Tham luận phát triển Đảng giáo án Tư liệu tham khảo

Đăng ngày 10/3/2009 7:46:11 PM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 2743 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản tham luận về công tác tư tưởng chính trị và phát triển Đảng trong giáo viên trẻ năm học 2008 – 2009

Kính thưa các quí vị đại biểu khách quí!
Kính thưa toàn thể Đại hội.
Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc ĐH của chúng ta thành công tốt đẹp.
Vừa rồi chúng ta đã cùng được nghe bản báo cáo công tác Đoàn năm học 2007 – 2008 và bản phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì năm 2008 – 2009. Bản thân tôi hoàn toàn nhất trí với những nội dung trong bản báo cáo và bản phương hướng nhiệm vụ.
Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho Đoàn Chi đoàn giáo viên phát biểu tham luận về “công tác tư tưởng chính trị và phát triển Đảng trong đoàn viên giáo viên trẻ”
Hi vọng rằng sẽ phần nào giúp cho bản phương hướng nhiệm vụ của chúng ta được hoàn chỉnh, đầy đủ hơn và sát với thực tế triển khai hơn.
Đầu tiên theo tôi thì trong công tác chính trị tư tưởng của Đoàn viên thanh niên yếu tố quan trọng nhất đó là mỗi đoàn viên thanh niên phải xác định cho mình tinh thần kiên định theo chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó như là kim chỉ nam hành động trong công tác và trong cuộc sống. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Đặc biệt trong tình hình hiện nay cả nước đang hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh”
Đối với chúng ta là những giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cần tin tưởng tuyệt đối và sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng , BGH và các tổ chức trong nhà trường. Từ đó xác định cho mình tinh thần cống hiến và sáng tạo hết mình trong công tác, đạt hiệu quả giáo dục cao. Nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt.
Một điều nữa theo tôi rất cần thiết và thực tế đối với chúng ta còn đang là những đoàn viên thanh niên rất trẻ hầu hết mới ra trường đang tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần cống hiến nhưng chắc chắn trong công tác chuyên môn cũng như trong kinh nghiệm sống còn rất nhiều chỗ cần bổ sung . Vì vậy ở mỗi đoàn viên TN cần xây dựng và xác định cho mình tư tưởng cầu tiến bộ, tinh thần học hỏi ở đồng nghiệp, ở nhưng thế hệ đi trước mình. Tuyệt đối tránh tư tưởng bảo thủ, cố hữu.
Như chúng ta đã biết tổ chức Đoàn của chúng ta là lực lượng hậu bị hùng hậu của Đảng cộng sản Việt Nam. Vấn đề phấn đấu trưởng thành và nhanh chóng được vinh dự tự hào đứng dưới cờ Đảng đang đặt ra trước mắt chúng ta.
Trong năm học vừa qua bên cạnh những hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao các hoạt động .. mà đoàn trường phát động. Các hoạt động chào mừng ngày hiến trương các nhà giáo… thì công tác phát triển Đảng trong giáo viên trẻ luôn được quan tâm và đặt lên một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Chi bộ thường xuyên chỉ đạo, Chi đoàn Giáo viên kịp thời phổ biến Nghị quyết của Chi bộ về công tác phát triển Đảng, hướng dẫn qui trình kết nạp Đảng và kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ bồi dưỡng kết nạp.
  Trong năm học qua phong trào phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng để trở thành Đảng viên

Sponsor Documents