Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có công thức

Đăng ngày 5/10/2012 8:10:09 AM | Thể loại: Giáo dục Công dân | Lần tải: 12 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.07 M | File type: xls
0 lần xem

giáo án thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức, Giáo dục Công dân. . Chúng tôi chia sẽ tới cộng đồng tài liệu thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu thống kê điểm thi, điểm TBM học kì 2 mới có côngthức trong chuyên mục Giáo dục Công dân được chia sẽ bởi bạn Yên Nguyễn Minh tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Giáo dục Công dân , có tổng cộng 6 trang, thuộc định dạng .xls, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo dục Công dân ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Đơn vị:…………………………………… Mẫu 5 Thống kê bài kiểm tra những môn Toán, Văn, Anh lớp 6, 7, 8 - học kỳ II - Năm học 2011-2012 Môn TS HS TS bài kiểm tra Điểm bài kiểm tra Lớp 0 - 2 đ 2,1 - 4,9 đ 5,0 - 6,4 đ 6,5 - 7,9đ >= 8,0đ Từ 5,0đ trở lên Kiểm tra SLTLSLTLSLTLSLTLSLTLSLTL 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!đúng Toán7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!đúng 84141001536,

https://nslide.com/giao-an/thong-ke-diem-thi-diem-tbm-hoc-ki-2-moi-co-cong-thuc.1bb6xq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo dục Công dân


Đơn vị:……………………………………


Mẫu 5

"Thống kê bài kiểm tra các môn Toán, Văn, Anh lớp 6, 7, 8 - học kỳ II - Năm học 2011-2012 "


Môn TS HS "TS bài
kiểm tra" Điểm bài kiểm tra
Lớp 0 - 2 đ "2,1 - 4,9 đ" "5,0 - 6,4 đ" "6,5 - 7,9đ" ">= 8,0đ" "Từ 5,0đ trở lên" Kiểm tra
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Toán 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 41 41 0 0 15 36.59 13 31.71 12 29.27 1 2.44 0 đúng
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Ngữ Văn 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
Tiếng Anh 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! đúng

Người lập

HIỆU TRƯỞNG

Sponsor Documents