Giáo Án Vật Lý 12:Tiết 12, 13. Sóng Cơ Học

giáo án điện tử Vật lí Vật lí 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
q267wq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-07-24 14:36:11
Loại file
doc
Dung lượng
0.13 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết theo PPCT: CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM §7. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ Ngày soạn: ............................. Tuần: Ngày dạy: - Lớp 12C: ............................. - Lớp 12E: ............

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tiết theo PPCT:
 
CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
§7. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
Ngày soạn: .............................
Tuần:
Ngày dạy:
- Lớp 12C: .............................
- Lớp 12E: .............................
I. MỤC TIÊU
- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.
- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.
- Viết được phương trình sóng.
- Giải được một số bài tập đơn giản về sóng cơ và sự truyền sóng cơ.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Nghiên cứu tài liệu Chuẩn KTKN Vật lý 12.
- Tìm kiếm video mô tả quá trình truyền sóng trên mặt nước.
- Thí nghiệm mô phỏng H.7.1 – SGK.
- Mô phỏng quá trình truyền sóng (sóng ngang, sóng dọc).
- Phiếu học tập số 1 (tiết 1):
Câu 1: Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
A. Sóng cơ truyền được trong chân không
Đ
S
B. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ
Đ
S
C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng
Đ
S
D. Sóng mặt nước là sóng ngang
Đ
S
A. S   B. Đ   C. Đ   C. Đ
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?
A. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động.
B. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.
C. Vận tốc của sóng chính bằng vận tốc dao động của các phần tử dao động.
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ.
Câu 3:
Biên độ sóng tăng 2 lần và tần số sóng giảm hai lần thì năng lượng sóng
A. tăng 2 lần. B. tăng lần.
C. giảm 2 lần. D. không đổi.
Câu 4 (Câu 6 – SGK)
A
Câu 5 (Câu 7 – SGK):
C
- Phiếu học tập số 2 (tiết 2):
Câu 1: Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động . Tần số của sóng là
A. f = 200Hz.  B. f = 100Hz.  C. f = 100s.  D. f = 0,01s.
Câu 2: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Chu kỳ của sóng là
A. T = 0,1s.   B. T = 50s.  C. T = 8s.  D. T = 1s.
1

 


Câu 3: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là
A. λ = 0,1m.  B. λ = 50cm.  C. λ = 8mm.  D. λ = 1m.
Câu 4: Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. v = 400cm/s.  B. v = 16m/s.  C. v = 6,25m/s.  D. v = 400m/s.
Câu 5: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là ,trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3m ở thời điểm t = 2s là
A. uM =0 mm.  B. uM =5 mm.  C. uM =5 cm.  D. uM =2,5 cm.
Câu 6: Một sóng cơ học lan truyền với vận tốc 320m/s, bước sóng 3,2m. Chu kỳ của sóng đó là
A. T = 0,01s.  B. T = 0,1s.  C. T = 50s.  D. T = 100s.
2. Học sinh
Xem lại kiến thức bài dao động cơ học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1
Hoạt động 1. Giới thiệu bài mới, tìm hiểu về sóng cơ (22')
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản
- Yêu cầu HS quan sát hình ảnh sóng nước, trên mặt nước quan sát thấy hiện tượng ntn?
 
-Như vậy, đã có sóng lan truyền trên mặt nước. Vậy sóng là gì? Sóng được hình thành như thế nào? Và đặc trưng của sóng ra sao? Các câu hỏi đó được trả lời ở bài 7.
- Yêu cầu HS quan sát sự lan truyền sóng trên mặt nước để trả lời câu hỏi:
+ Sóng được truyền đi từ đâu?
+ Ngay lập tức hay sau một thời gian ngắn khi O dao động thì M dao động ?
 
 
- Đúng. Vậy, sóng là gì?
 
 
Chính xác hóa định nghĩa sóng cơ. Hỏi: các gợn sóng lan truyền đi từ nguồn O trên mặt nước là những đường tròn đồng tâm, có đặc điểm ntn?
Sóng cơ có thể truyền được trong chân không không?
 
 
 
 
- Trên mặt nước quan sát thấy những đường tròn đồng tâm xen kẽ nhau lan truyền đi.
 
 
 
 
 
 
 
- Quan sát, trả lời:
+ Sóng được truyền đi từ điểm O.
+ Sau một thời gian ngắn khi O dao động thì M dao động.
Sóng là dao động lan truyền trong môi trường vật chất.
 
Sóng nước truyền theo các phương khác nhau với cùng một tốc độ v.
 
 
Sóng cơ không truyền được trong chân không vì sóng cơ là dao động lan truyền trong môi trường vật chất (rắn, lỏng, khí) .
Các phần tử của môi trường dao động tại chỗ.
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG II.
SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
§7. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
 
 
 
 
 
1. Định nghĩa
* Đ/n: Sóng cơ là dao động lan truyền trong môi trường vật chất.
 
 
 
 
* Đặc điểm:
- Sóng cơ không truyền được trong chân không.
 
 
 
 
1

 


 
 
Quan sát sự truyền sóng cơ cho biết các phần tử của môi trường dao động như thế nào khi có sóng truyền qua?
Khẳng định: Trong quá trình truyền sóng, các phần tử của môi trường dao động tại chỗ, chỉ có pha dao động được truyền đi. Vậy, sự truyền sóng cơ có bản chất là gì?
Yêu cầu HS quan sát dao động của các phần tử của môi trường vật chất trên phương truyền sóng, nhận xét?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đưa ra định nghĩa sóng ngang và sóng dọc. Yêu cầu HS lấy ví dụ về sóng ngang và sóng dọc?
 
 
 
Thông báo đặc điểm của sóng ngang và sóng dọc.
 
 
Sự truyền sóng cơ là sự truyền pha dao động, không phải là sự truyền vật chất.
 
 
 
- Các phần tử của môi trường vật chất dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.
- Các phần tử của môi trường vật chất dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
 
 
- Sóng ngang: sóng mặt nước
- Sóng dọc: sóng trên lò xo
 
 
 
 
- Sự truyền sóng cơ là sự truyền pha dao động, không phải là sự truyền vật chất.
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sóng ngang
* Đ/n: Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường vật chất dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.
* Ví dụ: Sóng mặt nước.
* Đặc điểm 
Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn (trừ sóng mặt nước).
3. Sóng dọc
* Đ/n: Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường vật chất dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
* Ví dụ: Sóng trên lò xo.
*  Đặc điểm:
Sóng dọc truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.
 
Hoạt động 2. Tìm hiểu các đặc trưng cuả một sóng hình sin (15’)
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản
- Cho HS quan sát hình ảnh sóng truyền trên dây với một đầu cố định kết hợp với H.7.3-SGK, cho biết:
+ Sóng truyền trên dây là sóng dọc hay sóng ngang?
+ Hình dạng sợi dây tại các thời điểm?
 
 
- Sóng được đặc trưng bằng các đại lượng: biên độ, chu kỳ, tần số, tốc độ truyền, bước sóng và năng lượng sóng. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các đại lượng đó.
Thông báo kết hợp diễn giải các đại lượng đặc trưng của sóng hình sin
Quan sát hình ảnh sóng truyền trên dây với một đầu cố định kết hợp với H.7.3-SGK, trả lời:
+ Sóng truyền trên dây là sóng ngang.
+ Dây có dạng đường hình sin.
 
 
 
 
 
 
II. Các đặc trưng của một sóng hình sin
1. Sự truyền của một sóng hình sin (SGK)
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các đặc trưng của sóng hình sin
 
1

 


 
 
 
 
 
a. Biên độ A của sóng:
Là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
b. Chu kỳ, tần số sóng:
- Chu kỳ T của sóng là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
- Tần số của sóng:
c. Tốc độ truyền sóng v:
Là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.
d. Bước sóng :
- Là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ:
- Hai phần tử cách nhau 1 bước sóng thì dao động cùng pha nhau.
e. Năng lượng sóng:
Là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
 
Hoạt động 3. Vận dụng – Củng cố bài – Giao nhiệm vụ về nhà cho HS (8’)
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản
- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1?
- Nêu đáp án của phiếu học tập. Giải thích sự lựa chọn đáp án.
- Giao nhiệm vụ về nhà cho HS:
+ Xem lại cách tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.
+ Nghiên cứu trước mục III – Bài 7 – SGK.
- Trả lời các câu hỏi.
 
 
 
 
Tiết 2
Hoạt động 1 (15  phút): Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề vào bài
Học sinh kiểm tra:
.............................................................................  Điểm: ......................
.............................................................................  Điểm: ......................
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1

 


- Nêu câu hỏi:
1. Nêu định nghĩa, đặc điểm của sóng cơ? Phân loại sóng dọc và sóng ngang?
2. Nêu các đặc trưng của sóng hình sin?
- Nhận xét câu trả lời của HS. Đánh giá, cho điểm.
- Đặt vấn đề: Để biết được li độ của một phần tử có toạ độ x vào thời điểm t phải dùng đến phương trình sóng. Vậy, pt sóng có dạng ntn?
- Trả lời.
 
 
Hoạt động 2. Tìm hiểu về phương trình sóng (18’)
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản
- Xét một sóng hình sin phát ra từ nguồn O lan truyền trong một môi trường theo trục x. Chọn gốc toạ độ tại O, gốc thời gian sao cho thì pt dao động tại O được viết ntn?
- Gọi M là điểm cách O một khoảng là x, tốc độ sóng là v  thời gian để sóng truyền từ O đến M bằng bao nhiêu?
 
- Dao động tại M trễ pha hơn dao động tại O một khoảng thời gian t. Vậy, pt dao động tại M có dạng ntn ?
 
 
 
 
 
 
- Biến đổi đưa pt về dạng :

- Khẳng định : uM là một hàm vừa tuần hoàn theo thời gian, vừa tuần hoàn theo không gian.
 
 
 
 
 
 
- Phương trình dao động tại O:
uO = Acos t
 
 
- Thời gian để sóng truyền từ O đến M là :
 
 
- Phương trình dao động tại M :

III. Phương trình sóng
Xét một sóng hình sin phát ra từ nguồn O lan truyền trong một môi trường theo trục x. Chọn gốc toạ độ tại O, chọn gốc thời gian sao cho
pt dao động tại O:
uO = Acos t
Gọi M là điểm cách O một khoảng là x, tốc độ sóng là v
 thời gian để sóng truyền từ O đến M là :
Dao động tại M trễ pha hơn dao động tại O một khoảng thời gian t nên phương trình dao động tại M :

Thay được :

 
Hoạt động 3. Vận dụng – Củng cố bài – Giao nhiệm vụ về nhà cho HS (12’)
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản
- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 2.
- Nêu đáp án của phiếu học tập. Giải thích sự lựa chọn đáp án.
- Giao nhiệm vụ về nhà cho HS:
+ Hoàn thành bài tập được giao.
- Trả lời các câu hỏi.
 
 
 
1

 


+ Xem lại cách tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.
 
 
 
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 12, 13. Sóng cơ học
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_1213_Song_co_hoc.doc[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự