Tiết 1-10 (TD 12) giáo án Thể dục 12

  Đánh giá    Viết đánh giá
 26       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
wed5tq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/10/2009 9:28:17 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.34 M
Lần xem
1
Lần tải
26

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
GIÁO ÁN SỐ: 1
Tiết : 1-2
Ngày soạn: 25/08/2008
GIỚI THIỆU: MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD LỚP 12
THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU- PHÁT TRIỂN CHUNG
CHẠY TIẾP SỨC
A.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 12
- TDND: + Học bài TDNĐ động tác 1-2 (nữ)
+ Học bài TD phát triển chung động tác 1-6 (nam)
- Chạy tiếp sức: Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn, trao và nhận tín gậy tại chỗ.
2. Kỷ năng:
- TDNĐ: Thực hiện cơ bản đúng từng động tác (Cấu trúc, phương hướng, biên độ, kỹ thuật và tính nhịp điệu)
Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày góp phần phát triển thể lực chung, vẻ đẹp hình thể và nhịp điệu trong vận động
- Chạy tiếp sức: Biết cách thực hiện tại chỗ kĩ thuật trao và nhận tín gậy.
3. Thái độ: Ý thức học tập tốt, nghiêm túc trong tập luyện
B. Phương pháp: Thuyết trình- đàm thoại- phân nhóm-lần lượt- đồng loạt
C. Chuẩn bị của thầy: Giáo án
Chuẩn bị của trò: Vệ sinh sân bãi. Gậy tập.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I. Phần mở đầu: Ổn định lớp. Điểm danh
Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
5`
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
( x x x x x x
(

II. Phần cơ bản:
* Khởi động chung:Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân
- Khởi động xoay các khớp
- Bài thể dục giữa giờ
* Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
81`
4x8


BÀI MỚI:
Giới thiệu: Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 12
- TDNĐ:
+ Học bài TDNĐ động tác 1-2 (nữ)
+ Học bài TD phát triển chung động tác 1-6 (nam)
- Chạy tiếp sức

 x x x x x x
x x x x x x
x x
* x x
(*)
GV làm mẫu. Sau đó làm chậm có phân tích kỹ thuật động tác

+ Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn, trao và nhận tín gậy tại chỗ.TIẾT 2
- TDNĐ:
+ Ôn bài TDNĐ động tác 1-2 (nữ)
+ Ôn bài TD phát triển chung động tác 1-6 (nam)+ Học bài TDNĐ động tác 3-4 (nữ)
+ Ôn bài TD phát triển chung động tác 7-15 (nam)- Chạy tiếp sức
+ Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn, trao và nhận tín gậy tại chỗ.

Chia thành 4 nhóm tại chỗ trao-nhận tín gậy.
x ( x ( x ( x ( x (x
x ( x ( x ( x ( x (x
(*)

* Củng cố lại bài học: Gọi 2 em học sinh lên thực hiện bài TDNĐ
* Thả lỏng: Rủ toàn thânIII. Phần kết thúc
Nhận xét buổi học
Hướng dẫn bài tập về nhà
Dặn dò
4`
x x x x x x
* x x x x x x
(*)
GV nhận xét buổi học


GIÁO ÁN SỐ: 2
Tiết : 3-4
Ngày soạn: 01/09/2008
THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU- PHÁT TRIỂN CHUNG
CHẠY TIẾP SỨC
A.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- TDND: + Ôn bài TDNĐ động tác 1-4 (nữ)
+ Học bài TD phát triển chung động tác 1-15 (nam)
- Chạy tiếp sức: Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn, trao và nhận tín gậy trên đường thẳng.
2. Kỷ năng:
- TDNĐ: Thực hiện cơ bản đúng từng động tác (Cấu trúc, phương hướng, biên độ, kỹ thuật và tính nhịp điệu)
Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày góp phần phát triển thể lực chung, vẻ đẹp hình thể và nhịp điệu trong vận động
- Chạy tiếp sức: Biết cách thực hiện trên đường thẳng kĩ thuật trao và nhận tín gậy.
3. Thái độ: Ý thức học tập tốt, nghiêm túc trong tập luyện
B. Phương pháp: Phân nhóm- lần lượt- đồng loạt
C. Chuẩn bị của thầy: Giáo án
Chuẩn bị của trò: Gậy tập.
D.

