Thống kê điểm lớp công nghệ

Đăng ngày 6/29/2012 3:23:03 PM | Thể loại: Mầm non | Chia sẽ bởi: Việt Thị | Lần tải: 8 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tổng số học sinh

 

 

 

 

    57

 

 

 

Yêu cầu

 

 

 

 

Giỏi

 

Khá

Trung bình

Yếu (dưới 5)

10

9

8

7

6

5

 

 

Điểm trung bình(phần đọc và phần viết)

 

 

6

 

 

9

 

10

 

18

 

6

 

8

Điểm trung bình (phần ngữ âm, phần đọc và phần viết)

 

 

6

 

9

 

10

 

19

 

5

 

8

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐIỂM LỚP 1 CÔNG NGHỆ

 

 

 

                                                                                Phú Lợi, ngày 28 tháng 5 năm 2012

                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                (Đã ký)

 

                                                          Nguyễn Quốc Nam

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Thống kê điểm lớp công nghệ, Mầm non. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng tài liệu Thống kê điểm lớp công nghệ .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , giáo án Thống kê điểm lớp công nghệ trong chủ đề Mầm non được chia sẽ bởi thành viên Việt Thị tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Mầm non , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án Mầm non ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tổng số học sinh 57 Yêu cầu Giỏi Khá Trung bình Yếu (dưới 5)  10 9 8 7 6 5  Điểm trung bình(phần đọc và phần viết)  6 9 10 18 6 8  Điểm trung bình (phần ngữ âm, phần đọc và phần viết)  6 9 10 19 5 8  BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐIỂM LỚP 1 CÔNG NGHỆ https://nslide.com/giao-an/thong-ke-diem-lop-cong-nghe.oloayq.html