theo ĐHPTNL - giao an 7 ptnlhs doc

  • 19/08/2019 08:25:06
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 0.34 M, số trang : 1 ,tên giao an 7 ptnlhs doc

Chi tiết

 


Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                                                                                       

Tiết 45 - §3. BIỂU ĐỒ

I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh:

1. Kiến thức:

- Học sinh hiểu được ý nghĩa minh hoạ của biểu đồ về giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng.

2. Kỹ năng:

- Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng tần số và bảng ghi dãy số biến thiên theo thời gian.

- Biết đọc các biểu đồ đơn giản.

3. Thái độ:

- HS có thái độ yêu thích môn học.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài, bảng nhóm, thước kẻ có chia khoảng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

A. Hoạt động khởi động ( 5 phút)

Mục tiêu: nhớ lại khái niệm dấu hiệu, các loại bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng tần số và tác dụng của các loại bảng đó.

Hình thức tổ chức : hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, tự kiểm tra đánh giá

GV chiếu lên máy chiếu ( treo bảng phụ ) đưa bài tập

+GV gọi 1 học sinh lên bảng làm, hs dưới lớp thực hiện cá nhân vào vở, sau đó đổi  bài theo vòng tròn chấm chéo và báo cáo nhóm trưởng

+ GV chiếu đáp án để học sinh so sánh.

+ GV gọi hs nhận xét bài trên bảng và kiểm cách làm của 1 nhóm nhanh nhất dưới lớp

 

 

 

+ HS thực hiện theo yêu cầu của GV

 

+ Nhóm trưởng phân công đổi bài chấm chéo theo vòng tròn và báo cáo kết quả cho GV

    Bài tập:

Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm (tính bằng phút) của 20 công nhân trong một phân xưởng sản xuất được ghi trong bảng sau :

3     4     5     5     3     4     7     5     8     3

5     3     7     6     5     3     6     7     5     4

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Có bao nhiêu giá trị khác nhau cỉa dấu hiệu ?

b) Lập bảng tần số và rút ra nhận xét ?

Đáp án :

     a) Dấu hiệu : Thời gian hoàn thành một sản phẩm (tính bằng phút) của mỗi công nhân.

   Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu là : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8.

1

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hiếu                                                                                                0355868201


Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                                                                                       

+ Gv dẫn dắt vào bài mới :

Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng tần số người ta còn dùng biểu đồ để cho 1 hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số. Hình ảnh đó là 1 biểu đồ đoạn thẳng. Tiết học hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu.

 

    b) Lập bảng tần số :

Thời gian(x)

3

4

5

6

7

8

 

Tần số(n)

5

3

6

2

3

1

N = 20

Nhận xét : - Thời gian hoàn thành một sản phẩm nhanh nhất là 3 phút

  - Thời gian hoàn thành một sản phẩm chậm nhất là 8 phút; ...

B.  Hoạt động hình thành kiến thức  

Hoạt động 1 : Biểu đồ đoạn thẳng ( 17 phút )

Mục tiêu: Hiểu thế nào là  biểu đồ đoạn thẳng và biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng

Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp

GV: Đ­ưa lên máy chiếu ghi nội dung hình 1/ trang 13 SGK, hoạt động cùng cả lớp 

GV: Biểu đồ biểu diễn các đại lượng nào ?

GV: Quan sát biểu đồ xác định tần số các giá trị 28 ; 30 ; 35 ; 50 ?

GV giới thiệu biểu đồ đoạn thẳng.

GV: Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân làm ?.

Em hãy nêu các bước dựng biểu đồ  đoạn thẳng ?

GV lưu ý :

a) Độ dài trên 2 trục có thể khác nhau. Trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n.

 

HS : Chú ý quan sát

 

 

HS : Biểu đồ biểu diễn các giá trị

x-trục hoành và tần số n- trục tung

HS: quan sát và trả lời

 

 

 

 

 

 

 

HS trả lời :

B1: Dựng hệ trục toạ độ.

B2: Vẽ các điểm có các toạ độ đã cho trong bảng.

B3: Vẽ các đoạn thẳng.

 

1.Biểu đồ đoạn thẳng.

Ví dụ:

x

28

30

35

50

n

2

8

7

3

 

?

Biểu đồ vừa dựng trên được gọi là biểu đồ đoạn thẳng.

?

Để dựng biểu đồ  đoạn thẳng ta làm theo các bước :

B1: Lập bảng tần số ( nếu chưa có )

B2: Dựng hệ trục toạ độ.

B3: Vẽ các điểm có các toạ độ đã cho trong bảng.

B4: Vẽ các đoạn thẳng.

1

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hiếu                                                                                                0355868201


Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                                                                                       

b) Giá trị x viết trước, tần số viết sau.

GV kiểm tra bài làm học sinh dưới lớp và nhận xét, rút kinh nghiệm

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Chú ý ( 8 phút)

Mục tiêu: giúp học sinh hiểu thêm về một loại biểu đồ khác : biểu đồ hình chữ nhật

Phương pháp: hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động chung cả lớp.

GV: Bên cạnh các biểu đồ đoạn thẳng thì trong các tài liệu thống kê hoặc trong sách, báo còn gặp loại biểu đồ như hình 2 (sgk/14). ( GV đưa biểu đồ lên máy chiếu)

GV giới thiệu cho học sinh đặc điểm của biểu đồ hcn này là biểu diễn sự thay đổi giá trị của dấu hiệu theo thời gian (từ 1995 đến 1998).

Các hcn có khi được vẽ sát nhau để nhận xét và so sánh.

GV: Em hãy cho biết từng trục biểu diễn cho đại lượng nào?

GV yêu cầu hs nối trung điểm các đáy trên của hình chữ nhật và yêu cầu hs nhận xét về tình hình tăng giảm diện tích cháy rừng.

Gv giáo dục hs ý thức bảo vệ rừng.

GV: Như vậy biểu đồ đoạn thẳng (hay biểu đồ hình chữ nhật) là hình gồm tất cả các đường thẳng (hcn) có chiều cao tỉ lệ thuận với các tần số.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS quan sát hình 2/sgk

-         HS hoạt động cặp đôi chia sẻ thông tin vừa tìm hiểu

 

 

 

HS nghe giảng.

HS : Trục hoành biểu diễn thời gian từ 1995 đến 1998.

Trục tung biểu diễn diện tích rừng nước ta bị phá, đơn vị nghìn ha.

HS: nhận xét

+ 1995: diện tích rừng nước ta bị phá nhiều nhất

+1996 rừng bị phá ít nhất so với 4 năm

2. Chú ý.( SGK /14)

Biểu đồ hình chữ nhật (dạng cột ).

 

 

Nhận xét :

+ Từ 1995 đến 1998 rừng nước ta bị tàn phá nhiều nhất vào năm 1995.

+ Năm 1996 rừng bị tàn phá ít nhất so với 4 năm. Song mức độ phá rừng lại có xu hướng gia tăng vào các năm 1997 ; 1998.

 

1

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hiếu                                                                                                0355868201


Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                                                                                       

 

+ 1997-1998 : mức độ phá rừng lại có xu hướng gia tăng.

 

 

C. Hoạt động luyện tập ( 8 phút)

Mục đích: củng cố các kiến thức đã học , luyện kĩ năng vẽ biểu đồ chính xác.

Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

-Em hãy nêu ý nghĩa của việc vẽ biểu đồ

- Nêu các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng ?

-  Hoạt động nhóm vẽ biểu đồ đoạn thẳng  bài tập phần kiểm tra bài cũ, làm bài ra bảng nhóm, làm xong treo bảng nhóm lên bảng, các nhóm nhận xét đánh giá chéo

- GV tổng kết , nhận xét và đánh giá

HS : trả lời và thực hiện hoạt động nhóm theo yêu cầu

 

 

 

 

 

 

HS các nhóm nhận xét, đánh giá chéo.

Bài làm trên bảng nhóm

D. Hoạt động vận dụng ( 5 phút)

Mục tiêu: Biết vận dụng các kiến thức đã học vào bài toán thực tế

Phương pháp: HĐ cá nhân, cặp đôi

- GV yêu cầu hs làm bài tập 8 (sbt/5) :

-Từ bài toán các em có thể nhận xét được lực học của các bạn trong lớp để có nhận xét và đánh giá chính xác.

-Nếu không còn thời gian GV có thể giao cho hs về nhà hoàn thành

HS hoạt động cặp đôi trao đổi thảo luận hướng làm sau đó làm vào vở cá nhân

   a) Nhận xét : HS lớp này học không đồng đều. Điểm thấp nhất là 2 ; điểm cao nhất là 10 ; số hs đạt điểm 5 ; 6 ; 7 là nhiều nhất.

   b) Bảng tần số :

Điểm (x)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

1

3

3

5

6

8

4

2

1

N = 33

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 2 phút)

Mục tiêu: Khuyến khích học sinh tìm tòi , phát hiện nhiều bài toán thực tế và biết vẽ biểu đồ thể hiện các bài toán đó , từ đó có các phân tích, nhận xét chính xác

Phương pháp: hoạt động cá nhân, nhóm, hs khá giỏi

- Giao nhiệm vụ cho HS khá giỏi , khuyến khích cả lớp cùng thực hiện

Cá nhân thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẻ, góp ý

 

1

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hiếu                                                                                                0355868201


Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                                                                                       

- Học theo SGK, nắm được các bước dựng biểu đồ đoạn thẳng

- Làm bài tập  10,11,12 SGK/trang 14 ;

- Chuẩn bị giờ sau luyện tập.

 

( trên lớp hoặc về nhà )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: ……………

Ngày dạy: ………………

Lớp: ……….. Tiết: …….

1

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hiếu                                                                                                0355868201


Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                                                                                       

 

 

 

Tiết 46 – Luyện tập §3

I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh:

1. Kiến thức:

- Học sinh nắm chắc được cách biểu diễn giá trị của dấu hiệu và tần số bằng biểu đồ.

2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng tần số. Bảng ghi dãy số  biến thiên theo thời gian.

- Củng cố kĩ năng lập bảng tần số từ bảng số liệu ban đầu và ngược lại.

- HS biết tính tần suất qua bài đọc thêm.

3. Thái độ:

- Rèn tính cẩn thận, chính xác trong việc biểu diễn bằng biểu đồ.

- Học sinh thấy được tầm quan trọng của môn học trong đời sống hàng ngày.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT, chuẩn bị 1 vài biểu đồ có trong sách báo.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài, bảng nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

A. Hoạt động khởi động ( 7 phút)

Mục tiêu: rèn kĩ năng vẽ biểu đồ đoạn thẳng chính xác.

Hình thức tổ chức : hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, tự kiểm tra đánh giá

GV nêu yêu cầu kiểm tra :

- Nêu các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng? Chữa bài tập 11 (sgk/14).

+GV gọi 1 học sinh lên bảng làm, hs dưới lớp thực hiện cá nhân vào vở, sau đó đổi  bài theo vòng tròn chấm chéo và  báo cáo nhóm trưởng

 

 

 

+ HS thực hiện theo yêu cầu của GV

 

+ Nhóm trưởng phân công đổi bài chấm chéo theo vòng tròn và báo cáo kết quả cho GV

   Bảng tần số :

Số con (x)

0

1

2

3

4

 

Tần số (n)

2

4

17

5

2

N = 30

1

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hiếu                                                                                                0355868201


Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                                                                                       

+ GV chiếu đáp án để học sinh so sánh.

+ GV gọi hs nhận xét bài trên bảng và kiểm cách làm của 1 nhóm nhanh nhất dưới lớp

 

 

 

B.  Hoạt động hình thành kiến thức ( 0 phút )

C. Hoạt động luyện tập ( 18 phút)

Mục đích: củng cố các kiến thức đã học , luyện kĩ năng vẽ biểu đồ chính xác.

Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hđ chung cả lớp.

Hoạt động 1:

Bài 12 (sgk/14).

