tài liệu giáo án Giáo án khác

Đăng ngày 2/24/2017 9:24:24 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Sở GD&ĐT Quảng Ninh Trường THPT Lý Thường Kiệt KẾ HOẠCH ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIN Thời gian: 5 tuần (3 tiết/ ngày, tuần 3 ngày )= 45 tiết Ngày học trong tuần thứ 3, 5,6 Nội dung ôn tập Tuần Nội dung Ghi chú  1(Từ 17/9 – 22/9)  Ôn tập lý thuyết Cấu trúc If..then.. Cấu trúc for .. do.. Cấu..

Bình luận

Nội dung

Sở GD&ĐT Quảng Ninh
Trường THPT Lý Thường Kiệt
KẾ HOẠCH ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIN
Thời gian: 5 tuần (3 tiết/ ngày, tuần 3 ngày )= 45 tiết
Ngày học trong tuần thứ 3, 5,6
Nội dung ôn tập
Tuần
Nội dung
Ghi chú

1(Từ 17/9 – 22/9)
 Ôn tập lý thuyết
Cấu trúc If..then..
Cấu trúc for .. do..
Cấu trúc while .. do..
Cấu trúc mảng


2 ( 23/09 -28/09)
Kiểu xâu
Kiểu bản ghi
Kiểu file
8. Chương trình con


3 (30/09 – 5/10)
Bài tập về số
Số nguyên tố
Số fibonaci
Số chính phương
Số hoàn hảo
UCLN, BCNN


4( 6/10 – 11/10)
Bài tập về xâu
Kiểm tra xâu đối xứng
Kiểm tra số từ trong một xâu
Tách xâu
Số lượng kí tự trong xâu con.
Mã hóa xâu


5(13/10- 18/10)
Bài tập về mảng
Sắp xếp trong mảng
Tìm phần tử nhỏ nhất, lớn nhất, tổng các phần tử
Tìm dãy con dài nhất trong mảng
Sponsor Documents