trên tranh, hs khác nhận xét

GV: Y/c hs rút ra nhận xét về vai trò của lông hút

 

II. Sự hút n­ước và muối khoáng của rễ

1. Rễ cây hút n­ước và muối khoáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


? Bộ phận nào của rễ làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng?

? Tại sao sự hút nư­ớc và muối khoáng của rễ không thể tách rời nhau?

HS: Trả lời

GV: Nhận xét, chốt kiến thức

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu những điều kiện bên ngoài ảnh h­ưởng tới sự hút nư­ớc và muối khoáng của cây

GV nêu vấn đề: Theo em những điều kiện nào ảnh h­ưởng đến sự hút nư­ớc và muối khoáng của cây?

HS: Trả lời

GV: thông báo những điều kiện ảnh h­ưởng tới sự hút n­ước và muối khoáng của cây: Đất trồng, thời tiết, khí hậu…

GV: Y/c hs nghiên cứu sgk, trả lời câu hỏi:

? Đất trồng ảnh h­ưởng tới sự hút nư­ớc và muối khoáng như­ thế nào? Cho ví dụ?

? Thời tiết, khí hậu ảnh h­ởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây trồng như­ thế nào?

HS: đọc thông tin, trả lời, lớp nhận xét, bổ sung

GV: Nhận xét rút ra kết luận

 

 

 

 

GV: Cho hs liên hệ

? Tại sao khi trồng cây phải cày, cuốc, xới đất?

? Cần có biện gì bảo vệ động vật trong đất để bảo vệ đất?

? Tại sao cần có biện pháp sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng?

HS: Liên hệ, trả lời

GV: Chốt kiến thức, nhấn mạnh vai trò của thực vật với chu thình nư­ớc

GV: Cho hs đọc kết luận chung sgk tr 38

HS: Đọc kết luận

 

 

 

 

 

- Rễ cây hút nư­ớc và muối khoáng hoà tan nhờ lông hút. Sự hút n­ước và muối khoáng không thể tách rời nhau vì rễ cây chỉ hút được muối khoáng hoà tan trong nư­ớc

- N­ước và muối khoáng hòa tan trong đất đ­ược lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây

2. Những điều kiện bên ngoài ảnh h­ởng đến sự hút n­ước và muối khoáng của cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các yếu tố bên ngoài như­: Thời tiết, khí hậu, các loại đất khác nhau,... có ảnh hưởng tới sự hút nư­ớc và muối khoáng của cây

- Cần cung cấp đủ n­ước và muối khoáng thì cây trồng mới sinh tr­ưởng và phát triển tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận chung: sgk tr 38

 

1

 


4. Cng c

GV: cho hs tóm tt kiến thc bài hc

? B phn nào ca r có chc năng hp th nư­c và mui khoáng?

? Ch trên tranh con đ­ưng hút n­ưc và mui khoáng hoà tan t đất vào cây

? Nêu nh hư­ng ca nhng điu kin bên ngoài đến s hút nư­c và mui khoáng ca cây?

? Vì sao b r th­ưng ăn sâu, lan rng, s l­ưng r con nhiu

HS: Cng c

GV: Cng c, cht kiến thc

5. Hư­ng dn

- Nhc hs hc bài, tr li câu hi cuối bài

- Đọc mc “Em có biết ?”

- Làm bài tp gii ô ch sgk tr 39

- Chun b bài sau: Ôn li kiến thc bài 9

+ Đọc tr­c bài 12: “Biến dng ca r

+ Mi nhóm chun b: Mt s cây có r cc, r chùm

      Mt s loi c: c sn, c ci,…

      Cây tru không, tm gi, tơ hng…

+ K bng Tr 40 sgk vào v bài tp

.............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


Ngày son: 23/ 9/ 2010

Ngày ging: 6A: …/ …/ 2010

6B: …/ …/ 2010

Tiết 12: THỰC HÀNH

 QUAN SÁT CÁC LOẠI RỄ MIỀN LÔNG HÚT CỦA RỄ,

BIẾN DẠNG CỦA RỄ

 

