Sổ mượn sách an dục

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ltux0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/16/2017 9:03:24 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Họ tên độc giả : ........................................................ Lớp: .............. Trường ......................................... Địa chỉ: thôn .................................. xã .....,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Sổ mượn sách an dục, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Sổ mượn sách an dục, doc, 1 trang, 0.20 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Thanh Uong Minh đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

So-muon-sach-an-duc.doc[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Họ tên độc giả : ........................................................ Lớp: .............. Trường .........................................
Địa chỉ: thôn .................................. xã .................................... huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Họ tên bố hoặc mẹ (nếu là HS): ........................................................... Điện thoại: .........................
TT
Tên sách
Mã sách
Ngày
mượn
Ngày trả
Ghi chú

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


27


29


30


Họ tên độc giả : ........................................................ Lớp: .............. Trường .........................................
Địa chỉ: thôn .................................. xã .................................... huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Họ tên bố hoặc mẹ (nếu là HS): ........................................................... Điện thoại: .........................
TT
Tên sách
Mã sách
Ngày
mượn
Ngày trả
Ghi chú

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


27


29


30không gian đọc an dụcsổ theo dõi
mượn sách
(Mượn và đọc sách miễn phí)

Tên tủ sách: không gian đọc an dục
địa chỉ: an dục, quỳnh phụ, thái bình
người quản lí: vũ ngọc toàn - Dương Lệ Nga

Năm 2017

 


Họ tên độc giả : ........................................................ Lớp: .............. Trường .........................................

Địa chỉ: thôn .................................. .................................... huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Họ tên bố hoặc mẹ (nếu là HS): ........................................................... Điện thoại: .........................

TT

Tên sách

Mã sách

Ngày

mượn

Ngày trả

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 


Họ tên độc giả : ........................................................ Lớp: .............. Trường .........................................

Địa chỉ: thôn .................................. .................................... huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Họ tên bố hoặc mẹ (nếu là HS): ........................................................... Điện thoại: .........................

TT

Tên sách

Mã sách

Ngày

mượn

Ngày trả

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 


 

 

 

 

kh«ng gian ®äc an dôc

  

 

 

 

sæ theo dâi

m­în s¸ch

(M­în vµ ®äc s¸ch miÔn phÝ)

 

                   

Tªn tñ s¸ch:           kh«ng gian ®äc an dôc

®Þa chØ:                an dôc, quúnh phô, th¸i b×nh

ng­êi qu¶n lÝvò ngäc toµn - D­¬ng LÖ Nga

 

 

 

N¨m 2017

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Sổ mượn sách an dục
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN