slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15

THỰC HÀNH CON LẮC ĐƠN giáo án Vật lý 12

Đăng ngày 12/26/2009 3:41:48 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 107 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: 1.29 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Đề tài: Vận dụng và phối hợp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy bài “Thực hành khảo sát các định luật dao động của con lắc đơn”. Vật lý lớp 12
-
12/26/2009
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
MÔN VẬT LÝ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
BÀI 6
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN
I/ Mục đích
 Khảo sát thực nghiệm nhằm tìm mối quan hệ giữa biên độ, khối lượng, chiều dài và chu kỳ của con lắc đơn.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN
II/ Dụng cụ thí nghiệm
Con lắc đơn
Đồng hồ đo thời gian
Cổng quang điện
Thước
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN
III/ Tiến hành thí nghiệm
1. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?
2. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng như thế nào?
3. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài như thế nào?
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
1. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?
 Con lắc đơn:
+ m = 50g
+ l = 50cm
+ A = 3; 6;…cm
+ 
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Bảng 6.1
 Từ kết quả rút ra định luật về chu kỳ của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
2. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng như thế nào?
 Con lắc đơn:
+ m = 50; 100;…g
+ l = 50cm
+ A = 3cm
+ 
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Bảng 6.2
 Từ kết quả rút ra định luật về khối lượng của con lắc đơn.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
3. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài như thế nào?
 Con lắc đơn:
+ m = 50g
+ l = 40; 50; 60;… cm
+ A = 3cm
+ 
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Bảng 6.3
? Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T vào chiều dài l của con lắc đơn và rút ra nhận xét.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Bảng 6.3
? Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T2 vào chiều dài l của con lắc đơn và rút ra nhận xét.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Bảng 6.3
 Từ kết quả rút ra định luật về chiều dài của con lắc đơn.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN
III/ Tiến hành thí nghiệm
1. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?
2. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng như thế nào?
3. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài như thế nào?
4. Kết luận chung

Sponsor Documents