TỔNG HỢP SÁNG KIẾN HOÁ HỌC

STT
Tên đề tài

1
Phương pháp cơ bản và nâng cao giúp cân bằng nhanh phương trình hóa học nhằm nâng cao thành tích học sinh giỏi Hóa học 9 ở trường trung học cơ sở Chi Lăng

2
Phân dạng bài tập độ tan của một chất trong môn Hóa học 8 giúp nâng cao thành tích học sinh giỏi

3
Phương pháp giảng dạy một số khái niệm cơ bản hóa học lớp 8 giúp học sinh học tốt môn hóa học ở trường trung học cơ sở Chi Lăng.


NHỮNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐÃ ĐẠT CẤP HUYỆN
GV MUỐN MUA SÁNG KIẾN HOÁ HỌC TRÊN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI 0918294256
NẠP CARD 70,000 ĐỒNG VÀO SỐ ĐT TRÊN.