 


GIÁO ÁN S: 1

Tiết : 1-2

Ngày son: 25/08/2008

 

GII THIU: MC TIÊU, NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD LP 12

TH DC NHP ĐIU- PHÁT TRIỂN CHUNG

CHY TIẾP SỨC

A.Mc tiêu:

1. Kiến thc:

- Mc tiêu, ni dung chương trình TD lp 12

- TDND: + Hc bài TDNĐ động tác 1-2 (nữ)

     + Học bài TD phát triển chung động tác 1-6 (nam)

- Chy tiếp sức: Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn, trao và nhận tín gậy tại chỗ.

2. K năng:

- TDNĐ: Thc hin cơ bn đúng tng động tác (Cu trúc, phương hướng, biên độ, k thut và tính nhp điu)

Biết vn dng để tp luyn hng ngày góp phn phát trin th lc chung, v đẹp hình th và nhp điu trong vn động

- Chy tiếp sức: Biết cách thc hin tại chỗ kĩ thuật trao và nhận tín gậy.

3. Thái độ: Ý thc hc tp tt, nghiêm túc trong tp luyn

B. Phương pháp: Thuyết trình- đàm thoi- phân nhóm-ln lượt- đồng lot

C. Chun b ca thy: Giáo án

    Chun b ca trò: V sinh sân bãi. Gậy tập.

D. Tiến trình bài dy:

NI DUNG

Định lượng

PHƯƠNG PHÁP T CHC

I. Phn m đầu: n định lp. Đim danh

Ph biến ni dung, yêu cu bui hc

 

5'

 

 

x  x   x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                x  x  x  x  x  x

                             

II. Phn cơ bn:

* Khi động chung:Chy nh nhàng 1 vòng sân

- Khi động xoay các khp

- Bài th dc gia gi

* Khi động chuyên môn:

- Chy bước nh

- Chy nâng cao đùi

- Chy đạp sau

81'

 

 

4x8

 

 

BÀI MI:

Gii thiu: Mc tiêu, ni dung chương trình TD lp 12

- TDNĐ:

+ Học bài TDNĐ động tác 1-2 (nữ)

+ Học bài TD phát triển chung động tác 1-6 (nam)

- Chạy tiếp sức

 

                         x  x   x  x  x  x

       x  x  x  x  x  x

                      x  x

                                *        x  x

(*)

GV làm mu. Sau đó làm chm có phân tích k thut động tác


+ Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn, trao và nhận tín gậy tại chỗ.

 

 

TIẾT 2

- TDNĐ:

+ Ôn bài TDNĐ động tác 1-2 (nữ)

+ Ôn bài TD phát triển chung động tác 1-6 (nam)

 

 

+ Học bài TDNĐ động tác 3-4 (nữ)

+ Ôn bài TD phát triển chung động tác 7-15 (nam)

 

 

- Chạy tiếp sức

+ Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn, trao và nhận tín gậy tại chỗ.

 

Chia thành 4 nhóm tại chỗ trao-nhận tín gậy.

x x   x x x

x x   x x x

(*)

* Cng c li bài hc: Gi 2 em hc sinh lên thc hin bài TDNĐ

* Th lng: R toàn thân

 

 

III. Phn kết thúc

Nhn xét bui hc

Hướng dn bài tp v nhà

Dn dò

4'

 

x  x  x  x  x  x

                   *  x  x  x  x  x  x

(*)

GV nhn xét bui hc

 

GIÁO ÁN S: 2

Tiết : 3-4

Ngày son: 01/09/2008

 

THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU- PHÁT TRIỂN CHUNG

CHẠY TIP SỨC

 

A.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- TDND: + Ôn bài TDNĐ động tác 1-4 (nữ)

     + Học bài TD phát triển chung động tác 1-15 (nam)

- Chạy tiếp sức: Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn, trao và nhận tín gậy trên đường thẳng.

2. Kỷ năng:

- TDNĐ: Thực hiện cơ bản đúng từng động tác (Cấu trúc, phương hướng, biên độ, kỹ thuật và tính nhịp điệu)

Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày góp phần phát triển thể lực chung, vẻ đẹp hình thể và nhịp điệu trong vận động

- Chạy tiếp sức: Biết cách thực hiện trên đường thẳng kĩ thuật trao và nhận tín gậy.

3. Thái độ: Ý thức học tập tốt, nghiêm túc trong tập luyện

B. Phương pháp: Phân nhóm- lần lượt- đồng loạt

C. Chuẩn bị của thầy: Giáo án

    Chuẩn bị của trò: Gậy tập.

D. Tiến trình bài dạy:

NỘI DUNG

Định lượng

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC


I. Phần mở đầu: Ổn định lớp. Điểm danh

Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học

 

5'

 

 

x  x   x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                 x  x  x  x  x  x

                             

II. Phần cơ bản:

* Khởi động chung:Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân

- Khởi động xoay các khớp

- Bài thể dục giữa giờ

* Khởi động chuyên môn:

- Chạy bước nhỏ

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy đạp sau

81'

 

 

4x8

 

 

- Kiểm tra bài cũ:

 

- Gọi 1 nam, 1 nữ lên kiêm tra.

BÀI MỚI:

- TDNĐ:

+ Ôn bài TDNĐ động tác 1-4 (nữ)

+ Ôn bài TD phát triển chung động tác 1-15 (nam)

- Chạy tiếp sức

 

 

+ Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn, bài tập phát triển tốc đ.

+ Trao nhận tín gậy trên đường thẳng.

 

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                            (*)

TIẾT 2

- TDNĐ:

+ Ôn bài TDNĐ động tác 1-4 (nữ)

+ Ôn bài TD phát triển chung động tác 1-15 (nam)

 

 

+ Học bài TDNĐ động tác 5 (nữ)

+ Học bài TD phát triển chung động tác 16-20 (nam)

 

                          x  x   x  x  x  x

       x  x  x  x  x  x

                      x  x

                                *        x  x

(*)

GV làm mẫu. Sau đó làm chậm có phân tích kỹ thuật động tác

- Chạy tiếp sức

+ Bài tập phát triển tốc đ.

+ Phối hợp trao nhận tín gậy theo nhóm 3 người.

 

Chia thành 4 nhóm tại chỗ trao-nhận tín gậy.

x x   x

x x   x

                      (*)

* Củng cố lại bài học: Gọi 2 em học sinh lên thực hiện bài TDNĐ

* Thả lỏng: Rủ toàn thân

 

 

III. Phần kết thúc

Nhận xét buổi học

Hướng dẫn bài tập về nhà

Dặn dò

4'

 

                       x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                   *  x  x  x  x  x  x

(*)

GV nhận xét buổi học


GIÁO ÁN SỐ: 3

Tiết : 5-6

Ngày soạn: 08/09/2008

 

THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU- PHÁT TRIỂN CHUNG

CHẠY TIẾP SỨC

 

A.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- TDND: + Ôn bài TDNĐ động tác 1-5 (nữ)

     + Học bài TD phát triển chung động tác 1-20 (nam)

- Chạy tiếp sức: Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn, hoàn thiện kĩ thuật trao và  nhận tín gậy.

2. Kỷ năng:

- TDNĐ: Thực hiện cơ bản đúng từng động tác (Cấu trúc, phương hướng, biên độ, kỹ thuật và tính nhịp điệu)

Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày góp phần phát triển thể lực chung, vẻ đẹp hình thể và nhịp điệu trong vận động

- Chạy tiếp sức: Hoàn thiện kĩ thuật trao và nhận tín gậy.

3. Thái độ: Ý thức học tập tốt, nghiêm túc trong tập luyện

B. Phương pháp: Phân nhóm- lần lượt- đồng loạt

C. Chuẩn bị của thầy: Giáo án

    Chuẩn bị của trò: Gậy tập.

D. Tiến trình bài dạy:

NỘI DUNG

Định lượng

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I. Phần mở đầu: Ổn định lớp. Điểm danh

Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học

 

5'

 

 

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                 x  x  x  x  x  x

                             

II. Phần cơ bản:

* Khởi động chung:Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân

- Khởi động xoay các khớp

- Bài thể dục giữa giờ

* Khởi động chuyên môn:

- Chạy bước nhỏ

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy đạp sau

81'

 

 

4x8

 

 

- Kiểm tra bài cũ:

 

- Gọi 1 nam, 1 nữ lên kiêm tra.

BÀI MỚI:

- TDNĐ:

+ Ôn bài TDNĐ động tác 1-5 (nữ)

+ Ôn bài TD phát triển chung động tác 1-20 (nam)

- Chạy tiếp sức

 

 

+ Ôn các động tác bổ trợ, bài tập phát triển tốc độ.

