Giáo Án Công Nghệ 7:Tiet 1

giáo án điện tử Công nghệ Công nghệ 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
i3jiyq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2012-10-02 07:19:47
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THCS Liêng Trang GV R’ Ông Ha Tuân Tuần 1 Ngày soạn: 24/08/2012 Tiết 1 Ngày dạy: 27/08/2012 Phần 1: TRỒNG TRỌT Bài 1 - 2: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT VÀ KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG THÀNH PHẦN C

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường THCS Liêng Trang                                                                                 GV R’ Ông Ha Tuân
 

Tuần 1                                                                                                                            Ngày soạn: 24/08/2012
Tiết 1                                                                                                                              Ngày dạy: 27/08/2012
Phần 1: TRỒNG TRỌT
Bài 1 - 2: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT VÀ KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG
 
I. Mục tiêu: Sau bài này HS phải:
1. Kiến thức: Biết được vai trò, các nhiệm vụ của trồng trọt
- Biết được khái niệm, thành phần và vai trò của đất trồng.
- Vận dụng những kiến thức được học vào trong trồng trọt ở gia đình và địa phương.
2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng phân tích tranh ảnh, sơ đồ
3. Thái độ: Có thái độ yêu thích môn học vận dụng vào trong trồng trọt ở gia đình
4. Tích hợp BVMT: có ý thức bảo vệ môi trường đất, tận dụng nguồn đất đã có để sản xuất
II. Phương tiện dạy học:
1. Giáo viên: Hình 1SGK phóng to, sơ đồ 1 SGK/7, bảng phụ.
2. Học sinh: Xem trước bài mới
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp: 7A1:……    7A2……; 7A3:……;    7A4……; 7A5:……    7A6……        
2.Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:
a. Đặt vấn đề: Trồng trọt có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Vậy, nhiệm vụ của nó là gì? Để biết được khái niệm, thành phần và vai trò của đất trồng là gì? Ta học bài hôm nay
b. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế quốc dân
-GV: giới thiệu hình 1 SGK, yêu cầu HS quan sát và cho biết:
1. Trồng trọt có những vai trò gì?
1. Kể tên vài loại cây lương thực, thục phẩm mà em biết?
 
- HS quan sát, trả lời:
Cung cấp lương thực, thực phẩm.
Cung cấp thức ăn cho vật nuôi.
Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.
Cung cấp nông sản .
- Cây lương thực: Lúa, sắn, bắp, đậu….
-Cây thực phẩm: Rau, củ, quả….
I. Vai trò của trồng trọt
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
- Cung cấp thức ăn cho vật nuôi.
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.
- Cung cấp nông sản cho xuất khẩu.
Hoạt động 2: Nhiệm vụ của trồng trọt
-GV: Yêu cầu HS đọc SGK, cho biết:
1. Sản xuất ra nhiều ngô, khoai, sắn là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào?
2. Trồng cây rau, củ, quả… là nhiệm vụ của ngành sản xuất nào?
-GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 phút làm bài tập phần II, xác định nhiệm vụ của trồng trọt.
HS: Đọc SGK, trả lời:
1. Ngành trồng trọt.
 
 
 
2. Ngành trồng trọt.
 
-HS: thảo luận nhóm, làm bài tập: 1,2,4,6 là những nhiệm vụ của trồng trọt.
II. Nhiệm vụ của trồng trọt:
- Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
 
 
Giáp án: CN 7                                                                                                 Năm học 2012 - 2013
 


Trường THCS Liêng Trang                                                                                 GV R’ Ông Ha Tuân
 

-GV: chốt lại.
-GV: Nhiệm vụ chính của ngành  trồng trọt là gì?
 Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung
-HS: Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
 
Hoạt động 3:Tìm  hiểu những biện pháp cần sử dụng để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt.
-GV: đưa ra công thức tính sản cây trồng trong năm  Yêu cầu HS thảo luận nhóm cho biết:
1. Sản lượng cây trồng trong 1 năm phụ thuộc vào những yếu tố nào?
2. Làm thế nào để tăng sản lượng cây trồng?
3.Yêu cầu HS làm bài tập phần III.
- HS thảo luận nhóm, trả lời:
 
1.Sản lượng cây trồng phụ thuộc vào: Năng suất cây trồng, Số vụ gieo trồng và diện tích đất trồng trọt.
2.Tăng năng suất, tăng số vụ và tăng diện tích đất trồng.
Khai hoang, lấn biển.
3.Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất.
   Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật.
III. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì?
- Khai hoang, lấn biển.
- Tăng vụ
- Áp dụng biện pháp kĩ thuật tiên tiến.
Hoạt động 4: Tìm hiểu về khái niệm và vai trò của đất trồng
- GV Yêu cầu HS đọc SGK,thảo luận nhóm 2 phút cho biết:
1.Đất trồng là gì?
 
2. Đất trồng có từ đâu?
 
3. Điểm khác biệt giữa đá và đất trồng?
 
- Yêu cầu HS quan sát hình 2 SGK/7, cho biết:
1. Ngoài đất ra cây trồng có thể sống trong môi trường nào?
2. Trồng cây trong môi trường nước và trong môi trường đất có điểm gì giống và khác nhau?
3. Trong nước có những thành phần gì mà cây trồng có thể sống được?
4. Đất có vai trò như thế nào đối với cây trồng?
 
- HS: Thảo luận nhóm.
 
1.Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất trên đó thực vật có khả năng sinh sống và SX ra sản phẩm.
2.Là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác dụng của các yếu tố khí hậu, sinh vật, con người.
3.Khác với đá đất trồng có độ phì nhiêu.
 Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung
- HS trả lời:
1. Cây trồng có thể sống trong môi trường nước.
 
2. Giống: Cây đều có thể sống, sinh trưởng và phát triển được.
3. Khác: Trồng cây trong môi trường nước phải có thêm giá đỡ.
Trong nước có oxi, các chất dinh dưỡng, nước.
4.Đất cung cấp oxi, các chất dinh dưỡng, nước cho cây trồng và giúp cây trồng đứng vững.
IV. Khái niệm về đất trồng.
1. Đất trồng là gì?
- Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.
2. Vai trò của đất trồng.
- Đất cung cấp oxi, các chất dinh dưỡng, nước cho cây trồng.
- Giúp cây trồng đứng vững.
 
Hoạt động 5: Tìm hiểu những thành phần của đất trồng.
- GV: treo sơ đồ 1, Yêu cầu HS quan sát cho biết: Đất trồng có mấy thành phần? Đó là những thành phần nào?
- HS trả lời:
Đất trồng gồm 3 thành phần: Phần rắn, phần lỏng, phần khí.
 
 
 
 
Giáp án: CN 7                                                                                                 Năm học 2012 - 2013
 


Trường THCS Liêng Trang                                                                                 GV R’ Ông Ha Tuân
 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 phút cho biết:
1. Phần khí có ở đâu? Gồm những chất khí nào?
 
2. Tỷ lệ về khí CO2 và O2 trong đất so với không khí như thế nào?
3. Vai trò của phần khí đối với cây trồng?
4. Phần rắn gồm những thành phần nào?
5. Chất vô cơ gồm những chất nào? Vai trò đối với cây trồng?
6. Chất hữu cơ gồm những gì? Vai trò đối với cây trồng?
7. Mùn là gì?
8. Phần lỏng là gì? Phần lỏng có vai trò như thế nào đối với đất? Đối với cây trồng?
- GV: chốt lại kiến thức.
-GV: Yêu cầu HS làm bài tập phần II.
- HS thảo luận nhóm:
1. Phần khí có trong các khe hở của đất. Gồm oxi, nito, cacbonic…
2. Tỷ lệ CO2 trong đất nhiều và O2  ­ít hơn trong khí quyển.
3. Phần khí có vai trò cung cấp oxi cho cây trồng.
4. Phần rắn gồn chất vô cơ và chất hữu cơ.
5.Chất vô cơ gồm: Nitơ, phot pho, kali… Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
6. Chất hữu cơ: sinh vật sống trong đất, xác động thực vật, vi sinh vật đã chết. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
7. Mùn là những sản phẩm phân huỷ của xác động thực vật dưới sự tác dụng của vi sinh vật.
8. Phần lỏng là nước ở trong đất.Có tác dụng hoà tan các chất dinh dưỡng có trong đất và cung cấp nước cho cây trồng.
-HS: Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung
 
-HS: Làm bài tập.
 
V. Thành phần của đất trồng:
 
 
 
 
 
 
 
4. Cũng cố - đánh giá:
- Gọi 2 HS đọc phần ghi nhớ SGK.
- GV: yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã học trong tiết hôm nay.
- GV: YC HS lấy một số ví dụ thực tế
5. Nhận xét - dặn dò:
- Về nhà học bài.
- Chuẩn bị bài 3: Một số tính chất của đất trồng
 
Giáp án: CN 7                                                                                                 Năm học 2012 - 2013
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan 1 Tiet 1.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2
  Tập đọc 3
  Tuần 1 , tiết 1 , tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2009

  Xem: 70

 • tiết 1 - tiết 2
  Tin học 7
  tiết 1 - tiết 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2008

  Xem: 18

 • Bai 1 - Tiet 1
  Lịch sử 7
  Bai 1 - Tiet 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2009

  Xem: 26

 • Bài 1, tiết 1.
  Thể dục 6
  Bài 1, tiết 1.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2017

  Xem: 8

 • Bài 1- tiết 1
  GD công dân 10
  Bài 1- tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2012

  Xem: 0

 • Tuấn 1- Tiết 1
  Giáo án khác
  Tuấn 1- Tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2015

  Xem: 0

 • Tuần 1- tiết 1
  Giáo án khác
  Tuần 1- tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2015

  Xem: 0

 • tuần 1 - tiết 1
  Giáo án khác
  tuần 1 - tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2015

  Xem: 10

 • Tuần 1 Tiết 1
  Giáo án khác
  Tuần 1 Tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2017

  Xem: 0

 • Bai 1 (Tiet 1)
  Tin học 9
  Bai 1 (Tiet 1)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2011

  Xem: 0