Giáo Án Lịch Sử 9:Tiết 14- Bài 14

giáo án điện tử Lịch sử Lịch sử 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
1wskzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-12-08 11:47:44
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013-2014 *********************************************************************************** Tuần 14: NS: 16/11/2013 Tiết 14: NG: 18/11/2013 Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giáo án Lịch Sử 9                                                                                                       Năm học 2013-2014
***********************************************************************************

Tuần 14:                                                                                                             NS:  16/11/2013
Tiết 14:                                                                                                              NG: 18/11/2013
Phần hai:  LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY
Chương I: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1930
 
Bài 14:    VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Trình bày được nguyên nhân và những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Biết được những nét chính vè chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp.
- Chỉ ra được sự chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
2. Tư tưởng:
- Giáo dục HS lòng căm thù đối với bọn thực dân Pháp áp bức bóc lột nhân dân ta.
- HS có sự đồng cảm với những vất vả và cơ cực của người lao động dưới chế độ thực dân phong kiến.
3. Kỹ năng: HS biết quan sát bản đồ, phân tích và đánh giá các sự kiện lịch sử.
II. CHUẨN BỊ:  
1. GV: - Bản đồ Việt Nam kí hiệu các nguồn lợi của TB Pháp ở VN trong cuộc khai thác lần hai.
            - Tranh ảnh về cuộc khai thác và cuộc sống nhân dân lao động (1929 – 1939).
2. HS: Tìm hiểu về cuộc khai thác thuộc địa lần I của Pháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay?
- Xu thế phát triển của thế giới ngày nay là gì?
2. GV giới thiệu: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Pháp rút khỏi cuộc chiến tranh với tư thế oai hùng của kẻ thắng trận song nền kinh tế Pháp cũng bị thiệt hại nặng nề. Để bù đắp những thiệt hại đó, thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa ở Đông Dương trong, đó có Việt Nam. Vậy nguyên nhân, nội dung và tác động của cuộc khai thác lần hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là gì? (Vào bài).
3. Bài mới:
 
Hoạt động của GV – HS
Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động1: Tìm hiểu chương trình khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp.
*GV gọi HS nhắc lại hậu quả mà cuộc chiến tranh thế giới I gây ra với những nước tham chiến, sau đó yêu cầu HS dựa vào thông tin mục I/55 cho biết:
H: Tại sao thực dân Pháp tiến hành khai thác lần hai ở Đông Dương (trong đó có Việt Nam)?
HS: Vì nền kinh tế bị tàn phá nặng nề.
H: Trước tình hình đó, tư bản Pháp làm gì?
HS: Tăng cường bóc lột nhân dân trong nước và đẩy mạnh khai thác thuộc địa.
H: Mục đích của cuộc khai thác mà Pháp tiến hành ở VN?
HS trả lời.
I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp
 
1. Nguyên nhân:
Sau chiến tranh TG thứ nhất, Pháp thắng trận nhưng:
- Đất nước bị tàn phá nặng nề.
- Nền kinh tế bị kiệt quệ.
 
 
 
2. Mục đích: Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra.
 
***********************************************************************************
GV: Dương Thị Oanh                                                                                Trường THCS Lê Hồng Phong


Giáo án Lịch Sử 9                                                                                                       Năm học 2013-2014
***********************************************************************************

H: Pháp tăng cường đầu tư ở Việt Nam những ngành nào?
HS: dựa vào thông tin đoạn in nghiêng /55 – 56 để tìm số liệu chứng tỏ Pháp đầu tư vào công – nông nghiệp.
=>GV treo bản đồ kí hiệu các nguồn lợi, HS xác định các địa điểm và ngành Pháp đầu tư và GV nhấn mạnh: Tư bản Pháp còn mở thêm một số cơ sở công nghiệp chế biến =>Tích hợp tác động đến môi trường ntn? …
*HS trao đổi bàn (2’): Vì sao tư bản Pháp đầu tư vào 2 ngành cao su và than?
=>HS trả lời, GV chốt lại: Vì cao su và than là 2 mặt hàng mà thị trường Pháp và thế giới có nhu cầu lớn, tiêu thụ nhiều và ít bỏ vốn.
H: Cho biết tình hình thương nghiệp ?
HS trả lời.
H: Mục đích của việc làm đó?
HS: Hàng của Pháp nhập vào Việt Nam tăng nhanh.
H: Để hàng hoá dễ dàng vận chuyển, tư bản Pháp làm gì?
HS: Đường sắt xuyên Đông Dương nối liền nhiều đoạn.
H: Ngân hàng Đông Dương nắm vai trò gì?
HS: Đại diện cho thế lực tư bản tài chính Pháp, có cổ phần công ty và xí nghiệp lớn.
H: Em nhận xét gì về chính sách khai thác thuộc địa của tư bản Pháp ở Đông Dương và Việt Nam?
HS: Không thay đổi (hạn chế sự phát triển CN nặng), tăng cường vơ vét bóc lột = cách đánh thuế nặng.
=>GV bổ sung: Rượu và thuốc phiện vì làm cho người VN không có tư tưởng chống Pháp...
H: Đặc điểm cuộc khai thác lần hai của Pháp ở VN? So sánh với cuộc khai thác lần thứ nhất?
HS: diễn ra với tốc độ nhanh và quy mô lớn.
=>HS trả lời, GV chuẩn xác và chuyển ý: Ngoài việc khai thác, tư bản Pháp còn đặt ách cai trị (mục 2).
Hoạt động 2: Tìm hiểu các chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương và Việt Nam.
* GV yêu cầu HS dựa vào thông tin mục II/57 và cho biết: Em nhận xét gì về chính sách cai trị của thực dân Pháp ở VN sau chiến tranh TG I?
HS: Không thay đổi, mọi quyền hành người Pháp nắm, vua quan Nam triều chỉ là bù nhìn tay sai và nhân dân mất tự do dân chủ...
H: Thực dân Pháp đã thi hành những thủ đoạn chính trị như thế nào?
HS: Chia nước ta thành 3 kì (Bắc – Trung – Nam) với 3 chế độ khác nhau, chia rẽ dân tộc và tôn giáo.
H: Mục đích của thủ đoạn này?
HS: Củng cố uy quyền và bảo vệ sự thống trị của chúng.
H: Thực dân Pháp thi hành những thủ đoạn văn hoá giáo dục như thế nào?
3. Nội dung:
- NN: tăng cường đầu tư vốn, chủ yếu vào đồn điền cao su.
- CN: chú trọng khai mỏ (than), mở thêm cơ sở công nghiệp chế biến.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thương nghiệp: Pháp độc quyền, đánh thuế hàng hoá các nước vào VN.
 
 
- GTVT: đầu tư và phát triển thêm các tuyến đường sắt.
- Ngân hàng: chỉ huy các ngành kinh tế Đông Dương.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Các chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục
 
 
 
 
 
1. Về chính trị:
- Thực hiện chính sách “chia để trị”.
- Nắm mọi quyền hành.
- Thẳng tay đàn áp, khủng bố...
 
 
 
 
***********************************************************************************
GV: Dương Thị Oanh                                                                                Trường THCS Lê Hồng Phong


Giáo án Lịch Sử 9                                                                                                       Năm học 2013-2014
***********************************************************************************

Mục đích của thủ đoạn này?
HS: Các trường học chỉ mở ở các thành phố lớn (Hà Nội, Huế, SG) ->Để nhân dân không có tư tưởng chống Pháp, gieo rắc ảo tưởng hoà bình hợp tác giữa thực dân cướp nước với vua quan bù nhìn bán nước.
=>GV chuyển ý: Vì các chính sách trên mà xã hội Việt Nam ngày càng phân hoá sâu sắc (mục 3).
Hoạt động 3: Tìm hiểu sự phân hoá trong xã hội VN.
*GV yêu cầu HS dựa vào thông tin mục III/ 58 và cho biết:
H: Cho biết xã hội VN phân hoá ntn trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp?
 
H: Thái độ chính trị và khả năng cách mạng từng giai cấp?
=>HS trả lời và bổ sung, GV chuẩn xác và cho HS ghi bài.
 
 
 
 
 
 
 
H: Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng nào?
=>HS trả lời, GV chuẩn xác và chốt lại.
 
2. Về văn hoá – giáo dục:
- Nô dịch, ngu dân.
- Khuyến khích mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.
- Hạn chế mở trường học...
 
III. Xã hội Việt Nam phân hoá
1. Giai cấp địa chủ PK:
- Làm tay sai cho Pháp và bóc lột nhân dân Việt Nam.
- Bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước.
2. Giai cấp tư sản:
- Tư sản mại bản: câu kết với Pháp.
- Tư sản dân tộc: ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chủ nhưng dễ thoả hiệp.
3. Tầng lớp tiểu tư sản thành thị:
- Bị Pháp chèn ép.
- Có tinh thần hăng hái tham gia CM.
4. Giai cấp nông dân:
- Chiếm trến 90% dân số.
- Bị áp bức, bóc lột nặng nề.
- Là lực lượng đông đảo tham gia cách mạng.
5. Giai cấp công nhân: là lực lượng lãnh đạo cách mạng.
4. Củng cố: * HS trả lời các câu hỏi cuối bài.
* GV kết luận toàn bài:
- Với chính sách “đồng hoá, ngu dân” cùng chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp thì xã hội Việt Nam ngày càng phân hoá sâu sắc.
- Vậy phong trào cách mạng Việt Nam có bước phát triển mới như thế nào? (bài sau).
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo các nội dung, chuẩn bị bài mới (PTCM VN sau chiến tranh thế giới I).
*Rút kinh nghiệm:
________________________________________________________________             
________________________________________________________________             
________________________________________________________________             
________________________________________________________________             
________________________________________________________________             
________________________________________________________________             
________________________________________________________________             
________________________________________________________________             
***********************************************************************************
GV: Dương Thị Oanh                                                                                Trường THCS Lê Hồng Phong


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 14- Bài 14
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngtiet__14.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • tuần 14, tiết 14,15, bài 14,lớp 9
  Mỹ thuật 6
  tuần 14, tiết 14,15, bài 14,lớp 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2013

  Xem: 0

 • tuần 14, tiết 14,15, bài 14,lớp 8
  Mỹ thuật 6
  tuần 14, tiết 14,15, bài 14,lớp 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2013

  Xem: 0

 • tuần 14, tiết 14, bài 14,lớp 7
  Mỹ thuật 6
  tuần 14, tiết 14, bài 14,lớp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2013

  Xem: 0

 • tiet 14. Bài 4
  Tin học 10
  tiet 14. Bài 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2008

  Xem: 32

 • Tiết 14. Bài 10
  Tin học 11
  Tiết 14. Bài 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2009

  Xem: 22

 • Tiết 14: Bài tập
  Vật lý 9
  Tiết 14: Bài tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2011

  Xem: 0

 • Bài 12 - tiết 14
  Địa lý 6
  Bài 12 - tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2013

  Xem: 0

 • Bài 4, tiết 14
  Tin học 8
  Bài 4, tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2010

  Xem: 73

 • tiêt 15 bài 14
  Mầm non
  tiêt 15 bài 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2010

  Xem: 0

 • bài 7, tiết 14
  Thể dục 6
  bài 7, tiết 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2017

  Xem: 0