Thể dục khối 10 cả năm giáo án Thể dục 10

Đăng ngày 4/24/2009 7:06:54 AM | Thể loại: Thể dục 10 | Lần tải: 506 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.81 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


sở giáo dục và đào tạo nghệ an
trường thpt đặng thai mai

------------------------- ----------------------------giáo án thể dục khối 10Giáo viên : Bùi Quang Tuyến
Tổ : sinh ,thể, Kỷ
Năm học : 2008 - 2009
--------0o0------


Phân phối chương trình môn thể dục 10
(áp dụng từ năm học 2008 - 2009)

Học kỳ I : 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết
Học kỳ II : 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
Cả năm : 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết

Tiết 1: Giới thiệu: Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 10 (tóm tắt)
Lý thuyết : Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe (nội dung 1).
Tiết 2: - Thể dục nhịp điệu : + Học động tác 1,2,3 (bài TDNĐ cho nam riêng, nữ riêng)
- Chạy bền : Bài tập 1 (tr 71)
Tiết 3: - TDNĐ: Ôn từ động tác 1 - 3
- Chạy ngắn: + Giới thiệu: Kĩ thuật chạy ngắn, cách sử dụng bàn đạp, xuất phát
+ Bài tập 1 và 2 (tr 56,67), Chạy nhanh 30-40m
Tiết 4: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 3
+ Học động tác 4 và 5
- Chạy ngắn: + Bài tập 3 và 4 (tr 56)
- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Tiết 5: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 5
- Chạy ngắn: + Bài tập 5 (tr 56,57)và một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy ngắn)
+ Tập "vào chỗ" - "sẵn sàng" - "chạy"
- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Tiết 6: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 5
+ Học động tác 6 và 7
- Chạy ngắn: + Bài tập 6 và 7 (tr 57)
- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Tiết 7: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 7
- Chạy ngắn: + Bài tập 2 và 4 (tr 61)
+ Trò chơi phát triển tốc độ chạy (do GV chọn)
- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Tiết 8: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 7
+ Học động tác 8 và 9
- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Tiết 9: - Lý thuyết : Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe (nội dung 2 và 3).
Tiết 10: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 9
+ Học động tác 10 và 11
- Chạy bền : + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
+ Hiện tượng "cực điểm" và cách khắc phục
Tiết 11: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 11
- Chạy ngắn: + Bài tập 9 (tr 57)
- Chạy bền : Trò chơi giáo dục sức bền (do GV chọn)

Tiết 12: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 9
+ Học động tác 12 và 13
- Chạy bền : + Bài tập 7 (tr 71)
Tiết 13: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 13
- Chạy ngắn: + Bài tập 5 (tr 61)
+ Tập những nội dung HS còn yếu ( do GV

Sponsor Documents