I. Mc tiêu

1. Kiến thc

- HS nhn biết đ­ưc các loi r và min lông hút ca r

- HS phân bit đ­ưc 4 loi r biến dng: R c, r móc, r th, giác mút

- Hiu đ­ưc đặc đim ca tng loi r biến dng phù hp vi chc năng ca chúng

- Nhn dng đ­ưc mt s r biến dng đơn gin th­ưng gp

- Gii thích đư­c vì sao phi thu hoch các cây có r c trư­c khi cây ra hoa

2. K năng

- Rèn hs k năng quan sát, phân tích mu, tranh

- Biết vn dng kiến thc đã hc để b­ưc đầu gii thích mt s hin t­ưng trong t nhiên

3. Thái độ

- Giáo dc ý thc bo v thc vt

II. Chun b

1. Thy

- Tranh H12.1 sgk

2. Trò

- Ôn li kiến thc bài 9

- Chun b theo nhóm: mu vt đã giao tiết trư­c

III. Tiến trình dy - hc

1. Sĩ số:

6A:…/24 Vng: ………………………  6B:…/24 Vng: …………………………

2. Kim tra (Kiểm tra 15 phút)

A. Câu hỏi:

Câu 1: Bộ phận nào của rễ có chức chủ yếu năng hấp thụ nước và muối khoáng? Em hãy trình bày con đường hút nước và muối khoáng của rễ cây?

Câu 2: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho 1 ví dụ.

B. Đáp án  

Câu 1:

 * Bộ phận của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng là: lông hút

 * Con đường hút nước và muối khoáng của rễ cây: N­ước và muối khoáng hòa tan trong đất đ­ược lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây

Câu 2:

 Các yếu tố bên ngoài như­: Thời tiết, khí hậu, các loại đất khác nhau,... có ảnh hưởng tới sự hút nư­ớc và muối khoáng của cây

 Ví dụ: Mùa đông ở các vùng ôn đới hầu hết đều rụng lá. Vì mùa đông nhiệt độ thấp, nước đóng băng làm cho rễ cây không hút được nước và muối khoáng, không có chất dinh dưỡng nuôi cây, lá cây rụng.

1

 


3. Bài mi

 

Hot động ca thy và trò

Ni dung

Hot động 1:  T chc thc hành

GV: Nêu yêu cu, ni quy ca tiết thc hành

GV: Chia nhóm hs, v trí nhim v thc hành ca các nhóm

HS: Nm đ­ưc y/c thc hành, nhn v trí, nhim v

Hot động 2: Hư­ng dn thc hành 

GV: Hư­ng dn hs ni dung thc hành

Đặt mu vt đã chun b lên bàn kết hp tranh treo trên bng:

1. Quan sát các loi r và min lông hút ca r. Xác định đ­ưc 2 loi r chính

2. Quan sát mt s r biến dng, hoàn thành bng tr 40 sgk, tr li câu hi mc sgk tr 41

HS: Thc hành theo nhóm

Đặt mu lên bàn quan sát, kết hp tranh trên bng:

+ Xác định đư­c 2 loi r chính

+ Xác định đư­c min hút ca r

+ Căn c vào đặc đim ging nhau, phân chia r thành các nhóm riêng, nêu đư­c chc năng ca mi nhóm

GV: Gi ln lư­t các nhóm báo cáo kết qu, hoàn thành bảng sgk

HS : §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶, hoàn thành bảng sgk, nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung

GV: NhËn xÐt, chèt kiÕn thøc. Y/c hs hoµn thµnh kiÕn thøc vµo vë bµi tËp

 

1. Tæ chøc thùc hµnh

 

 

 

HS: C¸c nhãm nhËn vÞ trÝ, nhiÖm vô thùc hµnh

2. Thùc hµnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cã 2 lo¹i rÔ chÝnh: RÔ cäc vµ rÔ chïm

- Cã 4 lo¹i rÔ biÕn d¹ng: RÔ cñ, rÔ mãc, rÔ thë, gi¸c mót

 

 

 

 

 

 

 

- CÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña rÔ biÕn d¹ng

 

 

Tên rễ

Tên cây

Đặc điểm rễ biến dạng

Chức năng

Rễ củ

Cà rốt, khoai lang, củ đậu,…

Rễ phình to

Chứa chất dinh dưỡng dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả

Rễ móc

Trầu không, hồ tiêu...

Rễ phụ mọc từ thân và cành ở trên mặt đất, móc vào trụ bám

 

Giúp cây lớn lên

 

Rễ thở

Bụt mọc, mắm, bần,…

Sống trong điều kiện thiếu không khí, Rễ mọc ngược lên trên mặt đất

Lấy ôxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất

Giác mút

Tơ hồng, tầm gửi,…

Rễ biến thành giác mút đâm vào thân, cành của cây khác

Lấy thức ăn từ cây chủ

1

 


GV: Cho hs liên h

? Ti sao cây có r biến dng?

? Quan h gia cu to và chc năng ca r biến dng như­ thế nào?

? Vì sao phi thu hoch các cây có r c tr­ưc khi cây ra hoa, to qu?

? Vì sao phi tiêu dit dây tơ hng, tm gi?

HS: Tr li

 

 

 

4. Cng c

GV : Cho hs tóm tt kiến thc bài hc

Cho hs trả lời câu hỏi cuối bài

Gi hs theo cp: 1 hs nêu tên cây có r biến dng : 1 hs xác định tên r biến dng chc năng đối vi cây

HS: Cng c

GV: Cht kiến thc

5. Hư­ng dn

- Hc bài theo bng đã hoàn thành, tr li câu hi, làm bài tp tr 42 sgk

- Chun b bài sau: Đọc tr­c bài 13, 14 “Cu to ngoài ca thân, thân to ra do đâu?”

+ K bng Tr 45 SGK vào v bài tp

+ Mu: cành cây (hoa hng, dâm bt, rau đay…)

+ Làm trư­c thí nghim sgk tr 46 và ghi li kết qu (mi t 1 thí nghim)

.............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


Ngày soạn: 28/9/2010

Ngày giảng: 6A: …/ …/ 2010

6B: …/ …/ 2010

TUẦN 7

CHƯƠNG III: THÂN

Tiết 13 – Bài 13 + 14: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

THÂN DÀI RA DO ĐÂU?

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Nêu được vị trí, hình dạng của; phân biệt cành, chồi ngọn với chồi nách.

- Phân biệt được các loại thân: thân đứng, thân leo, thân bò

- Trình bày được thân mọc dài ra do có sự phân chia của mô phân sinh

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát tranh mẫu, so sánh

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, lòng yêu thiên nhiên

II. Chuẩn bị

1. Thầy

- Tranh H13.1,2,3 sgk tr 43,44

2. Trò

+ Kẻ bảng tr 45 sgk vào vở bài tập

+ Mẫu: cành cây (hoa hồng, dâm bụt, rau đay…)

+ Làm trư­ớc thí nghiệm sgk tr 46 và ghi lại kết quả (mỗi tổ 1 thí nghiệm)

III. Tiến trình dạy - học

1. Sĩ số:

6A:…/24 Vắng: ………………………  6B:…/24 Vắng: …………………………

2. Kiểm tra

Nêu các loại rễ biến dạng? Chức năng?

3. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo ngoài của thân

GV: Treo tranh H13.1 hướng dẫn hs quan sát 

? Thân mang những bộ phận nào

GV: Chia lớp làm 4 nhóm. Y/c các nhóm đặt mẫu vật lên bàn quan sát, đối chiếu với H13.1 trả lời vâu hỏi:

? Nêu những điểm giống nhau giữa thân và cành

? Vị trí của chồi ngọn, chồi nách trên thân và cành

? Chồi ngọn sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây

HS: Các nhóm đặt mẫu lên bàn, quan sát, thảo luận thống nhất ý kiến, trả lời

GV: Theo dõi, giúp đỡ các nhóm còn lúng túng

Gọi đại diện các nhóm trình bày

1. Cấu tạo ngoài của thân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


HS: Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét

GV: Nhận xét, xác định các bộ phận của thân trên mẫu

Y/c hs rút ra kết luận

HS: Kết luận                                                     

 

