KẾ HOẠCH BÀI HỌC

TUẦN 26

THỂ DỤC

BÀI 51

NGÀY:

Lớp: Hai /

I . MC TIÊU : Hc xong bài này HS đạt :

- Thc hin đúng động tác đi đường theo vch k thng, hai tay chng hông và dang ngang

- Thc hin được đi khing gót, hai tay chng hông

- Biết cách chơi và tham gia trò chơi được các trò chơi

II . ĐIA ĐIM, PHƯƠNG TIN :

 1. Giáo viên : V sinh an toàn nơi tp , còi , k vch trò chơi .

 2. Hc sinh : Đồng phc th dc gn sch .

III. CÁC HOT ĐỘNG CH YU: 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Bài mới :

* HĐ 1 : Phần mở đầu

 

 

 

 - Nhận lớp , phổ biến nội dung y/c giờ 

- Khởi động

-Oân các động tác tay, chân, lườn, bụng, toàn thân và nhảy của bài thể dục PTC

HĐ 2 : Phần cơ bản

- Tổ chức cho HS ôn tập theo nhóm

 

-Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. 1- 2 lần

-Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang 1 – 2 lần

- Yêu cầu cả lớp tập lại động tác đi nhanh 1 – 2 lần

chuyển sang chạy

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi kết bạn

 

Lưu ý : Thực hiện ôn tập đúng các thao tác kĩ thuật

Củng cố

- Hệ thống bài

- Tập một vài động tác thư giãn

-Đi đều theo 2 – 4 hàng dọc và hát

 

Nhận xét – dặn dò :

 

 Giao việc về nhà

 

 

Cả lớp

- Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng dọc , dóng hàng , nghỉ , nghiêm .

- Điểm số , báo cáo .

- Theo dõi và nhắc lại

-Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa bàn tự nhiên.

-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu

- Nhóm

- Chia 4 nhóm ,các nhóm ôn lại các động tác theo yêu cầu của giáo viên

- HS đi kiểng gót, hai tay chống hông, dang ngang 2 lần

 

 

-Đi nhanh chuyển sang chạy

 

 

- Cá nhân nhắc lại luật chơi

Thực hiện trò chơi “ Kết bạn”

 

 

 

- Cá nhân hệ thống bài

- Cán sự điều khiển

-Một số động tác thả lỏng

-Trò chơi hồi tĩnh

- Ôn một số bài tập RLTTCB

- Tự nhận xét giờ học

- Tập luyện thường xuyên các động tác đã học

- Chơi trò chơi mà em thích .

Hiệu trưởng      Khối trưởng     Giáo viên


KẾ HOẠCH BÀI HỌC

TUẦN 26

THỂ DỤC

HOÀN THIỆN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB

NGÀY:

Lớp: Hai /

I . MC TIÊU : Hc xong bài này HS đạt .

- Thc hin đúng động tác đi đường theo vch k thng, hai tay chng hông và dang ngang

- Thc hin được đi khing gót, hai tay chng hông

- Thc hin được đi nhanh chuyn sang chy

- Biết cách chơi và tham gia trò chơi được các trò chơi

II . ĐIA ĐIM, PHƯƠNG TIN:

 1. Giáo viên : V sinh an toàn nơi tp , còi , k vch trò chơi .

 2. Hc sinh : Đồng phc th dc gn sch .

III. CÁC HOT ĐỘNG CH YU: 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Bài mới :

* HĐ 1 : Phần mở đầu

 - Nhận lớp , phổ biến nội dung y/c giờ học 1 – 2 phút

 - Khởi động

      -Oân các động tác tay, chân, lườn, bụng, toàn thân và nhảy của bài TDPTC mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp

HĐ 2 : Phần cơ bản

-          Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông

-          Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang

-           

 

 - Giao việc cho cán sự

 

 

 

- Trò chơi “ Nhảy ô”

 

Lưu ý : Thực hiện các động tác đúng kĩ thuật

Củng cố

 Hệ thống bài

Tập một vài động tác thư giãn

 

 

Nhận xét – dặn dò :

 Giao việc về nhà

 

Cả lớp

- Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng dọc , dóng hàng , nghỉ , nghiêm .

- Điểm số , báo cáo

- Theo dõi

-Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông

 

Nhóm

- Chia 4 nhóm các nhóm lần lượt chọn vị trí ,tiến hành ôn tập . Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông , hai tay dang ngang 1 – 2 lần .

-Đi kiểng gót, hai tay chống hông

- Đi nhanh chuyển sang chạy 1 – 2 lần

Chia mỗi tổ thành 2 nhóm. Mỗi nhóm thực hiện một trong 4 động tác trên

- Nêu cách chơi ,cả lớp cùng thực hiện trò chơi

 

 

- Cá nhân hệ thống bài

-Đi đều theo 2 – 4 hàng dọc

-Một số động tác thả lỏng

-Trò chơi hồi tĩnh

 

Hiệu trưởng      Khối trưởng     Giáo viên

 

nguon VI OLET