Tiết 10,11. Thực hành con lắc đơn giáo án Vật lý 12

Đăng ngày 7/22/2011 9:23:52 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 29 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tiết theo PPCT:
THỰC HÀNH:
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC
ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA
CON LẮC ĐƠN

Ngày soạn: .............................

Tuần:

Ngày dạy:
- Lớp 12C: .............................
- Lớp 12E: .............................

I. MỤC TIÊU
Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm:
- Biết cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm.
- Biết cách tiến hành thí nghiệm:
+ Thay đổi biên độ dao động, đo chu kì con lắc.
+ Thay đổi khối lượng con lắc, đo chu kì dao động.
+ Thay đổi chiều dài con lắc, đo chu kì dao động.
+ Ghi chép số liệu vào bảng.
- Biết tính toán các số liệu thu được từ thí nghiệm để đưa ra kết quả:
+ Tính được T, T2, T2/l.
+ Vẽ được đồ thị T(l) và đồ thị T2(l).
+ Xác định chu kì dao động của con lắc đơn bằng cách đo thời gian t1 khi con lắc thực hiện n1 dao động toàn phần, tính ; tương tự … từ đó xác định .
+ Đo chiều dài l của con lắc đơn và tính g theo công thức .
+ Từ đồ thị rút ra các nhận xét.
- Rèn ý thức trung thực trong việc thu thập số liệu.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Chuẩn bị các dụng cụ theo nội dung của bài thực hành.
- Tiến hành trước thí nghiệm.
- Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm cho HS.
2. Học sinh
- Ôn tập nội dung kiến thức về con lắc đơn.
- Nghiên cứu trước bài thực hành để hiểu rõ cơ sở lí thuyết của các thí nghiệm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1
Hoạt động 1 (8 phút): Nhắc lại kiến thức

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

- Nêu câu hỏi: Viết phương trình dao động, công thức tính tần số góc, chu kỳ, tần số của con lắc đơn (khi dao động nhỏ, bỏ qua ma sát)?

- Chu kỳ dao động nhỏ khi không có ma sát T của con lắc đơn phụ thuộc những yếu tố nào?
- Trả lời: Khi dao động nhỏ và không có ma sát, con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình:
với chu kì:, tần số gócvà tần số 
- Chu kỳ T phụ thuộc l, g (tại nơi đặt con lắc)


Hoạt động 2 (35’): Tìm hiểu mục đích thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm và giới thiệu mẫu viết báo cáo thí nghiệm

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS nêu mục đích thí nghiệm?


- Yêu cầu HS nhắc lại công thức tính chu kỳ dao động nhỏ (khi không có ma sát) của con lắc đơn?

- Nêu cách tính g khi biết T, l?

- Phải có những dụng cụ nào để tiến hành thí nghiệm?


- Yêu cầu HS nghiên cứu cách tiến hành thí nghiệm khảo sát xem chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc như thế nào vào biên độ dao động, phụ thuộc như thế nào vào khối lượng m của con lắcvà phụ thuộc như thế nào vào chiều dài con lắc?


- Xác định thời gian con lắc dao động bằng cách nào?

- Xác nhận câu trả lời đúng. GV làm thí nghiệm biểu diễn mẫu cho học sinh quan sát. GV giới thiệu mẫu báo cáo thí nghiệm ở tr 30, 31, 32 – SGK.
- Nêu tóm tắt mục đích của thí nghiệm:
+ Khảo sát thực nghiệm ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều dài con lắc đơn đối với chu kỳ T.
+ Xác định gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm.
- Trả lời: 
- Trả lời: 
- Dụng cụ thí nghiệm cần:
+ Quả nặng có móc treo (50 g)
+ Sợ dây mảnh dài 1 m
+ Giá thí nghiệm treo con lắc đơn, có thể điều chỉnh chiều dài con lắc.
+ Đồng hồ đo thời gian hiện số có cổng quang điện
- HS nghiên cứu cách tiến hành thí nghiệm khảo sát xem chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc như thế nào vào biên độ dao động, phụ thuộc như thế nào vào khối lượng m của con lắcvà phụ thuộc như thế nào vào chiều dài con lắc dựa vào SGK – tr26, 27, 28.
- Xác định chu kì dao động của con lắc đơn bằng cách đo thời gian t khi con lắc thực hiện n dao động toàn phần thì t = n.T 
- HS quan sát GV làm thí nghiệm biểu diễn

Sponsor Documents