GV yêu cầu HS đọc đề bài

GV gọi 1 hs lên bảng làm câu a

- Cho HS nhận xét bài làm của bạn

GV gọi tiếp 1 hs khác lên bảng làm câu b

GV: Trong khi HS lên bảng làm bài, GV đi kiểm tra bài làm của một số HS dưới lớp và nhận xét.

GV nhận xét kĩ năng vẽ biểu đồ của hs và chốt kiến thức

Hoạt động 2 :

GV đưa bài tập

 

 

 

 

 

HS:lên bảng làm bài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS cả lớp nghe và cùng hoàn thành chính xác bài làm vào vở.

 

 

 

 

 

 

Bài 12 (sgk/14).

a)     Bảng tần số

Giá trị (x)

17

18

20

25

28

30

31

32

 

Tần số (n)

1

3

1

1

2

1

2

1

N = 12

 

b)    Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng

 

 

 

 

Bài tập1 :

1

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hiếu                                                                                                0355868201


Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                                                                                       

1 sau lên bảng phụ :    Biểu đồ sau biểu diễn lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các hs lớp 7C.

Từ đó hãy rút ra nhận xét và lập lại bảng tần số.

GV : bài toán cho gì và yêu cầu làm gì ?

GV: yêu cầu hs  hoạt động nhóm làm bài ra bảng nhóm, làm xong treo bảng nhóm lên bảng, các nhóm nhận xét đánh giá chéo

- GV tổng kết , nhận xét và đánh giá

GV: So sánh bài tập vừa làm với bài tập 12

Hoạt động 3:

- Yêu cầu đọc bài đọc thêm  trang 15 SGK.

- Giới thiệu cách tính tần suất theo công thức  f = n/N

trong đó: N là số các giá trị

n là tần số của một giá trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS trả lời

 

 

 

 

HS thực hiện hoạt động nhóm, sau đó các nhóm nhận xét đánh giá chéo

 

 

2 bài tập trên ngược nhau

 

 

 

 

 

a) Đọc “tần suất”

f = n/N . 100%

-Đọc ví dụ trang 16.

b)

Đọc biểu đồ hình quạt, xem hình 4/15 SGK

a) Có 7 hs mắc 5 lỗi.

    Có 6 hs mắc 2 lỗi.

    Có 5 hs mắc 3 lỗi và 5 hs mắc 8 lỗi.

    Đa số hs mắc từ 2 đến 8 lỗi.

b) Bảng tần số :

Số lỗi (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

0

3

6

5

2

7

3

4

5

3

2

N = 40

 

Bài đọc thêm ( SGK / trang 15, 16 )

1

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hiếu                                                                                                0355868201


Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                                                                                       

f là tần suất của giá trị đó

- Giới thiệu biểu đồ hình quạt như SGK tr.15.

 

 

 

D. Hoạt động vận dụng ( 8 phút)

Mục tiêu: Biết vận dụng các kiến thức đã học vào bài toán thực tế

Phương pháp: HĐ cá nhân, cặp đôi

GV treo bảng phụ đưa thêm nội dung bài tập 2 như sau :

GV yêu cầu học sinh đọc kĩ đề bài

Gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời câu a,b

Sau đó yêu cầu hs thảo luận trong bàn , sau đó đại diện 2 bạn lên bảng làm câu c,d

HS dưới lớp trình bày bài làm vào vở, sau đó đổi vở chấm chéo, báo cáo kết quả cho GV

 

 

 

 

 

 

HS trả lời

 

HS hoạt động cặp đôi trao đổi thảo luận hướng làm

2 hs lên bảng

HS dưới lớp thực hiện

làm vào vở cá nhân

+ Nhóm trưởng phân công đổi bài chấm chéo theo vòng tròn và báo cáo kết quả cho GV

  Bài tập 2 :

 Điểm thi học kỳ I môn toán của lớp 7B được cho bởi bảng sau:

a) Dấu hiệu cần quan tâm là gì?

    Dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong

   dãy giá trị của dấu hiệu đó ?

c) Lập bảng “tần số”

d) Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

7,5

5

5

8

7

4,5

6,5

8

8

7

8,5

6

5

6,5

8

9

5,5

6

4,5

6

7

8

6

5

7,5

7

6

8

7

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 2 phút)

Mục tiêu: Khuyến khích học sinh tìm tòi , phát hiện nhiều bài toán thực tế và biết vẽ biểu đồ thể hiện các bài toán đó , từ đó có các phân tích, nhận xét chính xác

Phương pháp: hoạt động cá nhân, nhóm, hs khá giỏi

- Xem lại các bài tập đã chữa.

- Làm  bài tập 9, 10 (tr 9 SBT)

- Nghiên cứu trước nội dung bài : Số trung bình cộng.

Cá nhân thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẻ, góp ý

 

 

 

Bài tập về nhà

Điểm thi HKI môn toán của lớp 7C như sau :

1

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hiếu                                                                                                0355868201


Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                                                                                       

 

GV đưa thêm bài tập về nhà , hs đọc kĩ, , thảo luận cặp đôi để chia sẻ, góp ý

( trên lớp hoặc về nhà )

 

( trên lớp hoặc về nhà )

     7,5  ;   5    ;   5   ;   8   ;   7  ;  4,5  ;  6,5  ;  8  ;   8  ;   7    ;  8,5  ;  6  ;  5  ;  6,5  ;    8  ;

       9   ;  5,5  ;   6  ;  4,5  ;   6  ;    7   ;    8  ;   6  ;   5  ;  7,5  ;   7   ;   6  ;  8  ;    7   ;  6,5.

   a) Dấu hiệu là gì ? Dấu hiệu đó có bao nhiêu giá trị ?

   b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó ?

   c) Lập bảng tần số và bảng tần suất của dấu hiệu ?

   d) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hiếu                                                                                                0355868201


Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                                                                                       

Ngày soạn: ……………

Ngày dạy: ………………

 

Lớp: ……….. Tiết: …….

Tiết 47 - §4. Số trung bình cộng

I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh:

1. Kiến thức:

- Học sinh biết cách tính số trung bình cộng theo công thức từ bảng đã lập.

- Hiểu được công thức tìm số trung bình cộng.

- Học sinh  hiểu khi sử dụng số trung bình cộng để làm đại diện cho dấu hiệu  trong một số trường hợp và để so sánh khi tìm hiểu những dấu hiệu cùng loại.

2. Kỹ năng:

- Biết tìm số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu.

- Bước đầu thấy được ý nghĩa thực tế của mốt.

3. Thái độ:

- HS có hứng thú với môn học ; không gò bó, áp lực.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài, bảng nhóm, thước kẻ có chia khoảng, bút dạ

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

A. Hoạt động khởi động ( 5 phút)

Mục tiêu: kiểm tra lại kiến thức bài cũ

Hình thức tổ chức : hoạt động cá nhân,  tự kiểm tra đánh giá

+ treo bảng phụ ghi nội dung bảng 19 SGK/17

+ gọi 1 học sinh lên bảng làm, hs dưới lớp thực hiện cá nhân vào vở, sau đó đổi  bài theo vòng tròn chấm chéo và  báo cáo nhóm trưởng

+ GV gọi hs nhận xét bài trên bảng và kiểm cách làm của 1 nhóm nhanh nhất dưới lớp

 

 

 

+ HS thực hiện theo yêu cầu của GV

 

 

+ Nhóm trưởng phân công đổi bài chấm chéo theo vòng tròn và báo cáo kết quả cho GV

3

6

6

7

7

2

9

6

4

7

5

8

10

9

8

7

7

7

6

6

5

8

2

8

8

8

2

4

7

7

6

8

5

6

6

3

8

8

4

7

GV treo bảng phụ ghi nội dung bảng 19 .Điểm kiểm tra toán 1 tiết của học sinh lớp 7C được ghi lại như sau :

a) Có bao nhiêu bạn làm bài kiểm tra

b)Lập bảng tần số ( bảng dọc )

GV: gọi hs lên bảng làm bài, học sinh dưới lớp làm vào vở và nhận xét bài, gv cho điểm học sinh.

 

1

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hiếu                                                                                                0355868201

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