skkn mam non

giáo án Mầm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 21       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
yxqw0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/7/2017 8:36:40 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
1
Lần tải
21
File đã kiểm duyệt an toàn

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo. A/ phần mở đầu. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nh,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử skkn mam non, Giáo Án Mầm , Giáo án điện tử skkn mam non, doc, 1 trang, 0.17 M, Mầm chia sẽ bởi Ngân Hồ Kim đã có 21 download

 
LINK DOWNLOAD

skkn-mam-non.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI: phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo.
A/ phần mở đầu.
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục mầm non.Ngôn ngữ là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập và vui chơi. Ngôn ngữ giữ vai trò quyết định sự phát triển của tâm lý trẻ em. Bên cạnh đo ngôn ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện bao gồm sự phát triển về đạo đức, tư duy nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hoá.
Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ 4-5 tuổi nói riêng, trẻ rất nhạy cảm với nghệ thuật ngôn từ. Âm điệu ,hình tượng của các bài hát ru, đồng dao, ca dao, dân ca sớm đi vào tâm hồn tuổi thơ. Những câu chuyện cổ tích, thần thoại đặc biệt hấp dẫn trẻ. Chính vì vậy cho trẻ tiếp xúc với văn học và đặc biệt là hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo là con đường phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt nhất, hiệu quả nhất.
Thông qua việc trẻ kể chuyện sáng tạo giúp trẻ phát triển năng lực tư duy, óc tưởng tượng sáng tạo, biết yêu quý cái đẹp, hướng tới cái đẹp. Khi trẻ kể chuyện, ngôn ngữ của trẻ phát triển, trẻ phát âm rõ rang mạch lạc, vốn từ phong phú. Trẻ biết trình bày ý kiến, suy nghĩ, kể về một sự vật hay sự kiện nào đó…bằng chính ngôn ngữ của trẻ.
Năm học 2006-2007 Trường mầm non Cát Bi thực hiện chương trình thí điểm chăm sóc giáo dục trẻ mầm non mới. Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Do vậy là giáo viên dạy trẻ 4-5 tuổi tôi đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Đặc biệt là thong qua hoạt động kể chuyện sáng tạo. Từ đó tôi đã đi sâu nghiên cứu và tìm ra một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
B/giải quyết vấn đề
I/Cơ sở lí luận.
Sự phát triênư ngôn ngữ của trẻ là một quá trình từ thấp đến cao với các giai đoạn mang những đặc trưng khác nhau tuỳ thuộc vào độ tuổi của trẻ.
Trẻ 4-5 tuổi sự phat triển ngôn ngữ mạch lạc chịu ảnh hưởng lớn của việc tích cực hoá vốn từ, ngôn ngữ cũa trẻ đã trở nên được mở rộng hơn, có trật tự hơn, mặc dù cấu trúc còn chưa hoàn thiện. Khả năng nói trình bày ý nghĩa, hiểu ngôn ngữ hoàn cảnh của trẻ cũng đã bắt đầu phát triển.
Bằng các hình tượng văn học mở ra cho trẻ cuộc sống với xã hội và thiên nhiên , các mối quan hệ qua lại của con người. Những hình tượng đó giúp trẻ nhận thức được tính rõ rang, chính xác của từ ngữ trong tác phẩm văn học.
Với nhiệm vụ khơi dậy ở trẻ tình yêu đối với từ ngữ nghệ thuật thong qua cách đọc kể diễn cảm, cao hơn nữa là biết dung ngôn ngữ của mình để kể chuyện sáng tạo. Đây là một nhiệm vụ rất phức tạp, yêu cầu khi kể chuyện sáng tạo trẻ phải tự nghĩ ra một nội dung câu chuyện, tạo ra cấu trúc logic được thể hiện trong hình nói tương ứng (lời nói kết hợp với sử dụng đồ dung trực quan).
Yêu cầu này đòi hỏi trẻ phải có vốn từ phong phú, các kỹ năng tổng hợp,kỹ năng truyền đạt ý nghĩ của mình một cách chính xác, tập trung chú ý và nói biểu cảm. Những kỹ năng này trẻ lĩnh hội được trong quá trình nhận thức có hệ thống bằng con đường luyện tập thường xuyên hang ngày. Từ những cơ sở lý luận trên tôi đã đi sâu nghiên cưư đề tài: “Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thong qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo” nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức của trẻ mầm non hiện nay.
II/Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
Trong quá trình giảng dạy tôi thấy % trẻ biết kể chuyện sáng tạo còn rất thấp. Vì vậy, tôi thường xuyên chú trọng tổ chức hoạt động cho trẻ kể chuyện sáng tạo theo các chủ điểm. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tôi đã gặp một số thuận lơi và khó khăn sau:
1/ Thuận lợi:
- Bản than là giáo viên có trình độ chuẩn về chuyên môn, nhiệt tình yêu nghề mến trẻ. Có khả năng đọc kể diễn cảm cho trẻ nghe và biết định hướngcho trẻ kể chuyện sáng tạo có hiệu quả, tạo được môi trường hoạt động ở lớp tương đối phong phú.
- Được sự quan tâm tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường, đầu tư về cơ sở vật chất tương đối đầy đủ và lớp tôi được

