PHÒNG GD & ĐT QUẢNG ĐIỀN GIÁO ÁN Tuần:1
Trường TH Số 1 Quảng An Môn: Thể Dục Bài: 1.
Tiết:…….
K.Lớp: 2.
Thời gian thực hiện: 35 phút
Ngày soạn: 10/08/2011
ngày dạy: ......../08/2011

 I/ Mục đích-yêu cầu:
Giới thiệu chương trình thể dục lớp 2.Yêu cầu HS biết được những nội cơ bản của môn TD lớp 2 và thái độ học tập đúng
Phổ biến nội quy tập luyện. Yêu cầu HS biết dược những diểm cơ bản và từng bước vận dụng vào quá trình học tập để tạo thành nền nếp
Biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. Yêu cầu HS biết được những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ thể dục.
Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Yêu cầu bước đầu biết tham gia được vào trò chơi.
II/ Địa điểm- Phương tiện:
Địa điểm: Trên sân trường TH số 1 Quảng An. Vệ sinh và an toàn nơi tập luyện
Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi
III/ Nội Dung và phương pháp giảng dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I/ Phần mở đầu:
-GV tập hợp HS thành 3 hàng dọc, sau đó chuyển sang hàng ngang và phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
-Đứng vỗ tay và hát+HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV
*(GV)
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
+LT bắt cho lớp hát bài hát tập thể

II/ Phần cơ bản:
a/ Giới thiệu chương trình thể dục lớp 2. Gv nêu tóm tắt phần chính. Nhắc nhở HS ý thức học tập và tính kỉ luật
b/ GV nêu lên những nội quy khi học TD (tương tự nội quy của lớp 1).
c/Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn: GV nêu lên dự kiến và để lớp chọn cán sự lớp. có thể chọn LT làm cán sự, có sức khoẻ, nhanh, thông minh, hô to, rõ ràng và chọn các tổ trưởng làm tổ trưởng cho từng tổd/ Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”. Gv nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, nêu lên những con vật nào có hại, con nào có lợi. khi GV nêu lên những con vật có hại thì cả lớp đồng thanh hô “Diệt” 3 lần còn những con nào không hại thì không hô


a/HS tập trung thành 3 hàng ngang và ngồi tại chỗ lắng nghe GV phổ biến chương trình học tập, nội quy học giờ TD
*
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X


+Bầu chọn cán sự và các tổ trưởng
b/ HS im lặng lắng nghe Gv phổ biến nội quy học giờ TD. Cho HS nhắc lại những nội quy đó

c/ Tất cả HS chỉnh trang lại trang phục

d/ Lắng nghe Gv phổ biến cách chơi , sau đó cho cả lớp chơi thử vài lần để HS làm quen với trò chơi


III/ Phần kết thúc:
-GV cho lớp vỗ tay và hát
-GV hệ thống lại bài học
-GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà: cách hô khi kết thúc giờ học GV hô “TD” cả lớp hô “Khoẻ”
 *(GV)
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
+HS tập trung lắng nghe GV nhận xét và bài tập về nhà.


Phần ý kiến bổ sung:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHÒNG GD & ĐT QUẢNG ĐIỀN GIÁO ÁN Tuần:1
Trường TH Số 1 Quảng An Môn: Thể Dục Bài: 2.
Tiết:…….
K.Lớp: 2.
Thời gian thực hiện: 35 phút
Ngày soạn:10/08/2011
ngày dạy: ......../08/2011

 I/ Mục đích-yêu cầu:
Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác, nhanh, trật tự
Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực
nguon VI OLET