Tài liệu hđ đội (lần 2) năm 2017-2018

Đăng ngày 12/15/2017 4:17:11 PM | Thể loại: Đoàn - Đội | Chia sẽ bởi: Hùng Phạm Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 12 | Page: 1 | Kích thước: 1.42 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Tài liệu hđ đội (lần 2) năm 2017-2018, Đoàn - Đội. . https://nslide.com/giao-an/tai-lieu-hd-doi-lan-2-nam-2017-2018.k0tx0q.html

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH
TỔ CHUYÊN MÔN TPT ĐỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2017


BÀI TRỐNG ĐỘI
TRỐNG QUỐC CA
1* 2 3* 2* 2 3* 3* 2 3* 1*2345*6789*
Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập gềnh xa.
1* 2 3* 2* 2 3* 3* 2 3* 1*2345*6789*
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
1* 2 3* 2* 2 3* 3* 2 3* 1*2345*6789*
Đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
1* 2 3* 2* 2 3* 3* 2 3* 4* 2 3* 5* 2 3* 1*2345*6789*
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra sa trường, tiến lên. Cùng tiến lên…
1* 2 3* 1*2345*6789*
Nước non Việt Nam ta, vững bền.
(Các số 1 2 3 - 2 2 3 – 3 2 3 … đánh bằng 2 tay. Còn các số từ 1…đến 9 số lẻ tay phải, số chẵn tay trái
Dấu sao đánh trống cái)