 


http://nhipdieu.tk

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 

ĐỀ TÀI: phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo.

A/ phần mở đầu.

 

Phát triển ngôn ng cho tr là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục mầm non.Ngôn ng là công c để tr giao tiếp, học tập và vui chơi. Ngôn ng gi vai trò quyết định s phát triển của tâm lý tr em. Bên cạnh đo ngôn ng còn là phương tiện để giáo dục tr một cách toàn diện bao gồm s phát triển v đạo đức, tư duy nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hoá.

Đối với tr mầm non nói chung và tr 4-5 tuổi nói riêng, tr rất nhạy cảm với ngh thuật ngôn t. Âm điệu ,hình tượng của các bài hát ru, đồng dao, ca dao, dân ca sớm đi vào tâm hồn tuổi thơ. Những câu chuyện c tích, thần thoại đặc biệt hấp dẫn tr. Chính vì vậy cho tr tiếp xúc với văn học và đặc biệt là hoạt động dạy tr k chuyện sáng tạo là con đường phát triển ngôn ng cho tr tốt nhất, hiệu qu nhất.

Thông qua việc tr k chuyện sáng tạo giúp tr phát triển năng lực tư duy, óc tưởng tượng sáng tạo, biết yêu quý cái đẹp, hướng tới cái đẹp. Khi tr k chuyện, ngôn ng của tr phát triển, tr phát âm rõ rang mạch lạc, vốn t phong phú. Tr biết trình bày ý kiến, suy nghĩ, k v một s vật hay s kiện nào đó…bằng chính ngôn ng của tr.

Năm học 2006-2007 Trường mầm non Cát Bi thực hiện chương trình thí điểm chăm sóc giáo dục tr mầm non mới. Việc phát triển ngôn ng cho tr là một trong những mục tiêu phát triển toàn diện cho tr mầm non. Do vậy là giáo viên dạy tr 4-5 tuổi tôi đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc phát triển ngôn ng cho tr. Đặc biệt là thong qua hoạt động k chuyện sáng tạo. T đó tôi


http://nhipdieu.tk

đã đi sâu nghiên cứu và tìm ra một s biện pháp phát triển ngôn ng cho tr thông qua hoạt động dạy tr k chuyện sáng tạo

B/giải quyết vấn đề

I/Cơ sở lí luận.

S phát triênư ngôn ng của tr là một quá trình t thấp đến cao với các giai đoạn mang những đặc trưng khác nhau tu thuộc vào độ tuổi của tr.

Tr 4-5 tuổi s phat triển ngôn ng mạch lạc chịu ảnh hưởng lớn của việc tích cực hoá vốn t, ngôn ng cũa tr đã tr nên được m rộng hơn, có trật t hơn, mặc dù cấu trúc còn chưa hoàn thiện. Kh năng nói trình bày ý nghĩa, hiểu ngôn ng hoàn cảnh của tr cũng đã bắt đầu phát triển.

Bằng các hình tượng văn học m ra cho tr cuộc sống với xã hội và thiên nhiên , các mối quan h qua lại của con người. Những hình tượng đó giúp tr nhận thức được tính rõ rang, chính xác của t ng trong tác phẩm văn học.

Với nhiệm v khơi dậy tr tình yêu đối với t ng ngh thuật thong qua cách đọc k diễn cảm, cao hơn na là biết dung ngôn ng của mình để k chuyện sáng tạo. Đây là một nhiệm v rất phức tạp, yêu cầu khi k chuyện sáng tạo tr phải t nghĩ ra một nội dung câu chuyện, tạo ra cấu trúc logic được th hiện trong hình nói tương ứng (lời nói kết hợp với s dụng đồ dung trực quan).

Yêu cầu này đòi hỏi tr phải có vốn t phong phú, các k năng tổng hợp,k năng truyền đạt ý nghĩ của mình một cách chính xác, tập trung chú ý và nói biểu cảm. Những k năng này tr lĩnh hội được trong quá trình nhận thức có h thống bằng con đường luyện tập thường xuyên hang ngày. T những cơ s lý luận trên tôi đã đi sâu nghiên cưư đề tài: “Phát triển ngôn ng cho tr 4-5 tuổi thong qua hoạt động dạy tr k chuyện sáng tạo” nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức của tr mầm non hiện nay.

II/Thực trạng vấn đề nghiên cứu:


http://nhipdieu.tk

Trong quá trình giảng dạy tôi thấy % tr biết k chuyện sáng tạo còn rất thấp. Vì vậy, tôi thường xuyên chú trọng t chức hoạt động cho tr k chuyện sáng tạo theo các ch điểm. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tôi đã gặp một s thuận lơi và khó khăn sau:

1/ Thuận lợi:

- Bản than là giáo viên có trình độ chuẩn v chuyên môn, nhiệt tình yêu ngh mến tr. Có kh năng đọc k diễn cảm cho tr nghe và biết định hướngcho tr k chuyện sáng tạo có hiệu qu, tạo được môi trường hoạt động lớp tương đối phong phú.

- Được s quan tâm tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường, đầu tư v cơ s vật chất tương đối đầy đủ và lớp tôi được chọn làm  điểm cho khối.

- Ban giám hiệu đã thường xuyên t chức bồi dươững chuyên môn và các đợt lên chuyên đề văn học, hội thi đồ dung đồ chơi cho ch em đồng nghiệp học tập và rút kinh nghiệm.

- Được s tín nhiệm và tin cậy của ph huynh.

2/ Khó khăn:

- S tr trong lớp quá đông, trong đó có 40% là tr mới đi học chưa có n nếp học tập cũng như kiến thức của tr còn hạn chế, nên gặp nhiều khó khăn trong việc t chức các hoạt động cho tr k chuyện sáng tạo.

- Đồ dung trực quan còn ít chưa đa dạng phong phú, thẩm m chưa đạt, giá tr s dụng chưa cao. Đặc biệt là đồ dung cho tr hoạt động còn rất ít.

- Ph huynh phần lớn là lao động nghèog, nên rất khó khăn trong việc h tr đóng góp kinh phí để tạo góc hoạt động văn học cho tr.

- Khi dạy tr k chuyện sáng tạo giáo viên chưa biết vận dụng tích hợp các môn học khác và chưa đầu tư sưu tầm các câu chuyện ngoài chương trình.

Điều đó dẫn đến thực trạng:


http://nhipdieu.tk

+ Ch có 20% tr biết k chuyện sáng tạo do vốn t của tr còn ít, ngôn ng nói chưa mạch lạc.

+ 40% tr nói được câu phức.

+ 20% tr hứng thú tham gia k chuyện sáng tạo.

+ 55% tr phát âm rõ rang mạch lạc.

Để khắc phục và giải quyết thực trạng trên tôi đã suy nghĩ và tìm ra một s biện pháp giúp tr hứng thú k chuyện sáng tạo.

III/ Những biện pháp thực hiện:

* Biện pháp 1: Tạo môi trường hoạt động cho tr k chuyện sáng tạo.

Tạo môi trường cho tr hoạt động là rất cần thiết trong chương trình đổi mới

Hiện nay, nếu cô tạo được môi trường cho tr hoạt động tốt thì s kích thích tr phát triển ngôn ng, tham gia vào các hoạt động và kết qu đạt được rất cao. Vì thế ngay t đầu năm học tôi đã đi sâu vào tạo môi trường bằng cách đưa hình ảnh nhân vật của các câu chuyện ni bật vào góc văn học và một s góc trong và ngoài lớp học th hiện trên các mảng tường. V và sưu tầm một s b truyện tranh ngoài chương trình để đưa vào giảng dạy, vận động ph huynh đóng góp truyn tranh đưa vào góc văn học cho tr hoạt động thường ngày. Những câu chuyện được th hiện trên các mảng tường trong không gian to đã giúp tr d tri giác, tr được thảo luận, bàn bạc v câu chuyện đó. T đó tr biết vận dụng những kiến thức đó vào k chuyn sáng tạo một cách d dàng. Ngoài việc tạo những bức tranh trên mảng tường, những tập truyện tranh ch to tôi còn đi sâu làm một s đồ dung trực quan cho tr hoạt động như: một s con rối dẹt có bánh xe, có c động tay chân và tận dụng những truyện tranh cũ, những sản phẩm v của tr, cắt dán bồi bìa cứng cho tr ghép tranh k chuyện sáng tạo hoặc cắt dời các con vật cho tr t chọn các con vật đó để k chuyện sáng tạo theo ý tưởng của mình.


http://nhipdieu.tk

Điều đặc biệt hơn nữa tôi đầu tư suy nghĩ và làm ra các loại rối tay cho tr hoạt động. Thực tế tôi nhận thấy đồ dung làm bằng rối tay hầu như các lớp không có cho tr hoạt động, qua nghiên cứu tìm tòi tôi đã vận dụng làm t các qu bong, chổi rơm, đĩa nhựa đồ chơi…để làm mặt con rối sau đó dùng vải hoặc len móc làm váy, thân tay để khi tr s dụng không b thô và cứng. Các khuôn mặt có th thay đổi tu theo nội dung, nhân vật của câu chuyện tr k.

Qua cách nghĩ và làm như vậy tôi đã tạo ra một góc văn học với đầy đủ chủng loại v đồ dung trc quan đa dạng phong phú, đã giúp tr hứng thú tham gia vào hoạt động và nhiều ý tưởng hay khi tr k chuyện sáng tạo.

Bên cạnh đó trong gi hoạt động ngoài trời tôi còn tận dụng những bức tranh tường trong trường bằng cách gợi m cho tr cùng nhau k chuyện v những bức tranh đó hoặc có các con vật trong sân trường tôi cũng gợi m cho tr thi nhau k chuyện v các con vật đó…hình thức này đã giúp tr em có nhiều ý tưởng sáng tạo hay và có ý thức thi đua để đạt kết qu tốt.

Tạo môi trường cho tr k chuyện sáng tạo là một việc làm vô cùng quan trọng bởi nó là ch dựa, là cơ s vững chắc cho tr k chuyện sáng tạo. Đòi hỏi cô giáo phải biết tạo cảm xúc cho tr bằng các con vật ng nghĩnh, đáng yêu, đồng thời cũng phải biết hướng lái, gợi m cho tr có cảm xúc tích cực khi tham gia hoạt động k chuyện sáng tạo. Qua nội dung các bức tranh, các nhân vật, các con rối tr được xem và nói lên nhận xét của mình v các đồ dung đó. Như vậy ngôn ng cu tr được phát triển một cách phong phú và đa dạng.

*- Biện pháp 2: Dạy tr cách s dụng nhân  vật  phù hợp với ngôn ng lời k sáng tạo.

Bên cạnh một môi trường hoạt động với đầy đủ các loại đồ dung trc quan đa dạng phong phú, thu hút s hứng thú tham gia k chuyện sáng tạo c


http://nhipdieu.tk

ủa tr thì chúng ta còn phải dạy tr cách s dụng nhân vật phù hợp với ngôn ng lời k sáng tạo.

Khi dạy tr sáng tạo tôi đã chuẩn b cho tr những tập truyện tranh sưu tầm bằng cách đọc k cho tr nghe các gi đón, gi tr tr và gi chơi hang ngày. Đây là hình thức cho tr làm quen với tác phẩm văn học, là cơ s cho tr có kiến thức vững vàng khi thực hiện k chuyện sáng tạo. Qua cách làm quen như vậy tr biết đánh giá, nhận xét v đặc điểm tính cách của các nhân vật thong qua ngôn ng nói của mình.

Ví d: Gà cón xinh đẹp đáng yêu, sói già gian ác, bà tiên ông bụt thì tốt bụng còn phù thu thì độc ác.

Bên cạnh đó tôi còn định hướng cho tr quan sát các tranh chuyện , cho tr xem qua đĩa hình các câu chuyện. Đồng thời kết hợp tri giác với đàm thoại giữa cô và tr, giúp tr nhận xét đánh giá nội dung truyện một cách chính xác và nói lên ý tưởng của mình qua s nhận thức.

Tôi dạy tr k chuyện theo từng nhóm, theo thời gian thực hiện một tuần hoặc hai tuần, kết hợp lồng ghép các môn học khác, các trò chơi để củng c và khắc sâu kiến thức, m rộng vốn hiểu biết v thế giới xung quanhcho tr.

Sau đây là một s cách dạy tr s dụng đồ dùng trực quan.

- Dạy tr s dụng rối tay: dạy tr s dụng từng con một, kết hợp với lời nói, ngôn ng biểu cảm cùng với cách diễn rối qua c động các con rối đi lại.

- Dạy tr ghép tranh k chuyện: chọn những tranh mà tr thích ghép thành một dải câu chuyện sau đó k từng tranh kết hợp với lời nói ch dẫn thông qua các nhân vật trong tranh.


http://nhipdieu.tk

- Dạy tr ghép các nhân vật k chuyện: chọn những nhân vật mà tr thích, sau đó ghép các nhân vật với nhau tạo thành một câu chuyện theo ý tưởng của tr.

- Dạy tr k chuyện bằng sa bàn: chọn những nhân vật mà tr thích kết hợp di chuyển các nhân vật đó trên sa bàn. Nói đến đâu đưa nhân vật ra đến đó, lời k đi theo nhân vật s dụng.

Qua cách dạy tr tôi đã tiến hành t chức một gi hoạt động có ch đích k chuyện sáng tạo, ch điểm thế giới động vật như sau:

 Bước 1: Hát bài “ Gà trống mèo con và cún con”.Hỏi tr trong bài hát có những con vật gì.

Bước 2: Nghe cô k mẫu chuyện sáng tạo của cô, cô s dụng rối k 1 lần. Đàm thoại với tr v câu chuyện của cô (tên nhân vật, đặc điểm nhân vật, đặt tên cho câu chuyện).

Bước 3: Tr đi chọn đồ dung trực quan mà tr yêu thích. Cô gợi m ý tưởng cho tr bằng cách mượn một con vật mà tr đã chọn và k ngắn gọn vài câu để tr biết cách k chuyện sáng tạo.

Bước 4: Tr k chuyện sáng tạo theo nhóm, cá nhân. Cô cho tr đánh giá và nhận xét câu chuyện của bạn k. Theo dõi cách s dụng đồ dung trực quan của tr để cô góp ý nhận xét.

Qua cách làm này, bước đầu tôi đã thành công trong việc thực hiện dạy tr k chuyện sáng tạo, giúp tr linh hoạt s dụng đồ dung trực quan kết hợp với ngôn ng nói rõ ràng mạch lạc, có k năng tổng hợp v “ mắt nhìn, miệng nói, tai nghe, tay s dụng”.

Sau đây là một s câu chuyện của tr khi thực hiện k chuyện sáng tạo.

Câu chuyện “ Con lợn nhựa của tôi” tác gi cháu Đăng Dũng với đồ dung là một con lợn nhựa được cháu th hiện như sau:


http://nhipdieu.tk

+ Ch nhật t được v quê thăm bà. quê bà tơ nuôi rất nhiều lợn, các con lợn rất to và ăn rất nhiều rau với cám. Thấy t thích con ln đó, bà t liền mua cho tơ một con lợn, nhưng đó là con lợn nhựa. Con lợn nhựa của t nó chẳng ăn được gì mà nó ch giúp t cất tiền. Đến tết ai mừng tuổi là t cho vào con lợn nha này để gửi m mua quần áo. T rất yêu quý co l nhựa này của t.

- Câu chuyện “Bác Voi tốt bụng” của cháu Thu Linh, Lan Anh  và Hải Lan. Đồ dung là con gà, vịt, voi t sản phẩm v của tr bồi bìa cứng và làm rối tay, câu chuyện được các bé th hiện như sau:

+ Bạn vịt bầu ơi có đoi chơi với t là gà trống không.

+ hôm nauy trời đẹp chúng mình cùng đi chơi nhé.

+  Chúng mình đến vườn hoa kia chơi nhé! đó có nhiều trò chơi thích lắm.

+ Hai bạn gà, vịt mải chơi đến khi trời tối không biết đường v nữa, c hai cùng khóc hu hu…

+ Lúc đó bác voi xuất hiện và nói đừng khóc nữa lên đây bác đưa v.

+ Hai bạn cùng trèo lên lưng bác voi đưa v, t đó hai bạn không dám đi chơi xa.

câu chuyện này ba cháu s dụng rối rất tốt. Các cháu đã biết kết hợp với nhau s dụng các nhân vật phù hợp ăn khớp với lời k. Ngôn ng của các cháu được th hiện một cách rất t nhiên và phong phú.

Trong quá trình nghiên cứu và tiến hành k chuyện sáng tạo đến nay lớp tôi đa s tr đã k chuyện sáng tạo theo ý tưởng của mình mà kgông cần s gợi ý của cô. T những việc làm đó không những tr s dụng thành thạo đồ dung trực quan v các con vật mà còn biết vận dụng s dụng đồ dung trực quan các ch đề khác.


http://nhipdieu.tk

Thông qua các câu truyện sáng tạo của tr, tr s dụng các ng điệu,ngắt ngh để truyền đạt thái độ, tình cảm của mình đối với tác phẩm. Tr bắt chước giọng k diễn cảm của cô,tr có th hiểu được một t dung với đồ vật này lại có th vào các đồ vật khác nữa. T đó ngôn ng của tr phát triển mạnh m, vốn t được làm giàu them và qua đó tr cảm nhận được s phong phú của ngôn ng m đẻ.

*Biện pháp 3: Lồng ghép các môn học khác khi dạy tr k chuyện sáng tạo.

Với lới k diễn cảm, hấp dẫn đã làm rung động người nghe, nhưng biết tích hợp các môn học khác thì còn hay hơn vì nó làm thay đổi không khí, làm thay đổi trạng thái khi k chuyện. Bằng những lời ca, lời đối thoại,những câu đố, những bài đồng dao, ca dao hay một s trò chơi xen lẫn.

Ví dụ: Bài thơ “Th bông b ốm” “Ong và bướm”, “Cá vàng bơi”….hoặc cho tr đọc thuộc các câu đố v con chó, mèo, lợn, cá, gà…hay một s bài đồng dao, ca dao “Vè chim”, “Đi cầu đi quán”….

Âm nhạc là môn b tr cho r làm quen với tác phẩm văn học, d gây ấn tượngcho người xem, vì thế tôi cho tr hát thuộc các bài hát: “ Thương con mèo”, “Một con vịt”, “đố biết con gì”, “Trời nắng trời mưa”…giúp tr khi k chuyện v con vật nào tr có th hát v các con vật đó phù hợp với nội dung câu chuyện.

Trò chơi là hình thức chuyển tiếp giữa các lần k hay thay cho phần củng c câu chuyện mà các tiết dạy thường áp dụng. Tôi cho tr chơi một s trò chơi dạng động như trò chơi: Mèo và chim s, gà gáy vịt kêu, trời nắng trời mưa, cáo và th

Việc tích hợp các môn học khác, các trò chơi vào cho tr k chuyện sáng tạo là việc cung cấp thêm một s kiến thức b tr cho câu chuyện sinh động hơn. lứa tuổi này tâm lý của tr thường mau nh chóng quên. Vì vậy v


http://nhipdieu.tk

ào gi đón tr tr tôi đưa tr vào góc văn học để hướng dẫn tr kiến thức mới và củng c kiến thức cũ. Đây là hình thức cho tr trải nghiệm những gì mình có sẵn và học tập cô và bạn, tr cảm thấy thoải mái và t tin hơn.

Việc tích hợp các môn học khác cô giáo phải linh hoạt, lựa chọn nội dung sao cho phù hợp với nội dung câu chuyện, giúp tr tham gia vào hoạt động một cách tích cực nhất và ngôn ng của tr được phát triển mạnh m nhất.

* Biện pháp 4: Tuyên truyền kết hợp với ph huynh.

  Như chúng ta đã thấy môi trường tiếp xúc của tr ch yếu là gia đình và nhà trường. Chính vì vậy việc kết hợp giữa gia đình và nhà trường là một biện pháp không th thiếu. Ph huynh chính là nhân t quết định trong việc tạo nguồn nhiên liệu của góc văn học để phát triển ngôn ng cho tr.

Trong cuộc họp ph huynh đầu năm tôi nêu tầm quan trọng của lĩnh vực phát triển ngôn ng cho tr, đặc biệt là thong qua hoạt động k chuyện sáng tạo. Hàng tháng tuyên truyền với ph huynh qua các biểu bảng nêu lên nội dung v ch điểm, v các câu chuyện sáng tạo của cô và tr. Qua đó ph huynh thấy được ngôn ng của tr phát triển như thế nào và có biện pháp kích thích s phát triển ngôn ng cho tr tại gia đình.

Ví dụ: Cô trao đổi với ph huynh v những câu chuyện sáng tạo tr đã k, yêu cầu ph huynh v nhà cho tr k lại câu chuyện đó hoặc kích thích tr k các câu chuyện khác. Như vậy ngôn ng của tr được phát triển một cách phong phú và đa dạng.

Huy động ph huynh đóng góp tiền ủng h tạo góc văn học hoặc thu nhập những nguyên vật liệu sẵn có, d tìm như báo ho mi, vải vụn, len vụn, các v hộp, mút xốp…kết hợp trong và ngoài gi đón tr tr để trao đổi với ph huynh.


http://nhipdieu.tk

Có th nói công tác tuyên truyền với ph huynh là một việc làm rất quan trọng trong việc dạy tr k chuyện sáng tạo để phát triển ngôn ng cho tr.

III/ Kết quả:

Sau khi thc hiện các biện pháp tôi đã thu được một s kết qu sau:

1/Về bản thân:

-Tôi thấy mình đã nâng cao được phong cách ngh thuật lên lớp,giọng k được trau dồi diễn cảm, thu hút tr hứng thú tham gia vào tiết học.

-Tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm qua cách dạy tr k chuyện sáng tạo, sưu tầm được nhiều truyện tranh, học thuộc nhiều truyện ngoài chương trình.

- Tạo được môi trường cho tr hoạt động tốt các góc, đặc biệt là góc văn học.

- Tôi đã tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có, d tìm để tạo ra nhiều loại rối phong phú, đa dạng, s dụng có hiệu qu trong việc dạy tr k chuyện sáng tạo.

-Các tiết dạy k chuyện sáng tạo tôi tham gia lên chuyên đề của trường và các hội thi do quận t chức tôi đều được xếp loại giỏi.

2/Về trẻ:

Nội dung

Trước khi thực hiện

Sau khi thực hiện

Phát âm rõ ràng mạch lạc

55%

95% (Tăng 45%)

Phát âm câu phức

40%

95% (Tăng 55%)

Hứng thú tham gia k chuyn sáng tạo

20%

90% (Tăng 70%)

Biết th hiện ngôn ng hoàn cảnh (k chuyện sáng tạo)

20%

80% (Tăng 60%%

3/ Về đồ dùng trực quan;

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về skkn mam non
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU