Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có công thức

Đăng ngày 5/10/2012 8:10:09 AM | Thể loại: BI�?U MẪU- H�? S� | Lần tải: 12 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.07 M | File type: xls
0 lần xem

giáo án thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức, BI�?U MẪU- H�? S�. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức thuộc chủ đề BI�?U MẪU- H�? S� được giới thiệu bởi thành viên Yên Nguyễn Minh đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào chuyên mục BI�?U MẪU- H�? S� , có tổng cộng 6 trang, thuộc file .xls, cùng chuyên mục còn có Giáo án BI�?U MẪU- H�? S� ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Đơn vị:…………………………………… Mẫu 5 Thống kê bài kiểm tra những môn Toán, Văn, Anh lớp 6, 7, 8 - học kỳ II - Năm học 2011-2012 Môn TS HS TS bài kiểm tra Điểm bài kiểm tra Lớp 0 - 2 đ 2,1 - 4,9 đ 5,0 - 6,4 đ 6,5 - 7,9đ >= 8,0đ Từ 5,0đ trở lên Kiểm tra SLTLSLTLSLTLSLTLSLTLSLTL 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!đúng Toán7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!đúng 84141001536,

https://nslide.com/giao-an/thong-ke-diem-thi-diem-tbm-hoc-ki-2-moi-co-cong-thuc.0bb6xq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án BI�?U MẪU- H�? S�


Đơn vị:……………………………………


Mẫu 5

"Thống kê bài kiểm tra các môn Toán, Văn, Anh lớp 6, 7, 8 - học kỳ II - Năm học 2011-2012 "


Môn TS HS "TS bài
kiểm tra" Điểm bài kiểm tra
Lớp 0 - 2 đ "2,1 - 4,9 đ" "5,0 - 6,4 đ" "6,5 - 7,9đ" ">= 8,0đ" "Từ 5,0đ trở lên" Kiểm tra
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Toán 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 41 41 0 0 15 36.59 13 31.71 12 29.27 1 2.44 0 đúng
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Ngữ Văn 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Tiếng Anh 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng

Người lập

HIỆU TRƯỞNG

Sponsor Documents