+ Hoàn thiện kĩ thuật trao nhận tín gậy

 

 

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                            (*)


TIẾT 2

- TDNĐ:

+ Ôn bài TDNĐ động tác 1-5 (nữ)

+ Ôn bài TD phát triển chung động tác 1-20 (nam)

 

 

+ Học bài TDNĐ động tác 6 (nữ)

+ Học bài TD phát triển chung động tác 21-30 (nam)

 

                          x  x   x  x  x  x

       x  x  x  x  x  x

                      x  x

                                *        x  x

(*)

GV làm mẫu. Sau đó làm chậm có phân tích kỹ thuật động tác

- Chạy tiếp sức

+ Chạy tốc độ cao 30m

+ Hoàn thiện trao nhận tín gậy (Bài tập 2: 2 người)

 

Chia thành 4 nhóm hoàn thiện trao-nhận tín gậy.

x x    x x   x

x x   x  x   x

                      (*)

* Củng cố lại bài học: Gọi 2 em học sinh lên thực hiện bài TDNĐ

* Thả lỏng: Rủ toàn thân

 

 

III. Phần kết thúc

Nhận xét buổi học

Hướng dẫn bài tập về nhà

Dặn dò

4'

 

                       x  x   x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                   *  x  x  x  x  x  x

(*)

GV nhận xét buổi học

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO ÁN SỐ: 4

Tiết : 7-8

Ngày soạn: 15/09/2008

 

THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU- PHÁT TRIỂN CHUNG

CHẠY TIẾP SỨC

 

A.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- TDND: + Ôn bài TDNĐ động tác 1-6 (nữ)

     + Học bài TD phát triển chung động tác 1-30 (nam)

- Chạy tiếp sức: Hoàn thiện kĩ thuật trao và  nhận tín gậy. Bài tập phát triển tốc độ.

2. Kỷ năng:


- TDNĐ: Thực hiện cơ bản đúng từng động tác (Cấu trúc, phương hướng, biên độ, kỹ thuật và tính nhịp điệu)

Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày góp phần phát triển thể lực chung, vẻ đẹp hình thể và nhịp điệu trong vận động

- Chạy tiếp sức: Hoàn thiện kĩ thuật trao và nhận tín gậy.

3. Thái độ: Ý thức học tập tốt, nghiêm túc trong tập luyện

B. Phương pháp: Phân nhóm- lần lượt- đồng loạt

C. Chuẩn bị của thầy: Giáo án

    Chuẩn bị của trò: Gậy tập.

D. Tiến trình bài dạy:

NỘI DUNG

Định lượng

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I. Phần mở đầu: Ổn định lớp. Điểm danh

Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học

 

5'

 

 

x  x   x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                 x  x  x  x  x  x

                             

II. Phần cơ bản:

* Khởi động chung:Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân

- Khởi động xoay các khớp

- Bài thể dục giữa giờ

* Khởi động chuyên môn:

- Chạy bước nhỏ

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy đạp sau

81'

 

 

4x8

 

 

- Kiểm tra bài cũ:

 

- Gọi 1 nam, 1 nữ lên kiêm tra.

BÀI MỚI:

- TDNĐ:

+ Ôn bài TDNĐ động tác 1-6 (nữ)

+ Ôn bài TD phát triển chung động tác 1-30 (nam)

+ Học mới động tác: 7 (nữ); 31-35 (nam)

 

 

- Chạy tiếp sức

 

 

+Trò chơi phát triển tốc độ.

+ Hoàn thiện kĩ thuật trao nhận tín gậy (Bài tập 2)

 

 

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                            (*)

TIẾT 2

- TDNĐ:

+ Ôn bài TDNĐ động tác 1-7 (nữ)

+ Ôn bài TD phát triển chung động tác 1-35 (nam)

 

 

+ Học bài TDNĐ động tác 8-9 (nữ)

+ Học bài TD phát triển chung động tác 36-40 (nam)

 

                          x x   x  x  x  x

       x  x  x  x  x  x

                      x  x

                                *        x  x

(*)

GV làm mẫu. Sau đó làm chậm có phân tích kỹ thuật động tác


- Chạy tiếp sức

+ Chạy tốc độ cao 30m

+ Hoàn thiện trao nhận tín gậy

 

Chia thành 4 nhóm hoàn thiện trao-nhận tín gậy.

 

              x                                      x

 

 

 

               x                                      x

 

                      (*)

* Củng cố lại bài học: Gọi 2 em học sinh lên thực hiện bài TDNĐ

* Thả lỏng: Rủ toàn thân

 

 

III. Phần kết thúc

Nhận xét buổi học

Hướng dẫn bài tập về nhà

Dặn dò

4'

 

                       x  x   x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                   *  x  x  x  x  x  x

(*)

GV nhận xét buổi học

 

 

 

GIÁO ÁN SỐ: 5

Tiết : 9-10

Ngày soạn: 22/09/2008

 

THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU- PHÁT TRIỂN CHUNG

CHẠY TIẾP SỨC

 

A.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- TDND: + Ôn bài TDNĐ động tác 1-9 (nữ)

     + Học bài TD phát triển chung động tác 1-40 (nam)

- Chạy tiếp sức: Ôn các bài tập bổ trợ. Hoàn thiện kĩ thuật trao và  nhận tín gậy. Bài tập phát triển tốc độ.

2. Kỷ năng:

- TDNĐ: Thực hiện cơ bản đúng từng động tác (Cấu trúc, phương hướng, biên độ, kỹ thuật và tính nhịp điệu)

Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày góp phần phát triển thể lực chung, vẻ đẹp hình thể và nhịp điệu trong vận động

- Chạy tiếp sức: Hoàn thiện kĩ thuật trao và nhận tín gậy.

3. Thái độ: Ý thức học tập tốt, nghiêm túc trong tập luyện

B. Phương pháp: Phân nhóm- lần lượt- đồng loạt

C. Chuẩn bị của thầy: Giáo án

    Chuẩn bị của trò: Gậy tập.

D. Tiến trình bài dạy:


NỘI DUNG

Định lượng

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I. Phần mở đầu: Ổn định lớp. Điểm danh

Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học

 

5'

 

 

x  x  x  x  x  x

                 x  x  x  x  x  x

                             

II. Phần cơ bản:

* Khởi động chung:Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân

- Khởi động xoay các khớp

- Bài thể dục giữa giờ

* Khởi động chuyên môn:

- Chạy bước nhỏ

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy đạp sau

81'

 

 

4x8

 

 

- Kiểm tra bài cũ:

 

- Gọi 1 nam, 1 nữ lên kiêm tra.

BÀI MỚI:

- TDNĐ:

+ Ôn bài TDNĐ động tác 1-9 (nữ)

+ Ôn bài TD phát triển chung động tác 1-40 (nam)

+ Học mới động tác: 10 (nữ); 41-50 (nam)

 

 

- Chạy tiếp sức

 

 

+Ôn bài phát triển tốc độ.

+ Hoàn thiện kĩ thuật trao nhận tín gậy  (Bài tập 2)

 

 

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                            (*)

TIẾT 2

- TDNĐ:

+ Ôn bài TDNĐ.

+ Ôn bài TD phát triển chung.

 

                          x  x   x  x  x  x

       x  x  x  x  x  x

                      x  x

                                *        x  x

(*)

- Chạy tiếp sức

+ Trò chơi phát triển tốc đ

+ Hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức

 

Chia thành 4 nhóm hoàn thiện trao-nhận tín gậy.

 

              x                                      x

 

 

 

               x                                      x

 

                      (*)

* Củng cố lại bài học: Gọi 2 em học sinh lên thực hiện bài TDNĐ

* Thả lỏng: Rủ toàn thân

 

 

III. Phần kết thúc

Nhận xét buổi học

Hướng dẫn bài tập về nhà

Dặn dò

4'

 

                       x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                   * x  x  x  x  x  x

(*)

GV nhận xét buổi học


GIÁO ÁN SỐ: 6

Tiết : 11-12

Ngày soạn: 29/09/2008

 

THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU- PHÁT TRIỂN CHUNG

CHẠY TIẾP SỨC

 

A.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- TDND: + Hoàn thiện TDNĐ

     + Hoàn thiện bài TD phát triển chung

- Chạy tiếp sức: Hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức (Bài tập 3)

2. Kỷ năng:

- TDNĐ: Thực hiện cơ bản đúng từng động tác (Cấu trúc, phương hướng, biên độ, kỹ thuật và tính nhịp điệu)

Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày góp phần phát triển thể lực chung, vẻ đẹp hình thể và nhịp điệu trong vận động

- Chạy tiếp sức: Hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức.

3. Thái độ: Ý thức học tập tốt, nghiêm túc trong tập luyện

B. Phương pháp: Phân nhóm- lần lượt- đồng loạt

C. Chuẩn bị của thầy: Giáo án

    Chuẩn bị của trò: Gậy tập.

D. Tiến trình bài dạy:

NỘI DUNG

Định lượng

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I. Phần mở đầu: Ổn định lớp. Điểm danh

Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học

 

5'

 

 

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                 x  x  x  x  x  x

                             

II. Phần cơ bản:

* Khởi động chung:Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân

- Khởi động xoay các khớp

- Bài thể dục giữa giờ

* Khởi động chuyên môn:

- Chạy bước nhỏ

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy đạp sau

81'

 

 

4x8

 

 

- Kiểm tra bài cũ:

 

- Gọi 1 nam, 1 nữ lên kiêm tra.

BÀI MỚI:

- TDNĐ:

+ Hoàn thiện bài TDNĐ

+ Hoàn thiện bài TD phát triển chung

 

 

- Chạy tiếp sức

 

 

+ Hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức (Bài tập 3)

 

 

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                            (*)


TIẾT 2

- TDNĐ:

+ Hoàn thiện bài TDNĐ

+ Hoàn thiện bài TD phát triển chung

 

                          x  x   x  x  x  x

       x  x  x  x  x  x

                      x  x

                                *        x  x

(*)

- Chạy tiếp sức

+ Hoàn thiện kĩ thuật (Bài tập 4)

 

Chia thành 4 nhóm hoàn thiện trao-nhận tín gậy.

 

              x                                      x

 

 

 

               x                                      x

 

                      (*)

* Củng cố lại bài học: Gọi 2 em học sinh lên thực hiện bài TDNĐ

* Thả lỏng: Rủ toàn thân

 

 

III. Phần kết thúc

Nhận xét buổi học

Hướng dẫn bài tập về nhà

Dặn dò

4'

 

                       x  x   x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                   *  x  x  x  x  x  x

(*)

GV nhận xét buổi học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GIÁO ÁN SỐ: 7

Tiết : 13

Ngày soạn: 6/10/2008

 

KIỂM TRA CHẠY TIẾP SỨC

 

A.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Chạy tiếp sức: Kiểm tra 1 tiết chạy tiếp sức.

2. Kỷ năng:

- Chạy tiếp sức: Nâng cao kĩ thuật trao-nhận gậy, phối hợp nhịp nhàng, ăn ý nhau.

3. Thái độ: Ý thức học tập tốt, nghiêm túc trong kiểm tra.

B. Phương pháp: Phân nhóm- lần lượt

C. Chuẩn bị của thầy: Giáo án, cờ lệnh.

    Chuẩn bị của trò: Gậy kiểm tra, kẻ vạch xuất phát, đường chạy.

D. Tiến trình bài dạy:

NỘI DUNG

Định lượng

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I. Phần mở đầu: Ổn định lớp. Điểm danh

Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết kiểm tra

 

5'

 

 

x  x  x  x  x  x

x  x  x  x  x  x

                 x  x  x  x  x  x

                             

II. Phần cơ bản:

* Khởi động chung:- Khởi động xoay các khớp

- Bài thể dục giữa giờ

* Khởi động chuyên môn:

- Chạy bước nhỏ

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy đạp sau

81'

 

 

4x8

 

 

 

 

- Nhịp 4, 8 đổi bên.

* Chạy tiếp sức:

+ Nội dung

- Kiểm tra 1 tiết. Khả năng phối hợp trao-nhận tín gậy

 

 

+ Tổ chức và phương pháp kiểm tra

- Một nhóm 4 em cự li 4 x 50m.

- GV gọi lần lượt từng nhóm vào kiểm tra. HS xuất phát cao

+ Cách cho điểm:

- Điểm kĩ thuật của các HS trong nhóm như nhau (tuy nhiên GV chú ý đến sự tập luyện chuyên cần, có ý thức của một số HS)

- Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật trao-nhận tín gậy, phối hợp đúng kĩ thuật ở cuối khu vực quy định, chạy tốc độ cao.

 

Mỗi nhóm 4 em kiểm tra thực hin kĩ thuật trao-nhận tín gậy

 

              x                                      x

 

 

 

               x                                      x

 

                      (*)

- Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật trao-nhận tín gậy, phối hợp cơ bản đúng kĩ thuật ở giữa khu vực quy

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-1-10-TD-12.doc[0.34 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)