Tiet 11

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:01:11 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.09 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Giáo án vật lí 7 Chương I: Quang học I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : Kiểm tra lại toàn bộ các kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 9 về: - Nhận biết được khi nào ta nhìn thấy một vật, khi nào có ánh sáng truyền vào mắt ta. - Phát biều được định luật phản xạ ánh sáng và vận dụng vẽ tia phản xạ - Nêu được tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi và gương phẳng, vận dụng vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 2.Kĩ năng:Vận dụng kiến thức đã học giải thích hiện tượng cũng như vẽ ảnh của m

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 Giáo án vật lí 7                                                                                                                   Chương I: Quang học                                                                                              

                                                           
 
 
 
 
 
I.Mục tiêu:
    1.Kiến thức : Kiểm tra lại toàn bộ các kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 9 về:
       - Nhận biết  được khi nào ta nhìn thấy một vật, khi nào có ánh sáng truyền vào mắt ta.
       - Phát biều được định luật phản xạ ánh sáng và vận dụng vẽ tia phản xạ
       - Nêu được tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi và gương phẳng, vận dụng vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
    2.Kĩ năng:Vận dụng kiến thức đã học giải thích hiện tượng  cũng như vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
  3.Thái độ: Nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm
 II/ Chuaån bò:
 Gv: ñeà kieåm tra + ñaùp aùn.
 HS: kieán thöùc ñaõ hoïc.
 III/Tiến trình kiểm tra:
 1/ OÅn ñònh lôùp:
 2/ Phaùt ñeà:
 3/ Noäi dung ñeà kieåm tra:
                                                                          
I.Trắc nghiệm:(3 đ)Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất:
Caâu 1 : Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?
A. Khi ta mở mắt           B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta
C.Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta                 D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt.
Câu 2: Kh nào ta nhìn thấy một vật?
A. Khi vật được chiếu sáng.     B. Khi ta  mở mắt hướng về phía vật
C. Khi vật phát ra ánh sáng     D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta
Câu 3. Ảnh của  một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đậy?
A.Hứng được trên màn và lớn bằng vật
B. Không hứng được trên màn. 
C.Không hứng đươc trên màn và lớn bằng vật.
D.Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.
Câu 4: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất nào dưới đây?
A. Ảnh thật, bằng vật.                          B.Ảnh ảo, bằng vật.
C.Ảnh ảo, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.
D.Không hứng được trên màn và bé hơn vật.
Câu 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất nào dưới đây?
A. Lớn bằng vật.                       B. Lớn hơn vật
C.Nhỏ hơn vật                         D. Nhỏ hơn ảnh ảo tạo gương cầu lồi.
Caâu 6: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi……………… vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
A. Nhỏ hơn                           B. Lớn hơn                   C. Không so sánh được          D.Bằng với
Caâu 7: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
A. Mặt Trời         B. Ngọn nến đang cháy      C.Con đom đóm lập lòe          D. Mặt Trăng.
Câu 8: Vật nào dưới đây không phải là vật sáng?

 Giáo án vật lí 7                                                                                                                   Chương I: Quang học                                                                                              

A. Ngọn nến đang cháy.                        B.Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng Mặt Trời.
C. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng Mặt Trời.
D. Mặt Trời.
Câu 9:  Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây?
A. Song song                                    B. Hội tụ.                                C. Phân kì.
D. Không truyền theo đường thẳng.
Câu 10.Vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin lại có thể chiếu sáng được xa hơn so với khi không có pha đèn ?
A.Vì pha đèn phản xạ được áng sáng.
B. Vì pha đèn có thể hội tụ ánh sáng tại một điểm ở xa.
C.Vì pha đèn làm cho ánh sáng mạnh thêm.
D. Vì pha đèn có thể tạo ta một chùm phản xạ song song.
Câu 11: Khi góc tới bằng 300 thì góc phản xạ bằng  bao nhiêu ?
A. 600                                     B. 450                        C. 900                        D. 300
Câu 12: Gọi R là tỉ số giữa gó phản xạ  và góc tới. Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có:
A. R=  0                     B. R= 1                         C.R>1                      D. R
II. Tự luận : ( 7 điểm)
Câu 13:Em hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ? Vẽ hình minh họa ? ( 2 điểm)
Câu  14:
a)      Ảnh của cùng một vật quan sát trong gương phẳng……(1)……ảnh  tạo bởi gương cầu lồi  và……(2)………..ảnh quan được trong gương cầu lõm( ba gương có cùng kích thước)( 1 điểm)
b)     Tại sao trên ô tô, xe máy người ta thướng gắn gương cầu lồi phía trước người lái xe mà gắn một gương phẳng làm như thế có lợi gì ? ( 2 điểm)
Câu 15:Vận dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng , em hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB tạo bởi gương phẳng theo hai hình vẽ sau: ( 2 điểm)
 
 
 
 
 
 
                    Hình 1
 4/ Thu baøi:
              Hoïc sinh noäp baøi ra ñaàu baøi, lôùp tröôûng thu baøi, noäp cho giaùo vieân.
5/ Nhaän xeùt- daën doø:
           _ Nhaän xeùt thaùi ñoä laøm baøi.
           _  Xem tröôùc noäi dung baøi 10: “ Nguồn âm”
                + Vật như thế nào thì được gọi là nguồn âm.
                + Các nguồn âm có chung đặc điểm nào?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Giáo án vật lí 7                                                                                                                   Chương I: Quang học                                                                                              

                                                    Đáp án và biểu điểm
Trắc nghiệm
 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
C
D
A
D
B
B
D
C
B
B
D
B
 
TỰ LUẬN
Câu 13:
 - Phát biểu đúng định luật phản xạc ánh sáng (1,5 điểm)
- Vẽ hình minh họa( 0.5 điểm)
Câu14:
   a)  (1)    lớn hơn ( 0.5 đ)      (2)  nhỏ hơn   ( 0.5 đ)
   b) Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng giúp người lái xe quan sát đằng sau rộng hơn. ( 2 điểm)
Câu 15:
        Vẽ hình đúng  ghi đầy đủ kì hiệu lên hình  mỗi hình ( 1 điểm)
 
 
 
 
 
           Hình 1         Hình 2
 
                                 B’ 
 
 
*Thống kê
Lớp
Sĩ số
Giỏi
8.0-10.0
TL
Khá
5.5-7.9
TL
Tb
5.0-6.4
TL
Yếu
3.5-4.9
TL
Kém

TL
Điểm 0
71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*NHAÄN XEÙT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Giáo án vật lí 7                                                                                                                   Chương I: Quang học                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_11.DOC[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5dwz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:01:11
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Tiet 11

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • GA 11-TIET 11
  Lớp 11 Cơ Bản
  GA 11-TIET 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 11 Cơ Bản

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2010

  Xem: 0

 • tuần 11 - tiết 11
  Âm nhạc 6
  tuần 11 - tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2010

  Xem: 0

 • tuần 11 - tiết 11
  Âm nhạc 8
  tuần 11 - tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2010

  Xem: 0

 • tuần 11 - tiết 11
  Âm nhạc 8
  tuần 11 - tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2010

  Xem: 0

 • Tuần 11 tiết 11
  Hình học
  Tuần 11 tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • tuần 11 - tiết 11
  Âm nhạc 6
  tuần 11 - tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2010

  Xem: 0

 • TUAN 11 - tiet 11
  Mỹ thuật 6
  TUAN 11 - tiet 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2012

  Xem: 0

 • tuan 11 - tiet 11
  Thể dục
  tuan 11 - tiet 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2009

  Xem: 7

 • TUAN 11 - tiet 11
  Mỹ thuật 7
  TUAN 11 - tiet 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2012

  Xem: 0

 • tuần 11 - tiết 11
  Âm nhạc 6
  tuần 11 - tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2010

  Xem: 1