Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tổng số học sinh

 

 

 

 

    57

 

 

 

Yêu cầu

 

 

 

 

Giỏi

 

Khá

Trung bình

Yếu (dưới 5)

10

9

8

7

6

5

 

 

Điểm trung bình(phần đọc và phần viết)

 

 

6

 

 

9

 

10

 

18

 

6

 

8

Điểm trung bình (phần ngữ âm, phần đọc và phần viết)

 

 

6

 

9

 

10

 

19

 

5

 

8

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐIỂM LỚP 1 CÔNG NGHỆ

 

 

 

                                                                                Phú Lợi, ngày 28 tháng 5 năm 2012

                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                (Đã ký)

 

                                                          Nguyễn Quốc Nam

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Thống kê điểm lớp công nghệ

Đăng ngày 6/29/2012 3:23:03 PM | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Thống kê điểm lớp công nghệ, Mầm non. . nslide chia sẽ đến bạn đọc thư viện Thống kê điểm lớp công nghệ .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , giáo án Thống kê điểm lớp công nghệ thuộc chủ đề Mầm non được chia sẽ bởi thành viên Việt Thị đến bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào thể loại Mầm non , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo án Mầm non ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tổng số học sinh 57 Yêu cầu Giỏi Khá Trung bình Yếu (dưới 5)  10 9 8 7 6 5  Điểm trung bình(phần đọc và phần viết)  6 9 10 18 6 8  Điểm trung bình (phần ngữ âm, phần đọc và phần viết)  6 9 10 19 5 8  BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐIỂM LỚP 1 CÔNG NGHỆ Phú Lợi, ngày 28

https://nslide.com/giao-an/thong-ke-diem-lop-cong-nghe.oloayq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Mầm non


PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTổng số học sinh
57Yêu cầu
Giỏi

Khá
Trung bình
Yếu (dưới 5)10
9
8
7
6
5
Điểm trung bình(phần đọc và phần viết)


6


9

10

18

6

8


Điểm trung bình (phần ngữ âm, phần đọc và phần viết)


6

9

10

19

5

8


BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐIỂM LỚP 1 CÔNG NGHỆPhú Lợi, ngày 28 tháng 5 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Nam

Sponsor Documents