 

 

 

 

GV: Y/c hs quan sát H13.2, đọc thông tin sgk tr 43 ghi nhớ chồi nách gồm 2 loại: chồi hoa và chồi lá

HS: Ghi nhớ kiến thức

GV: Cho hs quan sát mẫu vật chồi lá và chồi hoa tách những vảy nhỏ cho hs quan sát

? Những vảy nhỏ là bộ phận nào của chồi hoa và chồi lá

? So sánh điểm giống và khác nhu gữa chồi hoa và chồi lá

HS: Quan sát, trả lời

GV: Nhận xét, chốt kiến thức

Hoạt động 2: Phân biệt các loại thân

- GV: Y/c hs quan sát H13.3, đọc thông tin sgk tr 44

? Có mấy loại thân? đó là những loại thân nào

HS: Trả lời

GV: Y/c hs quan sát H13.3 sgk, kết hợp mẫu vật mang đến hoàn thành bảng sgk tr 45

HS: Thu nhận kiến thức, hoàn thành bảng

GV: Nhận xét, chốt kiến thức

GV: Y/c hs rút ra kết luận

? Gồm mấy loại thân chính? Cho ví dụ

HS: Kết luận

 

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu sự dài ra của thân

GV: Cho các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm ở nhà

HS: Báo cáo kết quả

GV: Từ kết quả thí nghiệm Trả lời câu hỏi mục sgk tr 46

HS: Trả lời

 

 

 

 

 

* Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách

- Chồi ngọn làm cho thân dài ra, có thể phát triển thành hoa

- Chồi nách: Phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa

* Chồi nách gồm 2 loại: Chồi hoa và chồi lá

- Giống nhau: Đều có mầm lá

- Khác nhau:

+ Chồi lá: có mô phân sinh ngọn

+ Chồi hoa: có mầm hoa

 

 

 

 

 

 

2. Các loại thân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thân gồm 3 loại:

- Thân đứng gồm: Thân gỗ, thân cột, thân cỏ. VD: Cây phượng...

- Thân leo gồm: Thân cuốn, tua cuốn. VD: Cây mồng tơi...

- Thân bò. VD: Cây rau má

3. Sự dài ra của thân

 

 

 

 

 

 

 

1

 


GV: Nhận xét, giúp hs hoàn thiện kiến thức

 

GV: Y/c hs liên hệ giải thích một số hiện tượng thức tế mục tr 47

? Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những loại cây nào thì tỉa cành

HS: Vận dụng, giải thích

GV: Nhận xét, chốt kiến thức

 

Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn

 

 

4. Củng cố

GV: Cho hs củng cố kiến thức bài

Gọi 1 vài hs xác định các bộ phận của thân và cành trên mẫu vật

? Phân biệt chồi lá và chồi hoa

? Có những loại thân nào? Cho ví dụ

? Thân cây dài ra do đâu? Bấm ngọn tỉa cành có lợi gì? Cho ví dụ cây bấm ngọn, tỉa cành?

HS: Củng cố

GV: Củng cố, chốt kiến thức

5. Hướng dẫn

- Nhắc hs học bài theo vở ghi, kết hợp sgk, trả lời câu hỏi cuối bài

- Làm bài tập tr 45, 47 vào vở bài tập, giải ô chữ tr 48

- Đọc mục: "Em có biết"

- Chuẩn bị giờ sau: Đọc trước bài 15

   Kẻ bảng sgk tr 49 vào vở bài tập

   Ôn lại bài cấu tạo miền hút của rễ

................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


Ngày soạn: 28/ 9/ 2010

Ngày giảng: 6A: …/ …/ 2010

6B: …/ …/ 2010

Tiết 14 – Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- HS nắm đ­ược cấu tạo trong của thân non, phân biệt được các bộ phận của thân non.

- Nêu đ­ược những đặc điểm cấu tạo của vỏ, trụ giữa phù hợp với chức năng của chúng

- So sánh với cấu tạo trong của thân non và rễ.

- Vẽ sơ đồ cấu tạo trong của thân non

2. K năng

- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh

3. Thái độ

- Giáo dục HS biết yêu quý thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thực vật

II. Chuẩn bị

1. Thầy

- Tranh: Cấu tạo trong của thân non

- Mô hình cấu tạo thân cây

2. Trò

- Ôn lại bài “Cấu tạo miền hút của rễ”

- Kẻ bảng tr.49 sgk vào vở bài tập

III. Tiến trình dạy – học

1. Sĩ số:

6A:…/24 Vắng: ………………………  6B:…/24 Vắng: …………………………

2. Kiểm tra

? Thân cây gồm những bộ phận nào? Gồm mấy loại thân chính?

3. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo trong của thân non

GV: treo tranh H15.1 cho HS  quan sát

HS: quan sát tranh đọc kỹ phần chú thích, nhận biết các bộ phận của thân non

GV: gọi 1-2 HS lên chỉ trên tranh vẽ từ ngoài vào trong các bộ phận của thân non, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung

GV: hư­ớng dẫn HS trao đổi, trả lời câu hỏi:

? Cấu tạo trong của thân non gồm mấy phần? Chức  năng của mỗi phần?

? Cấu tạo của vỏ, trụ giữa phù hợp với chức năng nào?

HS: trả lời, lớp bổ sung

GV: nhận xét, bổ sung, rút ra kết luận

 

 

 

 

1. Cấu tạo trong của thân non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cấu tạo trong của thân non gồm 2 phần chính: Vỏ và Trụ giữa

+ Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ

+ Trụ giữa gồm: các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột

1

 


GV: Đưa mô hình, gọi hs xác định cấu tạo của thân non

HS: Xác định trên mô hình, lớp nhận xét

GV: Hướng dẫn hs hoàn thiện bảng tr 49 phần “chức năng của từng bộ phận”

HS: Vận dụng kiến thức, hoàn thiện bảng

GV: Nhận xét, chốt kiến thức đúng

Hoạt động 2: So sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ

GV: treo tranh:

       + Cấu tạo trong của thân non

       + Lát cắt ngang qua miền hút của rễ

Gi 2 hs lên chỉ các bộ phận cấu tạo thân non và rễ

HS: Chỉ trên tranh, lớp nhận xét

GV: Y/c hs thảo luận:

? Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa cấu tạo trong của rễ và thân

HS: Thảo luận, thống nhất ý kiến

Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung

GV: nhận xét, cho HS xem bảng so sánh kẻ sẵn để đối chiếu, sửa sai

 

 

 

 

 

 

 

2. So sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miền hút của rễ

Thân non

            Biểu bì + Lông hút

Vỏ

            Thịt vỏ

            Biểu bì

Vỏ

            Thịt vỏ

                                          Mạch rây   Xếp

                    Bó mạch                       xen

Trụ giữa                           Mạch gỗ    Kẽ

                     Ruột

 

                                        Mạch rây (ở ngoài)                              

                    Bó mạch         

Trụ giữa                         Mạch gỗ (ở trong)

                      Ruột                            

                                

4. Củng cố

- GV: cho hs tóm tắt kiến thức bài học

Gọi 1-2 hs chỉ trên tranh, mô hình cấu tạo trong của thân non

? Vẽ sơ đồ cấu tạo trong của thân non

? Cấu tạo trong của thân non gồm mấy phần? Chức năng của từng phần là gì?

? So sánh cấu tạo trong của thân và rễ?

- HS: Củng cố

- GV: Củng cố, chốt kiến thức

5. Hướng dẫn

- Hc bài,tr li câu hi SGK

- Đọc “Em có biết ?”

- Chun b cho giờ sau: + Đọc trước bài 16

                    + Mỗi tổ chuẩn bị mu: Mt đon thân g già cư­a ngang

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Sinh 6(tiết 6-10)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự